Reklama

Wydarzenia z diecezji

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 13/2006

Te słowa, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian, stały się mottem poruszającej homilii Biskupa Płockiego, wygłoszonej 12 marca br. podczas konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Modlinie. Ich treść chyba najpełniej oddaje to, co działo się na modlińskiej ziemi przez ostatnie ćwierć wieku.

Ten czas został podporządkowany właściwie jednemu wydarzeniu - budowie parafialnej świątyni. I to w miejscu uświęconym męczeńską krwią tysięcy żołnierzy poległych za Ojczyznę, a które według zamysłu komunistycznych władz, miało stać się wzorcową twierdzą ateizmu. Realizację tego niesłychanie odpowiedzialnego zadania rozpoczął w 1981 r., a więc w najtrudniejszym okresie najnowszej historii, ks. Edward Pacek - pierwszy proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Modlinie. Po ludzku sądząc, w tamtym czasie dzieło to wydawało się niemal niemożliwe do realizacji - a jednak się udało. O tym, jak przedziwnie nieraz splatały się przeróżne sytuacje, wspominał Ksiądz Proboszcz w przemówieniu powitalnym, ukazując wzruszające migawki z czasu wznoszenia kościoła.
„Proszę księdza, mam amputowane obie nogi, nie mogę pomagać przy budowie, a tak bardzo bym chciał - mówił jeden z parafian podczas spotkania ze swoim proboszczem. - Panie Wacławie, może pan ofiarować swoje cierpienia, to też jest bardzo ważne. - Chciałbym jednak robić coś więcej. I robił. Pan Wacław swymi rękoma prostował gwoździe, o które było wtedy bardzo trudno” - przypominał wyraźnie wzruszony Ksiądz Kanonik jedno z wielu wydarzeń, dobrze charakteryzujących mieszkańców tego terenu. Prosząc zaś Księdza Biskupa o konsekrowanie świątyni, wyraził radość, że ta ziemia „zroszona krwią polskiego żołnierza, przesiąknięta potem polskiego rolnika, ziemia znojnej pracy polskiego robotnika, ziemia poznawczej pracy ucznia, nauczyciela, inteligenta, będzie mieć miejsce najświętsze - dom Boży”.
O duchowym rodowodzie modlińskiej małej Ojczyzny mówili też witający Pasterza diecezji parafianie. Najmłodsi wspomnieli, że miejsce to znane było Janowi Pawłowi II. Polski Papież przypomniał o tym w rozmowie podczas audiencji, jakiej przed laty udzielił Księdzu Proboszczowi, mówiąc: „Modlin? Znam to miejsce. Tam służył mój ojciec”. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego (do którego administracyjnie należy Modlin) Jacek Kowalski podkreślił natomiast, że „pod murami modlińskiej twierdzy słowa »Bóg - Honor - Ojczyzna« mają szczególne znaczenie, bo tu właśnie płacono za te wartości najwyższą cenę - cenę życia”. Zaznaczył też, że tu właśnie walczono o wolność Polski. Jednak - jak podkreślił - wolność może też być źle rozumiana i przeżywana, prowadząc ludzi do zguby.
Do słów Burmistrza nawiązał w kazaniu bp Stanisław Wielgus, który powiedział m.in.: „Z całego serca dziękuję za słowa Pana Burmistrza, który poruszył niezmiernie ważne zagadnienia, dotyczące wolności, często rozumianej fałszywie - jako wolność od moralnych praw i obowiązków. Przez tak rozumianą wolność ustanawiane są prawa sprzeczne z Dekalogiem i ludzką naturą. Wolność ludzka bowiem, jeśli nie jest kierowana rozumem i prawem naturalnym, przeradza się w anarchię.
Przed społeczeństwami, które hołdują absolutnej wolności, staje, niestety, niebezpieczeństwo zagłady. Wiemy wszak z historii, że o upadku potężnych cywilizacji decydował rozkład moralny. Naszej cywilizacji, która stworzyła nowożytną naukę i edukację, przejętą przez resztę świata; cywilizacji, która kierowała się przykazaniem miłości, również grozi zagłada. Może się ona dokonać, jeżeli nie będziemy potrafili uszanować fundamentu tej cywilizacji, który stanowi chrześcijaństwo.
Wasze działania, podejmowane od 25 lat, pokazują, że chcecie być wierni temu dziedzictwu. Uwierzyliście całym sercem w słowa św. Pawła: »Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam«. Podjęliście budowę kościoła w niewyobrażalnie trudnym czasie, kiedy zdobycie jakichkolwiek materiałów graniczyło z cudem. Mimo to postanowiliście, że w tym świętym miejscu naszej Ojczyzny powstanie świątynia. Czymże bowiem jest Modlin? To symbol naszej Ojczyzny! Jeśli bowiem gdzieś miałaby stać świątynia, to właśnie tu, gdzie przez wieki będą wspominani ci, którzy ginęli za Ojczyznę.
W Starym Testamencie opisana jest scena powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Powróciwszy do rodzinnej ziemi, zaczęli odbudowywać domostwa i uprawiać rolę. Napomniał ich prorok Aggeusz, przypominając, że budują swoje domy, nie budują zaś domu Bożego. Wy nie popełniliście tego błędu - zaufaliście całym sercem Bogu. (...)
Dziś nadszedł czas, by podziękować tym wszystkim, którzy sprawili, że ta piękna świątynia tu stoi. Dziękuję więc ks. kan. Edwardowi Packowi, który przypłacił tę pracę swoim zdrowiem. Dziękuję także wszystkim, którzy go wspierali. Na ręce ks. Kazimierza Kozickiego, który był tu wikariuszem, kieruję podziękowania do wszystkich wikariuszy, zaś na ręce Janiny Osęki, długoletniej katechetki, pragnę podziękować świeckim współpracownikom. Nade wszystko dziękuję wam, kochani, którzy modlitwą i ofiarami duchowymi i materialnymi wspieraliście to wspaniałe dzieło”.
Konsekracja świątyni to doniosłe wydarzenie nie tylko dla parafialnej wspólnoty, ale też dla całego Kościoła. We wszystkich ważnych chwilach Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych. Tak było również w modlińskiej świątyni, gdzie po wyznaniu wiary została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Po niej Biskup Płocki odmówił modlitwę, w której prosił Boga, by konsekrowany kościół stał się Jego szczególną własnością.
Zewnętrznymi znakiem oddania świątyni Bogu jest namaszczenie olejem krzyżma św. ołtarza, na którym sprawowana jest Eucharystia oraz 12 specjalnie przygotowanych miejsc na ścianach, zwanych zacheuszkami. Namaściwszy ołtarz, Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Proboszczem namaścili ściany świątyni.
Symbolem napełnienia budowli przez Bożą chwałę jest wonny dym kadzidła. Dlatego też po obrzędzie namaszczenia w specjalnym naczyniu ustawionym na ołtarzu rozpalone zostały węgle, na które Pasterz rzucił ziarna kadzidła. Następnie asystujący Księdzu Biskupowi kapłani: dziekan dekanatu zakroczymskiego ks. kan. Jerzy Bieńkowski oraz wicedziekan ks. kan. Kazimierz Radziszewski okadzili Celebransa, ściany świątyni i zgromadzonych wiernych.
Jako chrześcijanie wyznajemy, że Chrystus jest naszym światłem. Podczas Mszy św. konsekracyjnej prawda ta została ukazana w obrzędzie rozświetlenia świątyni, który nastąpił tuż po okadzeniu. Od specjalnie przygotowanej świecy zapalono świece na ołtarzu i w prezbiterium, w tym momencie zostało także włączone oświetlenie świątyni.
Szczególną wymowę miała procesja z darami, w której przyniesiony został obraz z wizerunkiem kościoła. Jak poinformował zebranych komentujący przebieg uroczystości ks. Grzegorz Dobrzeniecki, „jest on symbolicznym podziękowaniem wobec wszystkich, którzy przyczynili się do zbudowania i wyposażenia tego kościoła; w znaku tego obrazu zawierają się też dary, które pozostaną jako świadectwo wiary i przywiązania do Boga”. Ks. Dobrzeniecki odczytał też nazwiska ofiarodawców, którzy z okazji konsekracji przekazali wiele darów, m.in. elementów wyposażenia kościoła, szat i paramentów liturgicznych. Wśród ufundowanych dzieł znalazły się m.in. stacje drogi krzyżowej podarowane przez pochodzącego z parafii ks. Daniela Brzezińskiego, witraż „Oko Opatrzności” podarowany przez burmistrza Jacka Kowalskiego oraz radnego Krzysztofa Bisialskiego, a także 2 inne witraże ukazujące płockich błogosławionych biskupów męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego, ofiarowane przez wiernych. Szczególnym darem od wszystkich parafian jest nowe, wykonane z dębowego drewna, wyposażenie prezbiterium.
Po Komunii miało miejsce podpisanie aktu upamiętniającego konsekrację kościoła. Dokument odczytał proboszcz parafii Dzierżenin ks. kan. Kazimierz Kozicki, który przed laty pełnił posługę wikariusza w Modlinie, podpisy zaś - obok Biskupa Płockiego - złożyli wybrani księża i przedstawiciele parafian.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał ks. kan. Edward Pacek, który podziękował Panu Bogu za opiekę nad dziełem budowy kościoła, Pasterzowi diecezji wyraził zaś wdzięczność za wsparcie i przewodniczenie uroczystości. „Cóż mógłbym uczynić, gdyby nie Boże błogosławieństwo i dobre serce kolejnych pasterzy? - pytał retorycznie Ksiądz Kanonik, przypominając, że miał też ciągłe wsparcie ze strony swego kolegi z lat seminaryjnych bp. Romana Marcinkowskiego. „Nigdy nie zwątpiłem, zawsze byłem pełen optymizmu, nawet gdy miałem poważne problemy zdrowotne” - mówił ks. Pacek, który podziękował także przedstawicielom władz samorządowych i wojskowych, podkreślając „zawsze dobrą współpracę”. Słowa Księdza Proboszcza, a także jego wieloletnią pracę wierni nagrodzili brawami.
Do podziękowań wypowiedzianych przez Proboszcza słowa wdzięczności dołączyli także parafianie, którzy podziękowali Biskupowi Stanisławowi oraz swojemu Duszpasterzowi.
W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in.: wikariusz biskupi ds. katechetycznych ks. prał. dr Ryszard Czekalski, kapłani pochodzący z parafii Modlin, dyrektor płockiego Punktu Konsultacyjnego UKSW ks. kan. dr Daniel Brzeziński oraz podprzeor klasztoru Ojców Paulinów w Amerykańskiej Częstochowie o. Bartłomiej Piotr Marciniak, księża z Kurii Diecezjalnej, kapłani z dekanatu zakroczymskiego, byli wikariusze, a także przedstawiciele miejscowych władz, reprezentowani przez starostę nowodworskiego Marię Kowalską, przewodniczącą Rady Gminy Grażynę Nadrzycką oraz burmistrza Jacka Kowalskiego. Obecni byli również reprezentanci wojska, policji i straży pożarnej, a także dyrekcje, uczniowie i poczty sztandarowe miejscowych szkół.
Uroczystość współorganizowali wraz z Księdzem Proboszczem księża wikariusze ks. Grzegorz Dobrzeniecki i ks. Tadeusz Milczarski.
Liturgię uświetnił doskonałym występem parafialny chór pod dyrekcją Daniela Taraskiewicza.

Relikwie św. Jana XXIII w jego rodzinnych stronach

2018-05-24 17:18

Włodzimierz Rędzioch

Włodzimierz Rędzioch
Peregrynacja ciała Jana XXIII

24 maja o godz. 7,00 w Bazylice św. Piotra miała miejsce szczególna uroczystość – kard. Angelo Comastri, archiprezbiter bazyliki watykańskiej i wikariusz papieża dla Państwa Watykańskiego, bp Vittorio Lanzani, delegat Administracji Bazyliki św. Piotra, liczni biskupi z Lombardii, którzy w tych dniach przebywają w Watykanie na spotkaniu Episkopatu Włoch, kanonicy Bazyliki Watykańskiej oraz pracownicy Bazyliki żegnali św. Jana XXIII, którego relikwie, za zgodą Papieża Franciszka, transportowano w jego rodzinne strony do Bergamo i Sotto il Monte.

Od czasów jego beatyfikacji ciało zmarłego Papieża znajduje się w przezroczystym sarkofagu w ołtarzu św. Hieronima w prawej nawie Bazyliki. Po krótkiej ceremoni pożegnalnej, sarkofag wyniesiono ze świątyni przez boczne drzwi zwane Drzwiami Modlitwy, gdzie czekał specjalnie przygotowany do transportu papieskich relikwii karawan.

Zobacz zdjęcia: Peregrynacja relikwii św. Jana XXIII

Auto wyruszyło z Watykanu o godz 7.20, a eskortowali go watykańscy żandarmi – przyjazd do Bergamo zaplanowano na godz. 15.30. Relikwie będą tam wystawione trzy dni – pierwszym etapem będzie miejscowe więzienie (ma to przypomnieć historyczną wizytę Jana XXIII w rzymskim więzieniu Regina Coeli, 26 grudnia 1958 r., kilka tygodni po jego wyborze na Stolicę Piotrową), następnie seminarium diecezjalne, które jest dedykowany właśnie Papieżowi, a następnie katedra, gdzie sarkofag będzie eksponowany aż do niedzieli, 27 maja.

Następnie sarkofag zostanie przewieziony do Kaplicy „Nostra Signora della Pace” w pobliskiej miejscowości Sotto il Monte, gdzie 25 listopada 1881 r. urodził się Angelo Roncalli.

Po drodze relikwie św. Jana XXIII „odwiedzą” Sanktuarium Matki Bożej Cornabusa w dolinie Imagna (Papież był bardzo przywiązany do tego sanktuarium , a 1958 r. przewodniczył nawet koronacji obrazu NMP) i klasztor w Baccanello Calusco.

Podczas wystawienia w Sotto il Monte najważniejszymi inicjatywami będą: procesja diecezjalna w Corpus Domini, w czwartkowy wieczór, 31 maja, której będzie przewodniczył biskup Bergamo, Francesco Beschi, a 3 czerwca - Msza św. upamiętniająca rocznicę śmierci Jana XXIII (w 1963 r., w piątym roku pontyfikatu) pod przewodnictwem arcybiskupa Mediolanu, Mario Delpiniego; koncelebrować będą wszyscy biskupi Lombardii. Wreszcie, 10 czerwca, doczesne szczątki Papieża Jana powrócą do Watykanu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W Dzień Dziecka nabożeństwa przebłagalne za grzech aborcji

2018-05-25 17:53

Artur Stelmasiak

"Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!" - to słowa modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji, która zostanie odmówiona w polskich kościołach w pierwszy piątek miesiąca 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

itsmejust/fotolia.com

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji jest propozycją Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, by modlitwa została odmówiona podczas czerwcowego nabożeństwa w pierwszy piątek miesiąca, który jest jednocześnie Światowym Dniem Dziecka.

Co roku 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Jest to zawsze czas dawania większej radości dzieciom i okazywania im przez to, że miłość jest nieskończona. W parlamencie wstrzymywane są prace nad projektem obywatelskim mającym zapewnić życie, poprzez ochronę prawną, wykluczanej dziś grupy dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a życie ich zagrożone jest aborcją w wyniku zdiagnozowanej choroby. Jest to obecnie w Polsce największe bezprawie i niesprawiedliwość społeczna, w wyniku której średnio co 8 godzin zabijane jest jedno takie dziecko. "Zależy więc nam, aby w Dniu Dziecka nasze społeczeństwo i Kościół pamiętały również o tych dzieciach, które są jeszcze w łonach matek. Pragniemy Bogu ofiarować w tym dniu szczególną modlitwę przebłagalną. Można ją wykorzystać np. w czasie nabożeństwa lub po pierwszopiątkowej Mszy Świętej" - czytamy we wprowadzeniu, które napisała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Uzasadnienie nabożeństwa przebłagalnego oraz treść modlitwy została rozesłana do proboszczów w Polsce oraz opublikowana na stronie internetowej www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Cała treść modlitwy przebłagalnej:

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji do odmówienia w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego

Światowy Dzień Dziecka, 1 czerwca 2018r.

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci!

[W dniu, w którym świat obchodzi święto Dziecka,] pragniemy Ci podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia i z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogosławieństwo Twoje odrzucamy.

Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje poczęte potomstwo

i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą mamą,

a wybrały piętno śmierci!

Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję ku podjęciu tragicznego wyboru śmierci, i którzy nie wspierali kobiet w wychowaniu dzieci!

Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde życie ludzkie, nawet te najmniejsze, neutralnie podchodzą do wyborów między życiem i śmiercią lub stają się szafarzami śmierci!

Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słuchają ludzi niż Ciebie (por. Dz 5, 29) i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo,

które nie broni życia każdego człowieka!

Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość życia ludzkiego stawiając wyżej wartość wyboru planów życiowych!

Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezdusznej cywilizacji śmierci!

Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie uczynili, aby obronić najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą!

Nade wszystko przepraszamy za nas samych, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania: „to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)!

Maryjo, Królowo Polski i Bogarodzico, która w pełni przyjęłaś dar Dziecięcia w swoim łonie (por. Łk 1, 26-38), wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom nienarodzonym!

Boże Miłosierdzia, położyłeś przed nami "życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo" (Pwt 30, 19 i Pwt 30, 15).

Błagamy, nie odbieraj nam Swojego błogosławieństwa!

Błagamy, by Twoje słowo z Księgi Ezechiela stało się w nas ciałem: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36, 26n)!

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego dziecka, które od poczęcia Bóg powołał do istnienia ku Swojej chwale! Dodaj nam odwagi i mądrości, byśmy zawsze wybierali życie, a nie śmierć, byśmy stale kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem