Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 22/2010, str. 11

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nowy rektor

Po tragicznej śmierci ks. prof. Ryszarda Rumianka, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, senat Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wybrał nowego rektora. Został nim ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, który wcześniej pełnił obowiązki rektora. Ks. Skorowski urodził się w 1950 r. w Rumi. W roku 1968 wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 r. W tym samym roku uzyskał stopień magistra teologii na KUL, a trzy lata później - magistra teologii moralnej ATK. Pracę doktorską obronił w 1982 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1997 r., a w 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1984 r. zatrudniony w ATK, obecnie UKSW.
Przez 9 lat ks. prof. Skorowski pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, wcześniej był prodziekanem tego Wydziału. Jest redaktorem naczelnym pisma „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, zastępcą redaktora naczelnego „Saeculum Christianum”. Nowy rektor UKSW jest wybitnym socjologiem, politologiem, znawcą katolickiej nauki społecznej. W badaniach zajmuje się: prawami człowieka, teorią narodu, teorią państwa, teorią regionalizmu, wybranymi zagadnieniami problematyki międzynarodowej (wojna i pokój, zadłużenie międzynarodowe, wspólnota międzynarodowa i władza ogólnoświatowa). Na jego dorobek naukowy składa się kilkanaście monografii oraz kilkaset artykułów naukowych i referatów.

Posiedzenie Rady Ds. Rodziny Kep

Reklama

Nie mogą przystępować do Komunii św.

„Ci, którzy je zabijają, i ci, którzy czynnie uczestniczą w zabijaniu, bądź ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy” - czytamy w komunikacie z Konferencji Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Podpisali się pod nim bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady, oraz o. Andrzej Rębacz, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
Cytowane zdanie pochodzi z akapitu, w którym duszpasterze i diecezjalni doradcy życia wyrażają swój niepokój z odrzucenia poselskiego projektu „Contra In vitro”, który całkowicie zakazywał tej niszczącej życie procedury. Sygnatariusze wyrazili żal z powodu bezwzględności decyzji, która wykluczała jakąkolwiek dyskusję nad projektem, w tym przedstawienie rozumnych argumentów, jakie za nim przemawiają.
Głównym tematem spotkania zatroskanych o rodzinę ludzi z każdego zakątka kraju była plaga rozwodów, „które niszczą wspólnotę rodziny”. Uczestnicy zgodzili się, że trzeba zintensyfikować dotychczasowe działania w kierunku przekonywania o wartości sakramentalnego małżeństwa oraz o konieczności walki z „mentalnością rozwodową” w celu przeciwstawienia się powszechnej aprobacie dla rozpadu małżeństw, będącej wynikiem swoistej „mody na rozwód”.
Rada ds. Rodziny zajęła też krytyczne stanowisko w sprawie niedawnej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zdaniem sygnatariuszy, zamiast prawdziwie chronić, godzi ona w rodzinę. Wprowadzono ją, opierając się na fałszywych założeniach, że przemoc dotyczy połowy polskich rodzin, podczas gdy, według niektórych badań, jest zjawiskiem marginalnym i dotyczy tylko co 20. rodziny. „Nowela ustawy rozszerza definicję przemocy w taki sposób - czytamy w oświadczeniu zatytułowanym wymownie «Ustawowe osaczanie rodziny» - że zagraża normalnym działaniom wychowawczym rodziców”. Duchowni i świeccy uważają, że zagrożeń dla rodziny należy szukać gdzie indziej, choćby w brutalizacji przekazów medialnych i proponowanym przez nie również antywzorze rodzinnym. „Zgodnie z zasadą pomocniczości, powinnością państwa jest służyć rodzinie, a nie być jej sędzią i policjantem”.
Tomasz Musiał

List liderów Akcji Katolickiej

W obronie abp. Michalika

Oburzenie wypowiedzią Andrzeja Wajdy skierowaną przeciwko metropolicie abp. Józefowi Michalikowi podczas prezentacji komitetu honorowego kandydującego w wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego wyraził Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. „Pan reżyser w ramach kampanii wyborczej prowadzonej na rzecz Pana Marszałka insynuował, że Ksiądz Arcybiskup - w kontekście katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem - wypowiedział słowa, które w rzeczywistości nigdy nie padły z jego ust” - czytamy w oświadczeniu Akcji Katolickiej. Sygnatariusze, bp Mariusz Leszczyński - krajowy asystent kościelny IAK, oraz prezes Zarządu Krajowego Halina Szydełko proszą, „aby Pan Marszałek spowodował odwołanie przez p. Andrzeja Wajdę oszczerstwa, które rzucił on pod adresem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika i publicznie przeprosił go za wyrządzoną mu krzywdę”.

Krótko

Powódź, która nawiedziła południową Polskę, doprowadziła do wielu tragedii ludzkich. W niektórych miejscach poziom wód na rzekach był najwyższy od 160 lat. Straty wyrządzone przez wodę ocenia się na co najmniej 2 milardy euro. Rządzący nie zdecydowali się na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Gdyby go wprowadzili, wybory prezydenckie odbyłyby się dopiero jesienią.

Z powodu powodzi kampania przed wyborami prezydenckimi została zamrożona. Sondaże nadal pokazują przewagę Bronisława Komorowskiego.

Nie udało się PO wprowadzić zmian do ordynacji wyborczej. Rządząca partia chciała, wbrew orzeczeniu TK, zmieniać prawo, mimo że do wyborów jest mniej niż sześć miesięcy. Platforma chciała, aby obywatele głosując w I turze, otrzymywali zaświadczenie pozwalające im głosować w drugiej. Pomysłu nie poparł PSL i PO przegrała głosowanie w Sejmie.

Nowym dowódcą Wojsk Lądowych został gen. Zbigniew Głowienka, a dowódcą Sił Powietrznych gen. Lech Majewski. Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych pokieruje gen. Edward Gruszka. Nominacje wręczył pełniący obowiązki prezydenta marszałek Bronisław Komorowski.

Źle się dzieje w wojsku. Do cywila odchodzą kolejni najwyżsi dowódcy. Gen. Krzysztof Załęski p.o. Szefa Sił Powietrznych nagle poinformował szefa MON, że odchodzi do cywila. „Rzeczpospolita” podała, że zamierzają tak uczynić kolejni wyżsi dowódcy. Nie mogą znieść mizerii finansowej w wojsku oraz obawiają się niekorzystnych zmian w zasadach przejścia na emeryturę.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski został szefem zarządu fundacji założonej przez ukraińskiego oligarchę Wiktora Pinczuka, prywatnie zięcia byłego prezydenta Leonida Kuczmy. Fundacja Yalta European Strategy ma wspierać integrację europejską Ukrainy.

Rosną ceny gazu. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę. Od czerwca przeciętny rachunek gospodarstw domowych korzystających z gazu do gotowania wzrośnie o złotówkę.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI i BP KEP.

Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

2019-10-18 12:22

pk / Warszawa (KAI)

35 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, przygotowywał się do wyruszenia w podróż do Bydgoszczy. Tam, w duszpasterstwie ludzi pracy, miał wygłosić słowa dotyczące sprawiedliwości, prawdy i męstwa a także zaniechania nienawiści i przemocy. Z podróży tej, jak pokazała historia, nigdy nie powrócił. Zakatowane przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa ciało kapłana odnaleziono w wodach Wisły. Nieprzypadkowo data 19 października przez parlament i prezydenta RP wybrana została na doroczne Święto Duchownych Niezłomnych.

Graziako/Niedziela
Ks. Jerzy Popiełuszko”, Teresa Chromy (1984 r.)

Od 18 do 20 października w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbędą się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę dramatycznej śmierci kapłana. Już w piątek 18 października wieniec przed grobem księdza Jerzego około 18:30, w obecności świadków życia kapłana złoży prezydent Andrzej Duda. Tego samego dnia o godzinie 19:00 odbędzie się Wieczór Świadków podczas którego pięć osób związanych z księdzem Jerzym Popiełuszką opowie o jego drodze życia oraz dojrzewaniu do świętości.

19 października o godzinie 18:00 będą miały miejsce centralne uroczystości. W ich trakcie kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący liturgii, dokona poświęcenia kaplicy w której w specjalnej gablocie wystawione zostaną relikwie sutanny jaka miał na sobie męczennik w momencie śmierci. Uroczystą liturgię zakończy modlitwa o kanonizację kapłana oraz złożenie wieńców przy jego grobie przez członków rządu, przedstawicieli służb mundurowych, Solidarności oraz licznych instytucji. W uroczystościach weźmie udział rodzina księdza Jerzego, jego bliscy, przedstawiciele rządu i samorządów. Cały dzień honorową wartę przy grobie pełnić będzie blisko sto pocztów sztandarowych Solidarności.

20 października zaś, Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące się na terenie parafii Świętego Stanisława Kostki, zaprasza do uczestnictwa w grze miejskiej. Jej uczestnicy poznają miejsca związane z działalnością kapelana Solidarności na terenie stolicy. Jednym z miejsc będzie Huta Warszawa, gdzie emerytowani członkowie Solidarności z 1980 opowiedzą uczestnikom o burzliwych latach 80tych, o walce o wolność i o zaangażowaniu w nią księdza Jerzego Popiełuszki.

„Osoba księdza Jerzego Popiełuszki nie należy jedynie do historii… ideały, które wskazał ksiądz Jerzy są uniwersalne i wskazują nam jak żyć dziś i jak myśleć o przyszłości” – powiedział kustosz sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki, ks. Marcin Brzeziński.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy.

W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedziły blisko 23 miliony wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Uroczystości 35. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki

2019-10-19 21:35

Łukasz Krzysztofka/KAI

Rodzina i przyjaciele bł. ks. Popiełuszki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, parlamentarzyści, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całego kraju i tłumy wiernych uczestniczyły we Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który przed Mszą św. poświęcił kaplicę z wystawionymi relikwiami sutanny, którą miał na sobie w momencie śmierci męczennik.

Kard. Nycz zaznaczył, że wierni upamiętniają dziś dzień narodzin ks. Popiełuszki dla nieba - To jednoczenie dzień jego męczeńskiej śmierci w obronie godności człowieka, obronie naszej Ojczyzny i ewangelicznej zasady “zło dobrem zwyciężaj” - powiedział.

Zobacz zdjęcia: 35. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

Metropolita warszawski przypomniał, że kapelan Solidarności wielokrotnie wskazywał, że jego mistrzami, od których uczył się głoszenia Ewangelii, są Jan Paweł II i kard. Wyszyński. Kard. Nycz zauważył, że ks. Popiełuszko wyprzedził swoich mistrzów w drodze na ołtarze. – Wiemy jednak, że dziesięć lat po beatyfikacji ks. Jerzego będziemy mieć beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Przez wstawiennictwo tych trzech wielkich postaci módlmy się za Kościół polski, za naszą Ojczyznę, z prośbą o siłę dla tych, którzy nią kierują – zaapelował.

Kazanie wygłosił bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Zwrócił uwagę, że w momencie kiedy większość narodów po zakończeniu drugiej wojny światowej doświadczało pokoju, w Polsce nadal “panoszyło się zło”, a “brat wydawał brata na śmierć”. - W takich czasach zajaśniał blask ks. Jerzego Popiełuszki, który jako kapłan był gorliwym obrońcą wiary i godności człowieka. Zawsze stosował się do słów Jezusa “zło dobrem zwyciężaj” - podkreślił i dodał, że kapelan Solidarności był uosobieniem dobroci oraz cierpliwości i zawsze powtarzał, że przemoc jest oznaką słabości, a nie siły.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wciąż trzeba walczyć w obronie najsłabszych np. o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zdaniem bp. Guzdka żyjemy w świecie, w którym polityczna poprawność nie pozwala nazywać zła po imieniu, z obawy, że ktoś poczuje się dotknięty. Nie można czegoś nazwać grzechem, mimo, że katolicy niejednokrotnie spotykają się z pogardą i profanacją tego, co dla nich święte.

- Niezwykle potrzebne jest dziś spotkanie z ks. Jerzym, który uczy nas, że złu nie można ulegać i wyrażać na nie zgody. Mamy wypowiadać słowa prawdy, gdy inni milczą – podkreślił duchowny.

Bp Guzdek wspomniał również, że ks. Popiełuszko przestrzegał przed niechrześcijańskim radykalizmem i wykluczeniem kogokolwiek - Nie dążył do budowania ekskluzywnej wspólnoty. Podkreślał, że jego kazania nie są przeciw komuś, że walczy z systemem zła, a nie z człowiekiem. Mówił: “To co robię to nie polityka, moja bronią jest prawda. Prawda i miłość” - zaznaczył.

- Świadkowie jego życia mówili, że potrafił wyjść z kawą do śledzących go funkcjonariuszy SB, mówiąc, że to nie ich wina, że tu stoją. Niektórzy chcieli żeby piętnował po nazwisku swoich prześladowców, ale ks. Popiełuszko podkreślał, że walczył ze złem, nie z ofiarami zła. W jego życiu nie było nienawiści - wspominał biskup Guzdek.

Zdaniem duchownego dzisiejsza uroczystość stwarza okazję do “zawstydzenia” niektórych wiernych i przemyślenia, czy Kościół stara się dotrzeć do wszystkich ludzi nikogo nie wykluczając.

- W pluralistycznym społeczeństwie zawsze znajdą się nurty przeciwne Kościołowi i trzeba reagować, ale nie każda reakcja jest zgodna z duchem Ewangelii – zauważył duchowny. Dodał, że jeśli “oburzenie stanie się sposobem duszpasterstwa” to wierni i księża przestaną być apostołami, a staną się inkwizytorami.

- Ks. Popiełuszko nigdy nie zdradził prawdy, nawet za cenę męczeńskiej śmierci. Był orędownikiem przebaczenia i pogodzenia zwaśnionych stron – zaznaczył biskup, pytając wiernych czy przed przystąpieniem do Komunii będą mogli z czystym sercem wypowiedzieć słowa: “I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. - Te słowa są dziś weryfikacją prawdy o naszym chrześcijaństwie – stwierdził.

Po Mszy św. odmówiono litanię do bł. ks. Jerzego, a następnie złożono wieńce na grobie męczennika.

19 października obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem