Reklama

Żary dla Jezusa

Wiadomości z diecezji

Moc modlitwy

Zaczynając rok temu cykl modlitw "Żary dla Jezusa" organizatorzy byli pełni nadziei, że znajdą się ludzie, którym nie są obojętne losy miasta. Pragnęli oni, by w ich mieście "objawiała się chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków" (Tyt 2, 14). Uczestnicy comiesięcznych adoracji ufają, że z pomocą łaski Bożej, modląc się za wszystkich mieszkańców Żar, pomogą im zbliżyć się do Jezusa. Każda z adoracji przed Najświętszym Sakramentem poświęcona jest innej intencji. Modlono się już za dzieci, młodzież, rodziny, kapłanów, przestępców, szkolnictwo, bezrobotnych, uczestników Przystanku Woodstock i Przystanku Jezus, rządzących i ludzi będących w sektach. W październiku modlić się będą za służbę zdrowia, w listopadzie za niewierzących, w grudniu za uzależnionych, w styczniu za mundurowych, w lutym za wspólnoty działające przy parafiach, w marcu za ludzi pracujących w mediach. Najbliższa modlitwa z tego cyklu odbędzie się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach, 25 października 2002 r. i odprawiona będzie w intencji służby zdrowia.
Comiesięczna adoracja rozpoczyna się o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie różne grupy parafialne prowadzą poszczególne godziny adoracji do uroczystej Eucharystii o godz. 21.00. Szczegółowe daty i miejsca adoracji ogłaszane są w każdym kościele tydzień wcześniej na niedzielnych Mszach św.
Jeśli chcesz żyć w mieście, w którym mieszkać będzie Boży pokój i sprawiedliwość - to właśnie na Ciebie czeka Jezus!

Organizatorzy adoracji "Żary dla Jezusa"

Świadczyć dobro cierpiącym

Oddział Wojewódzki Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z okazji święta patrona służby zdrowia św. Łukasza Ewangelisty zaprosił wszystkich związanych z służbą zdrowia do zielonogórskiej konkatedry na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Adama Dyczkowskiego oraz wieczór muzyczny w sali koncertowej Filharmonii Zielonogórskiej.
Na początku Eucharystii prezes oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Halina Szumlicz, wspomniała tych, którzy z taką pasją i oddaniem mimo trudności realizują misję swego życia: ulżyć człowiekowi choremu w jego cierpieniu. W homilii Biskup prosił, aby zawsze mieć na uwadze człowieka chorego w całej jego osobowości, nie tylko stosując najnowsze środki medyczne nieść mu ulgę w cierpieniu, ale być przy nim, szczególnie tym opuszczonyn, samotnym, dla którego nic innego nie można zrobić. W zakończeniu powiedział: - Dziękuję Wam za bogactwo ducha, wiedzę medyczną, mądrość i sprawność niesienia pomocy chorym i umacniania ich na duchu. Proszę Boga za Wami, aby sprawy przemian i reform odbywały się dla dobra chorych, ale także z uwzględnieniem dobra duchowego i materialnego samych pracowników służby zdrowia.
Bp Adam Dyczkowski uczestniczył także w spotkaniu ze środowiskiem medycznym w sali Filharmonii Zielonogórskiej. Wieczór składał się z dedykacji dla poszczególnych grup służby zdrowia uzupełnionych recitalem fortepianowym Ryszarda Zimnickiego, który wykonał takie perły muzyki klasycznej jak Scherzo h-moll F. Chopina, Marsz alla turca W. A. Mozarta czy Marzenie R. Schumanna.
W programie, który otrzymali goście koncertu, organizatorzy przypomnieli trzy postaci zielonogórskich lekarzy: Wiesława Stawiarskiego - stomatologa, Albina Pawła Bandurskiego - chirurga i Zbigniewa Pieniężnego - chirurga. Przykłady ofiarnej służby człowiekowi w obrobnie jego zdrowia i życia zachęcają do naśladowania. Z tą też świadomością przywołano pamięć o tych, którzy do niedawna pośród nas realizowali swoje powołanie.
Organizatorzy uroczystości - Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w osobach Haliny Szumlicz i Jerzego Wyporskiego serdecznie zapraszają do udziału w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 w kaplicy u sióstr elżbietanek przy pl. Powstańców Wlkp. 4.

Stanisław Dziadura

Św. Jadwiga wzórem jedności

Reklama

Bp Adam Dyczkowski 13 października wygłosił homilę podczas centralnych uroczystości ku czci św. Jadwigi, patronki Śląska oraz dnia wyboru Ojca Świętego w Trzebnicy, którym przewodniczył abp Ludwik Schick, ordynariusz Bambergu. Nawiązując w homilii do roli, jaką odegrała św. Jadwiga w zbliżeniu narodów niemieckiego i polskiego Biskup stwierdził, że nic nie jest w stanie tak jednać narodów, jak święci, którzy wykraczają poza podziały językowe, terytorialne i mentalne. - Wszelka inna integracja, pozbawiona zasad chrześcijańskich, prowadzi do podziałów i niesnasek - powiedział. Przypominając, że św. Jadwiga jest patronką dnia wyboru Ojca Świętego, oraz że obchodzimy dzisiaj drugi Dzień Papieski Biskup namawiał do szczególnej modlitwy w intencji Jana Pawła II. Nawiązał też do powojennej historii Polski i zwrócił uwagę, iż obecnie władzę sprawuje lub ubiega się o nią wielu ludzi, którzy niegdyś chcieli zniszczyć Kościół. - Dlatego podczas zbliżających się wyborów bądźmy rozsądni i czujni - apelował.
Wyjątkowy chłód i śnieg z deszczem spowodowały, że Msza św. zaplanowana przy ołtarzu polowym została odprawiona w trzebnickiej bazylice św. Jadwigi. Na uroczystość przybyło ponad 7 tys. pątników.

Red.

Lipinki Łuż.

Przeżywanie Dnia Papieskiego we wspólnocie parafialnej w Lipinkach Łuż. rozpoczęto kilka dni wcześniej. Młodzież z Gimnazjum wzięła udział w konkursie na plakat o Janie Pawle II. 40 dużych i kolorowych plakatów o Ojcu Świętym złożyło się na wystawę, którą umieszczono w kościele. Wystawę ubogaciły prace najmłodszych dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. W takiej scenerii w niedzielę wspólnota parafialna przeżywała uroczystą Eucharystię, którą uświetnił występ grupy teatralnej "Małe Co Nieco" z Czarnowic. Dzieci i młodzież z oazy przygotowały liturgię Słowa. Natomiast po Mszy św. najstarsi i grupa harcerzy działająca przy parafii zbierali datki na Fundusz Papieski.

Zielona Góra

19 i 20 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się ekumeniczny festiwal, w którym wzięły udział zespoły i soliści ośmiu społeczności chrześcijańskich, czyli przedstawiciele Kościoła baptystów, adwentystów dnia siódmego, zielonoświątkowców, Kościoła prawosławnego i katolickiego oraz Kościoła Bożego w Chrystusie. Festiwal, który został zorganizowany już po raz czwarty, ma za zadanie pokazać, że chrześcijanie potrafią wspólnie coś zrobić nie podkreślając różnic doktrynalnych. Kościół katolicki reprezentowany był przez chór parafii pw. Najświętszego Zbawiciela pod dyrekcją Macieja Ogarka.

Rokitno

Reklama

W dniach 18-20 października w Rokitnie odbyły się rekolekcje poradnictwa rodzinnego, które poprowadził benedyktyn, o. Karol Meissner nt. "Małżeństwo i rodzina w sercu Miłosierdzia Bożego. Więź małżeńska". Rekolekcjonista przybliżał tajemnicę świętych sakramentów, ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu Eucharystii i małżeństwa. Z doradcami spotkał się w Rokitnie bp Paweł Socha, który wskazał na konieczność nieustannego odkrywania i poznawania Chrystusa, tak by móc potem pokazać Go innym. Biskup wręczył także misje doradcom rodzinnym oraz podziękował diecezjalnym duszpasterzom rodzin - odchodzącemu po 14 latach pracy ks. Janowi Pawlakowi i nowo mianowanemu duszpasterzowi ks. Dariuszowi Orłowskiemu. Rekolekcje zakończyła uroczysta Msza św. w bazylice mniejszej i zawierzenie pracy doradców życia rodzinnego Pani Cierpliwie Słuchającej.

Pielgrzymka do Wilna

Akcja Katolicka naszej diecezji organizuje pielgrzymkę do Wilna w terminie: 14-18 listopada na uroczystości odpustowe Matki Bożej Ostrobramskiej. Koszt 420 zł od osoby (wpisowe - 100 zł, reszta tj. 320 zł do 4 listopada). Oraz pielgrzymkę do Rzymu w terminie: 10-16 listopada. W programie udział w audiencji u Ojca Świętego, zwiedzanie Wiecznego Miasta, Monte Cassino, Asyżu i Wenecji. Koszt 1090 zł od osoby. Zapisy na obydwie pielgrzymki prowadzi i szczegółowych informacji udziela diecezjalne biuro Akcji Katolickiej przy ul. Aliny 7 w Zielonej Górze w dni robocze od 8.00 do 16.00, tel. (68) 453-97-71, 320-72-96, e-mail: akcjazg@poczta.opoka.org.pl

Jednym zdaniem

9 października Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęło się dziesięciotygodniowe Seminarium Nowego Życia prowadzone przez zespół animatorów Odnowy w Duchu Świętym pod kierunkiem ks. Marcina Strzyżykowskiego.

W dniach 12-14 października bp Paweł Socha przeprowadził wizytację parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku.

16 października bp Adam Dyczkowski przewodniczył Mszy św. odpustowej i wygłosił homilię w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

17 października bp Adam Dyczkowski spotkał się z wojewodą lubuskim Andrzejem Korskim. Rozmawiano o społecznej sytuacji w województwie i działaniach podejmowanych przez Kościół i administrację rządową.

18 października z okazji święta patrona służby zdrowia św. Łukasza bp Edward Dajczak w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. odprawił Mszę św. dla gorzowskiego środowiska medycznego.

18 października w kaplicy Uzdrowienia Chorych w Głogowie Mszy św. dla lekarzy i pracowników służby zdrowia przewodniczył bp Paweł Socha. Następnie ks. Janusz Malski SodC, diecezjalny duszpasterz chorych zaprosił wszystkich na wspólną agapę.

W dniach 18-20 października w domu rekolekcyjnym w Głogowie odbyła się Szkoła Animatora Ruchu Świtało-Życie, którą poprowadził ks. Robert Patro.

19 października wybrano nowy zarząd i prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Został nim Marcin Szczęsny z Kożuchowa.

20 października zainaugurowano nowy rok pracy duszpasterstwa akademickiego "Parakletos" w Słubicach. Mszę św. w słubickim kościele pw. Ducha Świętego odprawił ks. Tomasz Gierasimczyk.

W dniach 18, 20 i 21 października bp Adam Dyczkowski przeprowadził wizytację parafii pw. św. Barbary w Gaworzycach.

23 października w gubińskiej galerii "Ratusz" została otwarta wystawa gobelinów sekcji tkactwa artystycznego "Penelopa". Wystawa będzie czynna do 23 listopada.

Zaproszenia

Klub Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze zaprasza 5 listopada na spotkanie z Łucją Czyrską, która opowiadać będzie i swoich przeżycia z zsyłki na Sybir. Rozpoczęcie o godz. 19.00 w salce obok kancelarii parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu zaprasza na drugą z kolei Fatimską Noc Pokuty. Rozpocznie się ona 8 listopada o godz. 20.00.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Anioł z Katynia

Niedziela Ogólnopolska 15/2021, str. 46-47

[ TEMATY ]

historia

Katyń

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

Zdjęcie ślubne młodej pary, Janiny i Mieczysława, na tle szybowca, 1939 r.

Zdjęcie ślubne młodej pary, Janiny i Mieczysława, na tle szybowca, 1939 r.

Pozostało po niej kilka zdjęć i czaszka. Janina Lewandowska, córka naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, to jedyna kobieta zamordowana w Katyniu.

O zbrodni katyńskiej pisze się najczęściej w kontekście masowej rzezi, ludobójstwa. Wśród tysięcy ofiar rzadko zatrzymujemy się na indywidualnym losie człowieka. Z Janiną Lewandowską jest inaczej, trudno bowiem przejść obojętnie wobec śmierci najsłabszej osoby – uczestnika dramatu, który rozegrał się w Katyniu.

CZYTAJ DALEJ

Konkurs rzeźbiarski o św. Józefie

2021-09-22 16:27

[ TEMATY ]

konkurs

rzeźba

Monika Jaworska

Rzeźba św. Józefa.

Rzeźba św. Józefa.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza twórców ludowych i nieprofesjonalnych z Polski do udziału w konkursie pt. „Postać św. Józefa w rzeźbie”.

Św. Józef był postacią niezwykłą, inspiracją dla chrześcijan wszystkich wieków. Świadczą o tym liczne kościoły i instytucje, którym patronuje. Dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa. Papież nazwał go „ojcem w cieniu”, „ojcem posłusznym”, a także „ojcem czułym”. Te piękne określenia świadczą o fascynacji jego postacią związanej z wyjątkowością cech osobowości świętego – zaznaczają organizatorzy precyzując, że głównym celem konkursu jest przybliżenie wizerunku postaci św. Józefa i popularyzowanie wartości chrześcijańskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję