Reklama

Wiara

Codzienne rozważania do Ewangelii

Nie wolno nam sprzedawać Chrystusa jak Judasz!

Rozważania do Ewangelii J 12, 1-11.

2023-03-13 11:07

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich/Niedziela

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023. WIELKI TYDZIEŃ

• Iz 42, 1-7 • Ps 27, 1.2.3.13-14 • J 12, 1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie». Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii… Zatem jeszcze tylko siedem dni dzieliło Jezusa od ukrzyżowania. Jezus dokładnie znał czas i miejsce, w którym miało się dopełnić Jego ziemskie życie. Miała się wypełnić do końca Jego misja na ziemi. On jednak żyje normalnie. Przemieszcza się. Przybywa do swych przyjaciół Marii, Marty, Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Razem z Nim są Jego uczniowie. Było odświętnie. Niezwykła atmosfera. Ten niecodzienny nastrój przerwał Judasz. W tym miejscu dowiadujemy się od Jezusa, że jego słowa nie odzwierciedlały jego prawdziwych intencji. Oprócz tego, Judasz, będąc skarbnikiem apostołów, był złodziejem. To ważna informacja, gdyż, jak widać, jego grzechy narastały. Chciwość pieniędzy popchnęła go ku zdradzie. Zatem jak ważne jest, aby w sobie niszczyć złe skłonności od samego początku, aby nie utrwaliły się, nie przeszły w nawyk, nie zagłuszyły głosu sumienia. Będąc uczniami Chrystusa, powinniśmy wciąż kierować wzrok na Niego i starać się Go naśladować. Powinniśmy starać się odczytywać Jego wolę w konkretnych sytuacjach życiowych. Często sytuacje są jasne i łatwo grzech nazwać grzechem, a dobro – dobrem. Czasem jednak takie rozróżnienie nie jest aż tak proste i wtedy właśnie potrzebne jest nam światło Ducha Świętego, aby wybrać mniejsze zło. Nigdy jednak nie wolno nam tolerować zła w imię dobrych kontaktów z otoczeniem, w imię ludzkiej przyjaźni czy jakichkolwiek korzyści. Nie wolno nam sprzedawać Chrystusa jak Judasz. Z pomocą przychodzi sakrament pokuty i pojednania. Jezus przychodzi z pomocą każdemu, kto tylko zechce oczyścić się z grzechów. To sakrament pokuty jest źródłem łaski, która pozwala przerywać ciąg złych przyzwyczajeń i wciąż na nowo odnawiać więź z Bogiem. Pozwala też na nowo odzyskiwać wewnętrzny pokój i z ufnością dalej iść przez życie. Eucharystia zaś jeszcze bardziej pogłębia więź z Bogiem, leczy serca rany, dodaje sił… Jest zadatkiem życia wiecznego. Przez Eucharystię stajemy się braćmi i siostrami, bo łączy nas to samo duchowe Ciało Chrystusa, bo w nas płynie ta sama Krew Chrystusa. To cud Bożej miłości. Dzięki Eucharystii nikt z nas nie jest sam, bo uczestniczy w życiu wielkiej rodziny Bożej; rodziny parafialnej, rodziny chrześcijańskiej. Eucharystia też zobowiązuje, aby stawać się coraz lepszymi, bardziej podobnymi do Jezusa w ofiarowaniu siebie dla braci, w niesieniu pokoju, miłości, przebaczenia, pojednania, nadziei.

Reklama

Maria z dzisiejszej Ewangelii z miłością wylała drogi olejek na stopy Jezusa, włosami je otarła – wyprzedziła bieg wydarzeń. Dokonała tego, co należało się Jezusowi przed pogrzebem, a czego potem nie można było zrobić ze względu na pośpiech grzebania ciał przed szabatem. Ona to zrobiła tydzień wcześniej, choć oczywiście o tym nie wiedziała. Miłość to sprawiła. Jezus wyraźnie powiedział, zwracając się do Judasza: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, choć jeszcze nie powiedział, kiedy ten pogrzeb ma nastąpić. Czy choć czasem zastanawiam się nad biegiem własnego życia, nad przemijaniem czasu? Czy wiem, dokąd zmierzam? Czy staram się tak żyć, żeby zawsze być gotowym na spotkanie z Chrystusem w wieczności? Czy kocham moich bliskich aż tak bardzo, że jestem gotów bezinteresownie wyprzedzać ich potrzeby, nawet jeśli mnie to wiele kosztuje? Panie, Jezu Chryste, proszę, spraw, abym potrafił wyrażać swą miłość do Ciebie, do najbliższych, w sposób miły Tobie. Abym nie bał się reakcji otoczenia ani nie kalkulował, czy opłaca mi się przyznanie się do Ciebie, Kościoła, miłości.

Reklama

A.S.

WSZYSTKIE ROZWAŻANIA DOSTĘPNE W KSIĄŻCE "Żyć Ewangelią" DO KUPIENIA W NASZEJ KSIĘGARNI!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jakim „okiem” patrzę na siebie i innych?

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii J 8, 1-11.

Poniedziałek, 27 marca 2023. WIELKI POST

CZYTAJ DALEJ

Dobry Łotr - zapomniany święty

Niedziela przemyska 13/2005

Z opisu Męki Pańskiej dowiadujemy się, że razem z Jezusem ukrzyżowano dwóch złoczyńców: jednego po prawej stronie, drugiego po lewej; Jezus zaś wisiał pośrodku (por. Łk 23,39-43). Jeden ze złoczyńców uznał swoje winy, skarcił drugiego i pokornie prosił Pana Jezusa, aby pamiętał o nim, gdy znajdzie się w swoim królestwie. Otrzymał wtedy obietnicę, że jeszcze w tym samym dniu znajdzie się z Nim w raju. Z czasem tę zapowiedź uznano za pierwszą kanonizację, i to dokonaną przez samego Chrystusa. Ten nawrócony złoczyńca to Dobry Łotr.
Pewne wiadomości o nim możemy czerpać tylko z relacji ewangelicznej św. Łukasza oraz ze skąpych informacji innych Ewangelistów. Nie znamy jego imienia. Imię Dyzma (Dymas) nie jest pewne, pochodzi z pism apokryficznych. Niektóre pisma tego typu używają imion Joatas albo Tytus. Kościół wschodni nadaje mu imię Rach. W średniowieczu próbowano mu przypisywać pochodzenie z palestyńskiego Latrum, niedaleko Emaus.
Wczesne martyrologia i kalendarze świętych nie wymieniały Dobrego Łotra. Z czasem jego osoba stała się przedmiotem homilii i pism św. Ambrożego, św. Atanazego Wielkiego, św. Hieronima, św. Leona I Wielkiego, św. Jana Chryzostoma, św. Maksyma z Turynu i wielu innych. Ojcowie Kościoła rozprawiali o zachowaniu się Dobrego Łotra na krzyżu oraz o odniesieniu do Chrystusa i Jego Męki. Przypisywali mu początkowo nawet tytuł męczennika, jednak później odmówiono mu tej godności. Kościół wschodni czci go jednak jako męczennika, choć widzi w nim również, według innej tradycji, tylko wyznawcę. Zajmowanie się jego osobą i postawą przyczyniło się do rozbudzenia kultu. Podstawą kultu Dobrego Łotra jest odpuszczenie mu grzechów przez Chrystusa i obietnica zbawienia.
Prawdopodobnie krzyż Dyzmy przeniesiono na Cypr, a część tej relikwii do Bolonii we Włoszech. W Bolonii, w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Nie ma jednak pewności, co do autentyczności relikwii. Dobry Łotr jest patronem Gallipoli na półwyspie o tej samej nazwie (Turcja). Specjalnym kultem otaczano go w diecezji nowojorskiej. Również w zakonie franciszkańskim Dyzma cieszył się początkowo dużym nabożeństwem. W Polsce czczono Dobrego Łotra na Śląsku, np. w Świdnicy, i w diecezji przemyskiej. Od 1758 r. jest współpatronem naszego Kościoła lokalnego. W 1760 r. jedna z nowych kanonii w jarosławskiej kapitule kolegiackiej otrzymała za patrona św. Dyzmę. W okresie schyłku XX w. ten kult przygasł. W ostatnim czasie, wydaje się, że są podejmowane działania mające na celu ożywienie nabożeństwa. Poza wymienionymi ośrodkami kult tego Świętego praktycznie nie istnieje.
Pobożność chrześcijańska odnalazła w Dobrym Łotrze przykład skruchy, wiary i bezgranicznej ufności. Czczono go jako patrona skazanych na śmierć. Częściej jednak przyzywano go jako orędownika podczas wzbudzania żalu za grzechy. Tę cechę eksponowano w naszej diecezji. Dobry Łotr uznawany jest także za patrona nawracających się grzeszników, pokutujących i umierających oraz przewodników.
Przedstawiany jest w ikonografii jako postać przywiązana sznurami do krzyża. W najstarszych czasach ukazywano go jako młodzieńca. Od średniowiecza przedstawiano go jako mężczyznę w wieku dojrzałym, a nawet jako starca (np. na górze Athos). Jego strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Najczęściej jest przedstawiany razem z Chrystusem, a bardzo rzadko sam. Jest jedynym świętym o imieniu Dyzma. W Polsce to imię jest znane od średniowiecza, ale bardzo mało używane. W naszej archidiecezji oddajemy cześć Dobremu Łotrowi 26 marca.
Dobry Łotr jest symbolem Bożego miłosierdzia, a Zły Łotr (Geglas) jest ostrzeżeniem dla zatwardziałych grzeszników. Można być bardzo blisko Chrystusa, tak jak on, można nawet razem z Nim cierpieć i umierać, a jednak odrzucić łaskę nawrócenia. Zły Łotr nie tylko nie skorzystał z tej wyjątkowej okazji, ale przyłączył się do prześladowców Pana Jezusa i urągał Mu.
W dniu patronalnym Dobrego Łotra obmywajmy nasze sumienia łzami żalu i skruchy, i prośmy Pana o miłosierdzie nad nami grzesznymi. Bolejąca Matka niech będzie naszą Orędowniczką. Poprzez gorącą adorację Chrystusa w tajemnicy Eucharystii bądźmy gotowi na przeżywanie liturgicznej tajemnicy Zmartwychwstania.

CZYTAJ DALEJ

Żaryn o doniesieniach ws. ataku hakerskiego: niemal codziennie mamy próby blokowania ważnych serwisów państwowych

2023-03-26 21:23

[ TEMATY ]

Jan Żaryn

fot. canva

Niemal codziennie mamy próby blokowania ważnych serwisów państwowych; te działania prowadzone są głownie przez hakerów działających na rzecz Rosji - powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odnosząc się do doniesień o niedzielnym ataku na strony rządowe.

W niedzielę portal fakt.pl powołując się na zajmujący się analizą zagrożeń w sieci portal Falconfeeds.io poinformował o ataku hakerskim na stronę internetową Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do ataku miała się przyznać prorosyjska grupa Phoenix. Wieczorem Falconfeeds.io poinformował o kolejnych atakach na polskie strony internetowe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję