Reklama

50-lecie święceń kapłańskich ks. inf. Stanisława Szwajkosza

28 maja 1959 r. w Gorzowie Wlkp. bp Wilhelm Pluta udzielił święceń kapłańskich diakonom, którzy w 1972 r. zostali inkardynowani do diecezji szczecińsko-kamieńskiej: Tadeuszowi Drewkowi, Stanisławowi Gulczyńskiemu, Henrykowi Jędrychowskiemu, Joachimowi Lemke, Tadeuszowi Marszelewskiemu, Władysławowi Obaczowi i Stanisławowi Szwajkoszowi. Stali się oni ważnymi autorami minionego półwiecza naszej kościelnej historii. Kapłani ci spotkają się na Mszy św. dziękczynnej 3 czerwca br. w Trzęsaczu, a 4 czerwca w Mrzeżynie. Pragnę życzyć Przewielebnym Księżom obfitości łask Bożych i opieki naszej Patronki - Matki Kościoła.

Troska o Kościół partykularny w wymiarze parafialnym, a nade wszystko diecezjalnym, stała się wyjątkowo bliska ks. inf. Stanisławowi Szwajkoszowi. Ksiądz Infułat, mimo że urodził się w diecezji tarnowskiej, to jednak całe życie poświęcił Kościołowi nad Odrą i Bałtykiem.
Ks. inf. Szwajkosz przyszedł na świat 5 października 1932 r. we wsi Nieczajna, pow. Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, jako syn Antoniego i Marii zd. Kijowska. Rodzice ks. Stanisława w okresie międzywojennym (przez 12) lat byli we Francji. Tam też urodziły się jego starsze siostry. Rodzice mieli sześcioro dzieci. Dwoje zmarło jako niemowlęta. W 1938 r. trzynastoletnią siostrę zabił piorun. W 1939 r. zmarł ojciec, a w 1966 r. matka. Młodszy brat zmarł w 2000 r., zostawiając czworo dzieci. Najstarsza siostra urodziła i wychowała dziewięcioro dzieci. Mieszka w rodzinnej miejscowości przy najmłodszej córce.
Ksiądz Infułat do Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1947 r. ukończył 7 klas. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 1950 r. w Krakowie, uczęszczając do klasy VIII i IX, a do następnych dwóch - X i XI - w Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. Egzamin maturalny zdał w 1954 r. W tym też roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu.
Jak wspomina, na jego powołanie wpłynęła przede wszystkim atmosfera domu rodzinnego: wspólna rodzinna modlitwa, śpiew Godzinek, a w marcu śpiew pieśni do św. Józefa, a także postawa dobrych kapłanów, którzy pojawili się na jego drodze. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1959 r. w Gorzowie Wlkp.
Pierwszą placówką duszpasterską ks. Szwajkosza była parafia pw. św. Mikołaja w Sulęcinie, gdzie przez dwa lata był wikariuszem (1959-61). Kolejnymi wikariatami były parafie w: Starej Dąbrowie k. Stargardu Szczecińskiego (1961-62), Bledzewie k. Skwierzyny (1962-65), Zieleniewie k. Choszczna (1965-66) i pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (1966-71).
Ze Szczecina bp Jerzy Stroba skierował ks. Stanisława Szwajkosza do Świnoujścia, do parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza na stanowisko wikariusza, z troską o dzielnicę Warszów. W międzyczasie ks. Szwajkosz zajął się również organizacją parafii w Przytorze. Tam zakupił dom (gdzie obecnie mieszkają Siostry Uczennice Krzyża) i tam też zamieszkał. Mieszkał zaledwie kilka miesięcy. W świnoujskiej parafii Ksiądz Infułat podejmował w porozumieniu z ówczesnym proboszczem ks. kan. Józefem Anczarskim wiele inicjatyw związanych z troską o dzielnicę Warszów. Odprawiał po domach Msze św. nie tylko w niedziele, ale i w dni powszednie. Za poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 1974 r. wytoczono mu cztery kolegia (dwa w Świnoujściu i dwa w Szczecinie). Nasyłano na ks. Szwajkosza pracowników Służby Bezpieczeństwa i podejmowano różne akcje, żeby mu „wybić z głowy” starania o pozwolenie na budowę kościoła na Warszowie.
W 1973 r. z parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza została wydzielona parafia Chrystusa Króla, gdzie ks. Szwajkosz został pierwszym proboszczem. Do starań o budowę nowego kościoła na Warszowie doszło zadanie budowy plebanii przy kościele Chrystusa Króla. Starania, uporczywe i trudne, zostały uwieńczone powodzeniem. Prawie równocześnie Ksiądz Infułat otrzymał pozwolenie na budowę plebanii przy parafii Chrystusa Króla i kościoła na Warszowie. Budowa plebanii trwała bardzo krótko. Jej surowy stan był wykonany w ciągu czterech miesięcy. Także budowa kościoła posuwała się w dobrym tempie - kaplica i sale obok. Wykonano je w ciągu siedmiu miesięcy.
Bp Majdański, widząc ofiarną pracę Księdza Infułata, powołał go do budowy seminarium. Pod koniec czerwca 1981 r., po 10 latach pracy w Świnoujściu, został przeniesiony do Szczecina, do parafii św. Stanisława Kostki z zadaniem podjęcia prac przy budowie Wyższego Seminarium Duchownego. Przez 10 lat był bardzo intensywnie zaangażowany w budowę seminarium, pełniąc równocześnie funkcję proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, która w pewnym okresie liczyła nawet 37 tys. mieszkańców. Obecnie po czterokrotnej reorganizacji liczy 13 810 wiernych.
Powtórny powrót ks. Szwajkosza do Szczecina rozpoczął się bardzo pracowicie. Były już rozpoczęte - przez jego poprzednika ks. kan. Jerzego Sosnę - prace przy odbudowie dachu kościoła (Należy tutaj zauważyć, że kościół, ceglany, neogotycki, powstały w latach 1888-1890, podczas II wojny światowej był zniszczony w 74%). Po jego odbudowie Ksiądz Infułat podjął starania związane z budową domu katechetycznego. Budowa trwała zaledwie dwa lata (1983-85). Z chwilą przejścia religii do szkoły w domu tym mieszkają księża wikariusze i rezydenci oraz siostry zakonne. Jedno skrzydło budynku służy celom diecezjalnym (Radio VOX i apteka). Budowa domu katechetycznego była konieczna, gdyż w przeciwnym razie nie byłaby możliwa renowacja zniszczonych w czasie wojny sklepień kościoła. Prace przy odbudowie sklepień były bardzo trudne, wykonała je ekipa fachowców z Tarnowa i z rodzinnych stron Księdza Infułata.
Po ukończeniu podstawowych prac konserwatorsko-budowlanych kościoła, wystroju wnętrza podjął się Czesław Dźwigaj, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wszystkie elementy wystroju wykonane są w brązie. W międzyczasie zostały wykonane: posadzka, nowe ławki i witraże. 13 maja 1989 r. bp Majdański dokonał konsekracji kościoła po jego całościowym odnowieniu. Na jubileusz 50-lecia erygowania parafii (1951-20 V - 2001) został odbudowany hełm wieży kościoła.
Obok osiągnięć materialnych, również duchowe są imponujące. Świadczy o tym dobrze prowadzone duszpasterstwo. Nie sposób tutaj jednak je omawiać. Należy zaś mocno podkreślić specyfikę tej wspólnoty parafialnej. Przede wszystkim jest to parafia ludzi pracy i stoczniowców. Stąd też 31 marca 2009 r. do parafii, jako pierwszej w archidiecezji, przybył abp Andrzej Dzięga, by odprawić Mszę św. i modlić się za ludzi pracy i stoczniowców, a także w intencji całej archidiecezji. Arcybiskup Metropolita tutaj właśnie zaapelował o codzienny Różaniec we wspomnianych intencjach. Należy również mocno wyakcentować fakt, że za czasów pełnienia posługi kapłańskiej Księdza Infułata z parafii wyszło 16 kapłanów i 5 sióstr zakonnych. Z pewnością jest to też owoc nieustannej modlitwy parafian w pierwszą niedzielę miesiąca, zw. niedzielą adoracyjną, w intencji powołań. Nie sposób również, w dobie kryzysu rodzin, nie zauważyć permanentnie prowadzonego duszpasterstwa rodzin. Od ponad 20 lat w parafii corocznie od połowy lutego do końca kwietnia jest prowadzony kurs przedmałżeński. To również ta parafia jest świadkiem wizyt ważnych gości zagranicznych, m.in.: abp. Luigiego Poggi, kard. Joachima Meissnera z Kolonii, a z polskich hierarchów, biskupów: Jerzego Ablewicza, Ignacego Tokarczuka, Tadeusza Gocłowskiego i sekretarza Episkopatu Polski - Bronisława Dąbrowskiego.
W parafii gościli także: Ojcowie Dominikanie (1,5 roku) oraz Siostry Uczennice Krzyża. Niezapomnianą datą pozostanie również 10 czerwca 1987 r. Tego dnia do Szczecina przybyła Matka Teresa z Kalkuty wraz z Siostrami Misjonarkami Miłości, które tu zamieszkały i rozpoczęły swą misję wśród najbiedniejszych z biednych. Siostry mieszkały tutaj 2 lata.
Praca Księdza Infułata została doceniona przez Kościół. W 1980 r. bp Kazimierz Majdański mianował ks. Stanisława Szwajkosza kanonikiem (ze względu na pełnione funkcje w kapitule przysługiwał mu tytuł prałata) Kamieńskiej Kapituły Kolegiackiej, w której w latach 1980-1997 był jej promotorem, a w kolejnych (1997-2008) - prepozytem. Natomiast 14 listopada 1985 r. został mianowany przez Stolicę Apostolską prałatem honorowym Jego Świątobliwości, a 9 października 1996 r. - protonotariuszem apostolskim (infułatem).
Ksiądz Infułat przez prawie 25 lat pełnił ważne funkcje kurialne w diecezji. W latach 1984-2000 był wikariuszem generalnym, a od 2000 r. - wikariuszem biskupim ds. budownictwa sakralnego. 31 marca 2009 r. abp Andrzej Dzięga mianował Księdza Infułata wikariuszem biskupim.
W imieniu Redakcji „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” życzę Księdzu Infułatowi dalszych tak twórczych działań na rzecz naszego Kościoła partykularnego i wielu darów Ducha Świętego.

2012-11-19 12:00

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież do narodu ukraińskiego: w waszym cierpieniu ożywa krzyż samego Chrystusa

2022-11-25 19:08

[ TEMATY ]

papież

list

modlitwa za Ukrainę

PAP/FABIO FRUSTACI

Nie ma dnia, w którym nie byłbym blisko was i nie nosił was w moim sercu i mych modlitwach. Wasz ból jest moim bólem. Dziś widzę was na Chrystusowym krzyżu; was, którzy cierpicie z powodu terroru, rozpętanego przez tę agresję - pisze papież Franciszek w poruszającym liście do narodu ukraińskiego. Zapewnia w nim o nieustannej modlitwie, podziwie i bliskości, względem wszystkich, cierpiących z powodu trwającej wojny.

Publikujemy treść papieskiego listu:

CZYTAJ DALEJ

Ingres bp. Szymona Stułkowskiego do bazyliki katedralnej płockiej

2022-11-26 12:32

[ TEMATY ]

ingres

Płock

bp Szymon Stułkowski

PAP/Rafał Guz

W Płocku rozpoczęła się uroczysta Msza św. połączona z ingresem bp. Szymona Stułkowskiego do bazyliki katedralnej. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, mianowany 22 października przez Ojca Świętego Franciszka biskupem płockim, kanonicznie objął obowiązki biskupa diecezjalnego 31 października.

Dzisiejsza uroczystość jest dniem liturgicznej inauguracji posługi nowego biskupa płockiego. Mszę św. transmituje TVP 3 Warszawa, Telewizja Trwam, Katolickie Radio Diecezji Płockiej na kanale YouTube (KRDP TV), na facebooku KRDP i na antenie radiowej.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: Dzień skupienia dla diakonów stałych

2022-11-26 14:58

[ TEMATY ]

Jasna Góra

diakonat stały

Karol Porwich/Niedziela

Dzień skupienia przed nowym rokiem liturgicznym przeżywali dziś na Jasnej Górze diakoni stali. - Powierzamy się Maryi, umacniamy się w miłości do Boga, Kościoła, w służbie bliźnim - podkreślali. Na mocy święceń diakoni stali są duchownymi, ale utrzymują się z pracy zawodowej, mogą mieć rodziny (założone przed święceniami). Mogą udzielać sakramentu chrztu, udzielać Komunii świętej, błogosławić małżeństwa czy wygłaszać kazania. Swoje powołanie realizują także angażując się w dzieła charytatywne. W Polsce jest ich ponad 80.

Opiekę nad nimi sprawuje bp Rudolf Pierskała, który przewodniczył dziś Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję