Reklama

Na straży Grobu Pańskiego w Miechowie

Andrzej Korab
Niedziela Ogólnopolska 32/2011, str. 23

Andrzej Korab
Podczas Mszy św., której przewodniczy o. Jerzy Kraj OFM, przemawia komandor Karol Szlenkier OESSH

Sprowadzenie przed 848 laty z Jerozolimy do Miechowa Bożogrobców było wielkim darem dla miasta - powiedział ks. Jerzy Gredka, kustosz bazyliki. Zakonnicy, nazwani później Miechowitami, przez 656 lat nadawali Boży kształt temu miejscu, będąc równocześnie niestrudzonymi głosicielami męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w całej Ojczyźnie.
209. rocznica konsekracji bazyliki Grobu Bożego w Miechowie stała się okazją do wielkiego dziękczynienia 15 lipca br. Osobą, która połączyła w tym dniu polską Jerozolimę - bo i tak nazywany jest Miechów - ze świętym miastem Jeruzalem, był o. Jerzy Kraj, franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej, obecnie dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacji w Jerozolimie. Wybrał on to miejsce na podziękowanie Bogu za dar 25-lecia swojego kapłaństwa. O. Kraj przewodniczył dziękczynnej Eucharystii i wygłosił homilię. Zwrócił uwagę na związki miechowskiej świątyni z najważniejszą dla chrześcijan Bazyliką Zmartwychwstania w Jerozolimie, zwaną popularnie Bazyliką Grobu Pańskiego, którą Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał „najświętszym miejscem na ziemi i matką kościołów”. Przypomniał, że w 1149 r. została ona konsekrowana. Uświadomił zebranym, że ośmiowiekowa obecność franciszkanów w Ziemi Świętej, mimo że ich działalność rozpoczyna się w historycznym okresie wypraw krzyżowych, nie jest sukcesją po Krzyżowcach, którzy walczyli o swobodny dostęp do Jerozolimy i miejsc świętych w Palestynie. Udało im się to przez dwa wieki. Pod koniec XIII wieku muzułmanie ponownie stali się panami chrześcijańskich sanktuariów. I w tej sytuacji franciszkanie „bez oręża” - o czym opowiada Zofia Kossak-Szczucka - z hasłem „Pokój i dobro” rozpoczęli ważną dla Kościoła misję stróżów i opiekunów miejsc świętych w Ojczyźnie Chrystusa.
Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej trwa do dziś, a o. Jerzy Kraj jest z nią związany od początku swej pracy kapłańskiej. Odbył tam studia teologiczne, po których w kościele Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie 29 czerwca 1986 r. został wyświęcony na kapłana. Po specjalistycznych studiach z teologii moralnej w Rzymie rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w seminarium Kustodii Ziemi Świętej. Pełnił funkcję rektora seminarium i był gwardianem w kilku klasztorach. W klasztorze św. Katarzyny w Betlejem przy Bazylice Narodzenia Pańskiego jako gwardian, dzięki m.in. pomocy polskich Bożogrobców, przeprowadził remont świątyni.
O. Jerzy Kraj był oficjalnym komentatorem podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 r. W Betlejem towarzyszył Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, witając go i oprowadzając po kościele św. Katarzyny, współpracuje z redakcją polską Radia Watykańskiego oraz redakcją programów katolickich Telewizji Polskiej. Jest stałym felietonistą Radia Maryja i publikuje na łamach kwartalnika „Ziemia Święta”. Mówiąc o swym powołaniu i kapłaństwie, podkreślał w homilii, że jubileusz jest okazją do oddania czci Bogu - Dawcy powołania, a nie okazją do chwalenia się. Powołanie bowiem jest - jak pisał Jan Paweł II -„darem, który nieskończenie przerasta człowieka”. Postawę wdzięczności za dar wyboru przez Boga wyraża cytat ze św. Franciszka na jubileuszowym obrazku o. Jerzego Kraja: „Bracia, zacznijmy służyć Panu Bogu, ponieważ dotychczas prawie niceśmy nie postąpili...”.
Na zakończenie Mszy św. o. Jerzy przekazał pozdrowienia od kustosza Ziemi Świętej o. Pierbattisty Pizzaballego OFM oraz pozdrowienia od łacińskiego patriarchy abp. Fouada Twala i w jego imieniu wręczył medal uznania Małgorzacie Szlenkier - małżonce polskiego zwierzchnika Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Polsce komandora Karola Szlenkiera - za to, że „jak Marta i Maria potrafi łączyć modlitwę i działanie we wspieraniu Ziemi Świętej”. Z kolei polskie zwierzchnictwo Zakonu Bożogrobców przyznało i wręczyło srebrny medal „Gloria” ks. prał. Jerzemu Bieleckiemu z Częstochowy. Na uroczystości w Miechowie obecny był o. Nikodem Gdyk OFM z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, licznie przybyli księża dekanatu miechowskiego z Kapitułą Miechowską, a także burmistrz miasta Dariusz Marczewski oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i bożogrobcy.

Zmiany proboszczów w archidiecezji warszawskiej

2019-06-17 17:17

Artur Stelmasiak

Jedenaście parafii w archidiecezji warszawskiej 30 czerwca powita swoich nowych proboszczów. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podziękował także zasłużonym kapłanom, którzy przechodzą na emeryturę.

Dziś odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza, złożyli przysięgę proboszczowską i wyznanie wiary w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę po wielu latach pracy w duszpasterstwie podkreślił jednocześnie, że „kapłaństwo nie zna pojęcia emerytura, bo księdzem się jest, nawet jeżeli nie jest się już proboszczem”. Podkreślił, że kapłan do ostatnich dni będzie sprawował sakramenty, odprawiał Mszę św., modlił się i spowiadał.

Księża proboszczowie, którzy w 2019 r. odchodzą na emeryturę

1. Ks. prałat Eugeniusz Dziedzic, dotychczasowy proboszcz parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

2. Ks. prałat Jan Kozub, dotychczasowy proboszcz parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.

3. Ks. prałat Wojciech Łagowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

4. Ks. prałat Władysław Michalczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

5. Ks. prałat Franciszek Ordak, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

Artur Stelmasiak

Nominacje na urząd proboszcza

1. Ks. Adam Bednarek, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany proboszczem parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinowskim.

2. Ks. Dariusz Gal, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim, mianowany proboszczem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

3. Ks. Andrzej Juńczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim.

4. Ks. Ronald Kasowski, dotychczasowy prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

5. Ks. Tomasz Kądzik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jozafata w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim.

6. Ks. Jarosław Kuśmierczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Klemensa PM w Nadarzynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany z dniem 1 września 2019 r. proboszczem parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim.

7. Ks. Sławomir Paszowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim.

8. Ks. Wojciech Piórko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, mianowany proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim.

9. Ks. Marek Przybylski, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, diecezjalny wizytator nauczania religii, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim

10. Ks. Zbigniew Stefaniak, dotychczasowy kapelan w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

11. Ks. Zbigniew Suchecki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Posynodalne Międzynarodowe Forum Młodych

2019-06-19 16:41

/ Rzym (KAI)

Synod poświęcony młodym jeszcze się nie skończył. Przechodzi teraz swą fazę aktywną. Ważną więc rzeczą jest, aby pomóc młodym zanieść jego owoce do krajów oraz środowisk w których żyją. W ten sposób sekretarz Dykasterii ds. Świeckch, Rodziny i Życia odniósł się do odbywającego się pod Rzymem posynodalnego Międzynarodowego Forum Młodych.

Magdalena Pijewska/Niedziela

Wydarzenie to przebiega pod hasłem: „Młodzi w działaniu w synodalnym Kościele”. Bierze w nim udział prawie 250 młodych osób ze 109 krajów świata. O. Alexandre Awi Mello podkreślił, że spotkanie to pokazuje młodych naprawdę szczęśliwych, gdyż zdają sobie sprawę, że Kościół wziął na serio zadanie nie tylko słuchania ich, ale także towarzyszenia im i pomagania, by stawali się liderami w swych środowiskach. Od nich zależy, na ile przesłanie synodalne zaniosą w świat. Zdają sobie sprawę, że otwiera się przed nimi możliwość bycia jeszcze bardziej wiodącymi członkami Kościoła.

W Forum Młodych bierze także udział Aleksandra Małochleb z diecezji tarnowskiej. "Z rzeczy, które najbardziej mnie poruszyły, a Forum dopiero się rozpoczęło to to, że my młodzi nie zostaliśmy zaproszeni, aby napisać jakiś nowy dokument, ale byśmy obudzili Kościół. To, co podkreśla Papież Franciszek, że jesteśmy Bożym teraz. Dzisiaj na Forum jeden z księży powiedział, że my młodzi nie jesteśmy częścią Kościoła, ale jesteśmy Kościołem, tylko chyba nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę i sami siebie traktujemy tak, że nasze miejsce jest gdzieś z tyłu, pod filarem. Tak naprawdę jednak winniśmy być w środku i podejmować decyzje, które przecież nas też dotyczą. Przyjechaliśmy tutaj z bardzo otwartymi głowami. W pracy, w duszpasterstwie, w tym, co robimy, przynajmniej ja, napotkałam już tak wiele ślepych uliczek, że szukam rozwiązań. Okazuje się, że osoby z innych krajów, choć nie tylko, bo u nas w Polsce też, przebiły już głową ten mur, który ja dopiero próbuję. Szukam ludzi, staram się bardzo dużo rozmawiać, aby znaleźć rozwiązania, które wiem, że są. Jeżeli bowiem Bóg dopuszcza takie sytuacje to znaczy, że jest także rozwiązanie, które On chce, abyśmy znaleźli” - powiedziała Aleksandra Małochleb w rozmowie z Radiem Watykańskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem