Reklama

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 22/2012, str. 6

Krzysztof Świertok

Pielgrzymka Kierowców

Żyj i daj żyć innym!

Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców 12 maja po raz 11. odbyła się na Jasnej Górze. Zgromadziła 3 tys. osób. Przybyli przedstawiciele instytucji i służb zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, kierowcy rajdowi z Orlen Team i inni kierowcy, misjonarze i duszpasterze. Pielgrzymkę zorganizowały: MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu. Obecni byli m.in.: ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, oraz ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, a także Jacek Czachor, mistrz świata terenowych rajdów motocyklowych. - Naszym celem jest podziękowanie Maryi za przejechane kilometry. Kierujemy apel do kierowców, aby jeździli spokojniej na drogach, aby uważali, aby nie jeździli brawurowo, by mogli zawsze dojeżdżać do celu - powiedział Jacek Czachor. Mszy św. w intencji wszystkich kierowców i podróżujących przewodniczył w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej bp Jerzy Maculewicz, administrator apostolski w Uzbekistanie. Pielgrzymów powitał o. Nikodem Kilnar, paulin, pomysłodawca pielgrzymki.

Pielgrzymka Bankowców

Maryjo, bądź z nami!

Pielgrzymka Bankowców przybyła po raz 27. na Jasną Górę w dniach 11-12 maja. Zgromadziła ok. 2 tys. pracowników banków. Spotkanie przygotowało Duszpasterstwo Bankowców Diecezji Rzeszowskiej „Mateusz”. Mszy św. dla bankowców przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny. - Martwimy się tyloma sprawami, że żyć coraz trudniej, że nie tak łatwo bronić wartości, które są dla nas ważne, że tak trudno utrzymać pracę, bo coraz więcej wymagań pracodawców. Coraz trudniej też żyje się bankowcom, ludziom codziennej pracy w bankach spółdzielczych, państwowych, ale i tych przejętych przez zagraniczne spółki - mówił w homilii bp Górny.

Sybiracy

2 mln polskich zesłańców

Sybiracy przyjeżdżają co roku na Jasną Górę z różnych stron kraju, aby dziękować Matce Bożej za ocalenie ze strasznych lat katorgi na Syberii i w Kazachstanie. 23. Pielgrzymka Sybiraków odbyła się w dniach 12-13 maja. Sybirakom towarzyszyły rodziny - dzieci, wnuki, prawnuki, przybyła także częstochowska młodzież. - Z deportowanych na Sybir i do Kazachstanu Polaków co trzeci nie wrócił, tzn. że ok. 400 tys. Polaków pozostało tam bez krzyża, grobów już nawet nie ma, czas zatarł wszelkie ślady tych represji, cierpień, śmierci głodowych, epidemii, chorób, których nie było czym i komu leczyć. Sybiracy o tym pamiętają - mówił Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
- Co najmniej 2 mln ludzi zostało wywiezionych tylko za to, że byli Polakami, że zależało im na rodzinie i domu, że strzegli progu swojego domu, że go nie opuścili, nie uciekali. Zostali wywiezieni do „ziemi szczęścia”, która stała się potem dla nich ziemią zagłady - mówił ks. prał. Zdzisław Banaś, krajowy kapelan Sybiraków i kustosz sanktuarium Matki Bożej Sybiraków w Grodźcu.
Mszy św. dla Sybiraków w niedzielę 13 maja przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, członek Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. - Ich losy są niemal symbolicznym zapisem dziejów polskich pokoleń walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Są świadectwem historii trudnej i bolesnej, ale jednocześnie napełnionej wielką miłością do Polski, która jest naszym wspólnym domem - powiedział w homilii bp Bronakowski. - Na tych odległych ziemiach wielu naszych bliźnich cierpiało i ginęło, ale wielu zachowywało wiarę i dawało świadectwo chrześcijańskiej miłości. Wielu w tych trudnych chwilach miało ze sobą najcenniejszą relikwię - obraz Jasnogórskiej Matki.

Reklama

Krótko

12 maja odbyła się 49. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i wspierających powołania. Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył abp Józef Michalik.

13 maja odbyła się 15. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego. Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej „Solidarności”.

13 maja, w dzień 31. rocznicy zamachu na życie Jana Pawła II oraz w 95. rocznicę objawień fatimskich, w Bazylice Jasnogórskiej odbył się koncert. Wystąpiły: Chór Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod dyrekcją Przemysława Jeziorowskiego oraz Akademicki Chór Organum z Krakowa z Zespołem Instrumentalnym „Ricercar” pod dyrekcją Bogusława Grzybka.

Zapowiedzi

2 czerwca - Pielgrzymka OHP
- 32. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej

Sympozjum - 26 V 2012

„Rodzina szkołą właściwych wyborów”

26 maja 2012 r. na Jasnej Górze odbędzie się sympozjum naukowe poświęcone problematyce obrony życia i wychowania młodzieży. Organizatorem sympozjum jest Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie (www.zyciacud.pl).
Honorowy patronat nad sympozjum objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Prelekcje odbywać się będą w Sali Różańcowej na Jasnej Górze. Otwarcie sympozjum o godz. 10.

* * *

Częstochowskie Grupy: AA „Olśnienie II” i „Olśnienie III” oraz Al-Anon „Nadzieja” i „Wytrwałość” zapraszają Waszą Grupę oraz wszystkich przyjaciół z AA, Al-Anon, AI-Ateen i DDA na XXIV Spotkania AA na Jasnej Górze, które odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2012 r.
Temat spotkań:
„Rodzina silna trzeźwością”.

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Kraków: ks. Franciszek Ślusarczyk nie jest już kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2019-06-19 14:28

md / Kraków (KAI)

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk został zwolniony z funkcji rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i mianowany proboszczem w parafii NMP Matki Kościoła na Prądniku Białym w Krakowie. Listę zmian personalnych duchowieństwa opublikowano dziś na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej.

diecezja.pl
ks. Franciszek Ślusarczyk

Dotychczasowego kustosza zastąpi go ks. kanonik dr Zbigniew Bielas, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

Z łagiewnickim sanktuarium ks. F. Ślusarczyk był związany od 2002 r. Posługę kustosza i rektora pełnił pięć lat. Rektorem świątyni został w 2014 r. po tym, jak dotychczasowy kustosz - bp Jan Zając - przeszedł na emeryturę.

W Roku Miłosierdzia znalazł się w gronie powołanych przez papieża Franciszka misjonarzy miłosierdzia. Jako gospodarz sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjmował podczas Światowych Dni Młodzieży Ojca Świętego, który w łagiewnickiej bazylice wyspowiadał grupę młodzieży i na krótko spotkał się z chorymi. Był również odpowiedzialny za przygotowanie przyjęcia w Łagiewnikach młodych pielgrzymów z całego świata, którzy w trakcie ŚDM odbywali tam Pielgrzymkę Miłosierdzia.

Ksiądz Ślusarczyk jest również autorem Drogi Miłosierdzia - nabożeństwa, które po raz pierwszy zostało odprawione wieczorem 2 kwietnia 2016 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

W grudniu ub. roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Kilka dni później "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu", jak poinformował w swoim komunikacie abp Marek Jędraszewski.

Ks. dr kanonik Zbigniew Bielas przyjął święcenia kapłańskie w 1992 r. Od 2012 r. do dnia nominacji na kustosza łagiewnickiego sanktuarium pełnił posługę proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu Starym. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: świeccy zapraszają na modlitwę za zranionych przez księży

2019-06-25 19:25

dg / Kraków (KAI)

W niedzielę 30 czerwca o godz. 19:00 w kościele św. Idziego w Krakowie odbędzie się modlitwa za „zranionych w Kościele” – za osoby dotknięte przemocą seksualną w Kościele katolickim. W trakcie spotkania zebrani wysłuchają świadectw ludzi, którzy doświadczyli molestowania seksualnego ze strony księży.

Alex Motrenko/fotolia.com

Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami inicjatywy „Zranieni w Kościele” (telefonu zaufania i środowiska wsparcia dla osób poszkodowanych) oraz Centrum Ochrony Dziecka (jednostki zajmującej się edukacją i prewencją w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich). Będzie istniała możliwość finansowego wsparcia „Zranionych w Kościele”.

Nabożeństwo odbędzie się po Mszy św. o godz. 18:00. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby poruszone sytuacją bliźnich, którzy doznali krzywdy ze strony Kościoła.

- Często otrzymujemy pytanie, czy organizujemy wydarzenie, które powinien zorganizować "Kościół", czyli biskupi i księża. My, świeccy, też jesteśmy Kościołem i śmiało można mówić, że "Kościół" to wydarzenie organizuje. Po prostu pragniemy zrobić coś na rzecz osób zranionych - mówi Karol Wilczyński, jeden z organizatorów spotkania.

Maria Pajor ze Wspólnoty Helena (zajmującej się osobami w kryzysie bezdomności) wskazuje na chęć wsparcia zranionych: "Zależy mi na tym, aby te osoby wiedziały, że nie są same. Jako członek Kościoła katolickiego czuję się za nich odpowiedzialna i wierzę w to, że modlitwa pomoże uleczyć ich z ran, które zostały im zadane, oraz przyniesie nadzieję niosącą życie. O to będę się modlić podczas niedzielnej modlitwy za zranionych w Kościele katolickim".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem