Reklama

Połączyła ich Polska

2018-09-25 11:52

Redakcja
Niedziela Ogólnopolska 39/2018, str. 20-21

Od 7 października 2018 R. w sześciu kolejnych numerach „niedzieli” prezentowane będą sylwetki wybitnych polaków, którzy doprowadzili naszą ojczyznę do niepodległości: ... w drodze ku WOLNOŚCI – OJCOWIE NIEPOdLEGŁOŚCI 1918 – 2018
Przedstawimy sylwetki: Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego

„Ojcowie Niepodległości” to kolekcja prezentująca sylwetki sześciu najwybitniejszych osobistości, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach niewoli. Już od najbliższego numeru (nr 40 na 7 października) w sześciu kolejnych wydaniach „Niedzieli” będziemy zamieszczać sylwetki Ojców Niepodległości.

Noty biograficzne wraz z fotografiami będą dobrą okazją do przypomnienia życia, działalności i bohaterstwa naszych liderów narodowych.

Kup sześć kolejnych numerów wydania papierowego „Niedzieli”. Z każdego numeru wytnij kupon oraz odpowiedz na trzy pytania konkursowe, które zostaną wydrukowane w „Niedzieli” nr 45 (z datą 11 listopada 2018 r.). Wszystkie kupony oraz odpowiedzi wyślij do Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Reklama

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym edukacyjnym konkursie. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody. Szczegóły w regulaminie na następnej stronie. Więcej na: www.niedziela.pl .

Ojcowie niepodległości

Pochodzili z różnych środowisk. Mieli odmienne, czasem skrajnie przeciwstawne poglądy w wielu dziedzinach życia. Kłócili się i zwalczali politycznie. Wydawało się, że nic ich nie łączy, a wszystko dzieli, że przepaść między nimi jest nie do pokonania.

Mieli odmienne wizje odrodzonej Ojczyzny, Jej ustroju, prawa, stosunków z sąsiednimi narodami. A jednak połączyła ich Polska. W godzinie realnej szansy na Jej niepodległość potrafili wznieść się ponad swoje partyjne, środowiskowe interesy, potrafili zrezygnować z własnych dążeń w imię wspólnego dobra i przekonać do takiej postawy swoich zwolenników.

Ojcowie Niepodległości. Było ich wielu. Z całej rzeszy zasłużonych dla sprawy niepodległości osób wybraliśmy tylko kilku przedstawicieli najbardziej znaczących środowisk politycznych i społecznych ówczesnej Polski: Ignacego Daszyńskiego – wybitnego działacza socjalistycznego, Wojciecha Korfantego – bojownika o polskość Śląska i Wielkopolski, Wincentego Witosa – działacza ruchu ludowego, niekwestionowanego przywódcę chłopów, Ignacego Jana Paderewskiego, który wykorzystywał swoją ogromną popularność za granicą dla sprawy polskiej, Romana Dmowskiego – założyciela Narodowej Demokracji i wreszcie Józefa Piłsudskiego, który swój autorytet budował na frontach I wojny światowej i w więzieniach.

Grzegorz Gadacz

Regulamin konkursu „Połączyła ich Polska”

1. Konkurs „Połączyła ich Polska” jest organizowany przez Redakcję Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z siedzibą w Częstochowie przy ul. 3 Maja 12. Konkurs związany jest ze sprzedażą premiową kolejnych numerów „Niedzieli”.

2. Rozpoczyna się 7 października 2018 r., zakończy 30 listopada 2018 r.

3. Udział w konkursie polega na zebraniu kompletu kuponów zamieszczonych w Tygodniku Katolickim „Niedziela” w sześciu numerach od 40. z datą 7 października 2018 r. do 45. z datą 11 listopada 2018 r. Muszą to być kupony oryginalne, wycięte z papierowego wydania „Niedzieli”. Drugim warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na 3 pytania konkursowe, które zostaną zamieszczone w 45. numerze „Niedzieli” z datą 11 listopada 2018 r. Komplet kuponów oraz odpowiedzi na pytania prosimy przesłać pocztą tradycyjną pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. Należy podać swoje imię, nazwisko i dokładny adres do korespondencji, a na kopercie dopisać: „Konkurs «Połączyła ich Polska»”. Termin nadsyłania kuponów wraz z odpowiedziami na pytania mija 30 listopada 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi wraz z kuponami zostaną wylosowane 2 osoby, które otrzymają voucher na tygodniowy pobyt dla jednej osoby w sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju, ufundowany przez firmę Uzdrowisko Busko-Zdrój. Następnie zostanie wylosowanych kolejnych 20 osób, które jako nagrodę otrzymają kalendarz ścienny na rok 2019 Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz książkę „100 modlitw za Polskę”. Jest to książka wydana przez „Niedzielę” w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – owoc konkursu „Niedzieli” pod narodowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

5. Nagroda zostanie wysłana pocztą, stąd prośba o podanie przez uczestników dokładnego adresu korespondencyjnego.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w numerze świątecznym „Niedzieli” z datą 23 grudnia 2018 r.

7. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: marketing@niedziela.pl z zaznaczeniem w temacie: Konkurs „Połączyła ich Polska” lub telefonicznie pod numerem: 34 369 43 02.

8. Nadesłanie odpowiedzi na pytania wraz z kompletem sześciu kuponów konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.

9. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Uwaga: Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów szczególnych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „Połączyła ich Polska”. W przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w tym konkursie. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres przewidziany przepisami szczególnymi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): rodo@niedziela.pl .
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zbawcza cierpliwość Boga

2018-10-16 11:31

O. Dariusz Kowalczyk SJ
Niedziela Ogólnopolska 42/2018, str. 32

Mistrz z Nazaretu miał prawo być głęboko rozczarowany swoimi uczniami. Wygląda na to, że nic nie zrozumieli z Jego nauk. Jakub i Jan kombinują, jak tu zapewnić sobie pierwsze miejsca. Inni mają im to za złe. Apostołowie zaczynają się kłócić. Kto większy, kto lepszy itd. A jednak ta scena może być dla nas pocieszająca – m.in. dlatego, że pokazuje nam, iż Jezus oferuje swoją bliskość nie jakimś herosom cnót wszelakich, ale słabym, grzesznym ludziom. A skoro tak, to we wspólnocie uczniów Chrystusa, w Kościele jest miejsce także dla mnie, słabego i grzesznego. Bóg powołuje człowieka do świętości. Syn Boży umarł na krzyżu i zmartwychwstał, a Duch Święty został posłany do naszych serc właśnie po to, abyśmy byli święci, czyli radośnie zjednoczeni z Trójcą Świętą na wieki. Ale zarazem Bóg jest wobec nas cierpliwy. Widzi naszą niewierność, ciągłe upadki w te same grzechy, ale nas nie odrzuca. Bo Bóg brzydzi się grzechem, ale kocha człowieka. W czasie największej próby, kiedy Jezus zostaje aresztowany i ukrzyżowany, wydaje się, że Jego uczniowie całkowicie zawiedli. Przestraszeni uciekli. Nic nie rozumieją. W najlepszym przypadku mówią: „A myśmy się spodziewali...”. A jednak Jezus raz jeszcze ich gromadzi. Spotyka się z nimi już jako Zmartwychwstały. Naucza, cierpliwie tłumaczy. A po swoim Wniebowstąpieniu posyła obiecanego Ducha. I wreszcie się udaje.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Do beatyfikacji Piusa XII brakuje tylko uznania cudu

2018-10-20 21:17

kg (KAI/OR) / Watykan

Brakuje tylko cudu przypisywanego wstawiennictwu Piusa XII, aby można było go ogłosić błogosławionym – oświadczył sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Marcello Bartolucci. Był on gościem dnia pamięci tego papieża w miasteczku Onano (prow. Viterbo w środkowych Włoszech) w 60. rocznicę jego śmierci. W miejscowości tej przyszły papież, jeszcze jako Eugenio Pacelli, zwykł był spędzać wakacje letnie.

wikipedia.org

Mówca zapewnił, że ów brak potwierdzonego cudu nie oznacza, że „świętość Piusa XII była słaba” i dodał, że w odniesieniu do beatyfikacji i kanonizacji „czasy Boże nie zawsze pokrywają się z naszymi czasami”. Podkreślił, że „dla beatyfikacji tego papieża nie wystarczy wspominanie, poznawanie jego dorobku, podziwianie czy chwalenie go, ale konieczne jest przywoływanie go [w modlitwie]”. Zwrócił uwagę, że w życiu ludzkim jest bardzo wiele bolesnych i rozpaczliwych zdarzeń, o czym można się przekonać, "przechodząc po jakimkolwiek szpitalu”. „Dlatego jeśli od dziś będziemy częściej przyzywać Piusa XII, pomożemy konkretnie sprawie jego beatyfikacji” – zaznaczył sekretarz Kongregacji.

Poparcia dla tego procesu udzielił również Franciszek, który w podpisanym przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina telegramie do uczestników spotkania w Onano nazwał swego poprzednika „duszpasterzem wielkiego formatu, szczerym przyjacielem ludzkości i wiernym sługą Ewangelii”. Ojciec Święty życzył, aby czciciele papieża Pacellego, „wspierani jego przykładem po chrześcijańsku heroicznym, mogli kroczyć naprzód z mocą i ufnością pokładaną w świadectwie wiary i miłości, stając się narzędziami tego pokoju, opartego na sprawiedliwości, o który nieustannie błagał on dla świata”.

Zdaniem abp. Bartolucciego „Pius XII cieszył się sławą świętości zarówno za życia, jak i po swojej śmierci”. Jego grób w bazylice św. Piotra nawiedzały niezliczone tłumy ludzi, aby „upamiętnić jego dzieło jako pasterza i dobroczyńcy Kościoła i ludzkości w strasznych latach, jego ducha modlitwy i uwagę, jaką poświęcał on różnym kategoriom Kościoła i społeczeństwa, jego nauczanie, skupiające się na złożoności naszych czasów” – podkreślił wysłannik watykański. Jednocześnie zauważył, że nie można zapominać o „świętości jego życia, jego oczywistej jedności z Bogiem, jego miłości i wielu innych cnotach chrześcijańskich”.

Wszystkie te zalety są szczególnie ważne w kontekście „kampanii zniesławiania” tego biskupa Rzymu a przede wszystkim oskarżeń o „jego działalność w latach wojny”, która miała się odznaczać „milczeniem i obojętnością w obliczu cierpień narodu żydowskiego”. Były to „prawdziwe oszczerstwa, wywołujące wiele hałasu”, ale w rzeczywistości „nie miały one żadnego wpływu na świadectwa składane w czasie procesu kanonicznego i łatwo obalali je prawdziwi i bezstronni historycy, podczas gdy dezinformacje, prymitywne i nacechowane ideologicznie, były chwiejne i błędne” – podkreślił arcybiskup. Dodał, że o tym wrogim klimacie, sztucznie stworzonym wokół Piusa XII, często wspominali świadkowie zeznający w czasie procesu beatyfikacyjnego.

Sekretarz Kongregacji zauważył ponadto, że Stolica Apostolska już wcześniej otworzyła swe archiwa, aby zbadać i uporządkować dokumenty na temat Piusa XII i jego postawy w latach 1939-45. Wynikiem tych działań jest 12 tomów o łącznej liczbie 7998 stron „Studiów i dokumentów Stolicy Apostolskiej dotyczących II wojny światowej” (po francusku). Wraz z innymi monografiami autorstwa naukowców i bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń rzuciły one światło na roztropność i miłość tego papieża, ukazując zarazem niesprawiedliwość stawianych mu zarzutów – stwierdził abp Bartolucci.

Zaznaczył również, że wśród tych, którzy nie odczuwali potrzeby badań archiwalnych i historycznych, „aby poznać prawdziwe oblicze i prawdziwe serce Piusa XII", był Paweł VI. To on zapowiedział jednoczesne rozpoczęcie spraw beatyfikacyjnych tego papieża i jego następcy – Jana XXIII. „Historiografia współczesna jest ukierunkowana na poważniejsze i bardziej obiektywne odczytanie pontyfikatu i postaci Piusa XII. Z drugiej strony oficjalne uznanie jego cnót heroicznych mówi jasno i ostatecznie o jego wzorowej wierności Ewangelii i misji Kościoła” – zakończył swą wypowiedź sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Pius XII (1876-1958) kierował Kościołem w latach 1939-58, a więc pierwsze lata jego pontyfikatu (został wybrany papieżem w dniu swoich 63. urodzin – 2 marca) przypadły na czas II wojny światowej. I właśnie jego postawa w tym czasie budziła najwięcej zastrzeżeń, gdyż zarzucano mu milczenie, a nawet obojętność wobec cierpień ofiar tej tragedii dziejowej, a zwłaszcza Żydów. Tymczasem podejmował on wiele działań, choć w większości w ukryciu, aby ratować ten naród, polecił m.in. otwarcie wszystkich klasztorów rzymskich, łącznie z klauzurowymi, i udzielać w nich schronienia Żydom, których następnie przerzucano za granice, głównie do Ameryki Łacińskiej. Gdy zmarł 9 października 1958 w Castel Gandolfo, ówczesna minister spraw zagranicznych, a później premier Izraela Golda Meir napisała w depeszy kondolencyjnej: "Opłakujemy wielkiego sługę pokoju".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem