Reklama

Niedziela w Warszawie

UKSW świętuje

Wręczenie odznaczeń państwowych oraz nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe były głównym punktem centralnego dnia obchodów Święta Uczelni UKSW.

2023-05-26 17:49

[ TEMATY ]

UKSW

Święto UKSW

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

W radosnej atmosferze i przy pięknej pogodzie przebiegały główne uroczystości tegorocznego Święta UKSW. Aulę Schumana na kampusie Wóycickiego wypełnili przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni oraz społeczność akademicka naszej Uniwersytetu: władze, wykładowcy akademiccy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

W przemówieniu inaugurującym wydarzenie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW podziękował społeczności akademickiej za zaangażowanie we „wszystkie aspekty działalności uniwersytetu”.

– To dzięki wszystkim nam i każdemu z osobna nasza uczelnia rozwija się bardzo dobrze na polskim i międzynarodowym rynku akademickim. Dzięki zaangażowaniu i wysiłku wielu osób powstał jeden z najlepszych, a na pewno wyjątkowy – uniwersytet w Polsce. Świadczy o tym fakt, że UKSW posiada obecnie 42 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora, podczas gdy jeszcze niedawno były to łącznie jedynie 24 uprawnienia. Nie ma w UKSW żadnej kategorii naukowej, która nie niosłaby za sobą uprawnień do doktoryzowania i habilitowania. To naprawdę nasze duże osiągniecie, godne odnotowania – podkreślił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Ważnym zadaniem, które staje przed społecznością uczelni obok rozwoju potencjału badawczego i naukowego i podnoszenia jakości kształcenia, jest dalszy rozwój nowoczesnej infrastruktury. Rektor UKSW, mówiąc o otwartym niedawno Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie Leśnym, przedstawił plany związane z zagospodarowaniem pozyskanego w mijającym roku akademickim terenu w centralnej części kampusu Wóycickiego. Przewidziane jest tam powstanie obiektu dla studentów nauk prawnych i medycznych, a także zaplecze dla rozwijającej się biblioteki oraz laboratorium telewizyjno-radiowe. Natomiast w miejscu wyburzonego starego budynku nr 16 ma szansę powstać nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych wraz z Collegium Anatomicum służące studentom Wydziału Medycznego Collegium Medicum. Rektor podkreślił przy tym, że „sami w ramach własnego budżetu nie jesteśmy w stanie ponieść tego ogromnego ciężaru inwestycyjnego”, dlatego zwrócił się z prośbą o wsparcie do władz publicznych.

Reklama

– Pomysłów mamy naprawdę wiele i jestem przekonany, że są do zrealizowania w najbliższym czasie – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podkreślając, że „centrum życia uniwersyteckiego, którym już jest kampus Wóycickiego, za sprawą dalszego wsparcia władz publicznych, stanie się wizytówką UKSW jako uczelni młodej, ale dynamicznej i posiadającej nowoczesną infrastrukturę”.

Święto – jak stwierdził rektor – to jest zawsze dziękczynienie. – Dziękujemy zatem my – członkowie społeczności akademickiej UKSW za nasz uniwersytet, za naszą Matkę, szczególnie dzisiaj, gdy obchodzimy Dzień Matki. Dziękujemy dziś wszystkim tym, którzy współtworzą ten wyjątkowy dom – nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, doktorantom, studentom. Dziękujemy wszystkim tym, którzy do tego domu wchodzą i nie są jedynie gośćmi, ale współdomownikami – zakończył.

Jubileusz Wielkiego Kanclerza

Chóralne Plurimos annos i fanfary zabrzmiały w Auli Schumana na cześć kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, Wielkiego Kanclerza wydziałów kościelnych UKSW i wielkiego Jubilata. Kilka dni temu obchodził on 50-lecie święceń prezbiteratu, a 4 czerwca świętował będzie także 35-lecie święceń biskupich.

– Dziękujemy za wielkie wsparcie dla naszego uniwersytetu, za cichą, niezwykle roztropną troskę i pomoc w różnych sprawach. Zawsze możemy liczyć na naszego Wielkiego Kanclerza – podkreślił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Z okazji święta UKSW list do społeczności skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który odczytała min. Grażyna Ignaczak-Bandych, szef kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

„Wiem, że w tych murach samodzielność myśli służąca obiektywnemu opisowi rzeczywistości, należy do umiejętności pielęgnowanych, pogłębianych i najwyżej cenionych. W dniu obchodów Święta UKSW serdecznie dziękuję kadrze naukowej za owoce Państwa pracy badawczej i za kształcenie niestereotypowo i niebanalnie myślących studentów” – napisał Prezydent.

Minister Grażyna Ignaczak- Bandych w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyła odznaczenia państwowe kilkunastu wykładowcom uczelni – złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi w dziedzinie nauki.

Nagrody Rektorskie

Po raz trzeci w czasie Święta Uczelni wręczone zostały Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za wybitną działalność naukową. Nagrodę Specjalną za całokształt otrzymał prof. dr hab. Jan Zabłocki z Wydziału Prawa i Administracji. Nagrodą I stopnia uhonorowana została prof. dr hab. Elżbieta Karska z Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Nagrodę II stopnia otrzymała prof. dr hab. Magdalena Żemojtel- Piotrowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, zaś Nagrodą III stopnia został wyróżniony ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. ucz. z Wydziału Teologicznego.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wręczył także ks. prof. dr. hab. Romanowi Bartnickiemu rektorowi ATK/UKSW w latach 1996-2005 książkę „Wdzięczny Bogu i ludziom. Moje wspomnienia”, opublikowaną przez wydawnictwo UKSW.

– UKSW buduje potęgę duchową wśród absolwentów, za co bardzo mocno chciałem podziękować – mówił wicepremier Henryk Kowalczyk, zwracając się do wspólnoty akademickiej uczelni – Absolwenci to nie tylko znakomicie przygotowani fachowcy, ale także tacy, którzy nie lękają się głosić swoich poglądów, mają mocne kręgosłupy i potrafią w trudnym świecie prezentować poglądy chrześcijańskie, są też wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka

Reklama

W odczytanym liście skierowanym do społeczności akademickiej Minister Edukacji i Nauki wyraził uznanie dla dokonań naszej Uczelni. „Cieszę się, że poszukując Prawdy przez naukę, upowszechniając chrześcijańskie ideały i budując wspólnotę akademicką, przygotowują Państwo intelektualne elity państwa i Kościoła” – napisał w liście dr hab. Przemysław Czarnek, prof. ucz.

Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, mówiła, że jest dumna „z tego, co dzieje się na UKSW. To są piękne sukcesy dydaktyczne, badawcze i naukowe”. Życzyła również „dużo dobrodziejów”, którzy będą wspierali uczelnię w realizacji planów związanych z rozwojem UKSW.

Przedstawiciele samorządu – Aleksandra Radwańska, przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW oraz Mariola Pirek, przewodnicząca Samorządu Doktorantów UKSW przywołały w swoich wystąpieniach postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego jako inspiracji do angażowania się w sprawy uczelni i wzięcia odpowiedzialności za przyjęte na siebie obowiązki.

Po uroczystości w Auli Schumana świętowanie było kontynuowane na pikniku, który odbył się na placu po dawnym budynku MarcPolu, gdzie zamiast szpecących kampus ruin rośnie już trawa.

Prezydenckie odznaczenia otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi: Dr Grzegorz Embros, dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz., prof. Dr hab. Wojciech Kudyba, dr Magdalena Łaptaś, prof. Dr hab. Kazimierz Pawłowski

Brązowy Krzyż Zasługi: dr hab. Maria Małgorzata Boużyk, prof. ucz., ks. dr Włodzimierz Stanisław Gałązka, ks. dr hab. Rafał Jerzy Leśniczak, prof. ucz., dr Tomasz Rowiński, ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. ucz., dr Jan Sandner

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Paweł Boniecki, dr Monika Bukacińska, dr Dariusz Bukaciński, Elżbieta Giedroić, ks. prof. dr hab. Leon Nieścior, dr Izabella Olejniczak, dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz, dr Sławomir Ślaski, prof. dr hab. Janusz Zbigniew Uchmański

Reklama

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Katarzyna Boguś, prof. dr hab. Anna Czajka-Cunico, dr Martyna Kawińska

Medal Brązowy za Długoletnia Służbę: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz., dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz.

Wczoraj w Auli św. Jana Pawła II na kampusie przy ul. Dewjtis odbyła się uroczysta promocja doktorów, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom i stypendystom MEiN oraz wręczenie medali KEN zasłużonym pracownikom.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele pokamedulskim na Bielanach.

Ocena: +4 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Studenci UKSW będą mogli odbywać praktyki w Polskim Radiu

[ TEMATY ]

studenci

UKSW

praktyki

Polskie Radio

polskieradio.pl

Podpisano Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji praktyk studenckich pomiędzy Polskim Radiem a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Porozumienie podpisała dziś Agnieszka Kamińska - prezes Polskiego Radia oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na podstawie porozumienia studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą mogli ubiegać się o odbywanie praktyk studenckich do końca obecnego roku akademickiego. Na współpracy instytucji skorzystają przede wszystkim studenci dziennikarstwa UKSW. Praktyki będą mogły być zrealizowane m.in. w ramach Akademii Radiowej Polskiego Radia. Akademia Radiowa to nowy projekt publicznego nadawcy, dzięki któremu studenci minimum 3. roku studiów licencjackich oraz absolwenci uczelni wyższych będą mogli zdobywać umiejętności i doskonalić kompetencje niezbędne w pracy dziennikarza radiowego, reportera, wydawcy programów radiowych lub realizatora dźwięku.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Apel Jasnogórski rozpocznie XI Pielgrzymkę Żywego Różańca

Apelem Jasnogórskim rozpocznie się dziś 11. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Przebiegać będzie pod hasłem: „Różaniec siłą chorych i cierpiących”. To jednocześnie hasło szóstego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej, która jest duchowym przygotowanie do jubileuszem 200-lecia powstania Żywego Różańca.

Jutro spotkanie rozpocznie się o 9.30 na Błoniach jasnogórskich. Konferencje wygłosi ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych. Następnie rozważane będą tajemnice radosne różańca świętego z medytacją w pierwszą sobotę miesiąca. Będzie też spotkanie z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych i Redakcją „Rózańca”. O godz. 12.00 Msza św. na Szczycie, której przewodniczyć ma bp Jan Glapiak z Poznania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję