Reklama

W mieście Błogosławionego

Urszula Koper
Niedziela Ogólnopolska 12/2004


Bł. Wincenty Kadłubek wprowadził zwyczaj palenia wiecznego światła przed Najświętszym Sakramentem

Kronikarz Jan Długosz napisał:
„Biskup krakowski Wincenty Kadłubek zakończył życie w klasztorze jędrzejowskim 8 marca 1223 r. i został pochowany w chórze zakonnym kościoła.
Ostatnie 5 lat życia spędził tu jako mnich cysterski, rezygnując wcześniej z biskupstwa”.

Według tradycji, bł. Wincenty Kadłubek zmarł przy pisaniu IV księgi Kroniki polskiej, scharakteryzowanej przez Prymasa Tysiąclecia kard. S. Wyszyńskiego w następujący sposób: „Czegoś równie gorliwego i żarliwego nie spotykamy, aż dopiero w XVI w., w kazaniach sejmowych Piotra Skargi”.
Złożenie jego ciała w prezbiterium świątyni, którą konsekrował jako biskup, świadczyło, że już cieszył się opinią świętości. Jan Długosz podkreśla jego hojność, pobożność i pokorę. Akta beatyfikacyjne nazywają go „mężem nauką i cnotą znakomitym” oraz „czcicielem Najświętszej Dziewicy”, którego cechują słowa: „Bogu wszystko - sobie nic, nauczyciel miłości Ojczyzny, stróż ojczystej ziemi, wierny opiekun ludu polskiego”.
Rozwój kultu Wincentego Kadłubka sprawił, że 18 lutego 1764 r. papież Klemens XIII dokonał jego beatyfikacji, a uroczystości odbyły się w 1765 r. w Jędrzejowie. Doczesne szczątki bp. Kadłubka zostały złożone w trumience na ołtarzu. Pierwszą cząstkę relikwii przekazano ok. 1770 r. do kościoła w Rachwałowicach k. Krakowa.
Wojny i kasata zakonu w 1819 r. przerwały starania o kanonizację, chociaż do grobu Wincentego Kadłubka przybywało coraz więcej pielgrzymów w tym również biskupi i możnowładcy. W 1845 r. cząstki relikwii bł. Wincentego przekazano do katedry sandomierskiej, a w 1903 r. do katedry na Wawelu. W Jędrzejowie propagowaniem kultu, organizowaniem uroczystości i akcją wydawniczą zajęli się księża diecezjalni od 1913 r., gdy erygowano parafię bł. Wincentego Kadłubka przy kościele pocysterskim.
W 1945 r. do Jędrzejowa wrócili Cystersi, sprowadzeni przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Starania o kanonizację bł. Wincentego rozpoczęły się od wniesienia sprawy w 1959 r. do Stolicy Apostolskiej przez opata mogilskiego - o. Ciesielskiego, prezesa Kongregacji Cystersów Polskich, przy wsparciu Episkopatu Polski. Ks. Naruszewicz w Rzymie został mianowany postulatorem kanonizacji. W 1960 r. bp Kaczmarek potwierdził, że kościół bł. W. Kadłubka to sanktuarium diecezji kieleckiej. Z czcicielami Błogosławionego przy jego relikwiach modlili się m.in. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i metropolita krakowski - kard. Karol Wojtyła, którego wówczas wypowiedziane słowa brzmią wciąż aktualnie: „Przyszłość naszego katolicyzmu zależy w dużej mierze od tego, jak to doświadczenie próby przeżyjemy i czy z niej wyjdziemy wzmocnieni (...). W czasach Wincentego młode ówczesne chrześcijaństwo w Polsce było też poddane próbie, było ono bowiem w epoce pierwszych Piastów zagrożone...”.
Sanktuarium Błogosławionego licznie odwiedzają pielgrzymi z kraju i ze świata, a wśród nich byli np. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z abp. Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Wydawane są książki z zakresu dziedzictwa Cystersów i o bł. Wincentym Kadłubku. W ramach obchodów 1000-lecia archidiecezji krakowskiej odbyło się sympozjum naukowe, zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, którego pokłosiem jest opracowanie: Mistrz Wincenty Kadłubek...
Jędrzejowianie ufają, że patron ich miasta - bł. Wincentego będzie kanonizowany. W 240. rocznicę beatyfikacji o procesie kanonizacyjnym mówią zakonnicy z jędrzejowskiego archiopactwa Cystersów:
Przeor Ojców Cystersów w Jędrzejowie - o. Aleksy Chalcarz: „Wynikły trudności w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego, gdy zmarł postulator - ks. Naruszewicz i nie był mianowany nowy. Bieg procesu został więc zatrzymany i czeka na wznowienie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Listy postulacyjne hierarchów Kościoła i Dokumenty o heroiczności cnót bł. W. Kadłubka. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński zawiózł do
Rzymu dokumenty o Błogosławionym, oryginały i fotokopie. Adwokat Ms. Veraia miał je opracować, ale wyłonił się problem udowodnienia heroiczności cnót, bo akta wymagały uzupełnień historycznych”.
Opat jędrzejowski - o. Edward Stradomski dodaje: „Ostatnio abp Edward Nowak, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przekazał nam informację o konieczności podjęcia od nowa sprawy kanonizacji przez ustanowienie postulatora, który uzupełni akta i wdroży postępowanie procesu kanonizacyjnego. Postulatorem ma zostać wicegenerał Cystersów w Rzymie. Czekamy również na powołanie postulatora i wicepostulatorów w kraju. W intencji kanonizacji modlimy się codziennie podczas Mszy św. przy relikwiach Błogosławionego i po każdej Mszy św. w niedziele oraz z racji odpustów i pielgrzymek”.

Wincenty Kadłubek (ok. 1150/60-1223), scholastyk kapituły krakowskiej, prepozyt kolegiaty sandomierskiej, biskup krakowski, cysters w jędrzejowskim klasztorze, autor „Kroniki polskiej”; beatyfikowany w 1764 r. przez papieża Klemensa XIII; patron diecezji sandomierskiej i kieleckiej oraz Jędrzejowa i Sandomierza; ojciec kultury polskiej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny na Jasnej Górze

2018-12-08 20:23

BPJG

Na Jasnej Górze, w sobotę 8 grudnia, uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem, przy figurze Maryi Niepokalanej na placu przed Szczytem, miał miejsce hołd z kwiatów, przeżywany na wzór rzymski w łączności z papieżem Franciszkiem. Szczególnym punktem obchodów tegorocznej uroczystości było poświęcenie nowej, perłowej sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Krzysztof Świertok

Nowa sukienka to kolejne, niezwykłe wotum przygotowane dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Perłowa sukienka jest wzorowana na sukience skradzionej z Cudownego Obrazu w 1909 r., a wykonał ją Andrzej Majewski, artysta malarz i hafciarz.

„Dziś będzie miała piękna chwila, gdy zobaczymy Maryję w nowej sukni, w sukni perłowej, która została przygotowana przez pana Andrzeja Majewskiego, naszego dobrodzieja i przyjaciela Jasnej Góry, wielkiego czciciela Matki Bożej Jasnogórskiej – mówił przed głównymi uroczystościami o. Sebastian Matecki - Suknia perłowa to upamiętnienie tej sukni, która niegdyś w bardzo tajemniczych okolicznościach zniknęła z Jasnej Góry razem z koronami. Jest to wielki, piękny dar na jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości i na ten czas Święta Niepokalanej”.

„Niektórzy mówią, że najładniej Matka Boża się prezentuje po prostu w oryginalnej swojej szacie, ale wspaniały zwyczaj każe nam ozdabiać obraz, tym bardziej, że większość tych klejnotów, drogocennych wotów i kamieni szlachetnych pochodzi z darów ludzkich, są w nich wypisane ludzkie przeżycia, ludzkie serca, które dziękują, które proszą i chcemy, żeby ta ozdoba Maryi bardzo związana z ludzkim życiem mogła tak blisko Niej być, na samej ikonie” – powiedział o. Matecki.

„Teraz serce mi płonie, tyle myśli przebija się przez głowę – wyznał przed odsłonięciem obrazu Andrzej Majewski – Słyszę, że sukienka się podoba ludziom, jestem bardzo zadowolony, bo chodziłem spięty czy się spodoba. W sercu mam wielkie i piękne słowa, które teraz trudno posklejać”.

Uroczyste odsłonięcie obrazu i poświęcenie nowej perłowej sukienki nastąpiło o godz. 16.15 tuż przed Nieszporami ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obecni byli ojcowie i bracia paulini, na czele z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą.

„Jest to, chyba mogę tak powiedzieć, spełnienie pragnień skrywanych od lat w sercu artysty – powiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry - Panie Andrzeju, dziękuję za ten niezwykły dar, wyraz osobistej pobożności, ale i kunsztu artystycznego. Sukienka perłowa nałożona na obraz jasnogórski niech przypomina nam piękno, nieskalaność i oddanie Bogu jakie dokonało się w sercu Maryi. Jak apokaliptyczne bramy wykonane z pereł prowadziły do świętego miasta Jeruzalem niech Maryja będzie nam bramą perłową prowadzącą do spotkania z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem”.

Głos zabrał Andrzej Majewski, który opowiedział o początkach swojej artystycznej działalności. Poświęcenia nowej sukienki dokonał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Po Nieszporach z Kaplicy Cudownego Obrazu wyruszyła procesja na plac przed Szczytem, gdzie przy figurze Maryi Niepokalanej wierni złożyli wiązanki białych kwiatów w tzw. „hołdzie z kwiatów”. Tradycja ta została zapoczątkowana na Jasnej Górze w 2009 r., kiedy to poświęcona została nowa figura Maryi Niepokalanej.

Tu słowa do zgromadzonych wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Wszystkich zgromadzonych proszę, niech w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę nasz szacunek i cześć do ziemskiej Ojczyzny Matki będzie obecny również w tym geście złożenia kwiatów u stóp Niepokalanej. Uwielbiając Maryja hołdem z kwiatów wypowiedzmy nasz hołd wdzięczność za Jej opiekę nad Polską”.

Modlitwę zawierzenia, którą poprzedziła uroczysta intrada, odczytał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski: „W październiku 1917 r., kiedy na tym miejscu zdemontowano pomnik cara Aleksandria II po 28 latach zawłaszczenia tego miejsca przez zaborcę, stanęłaś na niewielkim podwyższeniu w drewnianej figurze Niepokalanej depczącej głowę węża. Był to pierwszy zwiastun wolności i niepodległości polskiej dopełniony 4 listopada 1918 roku wywieszeniem flagi biało-czerwonej z wieży jasnogórskiej. Maryjo, w tej nowej figurze podziwiamy Twoje piękno, dar miłości wszechmogącego Boga, Twoje bogactwo łaski staje się w darze macierzyństwa Jezusa Chrystusa naszym udziałem i naszą siła. Tam gdzie rozpanoszył się grzech jeszcze bardziej rozmnożyła się łaska. Przeniknij nasze serca, poznaj ich głębię, dlatego zawierzam Ci księzy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wspólnotę zakonu paulinów, spójrz na Tobie oddany lud, na nasze wspólnoty rodzinne, młodzież i nasze dzieci, zobacz nasze serca, które chcą odpowiedzieć na łaskę, ale uwodzone są siła przekłamań i panoszącego się zła. Dlatego prosimy Cię zwyciężaj łaską Boga (…)”.

Abp Wacław Depo, na podnośniku wozu strażackiego przygotowanego przez Państwową Straż Pożarną w Częstochowie został uniesiony na wysokość figury, gdzie złożył wiązankę z białych kwiatów.

Na zakończenie uroczystości hołd z kwiatów Matce Bożej złożyli ojcowie paulini oraz mieszkańcy Częstochowy, którzy przybyli na plac przed jasnogórskim Szczytem.

Uroczystości zakończy Apel Jasnogórski o godz. 21.00 w Kaplicy Matki Bożej.

*

Obchody uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny na Jasnej Górze zostaną przedłużone aż do następnego dnia, dzięki Siostrom Honoratkom, które zapraszają wysłuchania Nieszporów o Niepokalanym Sercu Maryi. Muzykę do Oratorium napisał Paweł Bębenek, znany kompozytor współczesnej muzyki sakralnej. Autorką libretta przygotowanego w oparciu o teksty bł. Honorata Koźmińskiego jest s. Anna Duda ze zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Oratorium zostało wykonane już kilkakrotnie w różnych miejscach, a nakładem Edycji Świętego Pawła ukazała się płyta z nagraniem dzieła. Oratorium zabrzmi w bazylice jasnogórskiej w niedzielę, 9 grudnia o godz. 14.30. Wśród wykonawców pojawią się artyści m. in. z Częstochowy, Warszawy i Lublina. Głównym Organizatorem koncertu jest Fundacja z Różą.

o. Stanisław Tomoń

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Z Niepokalaną modlili się o dar wiary

2018-12-09 21:58

Kamil Krasowski

Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio w Zielonej Górze 8 grudnia zorganizowała „Wieczór z Niepokalaną”. Czuwanie wpisywało się w obchodzoną tego dnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Karolina Krasowska
Uczestnicy spotkania modlili się za swoje rodziny i o dar wiary dla tych, którzy ją utracili

Spotkanie odbyło się w parafii św. Alberta, a poprowadził je opiekun wspólnoty ks. Krzysztof Hojzer. Uczestnicy sobotniego nabożeństwa modlili się o dar wiary dla tych, którzy ją utracili. – Spotykamy się dzisiejszego wieczoru, żeby prosić Niepokalaną o dar wiary. Matka Najświętsza w sposób niezwykły pokazała nam swoim człowieczeństwem i zawierzeniem Panu Bogu, czym jest wiara i jaką łaską jest wiara, którą daje Bóg. Chcielibyśmy ją dzisiaj poprosić, aby takiej wiary nas nauczyła, ale też ją ofiarowała. Przez Jej Niepokalane Poczęcie, niezwykłą świętość chcemy prosić Boga, aby takiej łaski nam udzielił – powiedział ks. Krzysztof.

Spotkaniu towarzyszyła szczególna modlitwa za rodziny i tych wszystkich, którzy utracili swoją wiarę, a każdy z uczestników nabożeństwa otrzymał Cudowny Medalik oraz błogosławieństwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem