Reklama

Wzorem św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Anna Guzik
Edycja legnicka 42/2002

Od 5 lat pracują w Legnicy Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. W tym roku zatem obchodziły swój mały jubileusz. O ich zgromadzeniu, patronce - św. Teresie i życiu zakonnym z siostrami rozmawia

- Jakie były początki klasztoru Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Legnicy?

- W 1991 r. Zgromadzenie nasze podzieliło się na 3 prowincje: krakowską, łódzką i wrocławską. Wtedy podjęłyśmy pracę w Lubomierzu. Po utworzeniu diecezji legnickiej siostry przyjeżdżały do Legnicy na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym. Wówczas rozpoczęły się rozmowy o utworzeniu naszej placówki w stolicy diecezji. W imieniu Biskupa Legnickiego Ksiądz Kanclerz prosił Matkę Generalną o pozwolenie na otwarcie domu w Legnicy. Kiedy dowiedziałyśmy się, że Ojciec Święty będzie w czerwcu 1997 r. w Legnicy, postanowiłyśmy, że ten nowy dom będzie prezentem dla Papieża.
Kiedy przyszłyśmy tutaj w połowie maja 1997 r., trwały prace remontowe przy naszym domu. W budynku i na podwórzu pracowało ok. 40 robotników. Zamieszkałyśmy w sąsiednim budynku, ale gdy Ojciec Święty był już w Polsce, postanowiłyśmy, że już się przeprowadzamy. Początkowo nie miałyśmy wiele, jedynie to, co przywiozłyśmy z Wrocławia. Jednak stopniowo organizowałyśmy dom i jego poświęcenie nastąpiło już tydzień po wizycie Ojca Świętego. Dokonał tego biskup legnicki Tadeusz Rybak w asyście ks. kanclerza Józefa Lisowskiego oraz ks. Czesława Włodarczyka. Przyjechały siostry z Wrocławia, które wykonały piękne śpiewy w czasie Mszy św. Wszyscy bardzo przeżyli tę uroczystość.

- Czym Siostry zajęły się po otwarciu domu?

- Od początku naszego pobytu w Legnicy podjęłyśmy pracę Centrum Formacji Charytatywnej, czyli w Caritas diecezjalnej. Jedna z sióstr jest katechetką w parafii Świętej Rodziny. Jednym z celów Zgromadzenia jest prowadzenie rekolekcji. Organizujemy je w Czernej k. Krakowa i w innych domach rekolekcyjnych, także w Legnicy. Przygotowujemy krótkie 3-dniowe spotkania dla dziewcząt oraz dni skupienia. Ich celem jest pogłębienie życia duchowego w oparciu o nauczanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przyjmujemy też grupy, które same organizują swoje rekolekcje formacyjne, jak np. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka. Do Legnicy przyjeżdżają też nasze siostry, aby odprawić swoje karmelitańskie rekolekcje.
W ciągu 5 lat poszerzył się zakres naszej działalności. W 2000 r. siostry podjęły pracę w nowo powstałym Domu Księży Emerytów. Opiekujemy się też zakrystią w parafii pw. św. Judy Tadeusza, a od niedawna dwie siostry pracują w Kurii Diecezji Legnickiej.

- Kim są siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus?

- W Kościele są siostry Karmelitanki bose - kontemplacyjne. Ich zadaniem jest zbawiać świat przez modlitwę. My natomiast jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Dużo czasu przeznaczamy na modlitwę, ale podejmujemy też pracę apostolską.

- Jaka jest historia Waszego Zgromadzenia?

- Powstało ono 31 grudnia 1921 r. Współzałożycielami byli o. Anzelm Gądek, karmelita bosy oraz matka Teresa Kierocińska. Zgromadzenie powstało na fali odnowy religijnej po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Przyczyną jego założenia była potrzeba zaradzenia nędzy moralnej i materialnej, jaka panowała w kraju, a zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim. Pragnęły tego członkinie III Zakonu Karmelitańskiego, jak również ks. Franciszek Raczyński, wielki działacz społeczny w Sosnowcu. Zorganizował on szkołę, przedszkole, punkt wydawania mleka, jadłodajnię. W tych placówkach zatrudniał osoby świeckie, ale chciał, by nad całością czuwały siostry zakonne.
Potrzebę założenia zgromadzenia widział także o. Anzelm. Za granicą zetknął się z czynnymi zgromadzeniami opartymi na regule Karmelu i widział, ile dobrego czynią one w Kościele. Dlatego poprosił bp. Łozińskiego, biskupa kieleckiego, o zgodę na założenie podobnej wspólnoty w Polsce.
Początkowo było niezwykle trudno, siostry nie miały gdzie mieszkać, miały za to bardzo dużo pracy i nie starczało już czasu na właściwą formację zakonną. Dlatego po kilku latach musiały zrezygnować z pracy u ks. Raczyńskiego. Udało się siostrom zakupić w Sosnowcu dom przy ul. Wiejskiej, jest to nasz dom macierzysty.

- Dlaczego Karmelitanki "Dzieciątka Jezus"?

- O. Założyciel był wielkim czcicielem Dzieciątka Jezus, w Krakowie prowadził Bractwo Dzieciątka Jezus. Poza tym wiedział, że są różne zgromadzenia oparte na regule Karmelu i mogą też powstać Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Będąc w Rzymie o. Założyciel uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Teresy od Dzieciątka Jezus. O ile na początku zastanawiał się, którą Teresę - tę z Avila czy tę z Lisieux - dać zgromadzeniu za patronkę, o tyle po beatyfikacji tej drugiej nie miał już wątpliwości, że będzie to św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

- A jak duchowość Teresy jest realizowana w Waszym życiu?

- Pierwszą lekturą sióstr - postulantek i nowicjuszek - są Dzieje duszy św. Teresy, a także Rękopisy - pierwotna wersja jej autobiografii. Skoro Teresa jest naszą Patronką i mamy ją naśladować, a hasłem naszego Zgromadzenia jest motto życiowe Teresy: "Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi" - to musimy ją poznać. Wiedzieć, kim była i jak żyła. Teresa jako 15-latka wstąpiła do klauzurowego Karmelu i umiała pięknie odczytać w swoim życiu Ewangelię. W XIX w. przeważał nurt duchowości, który akcentował, że Bóg jest Sędzią surowym i sprawiedliwym, co mogło wzbudzać przed Nim strach. Tymczasem Teresa odkryła i kładła nacisk na Boże miłosierdzie i tylko na nie liczyła.
Staramy się naśladować Patronkę przede wszystkim w prostocie życia i zaufaniu do Boga we wszystkim. Teresa nie myślała, co będzie robić naprzód, ale żyła dniem dzisiejszym. "O jutro się modlić" nie jestem ja w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie" - oto jej słowa, które śpiewamy. Teresa wszystko składała w Boże ręce i tak właśnie my staramy się żyć. Ona przez całe życie wzorowała się tylko na Jezusie, to była jej "winda" do nieba. To jest klucz tzw. "małej drogi dziecięctwa Bożego" - drogi ufności, miłości, pokory i zawierzenia.

- Św. Teresa jest Doktorem Kościoła. Co to znaczy?

- Tytuł ten otrzymują ci święci, których nauczanie i duchowość jest bardzo ważna dla Kościoła i uznana przez papieży i biskupów za wzór życia dla wielu osób. Właśnie "mała droga" jest możliwa do przyjęcia przez wszystkich ludzi, kapłanów, siostry zakonne, ludzi świeckich. Wszyscy potrzebujemy Bożej miłości i miłosierdzia i temu miłosierdziu powinniśmy zaufać.

- Co w ciągu dnia robi siostra karmelitanka?

- Wstajemy rano, w naszym domu o 5.20, w innych domach ok. 5.00. Zaczynamy dzień od modlitwy Liturgią Godzin - jutrznia, godzina czytań. Potem jest pół godziny rozmyślania w oparciu o teksty Pisma Świętego lub teksty o naszych założycielach. Najważniejszy moment dnia - Eucharystia, po niej jedne siostry jedzą śniadanie i idą do pracy, a te, które zostają w domu, odmawiają jeszcze różaniec. Później śniadanie i praca w domu. W południe znów modlimy się wspólnie: Liturgia Godzin i modlitwy do świętych karmelitańskich. Po obiedzie jest godzinna rekreacja. Ponieważ w ciągu dnia w czasie pracy panuje milczenie, rekreacja jest okazją do wspólnej rozmowy, zabawy, odprężenia, dzielenia się radością. Od 14.00 do 15.00 obowiązuje ścisłe milczenie i ten czas jest poświęcony na osobistą modlitwę sióstr. Potem znów wracamy do pracy, wieczorem kolejne wspólne modlitwy, kolacja, wieczorna rekreacja, ostatnia modlitwa i spoczynek.

- Dlaczego Siostry wybrały akurat to Zgromadzenie?

- S. Flawia: Swoje powołanie zawdzięczam rodzicom i babci. Wychowałam się w atmosferze bardzo religijnej, co bardzo ułatwiło mi podjęcie decyzji o wstąpieniu do klasztoru. W 1969 r. do mojej parafii przyszły siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Zaczęłam jeździć do nich na rekolekcje do Czernej, poznawałam ich życie i powzięłam decyzję o wstąpieniu do tego zgromadzenia. Pociągała mnie radość i prostota życia sióstr. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę służyć Bogu właśnie w Karmelu, nigdy nie żałowałam swego kroku.

- S. Felicyta: Mnie odnalazła św. Teresa. Jako uczennica w drodze do szkoły często wstępowałam do kieleckiej katedry i szłam przed ołtarz Teresy, choć początkowo nie wiedziałam, co za postać jest na obrazie. Potem spotykałam siostry zakonne, ale sama jeszcze nie wiedziałam, że zostanę siostrą zakonną. Któregoś dnia spotkałam kapłana, który pomógł mi rozpoznać moje powołanie i dodał odwagi. Zaproponował, że odwiedzimy Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które w tym czasie obchodziły jubileusz 50-lecia powstania. Bardzo odpowiadał mi charyzmat sióstr, w ciągu pół roku znalazłam się w zgromadzeniu i jestem szczęśliwa.

- Wstępując do zgromadzenia siostry zmieniają imię?

- Zmiana imienia to stara praktyka biblijna, średniowieczna, zachowana do dziś w niektórych zakonach, także w naszym zgromadzeniu. Imię wybierają siostrom przełożeni. Siostry mogą podawać swoje propozycje, ale decyzja ostateczna jest ogłaszana w czasie pierwszej profesji. Do imienia jest dodawany tzw. predikat: "od Dzieciątka Jezus", "od Matki Bożej" itp. Ma on wyrażać szczególne nabożeństwo danej siostry do Osoby, której imię ma dodane do imienia zakonnego.

- Jakie plany na przyszłość ma wspólnota karmelitańska w Legnicy?

- Naszym wielkim pragnieniem jest, aby w Legnicy powstało przedszkole prowadzone przez nasze siostry. To jest nasz charyzmat - prowadzenie przedszkoli, ochronek, tak jak w pierwszych latach istnienia zgromadzenia.

- Tego zatem Siostrom życzę. Dziękuję za rozmowę.

Cała Polska zapłakała

2012-12-17 13:16

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 52/2012, str. 8-9

„Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom” - przestrzegał proroczo 180 lat temu Zygmunt Krasiński

BOŻENA SZTAJNER

Przeor Jasnej Góry na wieść o profanacji dokonanej w drugą niedzielę Adwentu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej powiedział: - Cała Polska zapłakała, również w sposób fizyczny. Wielu ludzi zwróciło swoje przerażone serca ku Jasnej Górze. Dziękujemy za tę troskę naszego narodu o klasztor, o sanktuarium, o Jasną Górę. Dziękujemy za modlitwy, za słowa wsparcia, a wszystkim służbom - za ich profesjonalną i sprawną akcję spieszenia z pomocą ochrony Jasnej Góry przed tymi, którzy nie wiedzą, co czynią. Wielu z nas atak na Cudowny Obraz odczytuje jako atak na samą istotę polskości.

Przebieg wydarzeń

Przypomnijmy fakty, które nami wszystkimi wstrząsnęły w niedzielę 9 grudnia 2012 r. Otóż tego dnia o godz. 7.45, tuż po zakończeniu Mszy św. wspólnotowej konwentu jasnogórskiego, miała miejsce próba zniszczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Mężczyzna rzucił w Obraz bańkami w kształcie żarówek, wypełnionymi czarną substancją, która rozprysła się na cały ołtarz, dosięgła nawet róży ofiarowanej Matce Bożej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Sprawcę natychmiast ujął br. Paweł Bryzek, paulin, a straż porządkowa przekazała go policji. Po incydencie Kaplica została zamknięta. Na miejsce przybyli abp senior Stanisław Nowak oraz bp Jan Wątroba, aby sprawdzić stan ikony i podjąć modlitwę ekspiacyjną. Obraz nie został naruszony, gdyż chroni go kuloodporna szyba. O godz. 11.45 Kaplicę Matki Bożej otwarto i udostępniono pielgrzymom. Pod przewodnictwem o. Sebastiana Mateckiego, podprzeora Jasnej Góry, rozpoczęło się nabożeństwo przebłagalne z udziałem obecnego generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego.

Sprawcą zbezczeszczenia Cudownego Obrazu okazał się 58-letni mieszkaniec Świdnicy. Po jego przesłuchaniu do Sądu Rejonowego w Częstochowie został skierowany wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzuty zniszczenia dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury i obrazy uczuć religijnych. Jerzy D. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył obszerne wyjaśnienia i nie wykazał skruchy. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia. Prokurator zlecił opracowanie opinii psychiatrycznej.

Obudź się, Polsko!

W południe o. Józef Płatek przewodniczył Mszy św. ekspiacyjnej. W homilii zauważył, że obecnie w Polsce atakuje się kolejno trzy najświętsze znaki chrześcijaństwa: Krzyż, Biblię oraz Ikonę - te trzy symbole wiary były uroczyście niesione przez młodych ludzi z całego świata na Szczyt Jasnogórski i adorowane na VI Światowym Dniu Młodzieży w 1991 r., podczas modlitwy pod przewodnictwem Jana Pawła II. - Widzimy, jak kolejno dokonuje się w naszej Ojczyźnie profanacja tych świętych dla nas, chrześcijan, znaków - mówił. Zacytował słowa Henryka Sienkiewicza dotyczące potopu szwedzkiego: „Dziwnie szatan jest na to miejsce zawzięty. I dokłada wszelkich starań, aby nabożeństwu tu przeszkodzić i wiernych jak najmniej do udziału w nim dopuścić. Bo nic tak do takiej desperacji piekielnego dworu nie przywodzi, jak widok czci dla Tej, która głowę węża starła”.

O. Płatek sięgnął też do słów poety Zygmunta Krasińskiego, który 180 lat temu przestrzegał w proroczej wizji: „Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili”.

- Trzeba nam wszystkim dużo rozsądku, rozwagi i powagi. Może Pan Bóg dał ten znak nam, stróżom, i wszystkim czcicielom Jasnogórskiej Bogarodzicy, że nadeszła pora i czas przebudzić się w Adwencie. Niedawno wołano: Polsko, obudź się! Jest to kolejny sygnał dla nas, żeby nie zejść na manowce, nie stoczyć się w dół, ale też nie zmarnować swojego życia - mówił o. Płatek.

Modlitwa ekspiacyjna za znieważenie Obrazu trwała na Jasnej Górze przez cały dzień. Na zakończenie każdej Mszy św. śpiewany był błagalny hymn „Święty Boże, Święty Mocny”.

Charakter ekspiacyjny miał także 9 grudnia Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej, któremu przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi, przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich oraz kapłani z abp. Wacławem Depo bardzo licznie przybyli na tę wieczorną modlitwę Polaków. (Tekst rozważania apelowego, będącego formą przebłagania za dokonaną profanację, wydrukowany jest w całości na stronach 9 i 10 bieżącego numeru „Niedzieli”).

Ekspiacja Częstochowy

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo na wiadomość o próbie uszkodzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej zwrócił się z prośbą do wszystkich diecezjan, aby wraz ze swoimi duszpasterzami przybywali na Jasną Górę na modlitwę przebłagalną. Zaprosił na comiesięczne jasnogórskie czuwanie nocne z 11 na 12 grudnia - na wielką modlitwę ekspiacyjną całego Kościoła częstochowskiego „za wszystkie profanacje i świętokradztwa, jakie mają miejsce w tych dniach i miesiącach na terenie archidiecezji. Są one skutkiem trwającej od dłuższego czasu antykościelnej i antychrześcijańskiej nagonki niektórych ugrupowań politycznych i mediów” - stwierdził.

Metropolita Częstochowski powiadomił, że modli się także za dopuszczających się wszelkich aktów wandalizmu. Zauważył, iż są oni z jednej strony ich sprawcami, a z drugiej - ofiarami skrzętnie prowadzonej manipulacji antyreligijnej, a czasem ludźmi pogubionymi, którym należy pomóc. „Proszę Boga o łaskę obudzenia sumień wszystkich Polaków, a w sposób szczególny rządzących zarówno naszym miastem, jak i Ojczyzną” - wyznał.

Zgodnie z zapowiedzią abp. Depo, w nocy z 11 na 12 grudnia odbyło się na Jasnej Górze czuwanie modlitewne archidiecezji częstochowskiej, wynagradzające Bogu za próbę zniszczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W rozważaniu apelowym rozpoczynającym czuwanie Metropolita Częstochowski mówił: - Dzisiaj, przychodzimy do Ciebie, aby obok słów: JESTEM, PAMIĘTAM… wypowiedzieć w Apelowej przysiędze mocne CZUWAM. To słowo wypowiadamy z mocą, aby obudzić uśpione sumienia. Wypowiadamy je nad tymi, którym grozi utrata duchowego słuchu i duchowego wzroku, a tym samym i dziedzictwa dzieci Bożych. Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie zagubili dróg do Twojego Syna, Jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi.

Abp Depo zwrócił uwagę, że to kolejne zranienie oblicza Matki i Syna, na podobieństwo profanacji Obrazu przez husytów w 1430 r., nie może być odbierane wyłącznie w kategoriach odejścia od rozumu czy aktu niewiary. - Ewangelie i Dzieje Apostolskie dostarczają nam aż nadto dowodów, że ludzie chorzy garnęli się do Jezusa, aby u Niego znaleźć pomoc i obronę - podkreślił. - Oni nigdy nie wystąpili przeciw Niemu! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Maryjo, aby wsłuchać się w bicie Twojego Serca, które wzięło w siebie ten cios, aby przetworzyć go w siłę i jedność dla Narodu i Kościoła, bo przecież jesteś naszą przedziwną pomocą i obroną - mówił z ufnością.

Metropolita Częstochowski zarządził, aby w niedzielę 16 grudnia w kościołach archidiecezji zorganizowano nabożeństwa ekspiacyjne, z odmówieniem Aktu Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i odśpiewaniem suplikacji. Ogłaszając to zarządzenie, przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI z 12 września 2012 r., które wobec profanacji Obrazu stały się bardzo aktualne: „Często w obliczu zła mamy poczucie, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale to właśnie nasza modlitwa jest pierwszą i najskuteczniejszą odpowiedzią, jaką możemy dać i która umacnia nasz codzienny wysiłek, by chronić dobro”.

Niemiecki protestant przyczynił się do zabezpieczenia Cudownego Obrazu

Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej został uratowany dzięki zabezpieczającej go szybie kuloodpornej. O. Józef Płatek, na prośbę „Niedzieli”, podał ważne szczegóły. Uznał, że chcąc mówić o szybie ochraniającej Obraz, trzeba sięgnąć do dnia 23 lutego 1981 r., kiedy to był on generałem Zakonu Paulinów. Właśnie wtedy członkowie Komisji ds. Konserwacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej podczas spotkania z nim, z o. Konstancjuszem Kunzem - ówczesnym przeorem Jasnej Góry oraz z o. Melchiorem Królikiem - referentem ds. konserwacji Obrazu, przy okazji proponowanych prac remontowo-konserwatorskich przy hebanowym ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej, wysunęli propozycję zabezpieczenia Cudownego Obrazu kuloodporną szybą. Miało to zapewnić Obrazowi ochronę, a także przemawiały za tym racje konserwatorskie. O. Józef Płatek nawiązał wtedy kontakt z o. Janem Wiesławem Bochenkiem - przeorem klasztoru paulińskiego w Mainburgu w Niemczech i poprosił o pomoc w realizacji tej inicjatywy.

Do prac konserwatorskich przy ołtarzu Matki Bożej przystąpiono na początku 1984 r. W tym czasie o. Jan Bochenek powiadomił o możliwości zakupienia odpowiedniej szyby w Niemczech, jednak jej cena przerastała możliwości Zakonu Paulinów. Ojciec Generał zobowiązał o. Jana Nalaskowskiego - wikariusza generalnego, władającego doskonale językiem niemieckim, i o. Konstancjusza Kunza oraz ojców pracujących w Niemczech do poszukiwania sponsorów dla tej fundacji. Podjęto różne próby zorganizowania funduszu, a o. Jan Nalaskowski dotarł z prośbą do Caritas Konferencji Episkopatu Niemiec, która przeznaczyła na ten cel dużą, lecz mimo wszystko niewystarczającą kwotę. Znaleźli się wkrótce nowi ofiarodawcy. Ze znaczącą pomocą dołączył prof. Helmut Seling, protestant, dyrektor muzeum w Monachium.

Ostatecznie dzięki trosce ówczesnego zarządu jasnogórskiego: o. Rufina Abramka - przeora Jasnej Góry, o. Jana Golonki - kuratora jasnogórskich zabytków, o. Leona Chałupki - administratora Jasnej Góry, o. Izydora Matuszewskiego - kustosza oraz pomocy prof. Helmuta Selinga udało się doprowadzić do końca konserwację jasnogórskiego ołtarza poświęconego Bogarodzicy i umieścić w nim szybę kuloodporną, ochraniającą Cudowny Obraz. Odrestaurowany ołtarz wraz z wmontowaną szybą został poświęcony 8 grudnia 1986 r. przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski.

O. Józef Płatek podał jeszcze inny ważny fakt. Okazuje się, że w 1981 r., na dwa dni przed swoją śmiercią, kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, na ręce generała Zakonu Paulinów przekazał znaczną ofiarę na odnowę Ołtarza Ojczyzny i Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, jako swój jubileuszowy dar dla Dziewicy Wspomożycielki. On również bardzo zabiegał o bezpieczeństwo Obrazu Jasnogórskiego.

Tak udało się odtworzyć okoliczności, w jakich doszło do wzmocnienia ochrony Obrazu, ze znaczną pomocą niemieckiego protestanta. Dzięki temu 9 grudnia 2012 r. Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej został nienaruszony mimo brutalnego ataku.

Modlitwa ekspiacyjna trwa w całej Polsce i poza jej granicami. A w jasnogórskiej zakrystii wyłożono księgi, do których pielgrzymi wpisują słowa żalu i zadośćuczynienia za publiczne znieważenie Najświętszej Ikony Jasnogórskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem