Reklama

Z Jasnej Góry

2012-10-12 09:32

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 42/2012, str. 6

Policjanci na Jasnej Górze

Spojrzenie na służbę przez pryzmat powołania

Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego miały miejsce 30 września po raz 11. Przybyło ok. 3 tys. osób. Obecni byli: Michał Deskur - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceminister odpowiedzialny za policję; nadinspektor Marek Działoszyński - komendant główny policji; nadinspektor Dariusz Działo - śląski komendant wojewódzki policji; Antoni Duda - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, szef komitetu społecznego przygotowującego pielgrzymkę.
Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim w intencji środowiska policyjnego przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa policji. W homilii bp Guzdek powiedział: - Każdy z nas szuka tutaj, na Jasnej Górze, wsparcia w pełnieniu niełatwych zadań, pragnie duchowo się umocnić, aby wiernie stać na staży prawa, poszanowania zdrowia i życia każdego człowieka oraz jego mienia. Potrzebujemy chwili zatrzymania, modlitwy, refleksji, próby spojrzenia na swoje życie i pracę zawodową przez pryzmat powołania.
Tradycyjnym punktem programu pielgrzymki była modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” (Chwała Zwyciężonym) w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tablica została wmurowana podczas 1. Pielgrzymki Policji, 29 września 2002 r. Jest ona poświęcona pamięci ponad 12 tys. policjantów pomordowanych na Wschodzie, zgładzonych przez sowieckich komunistów po 17 września 1939 r.

Ludzie po przeszczepach

Modlitwa o zdrowie

Kolejna pielgrzymka Stowarzyszenia Transplantacji Serca przybyła na Jasną Górę 27 września. Na spotkanie od 7 lat przyjeżdżają osoby po przeszczepie serca, płuc, wątroby, ich rodziny oraz rodziny zmarłych dawców, a także lekarze i pielęgniarki. Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Transplantacji Serca - Koło Zabrze. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej tradycyjnie przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak. - Ten pobyt na Jasnej Górze to przede wszystkim dziękczynienie za dar nowego życia, za dar zdrowia oraz modlitwa o dar życia wiecznego dla osoby, która umarła i podarowała mi cząstkę siebie - powiedział Michał, jeden z uczestników pielgrzymki.

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Noc czuwania

Około tysiąca wiernych przybyło 28 września na Jasną Górę na całonocną pielgrzymkę archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecny był abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Była to 41. pielgrzymka diecezjalna. Na czuwanie przybyli kapłani, osoby życia konsekrowanego, klerycy WSD, przedstawiciele grup, wspólnot i stowarzyszeń, a także maturzyści. - Przychodzimy tutaj z modlitwą - mówił abp Andrzej Dzięga. - Tyle intencji każdy z was niesie w sercu. Proszono was: „pamiętaj, poproś, pomódl się, podziękuj, zawierz”. Niech te wszystkie intencje ożywają. Za organizację odpowiadał ks. Piotr Skiba, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.

Reklama

300. Pielgrzymka

Dzieci niepełnosprawne z ośrodka w Rusinowicach

Podopieczni Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach odbyli 28 września 300. pielgrzymkę na Jasną Górę. Tradycją ośrodka od początku powstania jest pielgrzymowanie do Częstochowy. Każdy z turnusów rehabilitacyjnych w programie oferuje pensjonariuszom i ich rodzicom wyjazd do Sanktuarium Jasnogórskiego. - Od pierwszego turnusu, który się rozpoczął na początku kwietnia 1994 r., postanowiliśmy, że z każdym turnusem będziemy pielgrzymowali na Jasną Górę. I jesteśmy wierni temu pielgrzymowaniu, bo wiemy, że Matka Boża tutaj nas wspiera, wysłuchuje i pomaga w tych wszystkich trudnych sprawach ośrodka, ale przede wszystkim pomaga naszym dzieciom niepełnosprawnym, które tutaj przybywają, aby powiedzieć Matce, razem ze swoimi bliskimi: „pomóż nam, Matko” - powiedział ks. prał. Franciszek Balion, dyrektor ośrodka. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach jest własnością Caritas Diecezji Gliwickiej. Jednorazowo może przyjąć 150 osób (75 niepełnosprawnych + 75 opiekunów). Do Rusinowic przyjeżdżają dzieci z całej Polski. Rocznie jest organizowanych 17 turnusów trzytygodniowych. Ośrodek działa 19. rok.

Jasnogórska Muzyka Dawna

Wspaniała seria płytowa „Jasnogórska Muzyka Dawna” liczy już 50 płyt. Najnowszy krążek zawiera utwory: o. Amanda Ivanschiza oraz o. Cyryla Floriana Gieczyńskiego. Seria jest owocem zapoczątkowanej w 2003 r. inicjatywy ojców paulinów - szerokiego udostępniania jasnogórskich zbiorów muzycznych. W ramach tego unikatowego w skali światowej programu są organizowane koncerty i konferencje naukowe, wydawane płyty i zapisy nutowe utworów zachowanych w klasztornym archiwum. Seria „Jasnogórska Muzyka Dawna” spotkała się z zainteresowaniem melomanów, a jej wysoki poziom sprawił, że kilka płyt wyróżniono „Fryderykiem” - prestiżową nagrodą na polskim rynku muzycznym.
Kompozytorzy, których dzieła znajdziemy na jubileuszowej płycie, byli paulinami. O. Amando Ivanschiz żył w XVIII wieku i jest zaliczany do grona najzdolniejszych i najbardziej twórczych kompozytorów zakonników tamtych czasów. Na płycie nagrano jego utwory: „Missa Solemnis in D”, „Lytaniae Lauretanae ex C”, „Sub Tuum Praesidium I”, „Sub Tuum Praesidium II”. Płytę zamyka kompozycja „Veni Creator” autorstwa o. Cyryla Floriana Gieczyńskiego, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku i przez pewien czas piastował stanowisko dyrygenta kapeli jasnogórskiej.
Utwory wykonują: Polska Orkiestra XVIII wieku oraz „Cantores Minores Wratislavienses” pod dyrekcją Paula Esswooda. Nad serią płytową „Jasnogórska Muzyka Dawna” prezentującą muzyczne skarby Jasnej Góry czuwa o. Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska. Płyty można nabyć m.in. za pośrednictwem strony internetowej: www.musicon.pl oraz w jasnogórskiej księgarni.

(akw)

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Reklama

Małżeństwo szkołą miłości i miłosierdzia

2019-10-21 08:25

Anna Majowicz

20 października w parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie, 25 małżeństw, w tym 6 z 50-letnim stażem, odnowiło ślubne przyrzeczenia!

Anna Majowicz
Ślubne przyrzeczenia odnowiło 25 małżeństw

Eucharystii przewodniczył o bp. Jacek Kiciński, który w homilii pięknie mówił o istocie małżeństwa:

Dziękując Panu Bogu za małżeństwo, dziękujemy przede wszystkim za dar wiary. Bo przecież gdyby nie wiara wiele małżeństw nie wytrwałoby w wierności. Zresztą podczas przysięgi małżeńskiej, gdy stajemy na ślubnym kobiercu, ślubujemy sobie na pierwszym miejscu miłość, potem wierność, uczciwość małżeńską oraz że nie opuścimy małżonka aż do śmierci. Na końcu prosimy: ,,tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Zobaczcie, całe niebo jest zaangażowane w to, żeby małżonkowie wytrwali ze sobą. Dlatego dziękujemy Panu Bogu za dar wiary.

Chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na modlitwę. Ona pomaga nam w realizacji naszego powołania. Modlitwa kształtuje nasze życie, nasz sposób patrzenia i myślenia. Często jest tak, że problemy w małżeństwie pojawiają się wtedy, gdy człowiek odchodzi od Boga. Bo jeśli odchodzi od Boga, to i od drugiego człowieka. Tak było w raju. Pierwsi rodzice sięgając po zakazany owoc, odwrócili się od Boga. Gdy trzeba było przyznać się do winy Adam powiedział: ,,to nie ja Panie”, a Ewa: ,,wąż mnie zwiódł”. Gdy człowiek odejdzie od Pana Boga, przestaje szukać winy w sobie, a widzi ją w drugim człowieku. Dlatego pierwszą przestrzenią naszego życia jest budowanie więzi z Bogiem, który posyła nas do drugiego człowieka. Małżeństwo jest szkołą miłości i miłosierdzia. Święta Faustyna Kowalska w jednym ze swoich objawień usłyszała od Pana Jezusa takie słowa: ,,są trzy sposoby czynienia miłosierdzia: czyn, słowo i modlitwa”. I tak samo jest w życiu małżeńskim. Czynienie miłosierdzia, postawa miłości, najpierw objawia się w czynie.

Co znaczy w małżeństwie konkretny czyn? Ojciec Święty Franciszek powiedział, że dzisiaj szczytem miłosierdzia Bożego wobec drugiego człowieka jest obecność. Poświęcenie swojego czasu. Zobaczmy, że my bardzo często jesteśmy zabiegani i brakuje nam czasu na rozmowę. Miłosierdzie Boże w czynie, to jest obecność w codzienności. Wtedy, gdy człowiek jest obecny, zaczyna dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, małżonka, rodziny. Zaczyna więcej widzieć i więcej słyszeć. Dzisiaj moi drodzy miłosierdzie w czynie polega nie tylko na wzajemnej pomocy, ale wydobywaniu dobra z drugiego człowieka. Małżeństwo jest szkołą przemiany swojego życia i codziennego wydobywania dobra z serca drugiego człowieka.

Zobacz zdjęcia: Jubileusz małżeństw w Wilkszynie

Na drugim miejscu jest miłosierdzie Boże w słowie. Wiemy doskonale, że słowo może zbudować, ale słowem można także zniszczyć. Prawda, która nie jest ogrzana sercem może zabić. Dlatego, jak weźmiemy księgę Pisma Świętego do ręki, przeczytamy tam piękne słowa. ,,Na słowo Boże wszystko się stało, a co się stało było dobre”. Małżeństwo jest szkołą kontynuacji słowa Bożego. Pan Bóg dał nam dar mowy, żeby błogosławić, a nie przeklinać. Żeby dobrze życzyć, a nie złorzeczyć. Dlatego w małżeństwie bardzo ważne jest to, by czuć się odpowiedzialnym za wypowiadanie słów. Jeśli słowo jest wypowiedziane z miłością, służy dobru. Jeśli jest wypowiedziane ze złością, to nigdy nie buduje, ale rujnuje. Nawet najtrudniejsza prawda musi być ogrzana sercem. To jest właśnie wartość słowa.

I jeszcze miłosierdzie Boże w modlitwie. W ruchu oazowym, w Domowym Kościele jest taki piękny zwyczaj modlitwy małżeńskiej. Jest wiele małżeństw, które wspólnie klękają do modlitwy. I dziś chciałbym was wszystkich do tego zachęcić. Na czym ma polegać modlitwa małżeńska? Proponuję taki schemat: najpierw dziękczynienie, potem przeproszenie i na końcu prośba. Jakby to miało wyglądać w praktyce? Otóż modlitwę zaczynamy podziękowaniem. Mąż powie ,,Panie Jezu pragnę Ci podziękować za dzisiejszy dzień, ale w sposób szczególny dziękuję za moją żonę, za to dobro, które dokonało się dzisiaj za jej przyczyną. Dziękuję Ci, za jej obecność, uśmiech i dobroć”. Potem żona podziękuje za męża. A po dziękczynieniu, przepraszajmy: ,,Panie Jezu pragnę przeprosić moją żonę/męża za to, że byłem niedobry/a..”. Na końcu jest prośba: ,,Proszę Panie Jezu daj siłę mojej żonie, aby nadal była tak wspaniałą kobietą, jak jest dzisiaj/ Panie Jezu daj moc mojemu mężowi, aby wciąż był tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest teraz”. To jest modlitwa małżeńska. Zobaczcie, ona może trwać kilka minut, ale to oczyszczenie naszego małżeństwa i umocnienie wiary. To jest właśnie miłosierdzie Boże w modlitwie. Modlę się, widzę dobro, przepraszam za to, co było złe i proszę, aby Pan Bóg umocnił nas na drodze powołania. Istotą małżeństwa, jest okazywanie sobie miłosierdzia Bożego w czynie, słowie i modlitwie. Jeśli będziemy mieli ręce wzniesione do Pana Boga, to Pan Bóg nigdy nie pozwoli, żebyśmy przegrali nasze małżeństwo, naszą rodzinę. Dlatego potrzeba nam nieustannie wracać do źródła, do sakramentu. A żeby do niego wrócić, trzeba popłynąć pod prąd, przeciwstawiać się presji społecznej. Wrócić do źródła, to wrócić do pierwszej miłości. Dlatego życzę Wam, aby wasze małżeństwa były szkołami miłości i miłosierdzia. Żeby miłość i miłosierdzie objawiały się w czynie, słowie i modlitwie. Niech dobry Bóg Was błogosławi, a Maryja Matka nasza otacza blaskiem swej opieki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„Papieski” Harley sprzedany

2019-10-21 20:16

ts / Stafford (KAI)

Biały motocykl - „papieski” Harley-Davidson został sprzedany 20 października na aukcji w brytyjskim Stafford za 48 300 funtów (niemal 250 tys. zł). Poinformował o tym na swojej stronie internetowej dom aukcyjny Bonhams.

pixabay.com

Pobłogosławiony i sygnowany przez papieża Franciszka w Rzymie motocykl, przygotowany specjalnie dla niego, jest darem grupy motocyklistów „Jesus Biker International” z siedzibą w Schaafheimie w niemieckiej Hesji. Ten wyjątkowy egzemplarz przekazał papieżowi w maju dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Austrii ks. Karl Wallner. Dochód ze sprzedaży Harleya jest przeznaczony na pomoc dla prowadzonego przez austriacką „Missio” domu sierot w Ugandzie.

Wystawiając „papieskiego” Harleya na aukcję „Jesus Biker” oczekiwali, że przyniesie to co najmniej 300 tys. euro – tyle bowiem potrzeba na budowę planowanego domu sierot. Teraz fani Harleya są „bardzo rozczarowani”, napisała lokalna gazeta niemiecka „Main-Post”.

Papież już wcześniej, bo w czerwcu 2013 r., otrzymał innego Harleya - od producenta. Maszyna, opatrzona zdaniem „Niegdyś własność Jego Świątobliwości Papieża Franciszka” z imieniem „Francisco” na baku została sprzedana na aukcji w Paryżu za 241 500 euro, a zysk ze sprzedaży przeznaczono na schronisko Caritas dla bezdomnych na rzymskim dworcu głównym Termini.

Harley od motocyklistów dla Franciszka nawiązuje do Ameryki Południowej – rodzinnych stron papieża. Jest to maszyna w stylu „chicano”, a więc z wysoko ustawioną kierownicą i szerokim błotnikiem na tylnych kołach. Na błotniku jest widoczny krzyż. Motocykl jest utrzymany w kolorze łamanej bieli i – według ofiarodawców – zawiera wiele specyficznych szczegółów. Samo tylko wykonanie siodełka zajęło około miesiąca.

„Jesus Biker” w Würzburgu istnieje od 2014 r., obecnie liczy około 40 kobiet i mężczyzn różnych wyznań chrześcijańskich, którzy regularnie angażują się w akcje pomocowe. Pragną na nowo uwrażliwić ludzi na wiarę w Boga i pokazać, że miłość do jazdy motocyklami oraz do pokojowego przesłania Jezusa nie muszą się wykluczać, podkreślił założyciel grupy „Jesus Biker” Thomas Draxler.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem