Reklama

Dzień Papieski

Agnieszka Kosarska
Edycja zamojsko-lubaczowska 45/2002

"Kochamy Ciebie! Kochamy Ciebie!" - jakże często ten okrzyk towarzyszy spotkaniom Polaków z Ojcem Świętym. Bo jak tu nie odwzajemnić tej zatroskanej miłości, którą on obdarza swych rodaków. Jednak za słowami, za okrzykami, za ulubionymi przez Papieża piosenkami i za wzruszeniami, które stają się udziałem tłumów, zebranych, by go słuchać, muszą iść czyny...
Czynnie wyrazić Ojcu Świętemu miłość, wdzięczność i oddanie, to nic innego, jak modlić się za niego, zgłębiać jego nauczanie i wypełniać je, żyjąc miłością na co dzień. Taki właśnie wymiar miał przeżywany w naszej ojczyźnie 13 października Dzień Papieski.
W katedrze zamojskiej bezpośrednie obchody Dnia Papieskiego poprzedziło modlitewne czuwanie w sobotę 12 października w intencji papieża. Poszczególne nabożeństwa, m.in. Różaniec, Nieszpory, prowadziły ruchy i grupy religijne działające przy tej świątyni: Legion Maryi, Ruch Światło-Życie, Straż Honorowa Serca Pana Jezusa i Akcja Katolicka. Tak przygotowana przez modlitwę wspólnota parafialna mogła z radością świętować następny dzień.
Homilie w tym szczególnym dniu głosił ks. dr Adam Firosz, kanclerz Kurii Biskupiej. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 swoje słowo skierował zwłaszcza do nauczycieli i wychowawców z racji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o uczcie wskazał Ojca Świętego jako tego, kto już od dwudziestu czterech lat woła i zaprasza wszystkich ludzi, by otworzyli drzwi Chrystusowi. Jego pomocnikami są nie tylko biskupi i kapłani, ale wszyscy ochrzczeni, "a pośród tej wielkiej gromady ludu Bożego na pierwszym miejscu są rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Idą jak te sługi z przypowieści, aby wypełniać nakaz swojego Pana i zapraszać na ucztę".
Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego w katedrze był program słowno-muzyczny, który rozpoczął się o godz. 19.00, a zakończył Apelem Jasnogórskim o 21.00. Program prowadził proboszcz parafii katedralnej, ks. prał. Czesław Grzyb. Przypomniane zostały fragmenty przemówień i homilii Ojca Świętego ze spotkania z młodzieżą na Westerplatte oraz z wiernymi diecezji zamojsko-lubaczowskiej w 1991 r. w Lubaczowie i 1999 r. w Zamościu. Odpowiedzią na słowa Papieża były śpiewane przez wszystkich piosenki, których teksty znajdowały się w śpiewniczkach, wydrukowanych specjalnie na tę okazję. Dzieci w sposób szczególny podziękowały Ojcu Świętemu, dedykując mu swoje wiersze, a Bartek podzielił się swoimi wrażeniami sprzed trzech lat, gdy witał Papieża w katedrze. Agata i ks. Jan Cielica opowiadali o spotkaniu młodzieży z Janem Pawłem II w Toronto, przybliżając atmosferę tego wydarzenia tym, którzy nie mieli możliwości bezpośredniego w nim uczestniczenia. Papieską wizytę w Zamościu wspominała Bożena, ożywiając pamięć zgromadzonych o tym niezwykłym spotkaniu. Nie mogło zabraknąć humoru podczas tego wieczoru, jako że jest on nieodłącznym towarzyszem obecnego Papieża. Momenty refleksyjno-wspomnieniowe przeplatały się z anegdotami o zabawnych wydarzeniach z życia Ojca Świętego, także z czasów poprzedzających pontyfikat.
Słowo na zakończenie tego Dnia Papieskiego wygłosił pasterz naszej diecezji, bp Jan Śrutwa. Nawiązał do tegorocznego hasła "Jan Paweł II - świadek nadziei": "Hasło to przypomina nam wizytę apostolską w Zamościu i w tej katedrze przed trzema laty, kiedy to my byliśmy tutaj tak mocni właśnie nadzieją". Wspomniał również o zbiórce funduszów na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży. Zbiórka ta została przeprowadzona w katedrze i na terenie diecezji, podobnie jak w całej Polsce. Ksiądz Biskup zasugerował też, że chcąc być wiernym nauczaniu Papieża, nie możemy poprzestać na tej jednorazowej, choć słusznej i pięknej akcji. Pole naszego działania i troski o drugiego człowieka w duchu miłosierdzia winno być szerokie. "Od nowa chcemy stawać sercem i czynem przy najbardziej potrzebujących, bezrobotnych, zaniedbanych duchowo, pozbawionych wiary w Boga i ludzi, chorych na ciele i duszy, opuszczonych przez bliskich i sąsiadów" - zadeklarował w imieniu diecezjan Ksiądz Biskup. Oby te słowa stały się czynem: konkretną odpowiedzią na jakże konkretne potrzeby ludzi żyjących na początku trzeciego tysiąclecia.

Reklama

Bp Przybylski: kto nosi szkaplerz musi być człowiekiem spowiedzi

2019-07-17 12:46

ks.mf / Częstochowa (KAI)

„Przyjąć szkaplerz, to oznacza mieć w sobie nieustannie decyzję zdejmowania starych szat, ubrań grzechu” – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który wieczorem 16 lipca we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przewodniczył Mszy św. w klasztorze pw. Miłosierdzia Bożego Sióstr Karmelitanek Bosych w Częstochowie.

Marian Florek

Na początku Mszy św. bp Przybylski przypomniał, że szkaplerz wiernie nosił od swojej młodości św. Jan Paweł II. - Czas ucieka, a szkaplerz wiedzie nas ku wieczności. Dla każdego z nas ten czas ucieka, ale to oznacza, że jesteśmy młodsi dla nieba – mówił bp Przybylski.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił, że „szkaplerz to święta szata. Dla proroka Eliasza szata był bardzo ważnym znakiem przyobleczenia się w Boga”. - Przyjęcie szkaplerza, noszenie go, to nie jest tylko prosty gest. Przyjąć szatę, zmienić szatę w Biblii, oznacza decyzję na nowe życie. Każdy, kto nosi szkaplerz, każdego dnia odnawia tę decyzję nowego życia w Chrystusie – kontynuował duchowny.

Bp Przybylski przypomniał, że "nie można szkaplerza nosić na brudnym sercu". - Każdy, kto przyjmuje i nosi szkaplerz, musi być człowiekiem spowiedzi, ciągłego nawrócenia – mówił bp Przybylski i dodał: „Żeby przyoblec nową szatę, trzeba stanąć jakby nago nie w sensie cielesności, ale w sensie gotowości do tego, aby powiedzieć: Żadne bogactwa tego świata, żadne mody tego świata nie są moim celem w życiu”.

16 lipca porannej Mszy św. w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Częstochowie przewodniczył o. Marian Zawada, przeor Karmelitów Bosych z Krakowa. - We współczesnym świecie żyjemy odarci z miłości, dobrego imienia czy życzliwości. I jest w człowieku potrzeba osłonięcia, ochrony – mówił w homilii o. Zawada.

Karmel w Częstochowie powstał z fundacji poznańskiej 28 kwietnia 1957 r. Erygowany został dekretem z dnia 19 marca 1957 r. Od 10 listopada 1978 r. klasztor pozostaje pod jurysdykcją biskupa diecezjalnego. Kaplica klasztoru Miłosierdzia Bożego została otwarta i poświęcona 7 listopada 1982 r. W 1983 roku wspólnota zrealizowała fundację nowego klasztoru w Szczecinie, a w 2007 roku w Oziornoje na terenie Kazachstanu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katedra polowa WP: Msza św. w intencji poległych policjantów

2019-07-23 19:39

kos / Warszawa (KAI)

Biskup Józef Guzdek sprawował w katedrze polowej WP Mszę św. w intencji poległych na służbie policjantów oraz ich rodzin. W homilii bp Guzdek, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem ds. duszpasterstwa Policji, przypomniał, że służba policjanta ma charakter rodzinny. – Najbliżsi identyfikują się z wartościami, jakim on służy, ale dotykają ich także konsekwencje podjętych zobowiązań – powiedział.

Gagorski/pl.wikipedia.org

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa oraz asystę liturgiczną przygotowali funkcjonariusze i pracownicy policji.

W homilii bp Guzdek, podkreślał, że częścią życia każdej rodziny policyjnej jest oczekiwanie na powrót męża i ojca, żony i matki. – Stąd rozstania zawsze łączą się z niepokojem, obawami i ostatecznie nadzieją na szczęśliwy powrót do domu po zakończeniu służby. Należy ponadto podkreślić, że policjantem jest się zawsze, także poza służbą, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia – powiedział bp Guzdek. Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Policji przypomniał, że wielu policjantów zapłaciło za próby ratowania innych najwyższą cenę. – Misja policjanta ma charakter rodzinny. Najbliżsi identyfikują się z wartościami, jakim on służy, ale dotykają ich także konsekwencje podjętych zobowiązań – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka „dźwiganie krzyża samotności po stracie męża i ojca, żony i matki domaga się niezwykłej odwagi”. Wyraził wdzięczność członkom Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, za dwadzieścia lat służby wobec potrzebujących. – Z pełnym uznaniem i wdzięcznością odnoszę się do tego, co przez ponad dwadzieścia lat czyni Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Budujące są wsparcie i pomoc, o jakie zabiegają Komenda Głowna Policji oraz poszczególne garnizony rozsiane w naszym kraju. Jestem wdzięczny kolejnym Komendantom Głównym Policji za każdy gest pomocy i zrozumienia, za serdeczną bliskość i modlitwę – powiedział.

Zwracając się do wdów po poległych policjantach życzył im sił i odwagi. – Wychowujcie wasze dzieci w poszanowaniu wartości, którym służył i za które oddał życie wasz mąż. Jesteśmy z Wami. W miarę naszych możliwości chcemy Wam towarzyszyć i wspierać Was na różne sposoby w dźwiganiu krzyża cierpienia po stracie najbliższej osoby. Chcemy wlewać w Wasze serca nadzieję, że Bóg docenił i nagrodził niebem ich poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi – powiedział. Słowa pociechy skierował także do dzieci. – Życzę Wam, abyście przez naukę i pracę pomnażali swoje talenty. Pamiętajcie, że życie ludzkie ma o tyle sens, o ile jest służbą Bogu i bliźnim. Niech Wam Bóg błogosławi – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego: ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego i ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz kapelan Policji ks. Jan Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji.

We Mszy św. uczestniczyli funkcjonariusze Policji, pracownicy formacji, członkowie i podopieczni Fundacji. Obecna była Irena Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w stanie spoczynku Władysław Padło.

Przed błogosławieństwem bp Guzdek odznaczył gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowionym z okazji setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem