Reklama

Publiczne świadectwo wiary

Marek Perzyński
Niedziela Ogólnopolska 26/2011, str. 19

Marek Perzyński
Abp. Giuseppe de Andrea - w środku, obok abp. Sławoja Leszka Głódzia

Nawet chóry anielskie cieszyły się z 20 nowych bożogrobców, których inwestytura odbyła się 11 czerwca 2011 r. w archikatedrze pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie - po raz pierwszy w tym mieście, a po raz 16. w historii Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Było to więc na Pomorzu wydarzenie bez precedensu, co zaakcentował organista katedralny, wprawiając w ruch na koniec Mszy św. ruchomy mechanizm słynnych organów oliwskich - anioły zaczęły poruszać trąbami, dzwoniły dzwonkami, gwiazdy i słońca wirowały wokół swej osi.
Mszy św. z obrzędem inwestytury kawalerów, dam i duchownych przewodniczył Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa OESSH kard. Józef Glemp, prymas senior. Przyjmował nowych członków zakonu w obecności abp. Giuseppe de Andrea, asesora Wielkiego Magisterium OESSH, pełniącego obecnie obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Zgromadzonych powitał ordynariusz gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Komandor z gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W homilii kard. Józef Glemp powiedział, że inwestytura jest publicznym ukazaniem świadectwa wiary i służby, którą niesiemy w dzisiejszy świat, tak bardzo potrzebujący pomocy od strony duchowej. W uroczystości wzięli udział także bożogrobcy z Niemiec, Szwajcarii i Anglii. Po gdańskiej inwestyturze liczba polskich członków zakonu wzrosła do 245.
Uroczystości bożogrobców rozpoczęły się dzień wcześniej - 10 czerwca procesją kandydatów i członków zakonu przez gdański Długi Targ do bazyliki Mariackiej, gdzie odbył się obrzęd czuwania i została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja F. Dziuby z Łowicza.
Coroczny obrzęd inwestytury to dobra okazja, żeby podnieść na wyższe stopnie tych członków zakonu, którzy w sposób szczególny angażują się w jego działalność. W tym roku Jego Ekscelencja Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier, Komandor OESSH, za szczególne zasługi dla Polskiego Zwierzchnictwa wyróżnił Orderem Glorii I klasy: abp. Giuseppe de Andrea, bp. Andrzeja F. Dziubę oraz kawalera prof. Gabriela Turowskiego; Orderem Glorii II klasy - kawalera ks. dr. Jerzego Bieleckiego; Orderem Glorii III klasy - komandora dr. Jana Włudarczyka, damę Lidię Dudkiewicz, kawalera Józefa Dąbrowskiego oraz kawalera Marka Waśkiewicza.
Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie powstał w średniowieczu (1099 r.), w okresie wypraw krzyżowych, dla obrony Grobu Bożego i opieki nad pielgrzymami, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Działa pod protektoratem papieża. W obecnej postaci został powołany w 1847 r. przez papieża Piusa IX. Zakon aktywnie wspiera dzieła Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Ziemi Świętej, zajmuje się działalnością charytatywną. Jest to zakon elitarny, w swe szeregi przyjmuje wyłącznie osoby wyróżniające się działalnością społeczną, o nieskazitelnej opinii. Liczy ponad 25 tys. członków na całym świecie.

Nowi Bożogrobcy

W poczet członków Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie podczas inwestytury w Gdańsku 11 czerwca 2011 r. zostali przyjęci:

Sławomir Adamiec

Andrzej Marek Chojnacki

ks. Krzysztof Czaja

bp Antoni Pacyfik Dydycz

Danuta i Stanisław Dyrda

Dorota i Grzegorz Garbas

Teresa i Janusz Kąpińscy

ks. Wacław Kozicki

Mirosław Lademann

ks. Jerzy Misiurek

ks. prał. Marek Rumiński

Halina Stolarczyk-Biskupek

Zbigniew Świt

Maria Tietze

Ireneusz Wilk

Zbigniew Wysocki

Stanisław Zajączkowski

Reklama

Oslo: uroczystość wręczenie Pokojowej Nagrody Nobla

2019-12-10 15:29

ts (KAI) / Oslo

Dzisiaj, gdy w Sztokholmie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury będzie odbierała polska pisarka Olga Tokarczuk, w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla odbierze premier Etiopii Abiy Ahmed. Norweski Komitet Noblowski przyznał nagrodę za „zdecydowane” zaangażowanie 43-letniego polityka w rozwiązanie konfliktu granicznego między Erytreą i Etiopią. W lipcu 2018 oba kraje podpisały układ pokojowy, oficjalnie kończący trwający od kilkudziesięciu lat spór.

fill/pixabay.com

Gotowość szefa rządu Etiopii do kompromisu odegrała decydującą rolę na drodze przełomu. stwierdza uzasadnienie przyznania nagrody. W ścisłej współpracy z prezydentem Erytrei Isaiasem Afwerk dzisiejszy laureat szybko opracował wytyczne dla porozumienia pokojowego. Ponadto premier Abiy także w innych regionach Afryki opowiadał się za pokojem i pojednaniem, uzasadniał Komitet Noblowski.

Do tegorocznego „pokojowego Nobla” były nominowane 223 osoby i 78 organizacji. Nagroda jest dotowana, jej wysokość wynosi milion szwedzkich koron (ok. 832. 000 euro). Spośród pięciu nagród Nobla jest to jedyna wręczana w Oslo, a nie w Sztokholmie. 10 grudnia jest datą śmierci fundatora Nagrody Alfreda Nobla (1833-1896).

Premier Etiopii jest synem muzułmanina z plemienia Oromo. Matka, prawosławna chrześcijanka, jako młoda dziewczyna wstąpiła do Kościoła luterańskiego. Według różnych mediów Abiy należy do Kościoła ewangelikalnego. Od pierwszych miesięcy rządów polityk ten ma opinię zdecydowanego reformatora. W Etiopii jest m.in. gorącym zwolennikiem szerokiej demokratyzacji życia oraz większego udziału kobiet w polityce.

W lutym 2018 r. mianował przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Etiopii, kardynała Berhaneyesusa Demerewa Souraphiela, szefem krajowej Komisji Pokoju i Pojednania. Celem komisji jest opracowanie wewnątrzpolitycznych konsekwencji wieloletniego konfliktu z sąsiedzką Erytreą. W styczniu premiera Abiya przyjął w Watykanie papież Franciszek. Tematami rozmowy, jak informowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, były wkład Etiopii w stabilizację w Rogu Afryki oraz powrót do stosunków dyplomatycznych z Erytreą. Natomiast w etiopskim Kościele prawosławnym w 2018 r. Abiy okazał się wielką pomocą dla zakończenia trwającej przez ponad 25 lat schizmy.

Zdaniem kard. Souraphiela premier jest „człowiekiem jedności”. Już od pierwszych miesięcy rządów Abiy zawsze przypomina, że „ludzie muszą sobie nawzajem wybaczać, prowadzić do pojednania i pokojowo rozwiązywać konflikty”.

Szacuje się, że ok. 65 proc. mieszkańców Etiopii stanowią chrześcijanie, a ok. 34 proc muzułmanie. Większość chrześcijan to wyznawcy Etiopskiego Kościoła Prawosławnego (koptyjskiego). Kościół katolicki jest niewielką mniejszością, a należy do niego niecały 1 proc. spośród 92 mln mieszkańców kraju. Ostatnio w wielonarodowej Etiopii coraz częściej dochodziło do konfliktów między różnymi grupami etnicznymi. Obrońcy praw człowieka krytykują tez ograniczenia dla dziennikarzy, brak zasad państwa prawa oraz złe traktowanie ok. trzech milionów przebywających w kraju uchodźców.

Według przewodniczącego „missio Monachium”, Wolfganga Hubera, Pokojowy Nobel jest zapłatą za mozolną pracę szefa rządu Etiopii. Jego pracę należy w dalszym ciągu wspierać, gdyż sytuacja w regionie granicznym z Erytreą jest wciąż trudna. „Decydującym czynnikiem będzie tu Kościół katolicki Etiopii. Choć liczbowo niewielki, od początku towarzyszył procesowi pokojowemu”, zauważył szef monachijskiej „missio”.

Pokojowa Nagroda Nobla należy do najbardziej renomowanych wyróżnień na świecie. Pierwszymi jej laureatami byli w 1901 r. Szwajcar Henri Dunant, założyciel Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz francuski pacyfista Frédéric Passy.

Nagroda nosi imię szwedzkiego chemika i wynalazcy Alfreda Nobla (1833-1896), który w swoim testamencie zapisał, że jego spadek ma tworzyć podstawę dla pięciu międzynarodowych nagród w dziedzinie fizyki, chemii, literatury, medycyny i pokoju. W 1968 r. została jeszcze dołączona nagroda w dziedzinie ekonomii. Zgodnie z życzeniem Nobla Nagroda Pokojowa powinna być przyznawana osobie, która najbardziej się zasłużyła w rozwijaniu braterstwa między narodami, lub organizowała kongresy pokojowe. Ponadto fundator zadecydował, że nagrody w czterech dziedzinach ma przyznawać szwedzki Komitet Noblowski, natomiast kandydata do Pokojowego Nobla ma wyszukiwać pięciu członków parlamentu norweskiego. Wysokość nagrody zależna jest od aktualnego stanu posiadania fundacji noblowskiej. Podczas pierwszej edycji nagrody było to 150 800 koron szwedzkich, w tym roku nagroda wynosi dziewięć milionów koron (ok. 3,8 mln zł).

Wśród najbardziej znanych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla są: Nelson Mandela (1993), Barack Obama (2009), św. Matka Teresa z Kalkuty (1979), Albert Schweitzer (1952) i Lech Wałęsa (1983). W 2018 r. laureatami byli: iracka jazydka Nadia Murad i lekarz z Konga Denis Mukwege za ich wkład w działania przeciw przemocy seksualnej jako broni w wojnach i konfliktach zbrojnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Gala Wolontariatu Caritas

2019-12-10 18:45

Kamil Krasowski

W parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze zakończyła się III Diecezjalna Gala Wolontariatu. Znamy zatem najlepszego wolontariusza i najlepszego opiekuna Szkolnych Kół Caritas.

Karolina Krasowska
Wyróżnieni z bp. Tadeuszem Lityńskim, lubuską kurator oświaty Ewą Rawą i dyrektorem diecezjalnej Caritas ks. Stanisławem Podfigórnym

Udział w Gali wziął bp Tadeusz Lityński, który pogratulował młodym wolontariuszom i podziękował ich opiekunom.

- Jest to co prawda trzecia, ale jakże odsłaniająca wiele dobra i piękna Gala Wolontariatu Caritas. Chcę tutaj wyrazić wdzięczność wszystkim wychowawcom, opiekunom  i pogratulować młodym ludziom - mówił bp Lityński. - Jeżeli mówimy Polska to z jednej strony widzimy gdzieś w wyobraźni terytorium naszego kraju na mapie Europy. Wnikając głębiej - pewną historię, czasami dramatyczną. Widzimy dziedzictwo kulturowe,  przemysł i różne obiekty. Ale myślę, że też dostrzegamy ludzi, Polaków. Podobnie jest też, gdy słyszymy i widzimy logo Caritas. To nie tylko to zewnętrzne logo, które przedstawia krzyż i słowo Caritas wpisane w serce, które mieni się barwą czerwieni, ale stołówki, magazyny żywności czy pomieszczenia, w których się udziela się pomocy potrzebującym. Caritas to żywy organizm ludzi wrażliwych i mających serce. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować - dodał pasterz diecezji.

W czasie uroczystej Gali wręczono 7 statuetek. W kategorii "najlepszy wolontariusz" statuetki otrzymali Sara Gaweł, Alicja Baraniecka, Sara Mazurek, Dominik Mól, Agata Przyborska, Adrianna Bednarz i Lena Tomaszewska.

- W Caritas działam od gimnazjum, czyli już 6 lat, bo w tym roku jestem w klasie maturalnej. Pomagam pani Kamili, robimy razem mnóstwo akcji. Ostatnio u nas w szkole mieliśmy Dzień Wolontariusza. Naprawdę dużo się dzieje. Robię to, bo daje mi to ogromne spełnienie. Wiem, że szczęście, które daje innym wraca do mnie z podwójną siłą. Daje to motywację i podbudowuje człowieka. Wiem, że robię dla kogoś bardzo dobrą sprawę - powiedziała Sara Gaweł z Zespołu Szkół w Drezdenku.


Oprócz wolontariuszy zostali wyróżnieni także ich opiekunowie. W kategorii "najlepszy opiekun" statuetkę otrzymały Kamila Zamerluk oraz Beata Stoińska, opiekunki SKC w Zespole Szkół w Drezdenku.CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem