Reklama

Ku czci patrona diecezji

2012-11-19 12:01


Edycja sandomierska 43/2009

W Sandomierzu

Dwudniowe uroczystości ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona Sandomierza i diecezji sandomierskiej, obchodzono w tym mieście 10 i 11 października br. W sobotę o godz. 15 w bazylice katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie procesja z relikwiami błogosławionego, poprowadzona przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza, przeszła przez Stare Miasto do kościoła seminaryjnego pw. św. Michała Archanioła. Podczas odprawionych tam nieszporów postać dwunastowiecznego mistrza Wincentego, sandomierskiego prepozyta kapituły katedralnej, kancelistę i nadwornego kapelana Kazimierza II Sprawiedliwego, biskupa krakowskiego, cystersa, uczonego, kronikarza dziejów Polski przybliżył wiernym ks. prał. Waldemar Gałązka. Bp Nitkiewicz podkreślił, jak istotne dla mieszkańców Sandomierza i diecezjan jest pielęgnowanie pamięci o wielkim błogosławionym: - Mamy w nim niebieskiego orędownika, który obecnie jest mocniejszy niż wtedy, gdy żył tu w Sandomierzu. Dlatego nośmy zawsze na sercu jego wizerunek, zwracajmy się do niego często w modlitwie i naśladujmy go przede wszystkim w pokorze.
W niedzielę, po Eucharystii w kościele św. Michała relikwie błogosławionego ponownie zostały w procesji przeniesione do bazyliki katedralnej. Zwieńczeniem uroczystości była Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem bp. Nitkiewicza. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele kapituły katedralnej w Sandomierzu i kapituł z różnych stron Polski (Fromborka, Lublina, Końskich, Radomia, Kielc, Opatowa, Stalowej Woli, Ostrowca Świętokrzyskiego), ojców cystersów: opata prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów Piotra Chojnackiego z Mogiły, opata Edwarda Stradomskiego z opactwa w Jędrzejowie, gdzie błogosławiony przebywał w ostatnich latach swojego życia, oraz opata Eugeniusza Włodarczyka i ojca przeora Kazimierza Kmaka ze Szczyrzyca, a ponadto wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, kapłani, siostry zakonne, reprezentanci parlamentu, władz samorządowych, wyższych uczelni, służb mundurowych, poczty sztandarowe, rycerstwo sandomierskie.
Jak podkreślił pasterz diecezji na rozpoczęcie Mszy św., pamięć o błogosławionym jest wciąż żywa nie tylko dzięki jego wspaniałej kronice, z której możemy czerpać wiadomości, mądrość do poznania dziejów naszej Ojczyzny, ale trwa ona pośród ludu i duchowieństwa, w sposób szczególny tutaj, w Sandomierzu, w kapitule sandomierskiej, będącej spadkobierczynią kapituły kolegiackiej, której przewodził Wincenty Kadłubek.
W homilii o. opat prezes Piotr Chojnacki, nawiązując do głębi przekazu i chrześcijańskiej mądrości mistrza Wincentego, nauczyciela dziejów ojczystych, ojca polskiej kultury narodowej i narodowej tożsamości chrześcijańskiej, stwierdził, że to, co napisał bł. Wincenty to nie jest tylko czysta historia, to również zachęta do dobrego życia w wymiarze indywidualnym i społecznym. To się dokonuje przede wszystkim poprzez zachowanie Bożego, odwiecznego prawa. Ukazał, że Wincenty Kadłubek uczy nas dziś przede wszystkim tego, że prawa Boskie są ponad ludzkimi.
Uroczystość zakończyła się Litanią do bł. Wincentego.

Alicja Trześniowska

W Karwowie

Szczególny charakter miały uroczystości ku czci patrona diecezji sandomierskiej bł. Wincentego Kadłubka w maleńkim Karwowie - wiosce, gdzie zgodnie z tradycją przyszedł na świat autor „Kroniki Polskiej”.
W sobotę 10 października z Włostowa jak zwykle wyruszyła procesja do miejsca narodzin bł. Wincentego. Licznie biorący w niej udział wierni i kapłani pokonali kilka kilometrów drogą udekorowaną chorągiewkami i proporcami. Miejsce, w którym stać miał niegdyś dom Mistrza Kadłubka, to porośnięte drzewami wzgórze, na którym pobudowana została kaplica. Na jednej z jej ścian widnieje napis: „Za pontyfikatu Jana Pawła II, w 800-lecie objęcia przez Wincentego Kadłubka Prepozytury Sandomierskiej, w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Wcielenia Syna Bożego na chwałę Trójcy Świętej swojemu Rodakowi Parafianie Włostowscy z księdzem kanonikiem Jerzym Siarą - proboszczem, Roku Pańskiego 1995”.
Pamięć o wielkim rodaku jest w parafii Włostów bardzo starannie pielęgnowana. W okolicy Karwowa zobaczyć można kilka figur błogosławionego biskupa. Świeże kwiaty stoją zawsze obok źródełka, tryskającego przy kaplicy. Pochodząca zeń woda uważana jest za cudowną. Używana z wiarą leczy choroby oczu, a także inne dolegliwości. To miejsce zostało niedawno włączone, jako jeden z przystanków do szlaku Ekomuzeum Opatów-Iwaniska.
Przybyłych na odpustowe uroczystości do Karwowa parafian i gości powitał proboszcz ks. kan. Jerzy Siara. Mszy św., podczas której modlono się o rychłą kanonizację Wincentego Kadłubka, przewodniczył ks. Grzegorz Martyna, a wraz z nim przy ołtarzu stanęli: ks. Piotr Niewrzałek z parafii Strzyżowice oraz ks. Marek Danek - proboszcz z Biskupic.
- Szczęśliwa jesteś, ziemio włostowska, że wydałaś tak wielkiego syna, syna na miarę naszych czasów, który mądrością pokory, miłości Boga i Ojczyzny, nakreślił nam drogę i stał się dla nas imperatywem tego jak mamy żyć, aby tego życia na ziemi nie zmarnować, a po nim osiągnąć zbawienie - powiedział przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary ks. G. Martyna.
W niedzielę 11 października, uroczystości ku czci bł. Wincentego odbyły się w kościele parafialnym we Włostowie.

Reklama

Rafał Staszewski

We Włostowie

Zakończenie dwudniowego odpustu we Włostowie, otwierającego jednocześnie oktawę dziękczynienia ku czci bł. Wincentego Kadłubka, miało miejsce podczas wieczornej Mszy św. w niedzielę 11 października. Eucharystię sprawował biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz razem z dziekanami: ożarowskim - ks. prał. Stanisławem Szczerkiem i opatowskim - ks. prał. Michałem Spocińskim. Słowa homilii ks. kan. Jerzego Siary, włostowskiego proboszcza, przypomniały starania poprzednich proboszczów o rozszerzanie kultu bł. Wincentego, a jednocześnie stawały się prośbą kierowaną na ręce Biskupa Ordynariusza o pomoc w kanonizacji Patrona Diecezji, „aby znany w diecezji i w Polsce został rozsławiony na cały Kościół katolicki aktem kanonizacji”. „Ile razy mam podjąć jakieś szczególnie ważne i trudne sprawy - kontynuował Ksiądz Proboszcz - zawsze polecam to jego wstawiennictwu. I udaje się, zawsze”. Tę samą prośbę wyrażali, w podziękowaniu za dar Mszy św. i obecność, przedstawiciele parafii, którzy zwrócili się do Biskupa Krzysztofa: „Ty wydeptałeś ścieżki do beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, pomóż nam Ekscelencjo, aby nasz rodak został ogłoszony świętym”. Ksiądz Proboszcz wspominał też wzruszające spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w ostatnich miesiącach jego życia, kiedy przedstawiając mu dokonania włostowskiej parafii i pragnienie ogłoszenia bł. Wincentego Kadłubka świętym, Jan Paweł II ze smutkiem powiedział „nie zdążyłem”, błogosławiąc całej parafii, aby ożywionym kultem swojego rodaka torowała drogę do jego kanonizacji.
„Módlcie się o cud - zachęcał zgromadzonych Biskup Ordynariusz - bo to najszybsza i najprostsza droga do ogłoszenia świętym. Noście ze sobą wizerunek bł. Wincentego, przyzywajcie jego wstawiennictwa w sytuacjach zagrożenia, w momentach po ludzku bardzo trudnych, w nieuleczalnej chorobie. Proście Waszego Rodaka o wstawiennictwo u Boga w jestem pewny, że szybko będziemy go sławić jako świętego”. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup dokonał także poświęcenia nowych witraży - wotum całej parafii za dar Nawiedzenia Matki Bożej - za co nie omieszkał podziękować wszystkim: „cieszę się, że mogę tutaj modlić się z wami, że mogę być w miejscu urodzenia bł. Wincentego. Cieszę się waszą ofiarnością, wiarą, trwaniem przy Chrystusie i przy Jego Kościele. Dokładajcie starań, aby nigdy się nie wykorzenić, aby nie być jak drzewa pozbawione korzeni, które usychają, nie owocują. Gdziekolwiek życie was zaprowadzi, pamiętajcie o wierze, o tym kim jesteście, o wielkiej godności, jaką Bóg daje wierzącym w chrzcie św.”.
Odpustowa uroczystość we włostowskiej świątyni zgromadziła także kapłanów z opatowskiego dekanatu, którzy podczas Mszy św. służyli posługą w konfesjonale.

Jakub Kowalski

25 marca – Dzień Świętości Życia

2019-03-23 10:59

BP KEP / Warszawa (KAI)

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. „Pasterze Kościoła w Polsce przypominają o największej wartości, jaką jest ludzkie życie” – czytamy w komunikacie po ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Ivan Kmit/Fotolia

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. W okolicach tego dnia na Jasną Górę przybywają obrońcy życia z całej Polski, by modlić się w intencji ochrony życia.

Co roku z okazji Dnia Życia w całej Polsce w różnym czasie organizowane są również Marsze dla Życia i Rodziny. To wyraz publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. W tym roku 24 marca, w Narodowym Dniu Życia, ulicami Warszawy przejdzie pierwszy ogólnopolski Narodowy Marsz Życia.

W Dniu Świętości Życia wiele osób składa też przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Do tego, aby każda parafia włączyła się w dzieło Duchowej Adopcji, zachęcali biskupi w komunikacie po ostatnim zebraniu plenarnym. O włączenie się w tę inicjatywę apeluje również dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg oraz Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego Beata Choroszewska.

„Chcemy zaprosić, aby wszyscy księża proboszczowie, rodzice, katecheci i nauczyciele przypomnieli dzieciom i młodzieży, ale także małżeństwom i rodzinom o tym, że każde życie ludzkie jest piękne i jest święte” – podkreśla ks. Przemysław Drąg.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Lekarzu, ulecz samego siebie

2019-03-25 15:06

Anna Majowicz

,,Rekolekcje dla odważnych, którzy nie boją się zmierzyć ,,temperatury" swojej wiary" - to motto wielkopostnych nauk dla pracowników i studentów służby zdrowia, głoszonych w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu.

Anna Majowicz
Rekolekcje dla służby zdrowia głosi ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Mrzygłód

Tegoroczne rekolekcje prowadzi ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Mrzygłód. Pierwsze nauki rozpoczęły się w niedzielę. - Mówi się, że ten, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To prawda. Kto nie zaryzykuje swojego czasu w momencie nawrócenia, kto nie podejmie próby zmiany swojego życia dla Pana Jezusa, nie zasługuje na Wielkanoc – rozpoczął spotkanie ks. prof. dr hab. Piotr Mrzygłód. Rekolekcjonista mówił o sensie nawrócenia, o tym, że Kościół jest szpitalem dla wszystkich grzeszników, a niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni służby zdrowia pracujemy, jesteśmy pacjentami, bo Lekarz jest tylko jeden. - To Ten który przyszedł leczyć nasze choroby, w którego ranach jest nasze zdrowie - mówił rekolekcjonista, prosząc, by pracownicy służby zdrowia dobrze przygotowali się na nadchodzące święta. - Można wykonać tysiąc kroków, ale ten najważniejszy należy do Ciebie. Zrób krok w stronę nawrócenia, nie zwlekaj. Lekarzu, ulecz samego siebie!

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje dla służby zdrowia

Kolejne spotkanie z rekolekcjonistą odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów służby zdrowia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem