Reklama

Skarbnica maryjnej myśli bł. Jana Pawła II

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 35/2011, str. 23

Szczególną formę dziękczynienia za beatyfikację Papieża Polaka stanowi wyjątkowa publikacja, zatytułowana „Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach błogosławionego Jana Pawła II”. Jest to 3-tomowy zbiór maryjnych homilii, przemówień i modlitw Ojca Świętego. Polski czytelnik otrzymuje bezcenną, systematyczną dokumentację papieskich wypowiedzi o Matce Bożej i Sanktuarium Jasnogórskim.
„Pielgrzymował do stóp Jasnogórskiej Królowej już jako uczeń i student, a szczególnie później, jako biskup i kardynał krakowski. Jako Papież odwiedził Jasnogórskie Sanktuarium aż sześciokrotnie. Wiele czasu spędził tu na modlitwie, ale też często tu nauczał, zachęcając i zapraszając do zawierzenia swojego życia Bogu przez Maryję”. Te słowa napisał we wstępie do tej skarbnicy maryjnej myśli Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Wypowiedzi Papieża Polaka o Matce Bożej zebrał i przygotował do druku w wersji książkowej o. prof. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE. Pierwszy tom ukazał się również dzięki pomocy Stanisława Wachowskiego i Zdzisława Profica. Jest to wydanie drugie, uzupełnione o wypowiedzi Ojca Świętego pochodzące z okresu po 2003 r.
O. Jabłoński w tekście pt. „Błogosławiony Jan Paweł II - Papież Jasnogórski”, zamieszczonym w pierwszym tomie wydawnictwa, pisze: „Częste przywoływanie Maryi przez Jana Pawła II w encyklikach, listach, orędziach, katechezach i modlitwach stało się powodem upowszechnienia określenia «Papież Maryjny», a obfitość wypowiedzi związanych z Jasną Górą pozwala na określenie Ojca Świętego «Papieżem Jasnogórskim».
Pielgrzymowanie na Jasną Górę ok. 4 mln osób rocznie, w tym ok. 400 tys. przedstawicieli ponad 100 narodów różnych wyznań, a nawet religii, stanowi szansę dla procesu integracji nie tylko Europy poprzez komunikowanie wartości duchowych i kulturalnych, zawartych w treściach uniwersalnych kultu Maryi Jasnogórskiej.
Maryjność jasnogórska, którą tworzył i propagował bł. Jan Paweł II, znalazła potwierdzenie w wypowiedzi Benedykta XVI podczas pielgrzymki na Jasną Górę 26 maja 2006 r., a jeszcze bardziej w homilii beatyfikacyjnej, ze szczególnym wskazaniem zawołania «Totus Tuus» jako syntezy maryjności Błogosławionego”.
Zbiór wypowiedzi maryjnych Jana Pawła II ukazał się w Wydawnictwie Zakonu Paulinów „Paulinianum”. Teksty zostały ułożone tematycznie. Pierwszy tom zawiera wypowiedzi ze wszystkich pielgrzymek do Polski, w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002, oraz papieskie słowa do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w dniach 14-15 sierpnia 1991 r. na Jasnej Górze. W drugim tomie zostały zgromadzone m.in. przesłania na międzynarodowe dni i kongresy, przemówienia przygotowane na różne jubileusze i rocznice, uroczystości i święta maryjne, modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej oraz modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Trzeci tom zawiera papieskie wypowiedzi skierowane do pielgrzymów jasnogórskich - do różnych grup wiekowych i zawodowych oraz do różnych stanów, a także wypowiedzi związane z peregrynacją kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Odrębny rozdział stanowią wypowiedzi przygotowane na spotkania z Polonią. Całe 3-tomowe dzieło zamyka jasnogórska bibliografia Jana Pawła II (1978-2005).
Wdzięczność za utrwalenie słów Papieża Polaka, służących pogłębieniu naszej pobożności maryjnej, ożywieniu pamięci i umocnieniu kultu Papieża Polaka, wielkiego czciciela Matki Bożej, wyraził abp Józef Kowalczyk, obecny prymas Polski. W słowie wstępnym do dzieła wyjaśnił, że wydając zbiór papieskich wypowiedzi maryjnych, ojcowie paulini spełniają obowiązek wdzięczności wobec Jana Pawła II, który - głównie przez swoje pielgrzymowanie do sanktuarium - sprawił, że Jasna Góra weszła w świadomość Kościoła powszechnego. „Jan Paweł II wprowadził Jasną Górę do szeregu wielkich sanktuariów świata, takich jak sanktuaria w Ziemi Świętej, świątynie Rzymu, Guadelupa, Lourdes czy Fatima, i po raz pierwszy umieścił Jasną Górę w dokumencie tej rangi, jaką jest encyklika («Redemptoris Mater», 28). Stanowi to zaszczytne i zobowiązujące wyzwanie”. Abp Kowalczyk wyraził nadzieję, że lektura papieskich tekstów przyczyni się do pogłębienia maryjności polskiego społeczeństwa i pełniejszego świadectwa wiary w Boże Miłosierdzie.
Pozostaje mam zabrać na maryjne drogi naszego ziemskiego pielgrzymowania tę wielką 3-tomową skarbnicę maryjnego nauczania bł. Jana Pawła II, najlepszego przewodnika na drogach wiary, dla którego słowa „Totus Tuus” - Cały Twój stanowiły program na całe życie: od Wadowic przez Kraków do Watykanu.

„Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach błogosławionego Jana Pawła II”, wydanie drugie uzupełnione, redakcja: o. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE.
Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, Częstochowa 2011. Zamówienia pod adresem: „Paulinianum”, ul. Ks. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, tel.: (34) 377-77-77, 501-360-191.

Reklama

Matka Boża Szkaplerzna

xzr
Edycja szczecińsko-kamieńska 31/2002

Arkadiusz Bednarczyk

16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza.

Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga XII w. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół uznał ich regułę życia i dał prawny początek Zakonowi Karmelitów, który promieniował przykładem świętości w nowym dla siebie środowisku, ale nie uniknął też określonych trudności. Wtedy odznaczający się świętością generał zakonu, angielski karmelita św. Szymon Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, gdy modlił się słowami antyfony Flos Carmeli ( Kwiecie Karmelu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się Maryja w otoczeniu aniołów i wskazując na szkaplerz, powiedziała: "Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Nabożeństwo szkaplerzne, praktykowane początkowo tylko we wspólnotach karmelitańskich, bardzo szybko rozpowszechniło się wśród ludzi świeckich i duchowieństwa.

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję:

- noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała;

- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia;

- każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

Każdy, kto chciałby przyjąć i nosić szatę Maryi, niech czuje się zaproszony na comiesięczne skupienie Bractwa Szkaplerza w Sanktuarium Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie ( os. Słoneczne). Każdego 16. dnia miesiąca wspólnotowa adoracja od godz. 17.00, Różaniec i o godz. 18.00 Msza św., podczas której jest możliwość przyjęcia szkaplerza św. 16 lipca, z okazji wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej, miało miejsce wspólne dziękczynienie noszących szkaplerz, składane Maryi w Jej sanktuarium za nieustanną opiekę nad nami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

"Śladami Jezusa” – multimedialna wystawa na Jasnej Górze

2019-07-15 19:36

AKW

Bożena Sztajner/Niedziela

Multimedialna wystawa pt. „Śladami Jezusa” zorganizowana na parkingu nieopodal Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze została oficjalnie otwarta. W symbolicznym odsunięciu kotary prowadzącej do wystawowych przestrzeni uczestniczyli bp Andrzej Przybylski – biskup pomocniczy w Częstochowie, o. Waldemar Pastusiak, paulin, kustosz Jasnej Góry, Krzysztof Noworyta – pomysłodawca i realizator wystawy, o. prof. Narcyz Klimas – franciszkanin, opiekun merytoryczny wystawy, dr Artur Dąbrowski – prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Otwarcie wystawy "Śladami Jezusa"

Twórcy ekspozycji zastosowali nowoczesne środki wyrazu, aby ukazać zwiedzającym historię Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, ale jak podkreśla Krzysztof Noworyta, wykorzystali przede wszystkim wyniki badań naukowych. Nowoczesny kształt wystawy: wykorzystanie filmów, animacji komputerowych, a nawet zapachów, stworzonych na podstawie biblijnych opisów pozwala zwiedzającym na odbycie podróży do źródeł chrześcijaństwa.

- Jeżeli ambicją każdego wierzącego człowieka jest naśladowanie Jezusa, to nie da się tego zrobić bez poznania tych miejsc, w których Jezus żył i kształtował swoje człowieczeństwo – podkreślił podczas otwarcia bp Andrzej Przybylski. Dodał, że liczy, że wystawa będzie dla każdego zwiedzającego osobistym kontaktem z przestrzenią Bożego Grobu, Wieczernika i Góry Oliwnej, a także przypomnieniem o chrześcijańskiej obecności w tym miejscu, obecności, która dziś jest ciągle zagrożona. Wystawa ma też swój wymiar kulturowy – przypomina, że nasza cywilizacja polska, europejska, jest zbudowana na fundamencie judeo-chrześcijańskim. Ziemia Święta i to co się w niej wydarzyło jest w sporej odległości od Europy, ale duchowo są to nasze fundamenty.

O. Waldemar Pastusiak – kustosz Jasnej Góry pogratulował twórcom pomysłu. - Wystawa to dobry moment, aby spotkać się z Ziemią Świętą – powiedział. - Mam nadzieję, że przyniesie dobre owoce, a pielgrzymi zostaną ubogaceni zarówno spotkaniem z Matką Bożą na Jasnej Górze, ale też poznaniem Ziemi Świętej.

Wystawa zajmuje ok. 900 m. kw. Narratorem prowadzącym widza jest aktor Piotr Fronczewski. Dopełnieniem jego narracji jest śpiew syryjskiej artystki mieszkającą w Polsce - Myrne Kbbeh. Wystawa będzie dostępna w Częstochowie do 27 października br.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem