Reklama

"Szukając Królestwa Bożego"

Niedziela łowicka 48/2002

W Statutach I Synodu Diecezji Łowickiej czytamy: "Wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni pracujący w duszpasterstwie na terenie Diecezji Łowickiej zobowiązani są do uczestnictwa w konferencjach dekanalnych i zjazdach duszpasterskich, organizowanych przez władzę diecezjalną (stat. 65).
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Łowiczu w dniach 9 i 16 listopada br. zorganizował w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu Konferencje Rejonowe dla wszystkich kapłanów naszej diecezji pod hasłem: "Szukajcie wpierw Królestwa Bożego". W terminie pierwszym udział wzięli księża z dekanatów rejonu południowego i zachodniego diecezji, natomiast 16 listopada - duchowni z terenu dekanatów: Głowno, Krośniewice, Kutno, Łęczyca, Żychlin, Łowicz, Sanniki.
Podobnie jak 9 listopada, również tydzień później (tj. 16 listopada, konferencję rozpoczęło nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej poprowadzone przez ojca duchownego Seminarium ks. Pawła Kozakowskiego. Przebiegło ono pod hasłem: "Królestwo Boże wśród was jest". W tym też nurcie tematycznym celebrans wygłosił konferencję, w której przypomniał: "Każdego dnia nawet kilkakrotnie modlimy się: Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6, 10). Z tego wynika, że Królestwo Boże jest rzeczywistością wciąż nadchodzącą. Z drugiej jednak strony to Królestwo już istnieje, obecne w Chrystusie i w powołanej przez Niego wspólnocie: Królestwo Boże pośród was jest (Łk 17, 21). Jest ono w formie ukrytej. Może jeszcze inaczej należałoby powiedzieć, że jest ono jakąś potęgą, która określa obecną rzeczywistość, a jednocześnie skierowana jest ku przyszłości. (...) To Królestwo określa bardzo wyraźnie moralne życie człowieka i to w postaci zdecydowanie radykalnej. Przypomnijmy sobie zasadnicze wymagania moralne, stawiane ludziom przez Jezusa w obliczu nadchodzącego Królestwa. Pierwsze, podstawowe żądanie skierowane przez Jezusa do tych, którzy chcą mieć udział w Królestwie Bożym brzmi: Nawracajcie się! (Mt 4, 17; Mk 1, 15).(...) Nawrócenie głoszone przez Chrystusa oznacza wezwanie do odwagi, by umieć żyć z daru Bożego. (...) Nawrócenie się nie dopuszcza żadnych zastrzeżeń. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci... nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem (Łk 14, 26). Nawrócenie się nie znosi także żadnego odwołania. Gdy raz zostało dokonane, nie ma żadnego wstecz, tylko naprzód. (...) Najbardziej sprzeciwia się nawróceniu postawa zarozumiałości i przekonanie człowieka o jego własnej sprawiedliwości. (...) Z wezwaniem do nawrócenia Jezus łączy żądanie wiary. Wiara jest niejako pozytywną stroną nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Nawrócenie dokonuje się dopiero w powrocie do miłości Boga przez wiarę. Królestwo Boże jest darem Bożym - jak również darem jest wiara. Jest skarbem, o którego zdobycie należy się troszczyć za cenę wszystkiego, co się posiada (Mt 13, 44n). Lecz by zdobyć Królestwo Boże, trzeba być człowiekiem na wysokim poziomie życia moralnego". Wszyscy kapłani słuchali konferencji w skupieniu i zamyśleniu.
Drugą - niejako naukową część konferencyjnego spotkania księży rozpoczął ks. dr Andrzej Banaszek (UKSW), który wygłosił referat na temat: "Tajemnica Królestwa Bożego w przekazie biblijnym". W sposób bardzo wyrazisty ukazał kształtowanie się idei Bożego Królestwa na przestrzeni dziejów zbawienia, od najstarszych czasów starotestamentalnych począwszy, a na działalności Pana Jezusa skończywszy.
Kolejnym prelegentem był Konrad Szymański, znany dziennikarz z TV PULS. Jego referat poruszał zagadnienie: "Królestwo Boże w życiu społecznym - oczekiwania i potrzeby". W swoim wystąpieniu poruszył między innymi kwestię postawy Kościoła katolickiego, katolików wobec cywilizacji liberalno-demokratycznej. Zauważył, iż dzisiaj wobec tendencji głębokiej liberalizacji życia, katolicy są za mało czujni i odpowiedzialni za katolickość ich wartości. Pokazał tę słabość na trzech płaszczyznach:
1. sprawa szkoły - ogromne przyzwolenie dla edukacji seksualnej w ujęciu skrajnie liberalnym,
2. media - kwestia ich kontroli ze strony katolików, gdy chodzi o propagowane w nich wartości moralne,
3. polityka - również sprawa kontroli jej działalności.
Z kolei głos zabrał ks. Robert Kwatek - pracownik Kurii Diecezjalnej. Na początku bardzo sugestywnie ukazał konstrukcję i sens teologiczny konferencji rejonowej. "Na początku w czasie nabożeństwa - mówił ks. Kwatek - wszyscy uprzytomniliśmy sobie, iż jesteśmy namaszczeni, naznaczeni znamieniem Bożym, łaską Boga przez sakrament chrztu, powołani do udziału w Królestwie Bożym. Prelekcja ks. A. Banaszka przypomniała wszystkim, w jaki sposób idea Królestwa Bożego udzielała się i rozwijała w Piśmie świętym. I widać, iż to Królestwo Boże rozwijało się w doświadczeniach życia ludzkiego, znajdując swoje miejsce w życiu narodu wybranego, konkretnych ludzi. I wreszcie - zauważył ks. Kwatek - trzecia wypowiedź wskazuje na wielkie potrzeby i możliwości, na szczeblu obecnego naszego działania dla rozwoju Królestwa Bożego. Jesteśmy wyposażeni w łaskę Bożą, mamy moc słowa Bożego, posiadamy Tradycję biblijną, która bardzo mocno podkreśla, iż mamy narzędzia do głoszenia Królestwa Bożego".
Po takim wprowadzeniu ks. Kwatek przedstawił program pracy duszpasterskiej na rok 2002/2003, którego podstawą dogmatyczną jest treść III i IV części Katechizmu Kościoła Katolickiego, omawiająca prawo sumienia, jakim powinien kierować się chrześcijanin (Dekalog i Przykazania Kościelne), a także wskazujące na istotne znaczenie życia modlitwy dla zachowania tożsamości dzieci Bożych.
Kolejny prelegent - Marzena Klakla, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej skrótowo ukazała Akcję Katolicką jako jedną z form uaktywnienia wiernych w życiu parafii - wspólnoty, w której mamy budować Królestwo Boże. Przypomniała, iż w naszej diecezji na ponad 160 parafii, istnieje tylko 17 oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej. Uwrażliwiała więc księży proboszczów na potrzebę angażowania świeckich w "budowanie Królestwa Bożego" na płaszczyźnie wspólnoty parafialnej właśnie poprzez udział w uprzednio założonym oddziale AK.
Ostatnią prelekcję na temat: "Obrona praw Rodziny w kontekście integracji z Unią Europejską" wygłosiła dr Ewa Mańkowska.
W podsumowaniu uczestniczący w Konferencji bp Alojzy Orszulik zwrócił uwagę między innymi na to, iż dzisiaj coraz rzadziej mówi się o rodzinie katolickiej, instytucjach katolickich, wartościach katolickich, tradycji katolickiej, co powoduje wśród katolików stopniowe zatracanie tożsamości. Stąd księża w czasie kazań, na katechezie, w różnego rodzaju kontaktach duszpasterskich powinni akcentować katolicyzm. Warto przy tej okazji przypomnieć, iż w czasach zaborów właśnie katolicyzm utożsamiany był często z polskością. Podsumowując można stwierdzić, iż konferencja rejonowa spełniła zamierzony cel, tzn. uwrażliwiła duszpasterzy na realizację zadania kapłańskiego, jakim jest pomoc w urzeczywistnianiu idei królestwa Bożego pośród nas.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Co rośnie w nas?

Niedziela Ogólnopolska 24/2018, str. 33

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ/facebook.pl

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

Jednym z podstawowych elementów rzeczywistości jest wzrost. Rosną ludzie, wzrastają społeczności, rozwijają się idee i rzeczy. W dzisiejszych czytaniach mowa jest o wspaniałym cedrze, który wyrasta z małej gałązki, o ziarnku gorczycy, z którego wyrasta okazały krzew.

Trzeba jednak zauważyć, że wzrost sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Wszak może wzrastać dobro, ale może także wzrastać zło. Żyjemy w czasach, w których rozpowszechniony jest zabobon postępu, który głosi, że nowe jest zawsze lepsze od starego. To jedna z przyczyn szybkiego rozpowszechniania się zła w postaci np. przekręcania znaczeń podstawowych pojęć, takich jak małżeństwo i rodzina. Co więcej, niekiedy może się wydawać, że zło rośnie szybciej niż dobro. Dlatego Jezus uczy nas zaufania i cierpliwości. Królestwo Boże nie przegrywa z królestwem szatana. Może wydawać się małe, niepozorne, jak ziarnko gorczycy, ale prędzej czy później wyrośnie we wspaniałą roślinę, w której gałęziach można znaleźć schronienie. Autentyczny, trwały wzrost dobra wymaga pokory. Czytamy u proroka Ezechiela, że drzewo wysokie, będzie poniżone, a drzewo niskie wywyższone. Chełpiący się swoją wielkością niech zatem uważają, bo mogą upaść. Pokornego natomiast podźwignie Pan. Niekiedy czujemy się jak uschłe drzewo, które nie przynosi żadnego owocu. Dzisiejsze Słowo nas pociesza: powierz swą słabość Bogu, w Nim odnajdziesz sens swego życia. Zauważyliśmy, że Jezus uczy nas cierpliwości w oczekiwaniu owoców, ale trzeba najpierw podkreślić, że sam Bóg jest cierpliwy. Duch Święty cierpliwie działa w nas i wokół nas, byśmy mogli żyć wiecznie. Niestety, cierpliwy umie być także duch zły. Wskazywał na to m.in. Efrem z Edessy (zm. 373). Diabeł krąży wokół nas cierpliwie, by nas zniewolić, często pod pozorem dobra. Zauważmy, jak działa przemysł aborcyjny albo ideologia tzw. mniejszości seksualnych. Zaczynają od przekonywających słów o wolności, tolerancji, poszanowaniu inności, i powoli doprowadzają do ustanowienia kolejnych, chorych praw, do medialno-prawnego zamordyzmu, w którym nie można publicznie nazwać zła złem. Przeciwstawiajmy się tym trendom, patrząc na Jezusa.

CZYTAJ DALEJ

Sanktuarium św. Józefa w Krakowie: skradziono relikwie św. Brata Alberta

2021-06-11 08:25

[ TEMATY ]

Kraków

św. Brat Albert

kradzież

Graziako

Jak dowiadujemy się z Facebooka parafii i sanktuarium św. Józefa w Krakowie, skradzione zostały relikwie św. Brata Alberta.

INFORMACJA PARAFII:

CZYTAJ DALEJ

Przegląd "Niedzieli Wrocławskiej" na 13 czerwca 2021

2021-06-12 16:35

Niedziela

Co znajdziemy w najnowszym numerze "Niedzieli Wrocławskiej"? Zapraszamy do obejrzenia przeglądu prasy

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję