Reklama

Z Jasnej Góry

Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych

„Demonstracja słabości - korowód kwiatów”

Pod hasłem: „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie” 30 sierpnia br. dotarła na Jasną Górę 13. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych, która wyruszyła z Olsztyna k. Częstochowy. Pątnicy przemierzyli 21 km; do Częstochowy dotarli po południu i przeszli Alejami Najświętszej Maryi Panny w „Demonstracji słabości - korowodzie kwiatów”. W pielgrzymce uczestniczyło ok. 450 osób, w tym 36 na wózkach. Za organizację odpowiadał Andrzej Kalinowski - prezes Międzynarodowego Ruchu Dobroczynnego „Betel”. - My, opiekunowie, dziwimy się, że osoby niepełnosprawne czekają przez cały rok i dopytują: kiedy będzie nasza pielgrzymka? Przygotowują się do niej i bardzo przeżywają samo przybycie. Myślę, że na pewno chcą iść na Jasną Górę, by zaczerpnąć sił. Z drugiej strony ta pielgrzymka ma wymiar wspólnotowy - mówił.
Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył w Bazylice Jasnogórskiej metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Powitał ich ks. Mariusz Sztaba - kapelan Międzynarodowego Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „Betel”.
- W imieniu Kościoła bardzo dziękuję za tę pielgrzymkę - powiedział w homilii abp Nowak. - Dziękuję wam, którzyście się trudzili, jechali na wózkach. Na pewno nie było to łatwe, bo są przecież niedogodności. Bardzo dziękuję również tym, którzy te wózki pchali, pomagali wam - wolontariatowi. (…) Niech wam Bóg wynagrodzi trud, bo to jest ważne dla Kościoła. Kościół identyfikuje się z pielgrzymami (…), bo Kościół jest pielgrzymujący.

Częstochowscy związkowcy na Jasnej Górze

Modlitwa za Polskę i „Solidarność”

Reklama

Z okazji 28. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy strajków z 1988 r. przybyli na Jasną Górę 31 sierpnia związkowcy z NSZZ „Solidarność”, działacze „Więzionych, Internowanych i Represjonowanych” oraz władze Częstochowy. Uroczysta modlitwa w Sanktuarium miała miejsce w dniu upamiętniającym rocznicę podpisania w 1980 r. między strajkującymi robotnikami a rządem PRL-u tzw. Porozumień Sierpniowych. - Jak co roku, 31 sierpnia „Solidarność” pamięta o wydarzeniach sierpniowych i pamięta o pomocy Królowej Polski - Matki Bożej z ołtarza jasnogórskiego, dlatego jesteśmy tutaj, aby nie zapomnieć o tych chwilach i modlić się o przyszłość. Dziękujemy za 28 lat „Solidarności”, za 18 lat niepodległej Polski. Prosimy ciągle o to samo - o wytrwałość, o jedność i o solidarność - mówi Mirosław Kowalik, przewodniczący „Solidarności” Regionu Częstochowskiego. - Myślę, że nasi członkowie i osoby, które przeżyły sierpień 1988 r., do końca swoich dni będą pamiętać o tej rocznicy. Młode pokolenie powinno wiedzieć, że był taki czas, kiedy społeczeństwo zaprotestowało - wyjaśnia Anna Rakocz - przewodnicząca Stowarzyszenia „WIR” w Częstochowie.
Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o. Cyryl Motyl. Obecny był m.in. prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Po modlitwie pod tablicą „Solidarności” zostały złożone wiązanki kwiatów.

Pogrzeb paulina

Śp. o. Mieczysław Pyzik

Msza św. pogrzebowa za śp. o. Mieczysława Pyzika została odprawiona 3 września w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Nowak. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Karol Oset. Zachęcił on do dziękczynienia za życie, za kapłaństwo, za to wszystko, co dla Chrystusa starał się czynić śp. o. Mieczysław. Życiorys Zmarłego odczytał sekretarz generalny Zakonu Paulinów o. Jan Berny.
- Kiedy patrzymy na postać śp. o. Mieczysława Pyzika, to rzeczywiście staje nam przed oczyma to życie pielgrzymie i ta wielka posługa pielgrzymom głównie w języku niemieckim. Tyle lat był tu, na Jasnej Górze, wypełniał różne trudne obowiązki, pełnił również funkcję podprzeora - przypomniał w homilii abp Nowak. - Ta śmierć nastąpiła w lecie życia, w sierpniu życia, w miesiącu dojrzałości, i dlatego pytamy, czy nie za wcześnie? Kaznodzieja zauważył jednak, że dzięki zmartwychwstaniu istnieje dla człowieka perspektywa wieczności. - Pogrzeb kapłana jest zawsze kazaniem do tych, którzy biorą udział w pogrzebie. O. Mieczysław w swoim odejściem mówi: Warto żyć dla Boga! - podkreślił Ksiądz Arcybiskup.
Mszę św. pogrzebową koncelebrowało kilkudziesięciu zakonnych współbraci śp. o. Pyzika. Obecni byli m.in.: generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski, proboszczowie i przełożeni paulińskich wspólnot w Polsce, o. Mirosław Legawiec - prowincjał Paulinów z Niemiec, rodzina Zmarłego, przyjaciele i znajomi. Ciało śp. o. Mieczysława zostało złożone w grobowcu paulińskim na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
Śp. o. Mieczysław Pyzik zmarł 28 sierpnia w Niemczech w wieku 47 lat, w 21. roku kapłaństwa, w 28. roku posługi w Zakonie Paulinów. W ostatnim czasie pełnił funkcję przełożonego i administratora parafii w Regensburgu w Niemczech.

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Krótko

Na Jasnej Górze przebywał w dniach 28-29 sierpnia zarządca Ormiańskiego Katolickiego Patriarchalnego Egzarchatu w Jerozolimie Raphael F. Minassian. Jest on egzarchą Jerozolimy, Jordanii, Cypru i Cylicji dla Ormian katolików. Jest także przełożonym klasztoru i bazyliki przy III i IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Jego wizyta na Jasnej Górze była związana z obecnością w Sanktuarium tryptyku „Niebiańska Jerozolima”, autorstwa Mariusza i Kamila Drapikowskich, który rozpoczął peregrynację po różnych sanktuariach, zanim dotrze do Ziemi Świętej, gdzie jest jego docelowe miejsce.

Zapowiedzi

19 września - Forum Młodzieży Szkół Katolickich

19-20 września - Pielgrzymka Archidiecezji Wrocławskiej

20 września - Pielgrzymka Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

20 września - Pielgrzymka Leśników

20 września - Pielgrzymka Ludzi Morza

20 września - Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej

20 września - 26. Pielgrzymka Ludzi Pracy

Jasnogórski telefon zaufania (0-34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

www.jasnagora.com

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

2020-09-29 09:04

[ TEMATY ]

archaniołowie

W końcu września obchodzimy święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dzień im poświęcony – 29 września – istnieje w naszym kościelnym kalendarzu dopiero od 1969 r. – od czasów reformy liturgicznej. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, właśnie 29 września, obchodzić rocznicę tego faktu.

Do czasów wspomnianej reformy obchodzono ich święta osobno: św. Gabriela 24 marca, a św. Rafała 24 października. Po reformie wspominamy ich już razem.

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego, znaczy „Któż jak Bóg”. Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to autor ostatniej księgi Pisma Świętego, czyli Apokalipsy – św. Jan Apostoł.

Imię Gabriel znaczy: „Mąż Boży”. Z tym imieniem spotykamy się w Starym Testamencie w księdze proroka Daniela, a Ewangelista Łukasz opisuje najpiękniejszą misję, jaką spełnił św. Gabriel – zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie narodzenia Pana Jezusa – Syna Bożego, oraz zwiastowanie Zachariaszowi w świątyni w Jerozolimie narodzenia syna – św. Jana Chrzciciela.

Hebrajskie imię Rafał znaczy: „Bóg uleczył”. Jest ono związane z biblijną opowieścią o Tobiaszu. W tej opowieści św. Rafał mówi sam o sobie: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”.

Kim są Archaniołowie?

Św. Grzegorz Wielki w swoich homiliach określił to w taki sposób: „Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Świętego, iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini” (za: Grzegorz Wielki, „Homilie na Ewangelie”, Warszawa 1970). Najwięcej o tych duchach niebieskich pisał św. Tomasz z Akwinu, zwany często Doktorem Anielskim. Warto poczytać jego „Sumę teologiczną” w części poświęconej istotom niebieskim.

Niestety dzisiejsza moda na różne „aniołki” zbanalizowała naszą relację do nich i choć modlitwa „Aniele, stróżu mój” jest często pierwszą modlitwą, jakiej się uczymy na pamięć, to im jesteśmy starsi, tym szybciej zapominamy o tej „dziecięcej” wierze. Tymczasem aniołowie, a więc i archaniołowie istnieją i wciąż są posłańcami Boga wobec ludzi. Na szczęście ich istnienie nie jest zależne od naszej wiary.

Warto pamiętać o tych istotach w naszych codziennych modlitwach i prosić ich o wstawiennictwo w różnych intencjach. Bardzo możliwe, że popularność imion: Michał i Rafał świadczy o naszej mniej lub bardziej świadomej tęsknocie za nimi.

Święci Archaniołowie są dziś szczególnie potrzebni Kościołowi. Czy dzisiejsza „nowoczesna” kultura nie propaguje postawy przeciwnej do hasła „któż jak Bóg”? Czy „mąż Boży” nie jest synonimem staromodnego konserwatysty w opozycji do nowoczesnego liberała? „Bóg uzdrawia” to także zaprzeczenie dzisiejszej mentalności. Przecież to nauka uzdrawia, nasze zdrowie jest w naszych rękach – „cudowne uzdrowienia” nie istnieją wcale, a w najlepszym przypadku są naturalne, tyle że z „nieznanych przyczyn”.

Wśród różnych stowarzyszeń i zgromadzeń poświęconych właśnie archaniołom, chyba najbardziej znani są michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła (CSMA), wspólnota kapłanów i braci zakonnych założona na początku XX wieku przez bł. księdza Bronisława Markiewicza. Patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł. Przypomnijmy, że właśnie michalitą był zmarły tragicznie w 2001 r. bp Jan Chrapek organizator ostatnich podróży św. Jana Pawła II do Polski. Jest też żeńska gałąź tego zgromadzenia – siostry michalitki (CSSMA).

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami!

CZYTAJ DALEJ

Podejmij #WyzwanieRóżańcowe

2020-09-29 22:40

ks. Łukasz Romańczuk

Lubisz wyzwania, które wymagają dużego wysiłku? To spróbuj takiego, które może umocnić twojego ducha!

#WyzwanieRóżańcowe to inicjatywa Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej, wrocławskiej wspólnoty stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, PWT we Wrocławiu, Gościa Wrocławskiego, ks. Jakub Bartczak, Obserwatorium Społecznego, Nowego Życia, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Niedzieli Wrocławskiej.

Nakręcili oni spot, w którym zachęcają do modlitwy różańcowej, ale nie tylko.

- Celem naszego wyzwania modlitewnego jest zaproszenie do modlitwy różańcowej, uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II - mówi ks. Bartosz Mitkiewicz, duszpasterz Wspólnoty Wrocławskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Nie jest to jedyne zadanie tych, co włączają się w akcje.

- Ważne, aby zrobić selfie z różańcem w dłoni i opublikować na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Snapchat, oznaczenie hasztagiem #WyzwanieRóżańcowe oraz zaproszenie innych do modlitwy - dodaje.

Pomysłodawcami wyzwania są studenci z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Wyzwanie jest wakacyjnym pomysłem studentów, którzy wtedy przeżywali internetowe rekolekcji wspólnoty - mówi ks. Bartosz.

- Różne wyzwania można odnaleźć w sieci, które mają odniesienie do pomocy innym ludziom. Nasza inicjatywa różańcowa ma być taką drobną pomocą duchową oraz okazją do świadectwa. Dlaczego jako Niedziela Wrocławska włączyliśmy się w akcję? Z dwóch względów. Po pierwsze media katolickie powinny promować pozytywne rzeczy, a po drugie jest to pewnego rodzaju przykład ewangelizacji, którymi nasze media powinny się zajmować, zwłaszcza, że jest coraz więcej treści, które nic nie wnoszą do życia ludzi, a tu mamy konkretne zadanie - mówi ks. Łukasz Romańczuk

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję