Reklama

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 28/2009, str. 8

Krzysztof Świertok

Akcja Katolicka

„Źródłem działalności jest wiara w Chrystusa”

Członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski zgromadzili się 27 czerwca na dorocznej - 14. już pielgrzymce. Ok. 6 tys. osób uczestniczyło we Mszy św. koncelebrowanej, którą odprawił abp Kazimierz Nycz - metropolita warszawski z bp. Mariuszem Leszczyńskim - krajowym asystentem Akcji Katolickiej. - Wiara i tylko wiara jest i może być podstawą wszelkiego apostolstwa w Kościele - mówił z mocą abp Nycz. - Źródłem całej działalności apostolskiej Kościoła jest wiara w Chrystusa. Metropolita Warszawski wezwał członków Akcji Katolickiej do działania apostolskiego na rzecz obrony życia. Na pielgrzymce obecni byli przedstawiciele Zarządu i Rady Krajowej Akcji Katolickiej, wśród nich: Halina Szydełko - prezes Zarządu KIAK oraz Konrad Głębocki - członek Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Przybyli również członkowie zarządów diecezjalnych i parafialnych z księżmi asystentami.
Przedstawiciele Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) skierowali do uczestników jasnogórskiej pielgrzymki list z wyrazami jedności od wszystkich przedstawicieli AK z całego świata. W przyszłym roku to Polska będzie gospodarzem VI Europejskiego Spotkania Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które odbędzie się w dniach 6-9 maja.

Rzemiosło Polskie

„Otoczmy troską życie jak Maryja”

Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziła 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego, która odbyła się 28 czerwca. Towarzyszyło jej hasło: „Otoczmy troską życie jak Maryja”. W tym roku spotkanie zorganizowała Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie. Obecni byli m.in.: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik oraz prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Adam Sasiela. Przed Mszą św. tradycyjnie nastąpiło wprowadzenie starszyzny cechowej i kilkudziesięciu pocztów sztandarowych na plac przed Szczytem. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny, a koncelebrowali duszpasterze rzemieślników na czele z ks. kan. Krzysztofem Rusieckim - krajowym duszpasterzem Rzemiosła oraz ks. Władysławem Jagustynem z Rzeszowa, czuwającym nad organizacją pielgrzymki.
W homilii ks. Jagustyn powiedział do pielgrzymów: - Wypada dzisiaj życzyć, aby wasze dzieła służyły ludziom, jednoczyły polski naród nad przepaściami podziałów i pytań, o to, czyje jest lepsze: polskie, nasze, czy europejskie, aby nad przepaściami przerzucały mosty (…). Modlimy się, abyście znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, którym pragniecie służyć. Zebranych powitał o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry: - Dzisiejsze spotkanie w Sanktuarium Jasnogórskim dla nas, paulinów, jest okazją, by z serca podziękować za wszelkie dobro, jakie rzemiosło polskie czyniło przez wieki i czyni dla Jasnej Góry, za wasz stały wkład i ofiarność, by Jasna Góra była jak najgodniejszym tronem Królowej Polski. Szablą im. Jana Kilińskiego - najwyższą rzemieślniczą odznaką honorową dla osób zasłużonych dla Rzemiosła Polskiego odznaczeni zostali: o. płk Jan Golonka, jako długoletni opiekun pielgrzymek rzemieślniczych, oraz Waldemar Pacud z Częstochowskiej Izby Rzemieślniczej, przewodniczący Fundacji Jasnogórskiej, powołanej do wykonania kolejnego daru polskich rzemieślników - ozdobnych krat, których część już jest zamontowana na jasnogórskim Szczycie. Oprawę muzyczną przygotował chór „Antonianum” z parafii św. Antoniego Padewskiego w Jaśle.

Reklama

Śpiewacy z Oxfordu i Cambridge

Chór „The Chapel Choir of Hertford College” z Oxfordu w Anglii gościł na Jasnej Górze 29 czerwca. Oxford University to najstarszy anglojęzyczny uniwersytet na świecie. Obok Cambridge University jest to najbardziej renomowana uczelnia w Wielkiej Brytanii, wysoko ceniona w Europie oraz na świecie. Studenci przebywają w Polsce na wakacyjnym wyjeździe. Chór koncertował wcześniej w kościele Mariackim w Krakowie, w kaplicy św. Kingi w Wieliczce. 23-osobowy chór zaśpiewał podczas Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Eucharystii w języku angielskim przewodniczył o. Nikodem Kilnar. - Jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze, ponieważ nasz chór chce znaleźć katolickie tradycje w Polsce. Jesteśmy angielską protestancką fundacją, śpiewamy na co dzień inaczej, a śpiew łaciński jest dla nas czymś innym, wyjątkowym - mówi dyrygent Tom Hammond-Davies. - Wszyscy muzykanci to studenci z Oxfordu lub z Cambridge, którzy studiują literaturę angielską, teologię, historię, muzykę. Zbierają się trzy razy w tygodniu na próbach śpiewu.
„The Chapel Choir of Hertford College” jest odpowiedzialny za uświetnianie śpiewem liturgii podczas cotygodniowych nabożeństw w katedrze św. Pawła w Londynie. Chór odwiedził już najpiękniejsze kościoły w: Barcelonie, Nowym Yorku, Budapeszcie, Esztergom na Węgrzech, a także w Belgii.

Krótko

23 i 24 czerwca modliło się ok. 300 uczestników 16. Pielgrzymki Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Pielgrzymi oddali cześć bohaterom walki o wolność i niepodległość Polski w latach 1939-56, pomordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa. Modlili się też za tych, którym udało się przeżyć i opuścić mury więzień. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk prał. Józef Srogosz - wikariusz biskupi biskupa polowego WP Tadeusza Płoskiego. Obecny był m.in.: Jan Gocłowski - prezes Zarządu Głównego ZWPOS Oddziału Warszawa.

Zapowiedzi

13-17 lipca - Europejska Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania

15-16 lipca - Odpust Matki Bożej Szkaplerznej

18 lipca - Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

18 lipca - 5. Pielgrzymka Żeglarzy

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (0-34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież na wystawie „100 żłóbków”

2019-12-09 21:45

pb / Rzym (KAI)

Papież Franciszek obejrzał dziś po południu wystawę „100 żłóbków”, otwartą 8 grudnia w Sali Piusa X w pobliżu Watykanu. Po podpisaniu 1 grudnia w Greccio listu apostolskiego „Admirabile signum” dał w ten sposób kolejny znak swej dbałości o tę tradycję wiary.

BOŻENA SZTAJNER

Papieżowi towarzyszył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella, który przedstawiał Ojcu Świętemu kolejne dzieła. Franciszek indywidualnie witał się z twórcami żłóbków, towarzyszącymi im artystami i ich rodzinami. Na koniec wspólnie z nimi odmówił modlitwę i udzielił im błogosławieństwa.

W czasie trwającej 45 minut papieskiej wizyty chór kameralny Kodály z Budapesztu śpiewał pieśni bożonarodzeniowe.

Wystawa powstała z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest na niej ponad 130 szopek z 30 krajów. Współorganizatorem ekspozycji, którą można zwiedzać za darmo do 12 stycznia, jest ambasada Węgier przy Stolicy Apostolskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem