Reklama

Bez prawa nie ma praw

Anna Słowikowska
Niedziela Ogólnopolska 22/2012, str. 28

Prawo kanoniczne jest terminem technicznym używanym w podwójnym znaczeniu. W pierwszym - jest zespołem norm, jakimi rządzi się Kościół katolicki, spośród których część jest pochodzenia Bożego, a część kościelnego. Zebrany został przede wszystkim w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. W drugim znaczeniu prawo kanoniczne jest dyscypliną naukową, zwaną kanonistyką, oznaczającą metodyczne, logiczne i systematyczne poznawanie ustaw kościelnych.

Prawo kanoniczne

Realizacja obydwu znaczeń, czyli procesy stosowania i poznawania prawa, w dużej mierze zależy od nauczania, sposobu wykładania tej dziedziny wiedzy i od powagi studiów kanonistycznych. Nie można pominąć także historycznego wkładu prawa kanonicznego w europejską kulturę prawną oraz akceptacji autonomicznego, kościelnego porządku prawnego przez współczesne państwa i społeczność międzynarodową. Prawo kanoniczne, jako dyscyplina naukowa, wykładane jest w ośrodkach uniwersyteckich całego świata, nie tylko na uczelniach kościelnych, ale także państwowych. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studium prawa kanonicznego funkcjonuje od początku jego istnienia. Od 1918 r. wychowuje i kształci polską młodzież, spośród której wiele osób, takich jak kard. Stefan Wyszyński, należy do grona jego wybitnych absolwentów. Dlatego też należy „rozumieć i (…) kochać prawo kanoniczne, biorąc pod uwagę jego istotną konieczność i formy praktycznego zastosowania: społeczeństwo bez prawa byłoby społecznością pozbawioną praw. Prawo jest warunkiem miłości” (Benedykt XVI, List do seminarzystów, 18 października 2010 r.).

Reklama

Konkurs kanonistów

Nie inaczej jak tylko z miłości do prawa kanonicznego można odczytywać ideę, jaka kierowała organizatorami drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, jak również studentami - zawodnikami biorącymi w nim udział.
Tegoroczny finał konkursu odbył się 21 marca 2012 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL-u, w składzie: Magdalena Lenart, Sylwia Tyl, Paweł Zając, zajęła pierwsze miejsce, tym samym powtórzyła sukces sprzed roku. W klasyfikacji indywidualnej spośród wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zwycięstwo odniosła studentka KUL-u - Magdalena Lenart, drugie miejsce zajął Paweł Zając (KUL), trzecie - Grzegorz Marciniak (UKSW).
Organizatorami konkursu były: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Koło Naukowe Cywilistów WPK UKSW oraz Koło Naukowe „Utriusque Iuris” WPK UKSW. Patronat nad konkursem sprawowali: Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski, Rektor UKSW, Dziekan WPK UKSW oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
Uprawnione do udziału w konkursie były uczelnie państwowe oraz prywatne, prowadzące naukę prawa kanonicznego w randze katedry, instytutu lub wydziału, reprezentowane przez wyłonioną w drodze eliminacji na poziomie danej uczelni reprezentację, którą stanowili świeccy studenci oraz ich opiekunowie. Do finału zakwalifikowały się drużyny z następujących ośrodków naukowych: UKSW (Adrianna Rzeszot, Grzegorz Marciniak, Radosław Zawadzki, ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW - opiekun); Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Malwina Głażewska, Ewelina Rzeczuch, Joanna Rybicka-Ziarko, dr Justyna Krzywkowska - opiekun) oraz KUL-u (Magdalena Lenart, Sylwia Tyl, Paweł Zając, mgr lic. Anna Słowikowska - opiekun).

Finał konkursu

Materiałem obowiązującym podczas finału konkursu była Księga IV Kodeksu Prawa Kanonicznego - Uświęcające zadanie Kościoła: kanony wprowadzające oraz część I: Sakramenty (kan. 834-1165). Konkurs składał się z trzech etapów.
Największą liczbę punktów w klasyfikacji drużynowej uzyskała reprezentacja IPK KUL, zajmując tym samym pierwsze miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, drugie miejsce zajęli studenci Wydziału Prawa Kanonicznego z UKSW, natomiast trzecie - studenci z UWM.
Organizatorzy konkursu wyznaczyli precyzyjne cele dla podejmowanego dzieła. Wśród nich wymienili: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów, szerzenie świadomości prawnej oraz integrację środowisk akademickich. Dobrana na tegoroczną edycję problematyka sakramentów, przez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka, pozostaje w korelacji z papieskim wezwaniem: „Prawo kanoniczne jest ukierunkowane na zbawienie dusz i ma na celu przede wszystkim to, aby dzięki łasce Bożej, którą człowiek otrzymuje w sakramentach, ludzie żyli jako święci i jako święci umierali” (Pius XII, 24 czerwca 1939 r.).

Reklama

Zmiany proboszczów w archidiecezji warszawskiej

2019-06-17 17:17

Artur Stelmasiak

Jedenaście parafii w archidiecezji warszawskiej 30 czerwca powita swoich nowych proboszczów. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podziękował także zasłużonym kapłanom, którzy przechodzą na emeryturę.

Dziś odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza, złożyli przysięgę proboszczowską i wyznanie wiary w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę po wielu latach pracy w duszpasterstwie podkreślił jednocześnie, że „kapłaństwo nie zna pojęcia emerytura, bo księdzem się jest, nawet jeżeli nie jest się już proboszczem”. Podkreślił, że kapłan do ostatnich dni będzie sprawował sakramenty, odprawiał Mszę św., modlił się i spowiadał.

Księża proboszczowie, którzy w 2019 r. odchodzą na emeryturę

1. Ks. prałat Eugeniusz Dziedzic, dotychczasowy proboszcz parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

2. Ks. prałat Jan Kozub, dotychczasowy proboszcz parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.

3. Ks. prałat Wojciech Łagowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

4. Ks. prałat Władysław Michalczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

5. Ks. prałat Franciszek Ordak, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

Artur Stelmasiak

Nominacje na urząd proboszcza

1. Ks. Adam Bednarek, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany proboszczem parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinowskim.

2. Ks. Dariusz Gal, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim, mianowany proboszczem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

3. Ks. Andrzej Juńczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim.

4. Ks. Ronald Kasowski, dotychczasowy prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

5. Ks. Tomasz Kądzik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jozafata w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim.

6. Ks. Jarosław Kuśmierczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Klemensa PM w Nadarzynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany z dniem 1 września 2019 r. proboszczem parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim.

7. Ks. Sławomir Paszowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim.

8. Ks. Wojciech Piórko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, mianowany proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim.

9. Ks. Marek Przybylski, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, diecezjalny wizytator nauczania religii, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim

10. Ks. Zbigniew Stefaniak, dotychczasowy kapelan w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

11. Ks. Zbigniew Suchecki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Komunikat kurii gliwickiej w związku z zatrzymaniem proboszcza z Pawonkowa

2019-06-17 18:18

ks. sw / Gliwice (KAI)

Kuria gliwicka poinformowała w przesłanym KAI komunikacie, że z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęła informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Wobec księdza podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej niezwłocznie wszczęto postępowanie kanoniczne, a proboszcz został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

pixabay.com

Kuria odnosi się w komunikacie do sprawy ks. Waldemara C., proboszcza z parafii w Pawonkowie w powiecie lublinieckim. Kapłan został zatrzymany pod zarzutem przestępstw o charakterze seksualnym, m.in. dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej oraz prezentowania jej treści o charakterze pornograficznym. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Lublińcu ksiądz został aresztowany na trzy miesiące.

Mieszkanie ks. C. zostało przeszukane w ubiegły czwartek. Został zabezpieczony sprzęt komputerowy, który zostanie zbadany przez biegłego z zakresu informatyki. Tego samego dnia zatrzymano księdza.

Poniżej pełny tekst komunikatu:

Gliwice, 17 czerwca 2019 roku

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z ZATRZYMANIEM PROBOSZCZA PARAFII W PAWONKOWIE

Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy oraz osobom poszkodowanym. Deklarujemy ponadto, że ze strony kościelnej zostaną dołożone wszelkie starania w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem