Reklama

Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych

„Każdy człowiek, który żyje na ziemi, pozostawia po sobie materialne ślady. Trudno, by nie zostawił ich Ktoś, kto wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości” - czytamy w najnowszym dziele wydawnictwa Rosikon Press pt. „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych”

Zachowało się wiele wiarygodnych śladów historycznych dotyczących Jezusa z Nazaretu, będących milczącymi świadkami wydarzeń, które miały zbawczy wymiar, a zarazem przełomowy wpływ na dzieje ludzkości.

Między ziemią a niebem

Świadectwa dokumentujące ziemską działalność Chrystusa, Jego życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, mają wyjątkowe znaczenie szczególnie w naszych czasach, gdy próbuje się wypędzić Boga z przestrzeni publicznej i zepchnąć na margines, a banki i supermarkety uczynić niejako świątyniami „nowoczesnego” świata. Okazuje się, że dziś nawet Krzyż Chrystusowy przeszkadza niektórym ludziom, nie pasuje do ich stylu życia. Miłość, poświęcenie, wiara - ta nauka płynąca z Krzyża dla pewnych środowisk jest niewygodna, a wręcz uwiera i drażni.
I w tym momencie pojawiają się „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” - wielkie dzieło wydawnictwa Rosikon Press, pokazujące ślady męki Chrystusa, zbadane przy użyciu najnowocześniejszych technologii dostępnych człowiekowi. Tak jeszcze nikt nie pokazał dowodów męki Zbawiciela. Autorzy tej wyjątkowej książki: Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń przez dwa lata jeździli po świecie i prowadzili śledztwo w sprawie autentyczności relikwii Chrystusowych. Poznali wyniki badań największych luminarzy różnych dziedzin nauki. Zapoznali się z opiniami ekspertów od kryminalistyki, hematologii, palinologii, matematyki, informatyki, a także obrazowania spolaryzowanego. Podczas kwerendy w poszukiwaniu relikwii Chrystusowych zauważyli oczywistą zgodność rozumu i wiary, a teraz przekazują to, czego sami doświadczyli: że nauka musi się otworzyć na wymiar tajemnicy i zgodzić z faktem, że żyjemy na Bożym świecie. Pusty Grób w Jerozolimie - jedna z badanych relikwii - to dowód, że Chrystus opuścił otchłań śmierci i podąża razem z nami ziemskimi drogami, prowadząc ludzkość ku wieczności.

Boskie ślady

Spotkanie z relikwiami męki Zbawiciela pozwala lepiej poznać i zrozumieć Pana Jezusa i Jego czas, zobaczyć siebie w zetknięciu z dosłownie namacalnymi świadectwami Odkupienia. Wypatrywać śladów Chrystusa - to jednocześnie rozpoznawać ślady Jego obecności w swojej codzienności. To wraz ze Zbawicielem dźwigać krzyż, który jest bramą do Nieba.
Siłę przekazu z wyników śledztwa w sprawie relikwii Zbawiciela wzmacniają fotografie, i te dokumentalne, i te współczesne. W książce „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” czytamy: „Dreszcze przeszły po plecach Secondo Pii, gdy wieczorem w swej turyńskiej pracowni naświetlił klisze. Włoski fotograf nie przypuszczał zapewne, że ten dzień - 28 maja 1898 r. - odmieni jego życie. «Poczułem bardzo silne wzruszenie, gdy podczas wywoływania zobaczyłem, jak na płycie pojawia się najpierw Święte Oblicze, tak bardzo wyraźne, że sam byłem zaskoczony»” - napisał w swoich wspomnieniach Secondo Pia (1856-1941) - znany i szanowany włoski prawnik, a zarazem miłośnik fotografii, którego ogromne zdjęcie Całunu szokowało wszystkich, gdyż przedstawiało odbicie postaci Chrystusa w formie negatywu fotograficznego.

Reklama

Lektura obowiązkowa na Rok Wiary

Książka wydawnictwa Rosikon Press przekazuje ogromną dawkę wiedzy naukowej, ale jest też pełna wyszukanych, wprost ekskluzywnych ciekawostek. Obok wspomnianego fotografa z Turynu przedstawiony jest np. także prof. Bruno Fabbiani - konstruktor okularów, przez które Całun Turyński oglądał Benedykt XVI.
To wyjątkowe dzieło edytorskie przypomina aktywną stronę komputerową, gdzie wystarczy kliknąć, aby uzyskać dodatkowe wiadomości, przekazane w ramkach, boksach, rozbudowanych opisach zdjęć. Bardzo pomocne są mapki, dzięki którym czytelnik może jakby w ruchu prześledzić wędrówkę relikwii, np. drogę Całunu Turyńskiego od Grobu Bożego w Jerozolimie do katedry św. Jana w Turynie. Wykresy i zestawienia dat umożliwiają przeanalizowanie losów poszczególnych relikwii. Służy temu głównie kalendarium, zaczynające się w roku 33, pod którym jest zapisane: Męka Jezusa z Nazaretu, a kończące się na roku 2011, w którym włoska Narodowa Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Środowiska (ENEA) ogłosiła autentyczność Całunu Turyńskiego. Wyjątkowo konkretnie można odczytać zawarty w książce zapis Drogi Krzyżowej z narzędziami i śladami męki - od stacji I: Męka Pana Jezusa, z pręgierzem, koroną cierniową i tablicą umieszczoną na Chrystusowym krzyżu, po stację XVI: Jezus zmartwychwstały, czego znakiem jest relikwia pustego Grobu w Jerozolimie. Z pewnością ta bogata graficznie, nowoczesna forma przekazu informacji zainteresuje również młodych czytelników i badaczy.
„Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” - to wielka księga wiary, która powinna się znaleźć wśród lektur obowiązkowych na Rok Wiary, ogłoszony w Kościele przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Wydawnictwo Rosikon Press oferuje przedsprzedaż książki z 15-procentowym rabatem dla Czytelników „Niedzieli”. Sklep internetowy: www.rosikonpress.com. Aby skorzystać z rabatu przez stronę internetową, wystarczy wpisać kod rabatowy „Niedziela”, tel. 22/722 -66-66, fax 22/722 -66-67, handel@rosikonpress.com. Mecenasem wydania książki jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka.

Zapraszamy na spotkanie z autorami książki 21 kwietnia (sobota) o godz. 16 w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas Targów Książki Katolickiej w Arkadach Kubickiego

Wystawienie sukni z Trewiru

Suknia z Trewiru zostanie wystawiona na widok publiczny 13 kwietnia 2012 r. Na uroczystość przybędzie do Trewiru kard. Marc Ouellet, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, wysłannik Ojca Świętego Benedykta XVI. Suknię będzie można oglądać w katedrze w Trewirze - jednym z najstarszych miast w Niemczech - do 13 maja br. Ostatnie wystawienie sukni odbyło się w 1996 r. i zgromadziło ponad milion osób.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biogram bp. Marka Mendyka - nowego biskupa świdnickiego

2020-03-31 12:35

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Marek Mendyk

diecezja świdnicka

Episkopat.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca. Decyzję Papieża ogłosiła we wtorek w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Podajemy jego biogram, jak również biogram bp.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha, na terenie obecnej diecezji świdnickiej. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku uzyskał stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Następnie studiował w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tej diecezji. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy.

W latach 2001-2005 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów, a w latach 2002-2006 – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, od roku 2004 wchodził w skład Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursumcorda” w Legnicy. Otrzymał godność prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. 31 marca 2020 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem świdnickim.

CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu podziękował bp. Decowi za wieloletnią posługę pasterską

2020-03-31 21:00

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Ignacy Dec

diecezja świdnicka

abp Stanisław Gądecki

Ks. Daniel Marcinkiewicz

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za wieloletni trud związany z pasterską posługą pierwszego biskupa Diecezji Świdnickiej – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w podziękowaniach skierowanych do bp. Ignacego Deca, dotychczasowego biskupa świdnickiego.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał w podziękowaniach, że bp Dec tworzył struktury diecezjalne, erygował świdnicką kurię, powołał diecezjalną Caritas, ustanowił radę kapłańską, kolegium konsultorów, radę duszpasterską oraz inne instytucje. W 2004 roku erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, stwarzając równocześnie możliwość studiów teologicznych dla osób świeckich, w ramach punktu dydaktycznego w Świdnicy Papieskiego Wydział Teologicznego we Wrocławiu.

Abp Gądecki zauważył również, że obecnie Diecezja Świdnicka liczy 680 tys. wiernych, 338 kapłanów diecezjalnych i 71 kapłanów zakonnych, blisko 500 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń oraz 100 księży, ojców i braci zakonnych. Ponadto na terenie diecezji prężnie działa 14 katolickich placówek oświatowych.

Publikujemy pełną treść podziękowań:

Warszawa, dnia 31 marca 2020 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W dzisiejszym Komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio poinformował o decyzji Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, który – w związku z osiągnieciem przez Księdza Biskupa wieku emerytalnego – przyjął rezygnację Waszej Ekscelencji z posługi biskupa świdnickiego.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za wieloletni trud związany z pasterską posługą pierwszego biskupa Diecezji Świdnickiej.

Kiedy Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 24 lutego 2004 roku ustanowił nowa diecezję w Polsce, oczywistym było, że pierwszym jej biskupem będzie musiał zostać człowiek o nieprzeciętnej osobowości, głębokiej wiary, światłego umysłu, żarliwego serca, niespożytych siłach i duszpasterskiej wizji, dzięki którym uda się stworzyć z różnych parafii Dolnego Śląska scaloną i zintegrowaną wspólnotę nowej diecezji. Ojciec Święty zdecydował wtedy o powierzeniu tej niełatwej misji ówczesnemu rektorowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu księdzu profesorowi Ignacemu Decowi.

Rozpoczął ksiądz Biskup tworzenie struktur diecezjalnych, erygował świdnicką kurię powołał diecezjalną Caritas, ustanowił także radę kapłańską, kolegium konsultorów, radę duszpasterską oraz inne instytucje. Dnia 8 maja 2004 erygował Ksiądz Biskup Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, stwarzając równocześnie możliwość studiów teologicznych dla osób świeckich, w ramach punktu dydaktycznego w Świdnicy Papieskiego Wydział Teologicznego we Wrocławiu.

Dzisiaj Diecezja Świdnicka to 680.000 wiernych, zamieszkujących 24 dekanaty i 190 parafie, 338 kapłanów diecezjalnych i 71 kapłanów zakonnych, blisko 500 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń oraz 100 księży, ojców i braci zakonnych.

Na terenie diecezji prężnie działa 14 katolickich placówek oświatowych: m. in. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy. Istnieje ponadto 14 szkół noszących imię Jana Pawła II. Obecnie na terenie diecezji katechizuje 491 katechetów, w tym 286 osób świeckich, 42 siostry zakonne i 163 kapłanów.

Nie sposób wyliczyć innych dzieł i dokonań, które w czasie swojej pasterskiej posługi podejmował Ksiądz Biskup w diecezji. Ufam, że nowy pasterz Kościoła świdnickiego będzie mógł polegać na wiedzy, doświadczeniu i radzie Księdza Biskupa oraz na Jego modlitwie w swoich intencjach i w intencjach umiłowanego Ludu Bożego Diecezji Świdnickiej.

Życie Księdza Biskup powierzam Jasnogórskiej Królowej Polski, a na wypełnianie nowych zadań zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję