Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij
Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Redaktorzy Naczelni „Niedzieli”

Polub nas na Facebooku!

Ks. Wojciech Mondry (1887-1969)

Pierwszy redaktor naczelny „Niedzieli”. Pochodził z Botowa w diecezji warmińskiej, studiował filozofię i teologię. Lata jego pracy duszpasterskiej przypadają na bardzo trudny okres zaborów. Nasilały się wówczas procesy germanizacyjne ludności. Ks. Mondry zasłynął jako obrońca tradycji polskich. W Królewcu był kapelanem polskich jeńców wojennych. W 1919 r. w Prusach Wschodnich aktywnie włączył się do akcji plebiscytowej na rzecz przynależności ziem warmińskich do Polski. W Gdańsku ks. Mondry przyjął stanowisko redaktora działu religijnego „Dziennika Gdańskiego” oraz administratora Towarzystwa Wydawniczego Pomorskiego. Za swoją owocną pracę został wybrany na członka dyrekcji Zjednoczonych Pism Polskich w Gdańsku. W 1922 r. opuścił Gdańsk i za zgodą władz kościelnych przeniósł się do diecezji włocławskiej, skąd skierowano go do pracy w Częstochowie. W podjasnogórskim grodzie został rektorem kościoła św. Jakuba. Bp Teodor Kubina polecił mu zorganizowanie katolickiego tygodnika diecezjalnego „Niedziela”. Obowiązki redaktora naczelnego „Niedzieli” pełnił ks. Mondry od 1926 do 1937 r. W 1931 r. za osiągnięcia w pracy redakcyjnej i wydawniczej papież Pius XI nadał mu odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. W 1938 r. prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki odznaczył ks. Mondrego Medalem Niepodległości. W czasie okupacji ks. Mondry organizował na dużą skalę pomoc dla wysiedleńców i więźniów. Po wojnie pełnił wiele istotnych funkcji diecezjalnych.

Ks. Stanisław Gałązka (1907-63)

Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Niedzieli” od 15 września 1937 r. do wybuchu II wojny światowej. W czasie zaledwie dwuletniego kierowania przez ks. Gałązkę „Niedzielą” pismo zwiększyło swoją objętość z 12 do 16 stron, a obok dodatku adresowanego do dzieci zaczęto wydawać dodatki parafialne dla Częstochowy, Będzina i Strzemieszyc. Po wojnie ks. Gałązka nie wrócił do redakcji „Niedzieli”. Zmarł jako proboszcz wiejskiej parafii w Żytniowie.

Ks. dr Antoni Marchewka (1890-1973)

Trzeci redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”przejął obowiązki po ks. Stanisławie Gałązce. Studiował prawo kanoniczne i nauki społeczne w Lublinie i w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Już w okresie rzymskim rozpoczął pracę jako korespondent i fotoreporter w „Przewodniku Katolickim”. W późniejszych latach pisywał do „Polonii”, „Przewodnika Katolickiego”, „Prądu”, „Gazety Tygodniowej” i „Małego Dziennika”. W latach 1932-33 prowadził audycje religijne w rozgłośni radiowej w Katowicach. Do czerwca 1942 r. wykładał katechetykę w Instytucie Teologicznym na Jasnej Górze w Częstochowie, skąd uciekł przed poszukującym go gestapo do Warszawy. W stolicy pod nazwiskiem Jan Augustowski pracował w parafii Chrystusa Króla i w sądzie arcybiskupim aż do wybuchu powstania warszawskiego. Do Częstochowy wrócił w 1945 r. i wtedy bp Teodor Kubina powierzył mu stanowisko redaktora tygodnika katolickiego „Niedziela”. W okresie jego redaktorstwa (1945-53) wzrósł nakład czasopisma z 7 tys. do ok. 100 tys. egzemplarzy. Tego sukcesu nie zmniejszyło aresztowanie w 1947 r. ks. Marchewki przez władze komunistyczne i przetrzymywanie go w areszcie do czerwca 1948 r.
Ks. Marchewka zmarł w 1973 r. w Częstochowie, na osiem lat przed wznowieniem wydawania „Niedzieli”.

Ks. Władysław Soboń

Reklama

Doktor teologii, urodził się w 1911 r. w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach, święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Jest dziekanem Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej, mieszka w Domu Księży Emerytów w Częstochowie.

Ks. dr Marian Rzeszewski (1911-82)

Po aresztowaniu przez komunistów ks. Marchewki zastępował go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” (1947-48). Ks. Rzeszewski postawił sobie za cel znaczne podniesienie poziomu pisma, szczególnie części publicystycznej i działu religijnego. Postanowił także zmienić szatę graficzną. Niestety, pozostał na stanowisku redaktora naczelnego jedynie kilka miesięcy.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś (1938 r.)

Obecny redaktor naczelny "Niedzieli" - ks. inf. Ireneusz Skubiś pełni swoją funkcję od czerwca 1981 r. (wznowiony po 28 latach milczenia numer "Niedzieli" nosi datę 7 czerwca 1981 r.) Starania o reaktywowanie Tygodnika Katolickiego "Niedziela" rozpoczęły się po zrywie solidarnościowym 1980 r.
Ks. Ireneusz Skubiś jest doktorem prawa kanonicznego, protonotariuszem apostolskim, prałatem scholastykiem Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Częstochowskiej, wikariuszem biskupim do spraw środków społecznego przekazu, redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego "Niedziela", konfratrem Zakonu Paulinów, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym, wykładowcą prawa kanonicznego w Instytucie Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, przewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni Radiowej "Fiat" w Częstochowie, diecezjalnym duszpasterzem prawników, kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), jest laureatem Nagrody im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (1995), Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (1995), Nagrody im. Karola Miarki (1998), Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (1998). Otrzymał wyróżnienie Fundacji "Zdążyć z Pomocą" dla osób szczególnie zasłużonych w realizacji Programu Fundacji (2000, 2005), wyróżnienie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Częstochowskiej "Anioł Nadziei" (2003), Nagrodę Totus medialny dla Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (2004), Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy "Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie" (2004), Nagrodę im. Juliana Kulentego "Multimedia w służbie Ewangelizacji 2005" przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

Działy: Historia

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Oscar dla „Człowieka Boga” EDYTORIAL

Ludzie szczęśliwi to ci, którzy osiągnęli pełnię miłości do Boga i człowieka. »
Bp Edward Janiak

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas