Reklama

Wydarzenia z diecezji

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 13/2006

Te słowa, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian, stały się mottem poruszającej homilii Biskupa Płockiego, wygłoszonej 12 marca br. podczas konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Modlinie. Ich treść chyba najpełniej oddaje to, co działo się na modlińskiej ziemi przez ostatnie ćwierć wieku.

Ten czas został podporządkowany właściwie jednemu wydarzeniu - budowie parafialnej świątyni. I to w miejscu uświęconym męczeńską krwią tysięcy żołnierzy poległych za Ojczyznę, a które według zamysłu komunistycznych władz, miało stać się wzorcową twierdzą ateizmu. Realizację tego niesłychanie odpowiedzialnego zadania rozpoczął w 1981 r., a więc w najtrudniejszym okresie najnowszej historii, ks. Edward Pacek - pierwszy proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Modlinie. Po ludzku sądząc, w tamtym czasie dzieło to wydawało się niemal niemożliwe do realizacji - a jednak się udało. O tym, jak przedziwnie nieraz splatały się przeróżne sytuacje, wspominał Ksiądz Proboszcz w przemówieniu powitalnym, ukazując wzruszające migawki z czasu wznoszenia kościoła.
„Proszę księdza, mam amputowane obie nogi, nie mogę pomagać przy budowie, a tak bardzo bym chciał - mówił jeden z parafian podczas spotkania ze swoim proboszczem. - Panie Wacławie, może pan ofiarować swoje cierpienia, to też jest bardzo ważne. - Chciałbym jednak robić coś więcej. I robił. Pan Wacław swymi rękoma prostował gwoździe, o które było wtedy bardzo trudno” - przypominał wyraźnie wzruszony Ksiądz Kanonik jedno z wielu wydarzeń, dobrze charakteryzujących mieszkańców tego terenu. Prosząc zaś Księdza Biskupa o konsekrowanie świątyni, wyraził radość, że ta ziemia „zroszona krwią polskiego żołnierza, przesiąknięta potem polskiego rolnika, ziemia znojnej pracy polskiego robotnika, ziemia poznawczej pracy ucznia, nauczyciela, inteligenta, będzie mieć miejsce najświętsze - dom Boży”.
O duchowym rodowodzie modlińskiej małej Ojczyzny mówili też witający Pasterza diecezji parafianie. Najmłodsi wspomnieli, że miejsce to znane było Janowi Pawłowi II. Polski Papież przypomniał o tym w rozmowie podczas audiencji, jakiej przed laty udzielił Księdzu Proboszczowi, mówiąc: „Modlin? Znam to miejsce. Tam służył mój ojciec”. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego (do którego administracyjnie należy Modlin) Jacek Kowalski podkreślił natomiast, że „pod murami modlińskiej twierdzy słowa »Bóg - Honor - Ojczyzna« mają szczególne znaczenie, bo tu właśnie płacono za te wartości najwyższą cenę - cenę życia”. Zaznaczył też, że tu właśnie walczono o wolność Polski. Jednak - jak podkreślił - wolność może też być źle rozumiana i przeżywana, prowadząc ludzi do zguby.
Do słów Burmistrza nawiązał w kazaniu bp Stanisław Wielgus, który powiedział m.in.: „Z całego serca dziękuję za słowa Pana Burmistrza, który poruszył niezmiernie ważne zagadnienia, dotyczące wolności, często rozumianej fałszywie - jako wolność od moralnych praw i obowiązków. Przez tak rozumianą wolność ustanawiane są prawa sprzeczne z Dekalogiem i ludzką naturą. Wolność ludzka bowiem, jeśli nie jest kierowana rozumem i prawem naturalnym, przeradza się w anarchię.
Przed społeczeństwami, które hołdują absolutnej wolności, staje, niestety, niebezpieczeństwo zagłady. Wiemy wszak z historii, że o upadku potężnych cywilizacji decydował rozkład moralny. Naszej cywilizacji, która stworzyła nowożytną naukę i edukację, przejętą przez resztę świata; cywilizacji, która kierowała się przykazaniem miłości, również grozi zagłada. Może się ona dokonać, jeżeli nie będziemy potrafili uszanować fundamentu tej cywilizacji, który stanowi chrześcijaństwo.
Wasze działania, podejmowane od 25 lat, pokazują, że chcecie być wierni temu dziedzictwu. Uwierzyliście całym sercem w słowa św. Pawła: »Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam«. Podjęliście budowę kościoła w niewyobrażalnie trudnym czasie, kiedy zdobycie jakichkolwiek materiałów graniczyło z cudem. Mimo to postanowiliście, że w tym świętym miejscu naszej Ojczyzny powstanie świątynia. Czymże bowiem jest Modlin? To symbol naszej Ojczyzny! Jeśli bowiem gdzieś miałaby stać świątynia, to właśnie tu, gdzie przez wieki będą wspominani ci, którzy ginęli za Ojczyznę.
W Starym Testamencie opisana jest scena powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Powróciwszy do rodzinnej ziemi, zaczęli odbudowywać domostwa i uprawiać rolę. Napomniał ich prorok Aggeusz, przypominając, że budują swoje domy, nie budują zaś domu Bożego. Wy nie popełniliście tego błędu - zaufaliście całym sercem Bogu. (...)
Dziś nadszedł czas, by podziękować tym wszystkim, którzy sprawili, że ta piękna świątynia tu stoi. Dziękuję więc ks. kan. Edwardowi Packowi, który przypłacił tę pracę swoim zdrowiem. Dziękuję także wszystkim, którzy go wspierali. Na ręce ks. Kazimierza Kozickiego, który był tu wikariuszem, kieruję podziękowania do wszystkich wikariuszy, zaś na ręce Janiny Osęki, długoletniej katechetki, pragnę podziękować świeckim współpracownikom. Nade wszystko dziękuję wam, kochani, którzy modlitwą i ofiarami duchowymi i materialnymi wspieraliście to wspaniałe dzieło”.
Konsekracja świątyni to doniosłe wydarzenie nie tylko dla parafialnej wspólnoty, ale też dla całego Kościoła. We wszystkich ważnych chwilach Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych. Tak było również w modlińskiej świątyni, gdzie po wyznaniu wiary została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Po niej Biskup Płocki odmówił modlitwę, w której prosił Boga, by konsekrowany kościół stał się Jego szczególną własnością.
Zewnętrznymi znakiem oddania świątyni Bogu jest namaszczenie olejem krzyżma św. ołtarza, na którym sprawowana jest Eucharystia oraz 12 specjalnie przygotowanych miejsc na ścianach, zwanych zacheuszkami. Namaściwszy ołtarz, Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Proboszczem namaścili ściany świątyni.
Symbolem napełnienia budowli przez Bożą chwałę jest wonny dym kadzidła. Dlatego też po obrzędzie namaszczenia w specjalnym naczyniu ustawionym na ołtarzu rozpalone zostały węgle, na które Pasterz rzucił ziarna kadzidła. Następnie asystujący Księdzu Biskupowi kapłani: dziekan dekanatu zakroczymskiego ks. kan. Jerzy Bieńkowski oraz wicedziekan ks. kan. Kazimierz Radziszewski okadzili Celebransa, ściany świątyni i zgromadzonych wiernych.
Jako chrześcijanie wyznajemy, że Chrystus jest naszym światłem. Podczas Mszy św. konsekracyjnej prawda ta została ukazana w obrzędzie rozświetlenia świątyni, który nastąpił tuż po okadzeniu. Od specjalnie przygotowanej świecy zapalono świece na ołtarzu i w prezbiterium, w tym momencie zostało także włączone oświetlenie świątyni.
Szczególną wymowę miała procesja z darami, w której przyniesiony został obraz z wizerunkiem kościoła. Jak poinformował zebranych komentujący przebieg uroczystości ks. Grzegorz Dobrzeniecki, „jest on symbolicznym podziękowaniem wobec wszystkich, którzy przyczynili się do zbudowania i wyposażenia tego kościoła; w znaku tego obrazu zawierają się też dary, które pozostaną jako świadectwo wiary i przywiązania do Boga”. Ks. Dobrzeniecki odczytał też nazwiska ofiarodawców, którzy z okazji konsekracji przekazali wiele darów, m.in. elementów wyposażenia kościoła, szat i paramentów liturgicznych. Wśród ufundowanych dzieł znalazły się m.in. stacje drogi krzyżowej podarowane przez pochodzącego z parafii ks. Daniela Brzezińskiego, witraż „Oko Opatrzności” podarowany przez burmistrza Jacka Kowalskiego oraz radnego Krzysztofa Bisialskiego, a także 2 inne witraże ukazujące płockich błogosławionych biskupów męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego, ofiarowane przez wiernych. Szczególnym darem od wszystkich parafian jest nowe, wykonane z dębowego drewna, wyposażenie prezbiterium.
Po Komunii miało miejsce podpisanie aktu upamiętniającego konsekrację kościoła. Dokument odczytał proboszcz parafii Dzierżenin ks. kan. Kazimierz Kozicki, który przed laty pełnił posługę wikariusza w Modlinie, podpisy zaś - obok Biskupa Płockiego - złożyli wybrani księża i przedstawiciele parafian.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał ks. kan. Edward Pacek, który podziękował Panu Bogu za opiekę nad dziełem budowy kościoła, Pasterzowi diecezji wyraził zaś wdzięczność za wsparcie i przewodniczenie uroczystości. „Cóż mógłbym uczynić, gdyby nie Boże błogosławieństwo i dobre serce kolejnych pasterzy? - pytał retorycznie Ksiądz Kanonik, przypominając, że miał też ciągłe wsparcie ze strony swego kolegi z lat seminaryjnych bp. Romana Marcinkowskiego. „Nigdy nie zwątpiłem, zawsze byłem pełen optymizmu, nawet gdy miałem poważne problemy zdrowotne” - mówił ks. Pacek, który podziękował także przedstawicielom władz samorządowych i wojskowych, podkreślając „zawsze dobrą współpracę”. Słowa Księdza Proboszcza, a także jego wieloletnią pracę wierni nagrodzili brawami.
Do podziękowań wypowiedzianych przez Proboszcza słowa wdzięczności dołączyli także parafianie, którzy podziękowali Biskupowi Stanisławowi oraz swojemu Duszpasterzowi.
W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in.: wikariusz biskupi ds. katechetycznych ks. prał. dr Ryszard Czekalski, kapłani pochodzący z parafii Modlin, dyrektor płockiego Punktu Konsultacyjnego UKSW ks. kan. dr Daniel Brzeziński oraz podprzeor klasztoru Ojców Paulinów w Amerykańskiej Częstochowie o. Bartłomiej Piotr Marciniak, księża z Kurii Diecezjalnej, kapłani z dekanatu zakroczymskiego, byli wikariusze, a także przedstawiciele miejscowych władz, reprezentowani przez starostę nowodworskiego Marię Kowalską, przewodniczącą Rady Gminy Grażynę Nadrzycką oraz burmistrza Jacka Kowalskiego. Obecni byli również reprezentanci wojska, policji i straży pożarnej, a także dyrekcje, uczniowie i poczty sztandarowe miejscowych szkół.
Uroczystość współorganizowali wraz z Księdzem Proboszczem księża wikariusze ks. Grzegorz Dobrzeniecki i ks. Tadeusz Milczarski.
Liturgię uświetnił doskonałym występem parafialny chór pod dyrekcją Daniela Taraskiewicza.

Urszula Ledóchowska – niedoceniona matka polskiej niepodległości

2018-03-21 16:16

Alina Petrowa-Wasilewicz / Warszawa (KAI)

Matka Urszula Ledóchowska w pamięci potomnych zapisała się jako założycielka nowej rodziny zakonnej, edukującej kolejne pokolenia młodzieży, mało natomiast wiadomo o jej wielkiej akcji promującej Polskę, gdy ważyły się losy odrodzenia państwa polskiego. Artykuł ten publikujemy w ramach cyklu, ukazującego wkład Kościoła w budowanie polskiej niepodległości.

Archiwum Sióstr Urszulanek SJK

Specjalistka od historii szarych urszulanek s. Małgorzata Krupecka USJK, autorka biografii Założycielki, w książce „Ledóchowska. Polka i Europejka” zwraca uwagę na fakt, że do wielkiej akcji promującej Polskę, zwłaszcza w latach 1915–1918, gdy ważyły się losy kraju jako niepodległego państwa, przyszła Święta była doskonale przygotowana niejako „z urodzenia” – w jej żyłach płynęła krew kilku europejskich narodów. Po matce, Józefinie Salis-Zizers, odziedziczyła szwajcarsko-południowoniemiecko-nadbałtycką krew, wśród jej przodków byli lombardzcy, wirtemberscy i inflanccy szlachcice. Pradziadek Julii – baron von Bühler – był rosyjskim ministrem. Z kolei polscy przodkowie ojca, Antoniego Ledóchowskiego, brali udział w wyprawie wiedeńskiej, obradach Sejmu Czteroletniego i Powstaniu Listopadowym. Urodzenie i koligacje otwierały przed nią drzwi do europejskich elit, a fenomenalne zdolności językowe pozwalały jej wypowiadać się w językach skandynawskich.

Urodzona w Austrii w 1865 roku hrabianka, która do końca życia mówiła z lekkim cudzoziemskim akcentem i dopiero w wieku 18 lat zamieszkała na ziemiach polskich, miała więc w czym wybierać, gdy chodzi o identyfikację, a jednak bezapelacyjnie wybrała polskość. Miała świadomość, że jeśli chodzi o patriotyzm, jest „zbyt gorąca”. Podkreślała, że choć nie ma znaczenia, w „jakim pułku człowiek służy Bogu”, bo kocha On wszystkie narody, ale „to się nie na wiele zda, nie stanę się przez to chłodniejsza”. Nie był to jednak patriotyzm bezkrytyczny, Julia Ledóchowska jasno zdawała sobie sprawę z przywar i słabości rodaków. „Polak z natury jest bohaterem, ale bohaterem lubującym się w rozgłosie, sławie. (...) A tu trzeba cichej pracy” – mówiła w jednym z wystąpień publicznych.

Okazją do bezpośredniego włączenia się w akcję na rzecz Polski był wybuch I wojny światowej. Po 21-letnim pobycie w krakowskim klasztorze urszulanek, do których wstąpiła w wieku 21 lat, Urszula Ledóchowska znalazła się w Petersburgu, gdzie miała kierować misyjną placówką urszulańską oraz internatem dla dziewcząt przy tamtejszej parafii św. Katarzyny i współpracować przy organizowaniu życia licznej grupy katolików, w większości Polaków. Wybuch wojny uczynił z niej „personę non grata” (była obywatelską austriacką, czyli państwa, które było w konflikcie zbrojnym z Rosją). Miała już wcześniej kupiony dom nad Zatoką Fińską i to był pierwszy krok Ledóchowskiej w kierunku Skandynawii. W Szwecji znalazła się, gdyż wydalona w fińskich terenów przez władze carskie, chciała być jak najbliżej swej zakonnej wspólnoty. Tu właśnie rok później zaczęła swą imponującą rozmachem działalność odczytową na rzecz niepodległości Ojczyzny.

W Skandynawii, jako reprezentantka veveyskiego Głównego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zrealizowała trzy cykle odczytów – w sumie około osiemdziesięciu publicznych wystąpień przed licznym audytorium – promujących Polskę. Wędrując po krajach Północy, organizowała kolejne dzieła edukacyjne i charytatywne, m.in. otworzyła pod Sztokholmem szkołę języków obcych dla dziewcząt, przeniesioną później do Danii, czy pismo dla szwedzkich katolików „Solglimtar”, świetlicę dla zaniedbanych wychowawczo duńskich dzieci, dom dla polskich sierot i in.

Ogromnym atutem w tej działalności były genialne uzdolnienia lingwistyczne – matka Urszula potrafiła nauczyć się obcego języka w kilka miesięcy. Nauczyła się rosyjskiego, fińskiego, szwedzkiego, duńskiego i norweskiego. Z inteligencją i warstwami wyższymi porozumiewała się po francusku, ale podziw wzbudzał fakt, że znała języki ojczyste Skandynawów. Dodatkowo jej stosunek do ludzi, otwartość na osoby innych narodowości, kultur i wyznań – wszystko to sprawiało, że wszędzie była przyjmowana z szacunkiem i podziwem. Jej pełne pasji odczyty robiły na słuchaczach ogromne wrażenie. Hrabina-zakonnica docierała do elit i decydentów, sprawiając, że na los jej ojczyzny otwierały się nie tylko serca, ale i portfele.

„Odczyty Ledóchowskiej nie nosiły cech uczoności... W druku płowiały, traciły krasę. Natomiast w żywym słowie urastały do kształtów wizjonerskich, przykuwających. Widocznie mówiło przez nią natchnienie, rzucające na klęczki” – wspominał pisarz Ernest Łuniński, autor publikacji „Jałmużnica”, w której opisywał jej skandynawską epopeję.

Miała świadomość, jak ważne jest ukształtowanie opinii elit na temat Polski, dlatego starała się nawiązać kontakty z intelektualistami, politykami, działaczami społecznymi. Byli wśród nich pisarka i aktywistka ruchu kobiecego Ellen Key czy ceniony poeta i pisarz szwedzki Verner von Heidenstam. W kolejnych miejscach tworzyła lokalne komitety pomocy Polsce. W Szwecji wchodziły w ich skład takie osobistości, jak pisarka i noblistka Selma Lagerlöf, dyrektor Muzeum Narodowego Oscar Montelius, wybitny slawista Alfred Jensen. W skład komitetu kopenhaskiego weszli zaś: Harald Ostenfeld, naczelny biskup ewangelicki, biskup katolicki Johennes von Euch oraz nadrabin kopenhaski. Matka Ledóchowska nie miała trudności z nawiązaniem kontaktów z ludźmi innych wyznań i światopoglądów – doskonale współpracowała z socjalistą Ignacym Daszyńskim czy Georgiem Brandesem, żydowskim wolnomyślicielem, wielkim przyjacielem Polski, którego nieustraszona patriotka pozyskała dla sprawy mimo okresu wrogości i krytycyzmu wobec Polaków.

Docierała też do prasy – w ciągu jej sześcioletniej emigracji (1914–1920) ukazało się w prasie skandynawskiej około 180 publikacji prasowych życzliwych Polsce. Potrafiła zrobić ze swych odczytów wydarzenie medialne. „Czwartego lipca [1916 r. w Oslo przyszło do mnie moc żurnalistów na interview. Mówiłam ile tylko mogłam” – wspominała po latach. Również ówczesna polska prasa poświęciła jej działalności około 40 artykułów.

W ramach popularyzacji swojego kraju zainicjowała wydanie kilkujęzycznego zbioru tekstów, poświęconych Ojczyźnie, który ukazał się w 1917 roku pod tytułem „Polonica”. Ellen Key napisała esej o „Chłopach” Reymonta, zamieszczono artykuły o twórczości Matejki i Szopena, o Kościuszce i królowej Jadwidze. Matka Ledóchowska chciała zaprezentować od najlepszej strony Skandynawom mało znaną i nieobecną w ich świadomości Polskę. Wstęp do książki podpisali Duńczyk Aage Meyer Benedictsen, Norweg Jens Raabe, Szwed Alfred Jensen – doskonale znani przez rodaków tłumacze i akademicy.

Jednak największe wrażenie robiła akcja odczytowa matki Ledóchowskiej, wędrującej po Skandynawii jedynie z dwiema walizeczkami, przypominającymi duże torebki, żyjącej w bardzo skromnych warunkach, utrzymującej się z korepetycji, „jak za młodych lat”, i z prowadzonej ze wspólnotą urszulańską szkoły. Pisali o niej nie tylko dziennikarze w mediach, ale też poszczególni słuchacze, oczarowani jej pasją. Ta, jak mówiła o sobie, „jałmużnica, prosząca za Polskę”, która dysponowała „głosem-królem”, starsza kobieta w czarnej sukni – opowiadała o dziejach swojego narodu, zapewniała, że Polska zawsze będzie istniała, bo żyje w sercach swoich dzieci, choćby los rzucił je do miast amerykańskich czy na Saharę. „Wszystkie państwa wojujące mniemają, że niepodległość Polski jest koniecznością. Przyłączcie się do tej opinii i powiedzcie również, że Polska powinna być wolna” – apelowała w 1916 roku w Danii.

Ważnym efektem jej działalności były zbiórki pieniędzy na Komitet w Vevey i finansowane przez niego dzieła charytatywne. Świadkowie wspominają, że po jednym z odczytów do stolika, przy którym przyjmowano wpłaty, wzruszeni słuchacze tłoczyli się, by złożyć ofiarę. „W kwietniu pojechał prof. Ellinger do Krakowa i Warszawy i zawiózł tam czternaście wagonów mleka skondensowanego i mąki” – pisała o reakcjach Duńczyków. Kolejne wagony z odzieżą i żywnością dostarczył na ziemie polskie syn prof. Ellingera.

O tym, jak intensywnie żyła, świadczy jeden z jej listów: „Miałam 27 X odczyt po szwedzku w Sztokholmie, 2 XI będę miała w Uppsali, 5 XI w Falköping, 9 XI w Göteborgu, 12 w Malmö, 13 spodziewam się w Lund, a 16 i 18 w Kopenhadze, potem muszę śpieszyć do mej szkoły. (…) W styczniu urządzę w Sztokholmie żywe obrazy z naszej historii…”.

Efekty jej akcji były widoczne. Jednym z nich, choć „ubocznym”, stał się później Nobel dla Reymonta. Opinia publiczna Skandynawii została nastawiona do Polski przychylnie, dla zniszczonego kraju płynęła pomoc materialna. „Pytają mnie, skąd to umiem, a ja wszystkim mówię, że to Bóg chce, bym Polsce pomagała” – Ledóchowska pisała do brata.

Do Polski matka Ledóchowska wróciła w 1920 roku. Celem ostatniego cyklu odczytów była zbiórka na kupno domu w Pniewach, dla polskich dzieci, by mogły wrócić do Ojczyzny, i dla urszulańskiej wspólnoty, która zaczęła się rozrastać i przeobrażać w nowe zgromadzenie: urszulanki Serca Jezusa Konającego. O swoich skandynawskich przyjaciołach matka Ledóchowska nigdy nie zapomniała. Na patrona klasztoru w Pniewach wybrała św. Olafa, patrona Norwegii. Pieniądze na zakup wielkopolskiej posiadłości ofiarował konsul norweski w Danii Stolt-Nielsen z żoną. Byli wdzięcznymi rodzicami córki – wychowanki instytutu języków obcych, założonego przez matkę Urszulę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Jędraszewski: głównym postulatorem procesu beatyfikacyjnego J. Esterházyego może być Kraków

2018-03-22 09:46

led / Kraków (KAI)

Wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie –chrześcijaństwo - mówi abp Marek Jędraszewski. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków-podkreślił. Hierarcha we wtorek odebrał nagrodę jego imienia w parlamencie węgierskim.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Abp Marek Jędraszewski we wrześniu 2017 r. wraz episkopatem Węgier i Słowacji uczestniczył jako przedstawiciel Polski w ponownym pochówku Esterhazy’ego, którego prochy zostały odnalezione po 60 latach od śmierci. - Jego pogrzeb odbył się 16 września ubiegłego roku w dawnej jego posiadłości, na wzgórzu, w miejscu, które on bardzo ukochał. Wzniesiono tam grobowiec, a nad nim wspaniałą kaplicę w kształcie krzyża. Tam odbył się powtórny pochówek w obecności biskupów ze Słowacji, z Węgier, ja reprezentowałem Polskę – powiedział hierarcha.

- I okazuje się, że to wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, różnych kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie – chrześcijaństwo – podkreślił arcybiskup, dodając że Esterházy pozostanie dla nas wzorem człowieka, który w skrajnych warunkach potrafił pokazać co to znaczy być wiernym Chrystusowi i jego krzyżowi aż do końca.

Metropolita krakowski powiedział także, że ze względu na świadectwo wiary i męczeńską śmierć Jánosa Esterházyego planowane jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, którego postulatorem miałby być Kraków. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków. A to dlatego, że chociaż umarł na terenie dzisiejszych Czech to jednak biskup miejsca będzie prosił, żeby to Kraków wystąpił z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby ten proces mógł się rozpocząć – zaznacza.

Abp Jędraszewski odebrał we wtorek w Budapeszcie nagrodę im. Janosa Esterhazy’ego, przyznawaną za działalność na rzecz zachowania duchowej spuścizny tego węgierskiego polityka.

- Podczas uroczystości we wspaniałym gmachu parlamentu węgierskiego został uhonorowany główny pomysłodawca a przede wszystkim realizator mauzoleum Esterházyego na terenie dzisiejszej Słowacji – mówi hierarcha. - Podczas tej uroczystości także ja zostałem uhonorowany, ale moje zasługi są absolutnie niewspółmierne z tym wielkim, bezinteresownym wysiłkiem przede wszystkim Węgrów, którzy w ten sposób chcieli uhonorować swego bohatera. My do tej ich troski o pamięć też się włączamy i chcemy żeby pokazywać ludzi niezłomnych, heroicznych, którzy także dla dzisiejszej Europy, która szuka swojej tożsamości, są bardzo ważnym punktem odniesienia – wyznał metropolita krakowski.

Dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej podkreśla, że János Esterházy pokazuje, że polityk też może stać się świętym. - W czasach, kiedy indywidualizm staje się egoizmem i egocentryzmem, kiedy mówimy, że najważniejsza jest samorealizacja, János Esterházy pokazuje, że tylko wtedy możemy w pełni siebie realizować, kiedy żyjemy dla innych – mówi.

Hrabia Esterhazy był związany z Polską przez swoją matkę, która była Polką. Ten polityk był działaczem mniejszości węgierskiej na Słowacji i w Czechosłowacji. Po klęsce wrześniowej 1939 r. pomagał polskim żołnierzom w przedostaniu się na Węgry. Po wojnie został wydany przez słowackich komunistów KGB, która następnie przekazała go władzom komunistycznej Czechosłowacji. Skazany na dożywocie, zmarł w więzieniu w 1957 r. Za niesienie pomocy polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej został pośmiertnie odznaczony w 2009 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem