Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo w Boże Ciało: Chrystus jest życiową koniecznością

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczył Mszy św. na szczycie jasnogórskim oraz procesji eucharystycznej, która przeszła Alejami Najświętszej Maryi Panny do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Witając uczestników liturgii, przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski zwrócił uwagę, że raz w roku „wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszych miast i wiosek, aby w ten sposób związać jeszcze bardziej nasze codzienne życie z tajemnicą Eucharystii”. Zaznaczył, że procesja Bożego Ciała „jest obrazem naszego życia, które zmienia się powoli, ale nieustannie i zawsze w określonym kierunku”.

Paulin zaprosił wszystkich, aby otworzyli się na Jezusa jak Maryja w dniu Zwiastowania, „by On wypełnił nasze serca swoją miłością, a przez dar Eucharystii wlał w nasze życie prawdziwą i nadprzyrodzoną radość i nadzieję”.

W homilii abp Depo zauważył, że Chrystus mówiąc o sobie jako o chlebie żywym, który zstąpił z nieba, sam wskazał, że jest życiową koniecznością dla człowieka oraz wzmocnił to przesłanie słowami: „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.

Karol Porwich/Niedziela

– Czy można być obojętnym wobec tego zaproszenia? Jaka jest nasza odpowiedź na Jego miłość? Czy jest to tylko znak tradycji i jakiś obowiązek? – pytał metropolita częstochowski.

Przypominając za św. Pawłem, że Eucharystia jednoczy w Kościele tych, którzy ją przyjmują, podkreślił, że jest ona „czymś więcej niż zjawiskiem socjologicznym”. – To jest dzieło samego Boga, to jest ów cud nieśmiertelności: „Kto Mnie spożywa, będzie żył”. Tak więc każdy z nas zaproszony jest, aby w tej tajemnicy odnaleźć swoje miejsce i aby przez Chrystusa dawać miejsce Bogu w swoim życiu – wołał abp Depo. Dodał, że „bez Chrystusa można żyć, ale nie można bez Niego owocować”.

Następnie hierarcha przytoczył słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział we Wrocławiu 1 czerwca 1997 r. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego: „Czy człowiek może ład prawdziwej wolności zbudować sam, bez Chrystusa, czy nawet wbrew Chrystusowi? To pytanie jest niezwykle dramatyczne, ale jakżeż aktualne w kontekście społecznym, przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną. (...) Usiłuje się dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społecznościom, że Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie i że się jej lęka. Jest tutaj niesłychane pomylenie pojęć”.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Mówiąc o naturze Kościoła, abp Depo zauważył, że jednym z jego wymiarów jest zgromadzenie wiernych w imię Chrystusa i wokół Niego. W tym kontekście apelował: – Nie dziwmy się, że tak jak Chrystus był i jest znakiem sprzeciwu, tak będzie i znakiem sprzeciwu Kościół jako wspólnota wierzących.

Metropolita przyznał, „że przedziwne i pełne tajemnicy jest zjawisko gromadzenia się ludzi, którzy z wiarą wpatrują się w krzyż Jezusa i wyznają Jego zmartwychwstanie w czasie każdej Eucharystii, gdziekolwiek jest sprawowana”. – Te tajemnice są dopełniane Kościołem. Po prostu bez Kościoła nie byłoby Jezusa. Dzięki Kościołowi obraz Jezusa Chrystusa staje się dla nas żywy i dotykalny – zaznaczył abp Depo.

Hierarcha wskazał, że naszym zadaniem jest, by za przykładem św. Piotra uznać w Jezusie Mesjasza i uwierzyć w Jego Boże posłannictwo oraz budować na tym wyznaniu Kościół, na czele z Piotrem, którego bramy piekielne nie przemogą.

Karol Porwich/Niedziela

Metropolita podkreślił, że wiara „oznacza nie tylko łaskę przyjęcia i uznania prawdy, którą Bóg objawia, ale również zobowiązanie, aby dać swoje świadectwo”. Dlatego prosił, aby wszyscy szli drogą wiary Kościoła w Eucharystię oraz by Maryja „po macierzyńsku przewodniczyła życiu eucharystycznemu całego Kościoła”.

Podczas procesji przy pierwszym ołtarzu, w III al. NMP, abp Depo zaznaczył, że „historia jest nie tylko zapisem faktów, ale również siłą duchową, którą winno przejąć kolejne pokolenie”. W tym kontekście powtórzył słowa św. Jana Pawła II: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. (...) człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. (...) Dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”.

Reklama

Karol Porwich/Niedziela

Przy drugim ołtarzu, ustawionym obok kościoła św. Jakuba Apostoła, arcybiskup zaznaczył, że wiara nie jest tylko sprawą prywatną. – Trzeba ją przekazywać innym. Ona pomnaża się poprzez przekaz. Jednocześnie Chrystus domaga się od nas, abyśmy Go wyznawali wobec ludzi – wołał. – Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, niezależnie od stanu, powołania, wieku, tajemnicy cierpienia. Wszyscy jesteśmy kimś w oczach Boga – dodał.

Trzeci ołtarz znajdował się przy kościele św. Zygmunta. Tam metropolita częstochowski wskazał na rolę Matki Bożej w Kościele. – Któż jest najbliższy Ciała i Krwi Jezusa, jeśli nie Maryja? Jeśli On dał swoje Ciało za życie świata i przelał swoją Krew, to Ona jest najbliżej tej tajemnicy we wszystkich wymiarach ziemi podczas Eucharystii – wyjaśnił. Nawiązując do nauczania Ojców Kościoła, zaznaczył, że „nie można mieć Boga za Ojca, jeśli się nie przyjmuje Kościoła jako matki, bo tylko przez Kościół mamy dostęp do Jezusa”.

Karol Porwich/Niedziela

Arcybiskup Depo przypomniał, że w tym miejscu 4 czerwca 1979 r. Jan Paweł II mówił o peregrynacji Cudownej Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która kilkanaście dni później miała się rozpocząć w diecezji częstochowskiej. – Jesteśmy niejako na progu tej samej tajemnicy – stwierdził metropolita, zaznaczając, że Maryja w znaku cudownej kopii ponownie rozpocznie nawiedzenie w archidiecezji w 2024 r. Zaapelował, aby wypisać w sercach i sumieniach hasło: „Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”, które ma być przewodnim programem przygotowania i dni nawiedzenia. – To jest nie tylko chrześcijańskie, ale polskie „być albo nie być!” – zaakcentował.

Reklama

Przy ostatnim ołtarzu, przy bazylice archikatedralnej, abp Depo ponownie przytoczył słowa papieża Polaka, tym razem wypowiedziane 10 czerwca 1979 r. na Błoniach krakowskich na zakończenie I pielgrzymki do Polski: „Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, (...) która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzenia ani sensu”.

Karol Porwich/Niedziela

Podczas procesji odczytywane były fragmenty z nauczania pierwszego metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka dotyczące Eucharystii.

W uroczystościach uczestniczyli: duchowieństwo archidiecezjalne, ojcowie i bracia paulini, przedstawiciele kapituły archikatedralnej, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, klerycy paulińscy z Instytutu Teologicznego w Krakowie na Skałce, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i ruchów, poczty sztandarowe, pielgrzymi oraz wierni archidiecezji częstochowskiej.

Posługę muzyczną pełniły: Jasnogórski Chór Mieszany im. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera, Chór Basilica Cantans pod dyr. Zygmunta Nitkiewicza oraz Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka.

2023-06-08 16:38

Ocena: +7 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

[ TEMATY ]

Jasna Góra

BPJG

Modlitwa o nową Pięćdziesiątnicę czyli nowy powiew Ducha Świętego, który da przebudzenie wierzącym trwa na Jasnej Górze. Z udziałem tysięcy pielgrzymów od rana odbywa się 26. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Jest modlitwa uwielbienia i dziękczynienia. Są konferencje i świadectwa, skupione w tym roku wokół hasła: „Posłanie” i refleksji jak ewangelizować czyli nieść Chrystusa słowem i przykładem życia.

Po pandemicznej przerwie plac przed Szczytem wypełniony jest niemal po brzegi. Przybyły dziesiątki zorganizowanych grup i indywidualni wierni. Pani Katarzyna przyjechała aż z Augustowa, by, jak mówi, nabrać nowych sił od Ducha Świętego na codzienność, na działanie, na to, by mówić innym o Jezusie, który jest Królem jej serca.

CZYTAJ DALEJ

Otwarcie grobu św. Ojca Pio

Niedziela Ogólnopolska 12/2008, str. 10-11

Archiwum Zakonu Kapucynów

W uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2008 r. w kapucyńskim kościele Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo Mszę św. wieczorną celebrował abp Domenico D’Ambrosio, miejscowy ordynariusz, który od 8 marca 2003 r., a więc od 5 lat, jest przewodniczącym Dzieł Pomocy Ojca Pio, czyli Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu”, i dyrektorem generalnym „Grup Modlitwy”. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup podał komunikat, który sformułował następująco: - W tej chwili, gdy dobiegła końca uroczysta liturgia Eucharystii Objawienia Pańskiego w tutejszym sanktuarium, pragnę wam tu obecnym, wszystkim czcicielom św. Ojca Pio, podać radosną wiadomość, że otrzymałem dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i zgodę odpowiednich władz na przeprowadzenie ekshumacji doczesnych szczątków ciała św. Ojca Pio w celu kanonicznego zbadania ich stanu, zabezpieczenia dla optymalnego ich przechowywania i ukazania ich ludowi.
Radosna wiadomość wywołała żywiołową reakcję i aplauz zgromadzonych. Abp D’Ambrosio zaznaczył, że fakt ten ma nam „pomóc w odkryciu piękna świętości, które Pan objawia w swoich sługach i przyjaciołach, w wyzwoleniu energii dla podjęcia trudu dochowania większej wierności i kształtowania osobistego podobieństwa do Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany dla naszego zbawienia”.

CZYTAJ DALEJ

Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo

2023-10-03 21:00

[ TEMATY ]

różaniec

Matka Boża

Maryja

o. Dolindo

Archiwum rodzinne o. Dolindo

Życie ks. Dolindo było świadectwem wielkiego zaufania Bogu

Życie ks. Dolindo było świadectwem wielkiego zaufania Bogu

Sługa Boży ks. Dolindo podkreślał zawsze, że najlepsza droga do Boga wiedzie przez Maryję. A do Niej przez Różaniec.

"Czy słyszycie to imię? Maryja! W niebie i naziemi jest promieniem wieczności! Jest odbiciem pełnej czci Trójcy Świętej! Jest wielkim Czy słyszycie to imię? Maryja! W niebie i na ziemi jest promieniem wieczności! Jest odbiciem pełnej czci Trójcy Świętej! Jest wielkimpromieniem, refleksem, jakiego nigdy przedtem nie widziano na tej ziemi. Maryja! Maryja! Maryja!" - pisał ks. Dolindo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję