Reklama

Niedziela Świdnicka

Adwent 2023

Świdnica. List pasterski biskupa świdnickiego z ważną datą dla diecezji

Bp Marek Mendyk wystosował list pasterski do diecezjan, który zostanie odczytany w pierwszą niedzielę Adwentu. Pasterz diecezji oficjalnie także potwierdził datę rozpoczęcia Pierwszego Synodu Diecezjalnego.

[ TEMATY ]

adwent

bp Marek Mendyk

synod diecezji świdnickiej

ks. Mirosław Benedyk

Biskup świdnicki bp Marek Mendyk

Biskup świdnicki bp Marek Mendyk

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

W liście pasterskim przeznaczonym do odczytania w niedzielę 3 grudnia br., bp Marek Mendyk podkreślił rolę czuwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, zaznaczając, że jest to ciągłe zadanie w życiu chrześcijanina, a nie tylko okresowe przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Hierarcha wezwał do przeżywania każdego dnia w bliskości Boga i odczytywania codzienności w świetle słowa Bożego.

Biskup przypomniał, że ostateczne zwycięstwo w historii należy do Boga, a przyjście Chrystusa na końcu dziejów powinno być źródłem nadziei, a nie lęku. Chrześcijańskie czuwanie polega na słuchaniu Boga i ufaniu Jemu bardziej niż własnym obawom.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Bp Mendyk zwrócił uwagę na znaczenie zatrzymywania się przy swoich myślach, pragnieniach i uczuciach, aby lepiej słyszeć Boga. Zachęcił do codziennego czytania i słuchania słowa Bożego, które przywraca nadzieję i pokój. W liście biskup przedstawił Maryję jako wzór czuwania i słuchania Boga oraz wskazał na znaczenie rorat i roli Matki Bożej w adwentowym oczekiwaniu.

W liście pasterz diecezji podkreślił rolę Kościoła jako wspólnoty uczniów Jezusa i zachęcił do uczestnictwa w życiu Kościoła, akcentując, że rozwój wiary i życie duchowe dokonują się w odniesieniu do innych.

W liście bp Marek Mendyk napisał również o Pierwszym Synodzie diecezji świdnickiej, który planowany jest na 18 maja 2024 r., jako okazja do refleksji nad przyszłością i rolą diecezji. Biskup zaprasza wiernych do modlitwy i zaangażowania w to wydarzenie.

- Przed nami ważne wydarzenie. Oficjalnie zapowiadam dziś Pierwszy Synod diecezji świdnickiej. Jego inauguracyjna sesja zaplanowana jest w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 2024 r. Po konsultacjach z wiernymi oraz osobami zaangażowanymi w życie Kościoła diecezjalnego, a także po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej uznałem, że z okazji zbliżającej się 20. rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej nadszedł czas, by odważnie podjąć refleksję nad tajemnicą Kościoła, któremu na imię diecezja świdnicka. Chcemy odważnie i z miłością mówić o Kościele, który kochamy, myśleć o przyszłości w kontekście aktualnych wyzwań, a także realnie wpływać na jego kształt. To nasze wspólne dzieło wpisuje się w trwający aktualnie synod Kościoła powszechnego, ale też w jakiś sposób jest naturalną konsekwencją programu duszpasterskiego na temat Kościoła i naszego odkrywania w nim swojego miejsca - napisał bp Marek Mendyk, zapraszając diecezjan do serdecznej modlitwy za dzieło Pierwszego diecezjalnego Synodu.

Podziel się cytatem

***

Całość listu dostępna jest poniżej.

Oczekując Jego przyjścia w chwale

List Pasterski Biskupa Świdnickiego na Adwent 2023 roku

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

1. Adwentowe czuwanie

Na progu Adwentu słyszymy Jezusa, który zwraca się do swoich uczniów, czyli także do i nas, i mówi: CZUWAJCIE! To konkretne polecenie naszego Pana staje się zadaniem nie tylko na najbliższy czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, ale jest ciągłym wezwaniem na całe nasze życie. Czuwać to nie znaczy czekać w napięciu i strachu, ale to też nie znaczy czekać bezczynnie. Czuwać po chrześcijańsku to przeżywać każdy dzień w bliskości Pana Boga, to odczytywać codzienność w świetle Słowa, które Pan codziennie do nas kieruje. Czuwać to wreszcie dobrze przeżywać każdą chwilę swojego życia i ufać, że Bóg o nas nigdy nie zapomina. W tym sensie całe nasze życie staje się jednym wielkim Adwentem.

Reklama

Dobra Nowina, którą przypomina Kościół na początku tego okresu, uświadamia nam, że ostatnie słowo historii nie należy do człowieka, ale do Boga. Obietnica chwalebnego przyjścia Chrystusa na końcu dziejów nie powinna nas napełniać lękiem, lecz ma stać się źródłem nadziei na ostateczne zwycięstwo miłości. Kiedy ze smutkiem czy nawet w poczuciu bezsilności patrzymy na losy świata, w którym jest tyle niesprawiedliwości, wojen i przemocy to właśnie słowo Jezusa ratuje nas od rozpaczy, bo daje nadzieję na Jego ostateczne zwycięstwo. Z tego względu nasze adwentowe i życiowe czuwanie polega na wsłuchiwaniu się w to co mówi do nas Bóg, aby bardziej uwierzyć Jemu aniżeli swoim obawom czy lękom.

Zajęci wieloma pilnymi sprawami, pochłonięci wypełnianiem codziennych obowiązków łatwo zapominamy o tym co najważniejsze. Tymczasem doświadczenie poważnej choroby, strata kogoś bliskiego także toczące się wojny mogą nam uświadomić, jak kruche jest nasze życie i że nie warto tracić czasu na to, co pozorne. Aby nie zmarnować danego nam czasu i nie ulec ciągłej gonitwie za codziennością, powinniśmy zdecydować się na kształtowanie w sobie postawy czuwania.

Pierwszym, chyba najprostszym krokiem na drodze czuwania jest zatrzymanie się przy swoich myślach, pragnieniach i uczuciach. Kiedy zaczynamy siebie słuchać, możemy także usłyszeć, co Bóg mówi do nas. Pamiętajmy, że On nie przestaje do nas mówić. Zawsze czyni to z miłością i bardzo delikatnie. Wymaga to cierpliwości i ciszy. Jeśli się temu poddamy to z czasem przekonamy się, jak nasze czytanie i słuchanie słowa Bożego zacznie nas uspakajać, a także wewnętrznie porządkować. Wystarczy kilka minut, aby w gwarze codziennych spraw zatrzymać się przy Ewangelii. Tak jak każda droga, również droga czujnego i uważnego słuchania słowa Bożego wymagają pierwszego kroku i wierności. Każdy następny będzie już łatwiejszy. Szybko odkryjemy jak Słowo Jezusa przywraca nadzieję i pokój, odbiera lęk i codzienne zmartwienia.

Reklama

2. Maryja Matką naszego czuwania

Matką naszego czuwania i słuchania Boga jest Maryja, która jako pierwsza przeżyła swój adwent, oczekiwanie na narodziny Zbawiciela. Adwent jest czasem, kiedy możemy odnowić naszą relację z Maryją, Matką Słowa Bożego. Ona pokazuje nam, co to znaczy czuwać i słuchać. Zajęta codziennością nie traci uważności na przychodzącego Boga, który posyła do Niej swojego Archanioła Gabriela. Zwiastowanie, czyli przemieniające Maryję spotkanie ze słowem Bożym, dokonało się nie w przestrzeni sakralnej, ale w samym centrum Jej zwyczajnego życia: w Nazarecie, w domu, kiedy była u siebie, pośród swoich codziennych spraw. Maryja szuka zrozumienia Dobrej Nowiny, którą przekazuje Jej Gabriel, ale jeszcze bardziej „wierzy Bogu na słowo” i jest gotowa zdać się całkowicie na to Jego Słowo. Ufa, że się nie zawiedzie, bo Bóg mówi prawdę i nie zmienia zdania.

Uczestnicząc w Mszach św. roratnich możemy uczyć się od Maryi słuchania, rozważania i zachowywania słowa Bożego. W ten sposób będziemy nie tylko dobrze przygotowani na Boże Narodzenie, ale może zmienić się nasze nastawienie i przeżywanie rozmaitych spraw naszego życia. Skoro nawet ludzkie słowa życzliwości i wsparcia są dla nas ważne i mają znaczenie, to o ileż bardziej słowo Boże może realnie umocnić i zmienić na lepsze nasze relacje z innymi. Bardzo dobrze wiemy, jak te relacje w ostatnim czasie zostały osłabione czy nawet zniszczone.

Reklama

Jak co roku Adwent to także początek realizacji nowego programu duszpasterskiego, który tym razem będzie przebiegał pod hasłem: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Wchodząc w nowy rok liturgiczny otrzymujemy ważną podpowiedź, która odnosi się do naszego czuwania i słuchania Słowa Bożego. Jesteśmy bowiem wspólnotą uczniów Jezusa, a nasze życie duchowe i rozwój wiary nie dotyczą tylko nas indywidualnie, ale zawsze dokonują się w odniesieniu do innych.

Jesteśmy Kościołem założonym przez Jezusa. Aż do końca świata jako lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego (LG 4), pielgrzymujemy razem na drodze wiary. To w Kościele przyjmujemy sakramenty święte, począwszy od chrztu, w Kościele słuchamy i uczymy się żyć Słowem Bożym. Kościół jest naszym domem, trzeba abyśmy w nim czuli się jak u siebie, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i na miarę osobistych możliwości. Przypominając sobie o zaproszeniu do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła, odkrywamy, że jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni i możemy sobie nawzajem wiele ofiarować.

Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół jest jednocześnie Kościołem złożonym z nas grzeszników. W nim otrzymujemy to, co najświętsze, ale także w Kościele przeżywamy nasze słabości i kryzysy. Dzięki posłudze Kościoła doświadczamy Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. W Kościele uczymy się kochać bardziej, przyjmujemy wezwanie do nawrócenia i do zaufania Bożemu miłosierdziu. Jesteśmy w Kościele, aby wierzyć w Ewangelię i tak jak św. Jan Chrzciciel wskazywać swoim życiem na Jezusa.

Weźmy zatem sobie mocno do serca słowa, które dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza: A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich (Iz 64, 7). Wierzymy w Boga, który jest naszym Ojcem i troszczy się o nas. Wyszliśmy z Jego rąk i On nie przestaje osłaniać nas przed tym, co nam szkodzi. A my ze swej strony możemy pozwolić się Mu kształtować, przyjmując – tak jak Maryja – Jego Słowo, które daje nam życie.

Reklama

3. Zapowiedź Pierwszego Synodu Diecezjalnego

Umiłowani Diecezjanie!

Przed nami ważne wydarzenie. Oficjalnie zapowiadam dziś Pierwszy Synod diecezji świdnickiej. Jego inauguracyjna sesja zaplanowana jest w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 2024 r. Po konsultacjach z wiernymi oraz osobami zaangażowanymi w życie Kościoła diecezjalnego, a także po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej uznałem, że z okazji zbliżającej się 20. rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej nadszedł czas, by odważnie podjąć refleksję nad tajemnicą Kościoła, któremu na imię diecezja świdnicka. Chcemy odważnie i z miłością mówić o Kościele, który kochamy, myśleć o przyszłości w kontekście aktualnych wyzwań, a także realnie wpływać na jego kształt. To nasze wspólne dzieło wpisuje się w trwający aktualnie synod Kościoła powszechnego, ale też w jakiś sposób jest naturalną konsekwencją programu duszpasterskiego na temat Kościoła i naszego odkrywania w nim swojego miejsca.

Już dzisiaj zapraszam Was do serdecznej modlitwy za dzieło Pierwszego diecezjalnego Synodu. Niech ta modlitwa codziennie nam towarzyszy:

Modlitwa za Synod

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele Świdnickim.

Przenikaj światłem Ducha Świętego naszego biskupa i wiernych diecezjalnej wspólnoty. Błogosław dziełu Pierwszego Synodu, aby jeszcze owocniej wypełniana była posługa słowa i sakramentów św.; posługa nauczania, uświęcania i rządzenia.

Reklama

Pomóż nam, w zmieniającej się rzeczywistości patrzeć na Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, byśmy umieli właściwie odczytywać znaki czasu, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone nam zadania. Prosimy o to przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami! Św. Stanisławie, biskupie i męczenniku – patronie naszej diecezji – wstawiaj się za nami u Boga. Św. Janie Pawle Wielki – módl się za nami!

† Marek Mendyk Biskup Świdnicki
Świdnica, 30 listopada 2023 r., w święto św. Andrzeja Apostoła

2023-11-28 17:19

Ocena: +1 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi w parafiach diecezji świdnickiej

Świdnicka Kuria Biskupia poinformowała o grafiku bierzmowań i wizytacji kanonicznych w nowym roku kalendarzowym.

W nowym 2023 roku bp Marek Mendyk będzie wizytował następujące dekanaty: Kłodzko (11 parafii), Ząbkowice Śląskie Północ (8 parafii), Ząbkowice Śląskie Południe (6 parafii). Biskup pomocniczy uda się z wizytą do dekanatów: Bolków (7 parafii) i Wałbrzych Południe (9 parafii).

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: przy grobie bł. ks. Popiełuszki zainaugurowano rok upamiętnienia 40. rocznicy jego męczeńskiej śmierci

2024-02-29 06:40

[ TEMATY ]

ks. Jerzy Popiełuszko

Episkopat.news

- Pomyśl, jaki sens ma twoje życie, twoja praca, twoje zabieganie, twój majątek, wszystko, co czynisz. Pomyśl, co stanowi istotną i nieprzemijającą wartość w twoim życiu - te słowa ks. Jerzego Popiełuszki, wypowiedziane podczas kazania w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w 1984 r. towarzyszyły inauguracji roku obchodów 40 - lecia porwania i męczeńskiej śmierci kapłana. Przy grobie Błogosławionego odmówiono modlitwę o wolność od lęku i nienawiści oraz w intencji Ojczyzny. Modlitwa ta odbywać się będzie codziennie o godz. 21 przez 37 tygodni.

Modlitewne spotkanie, które prowadził proboszcz parafii św. Stanisława Kostki i kustosz Sanktuarium bł. ks. Popiełuszki, ks. Marcin Brzeziński, rozpoczęło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i odmówieniem dziesiątki różańca, po czym głos zabrali świadkowie wydarzeń sprzed 40 lat.

CZYTAJ DALEJ

Bp Marczak: czy znam imię mojego bliźniego?

2024-02-29 20:36

[ TEMATY ]

bp Marek Marczak

Łódz

www.archidiecezja.lodz.pl

Bp Marek Marczak

Bp Marek Marczak

„Dzisiejsza przypowieść domaga się od nas przyjrzenia naszym relacjom z innymi, w jaki sposób traktuję drugiego człowieka”- mówił w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej bp Marek Marczak.

W ostatni czwartek miesiąca wierni archidiecezji łódzkiej pielgrzymujący do kościołów stacyjnych spotkali się na wspólnej Eucharystii w parafii MB Jasnogórskiej na Widzewie. Mszy Św. przewodniczył bp Marek Marczak, który na początku swojej homilii mówił jak ważne jest to spotkanie w Kościele Stacyjnym, aby słuchać Słowa Bożego. „To czas i miejsce, aby wsłuchać się w to co Pan Bóg do nas mówi i wcielać to w życie” - podkreślał duchowny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję