Reklama

Niedziela Kielecka

Ekumeniczne spotkania

Niedziela kielecka 6/2013, str. 1, 6

[ TEMATY ]

ekumenizm

T. D.

Bp Kazimierz Ryczan przewodniczy nabożeństwu na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Bp Kazimierz Ryczan przewodniczy nabożeństwu na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan już za nami. Od 18 do 25 stycznia na modlitwie i przy „ekumenicznym stole” spotykało się niewielkie grono od kilkudziesięciu do ok. stu osób. Spotkania ekumeniczne w diecezji, która ma znikomą liczbę wiernych innych wspólnot chrześcijańskich, trudno mierzyć liczbami i spektakularnymi wydarzeniami. Trwają, są, wspólnie wielbią Boga i starają się rzucać kładki nad podziałami. Zgodnie przyznają - brakuje młodych entuzjastów ekumenizmu.

Program tego Tygodnia i hasło „Czego chce od nas Pan?” nawiązujące do tekstu proroka Micheasza, zostały przygotowane przez chrześcijan z Indii. Jest to jedno z tych miejsc, w którym wierzących w Chrystusa spotykają prześladowania za wiarę oraz gdzie cierpią oni z powodu wykluczenia społecznego. 80 proc. chrześcijan w Indiach pochodzi spośród ludzi należących do dalitów, czyli „niedotykalnych”, a więc w praktyce wyłączonych z normalnego życia społecznego i będących na jego marginesie - wyjaśnia diecezjalny referent ds. ekumenizmu ks. dr Paweł Borto.

W Trójcy Świętej na początek

Reklama

Tydzień rozpoczął się w kościele seminaryjnym Trójcy Świętej, a nabożeństwu przewodniczył bp Kazimierz Ryczan. Przy ołtarzu, obok biskupa kieleckiego, stanęli: pastor Andrzej Jeziernicki - naczelny prezbiter Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, ks. Władysław Tyszuk - proboszcz parafii św. Mikołaja Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Paweł Walczyński - proboszcz Kościoła Polskokatolickiego - parafii w Hucisku, pastor Janusz Daszuta - z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Wojciech Rudkowski - proboszcz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz księża rzymskokatoliccy. Oprawę liturgiczną przygotował Chór Seminaryjny.

- Dla Kościoła Katolickiego ten rok jest Rokiem Wiary (…). Wszystkich nas łączy już chrzest i wiara w jednego Boga w Trójcy Jedynego. Połączy nas też ostatni etap naszej ziemskiej drogi - śmierć, za której bramą czeka Pan. Ale pomiędzy chrztem i śmiercią mamy do przebycia drogę życia, na której Chrystus chce naszego świadectwa o Nim - świadectwa, które winno przekraczać ludzkie podziały - mówił ks. Borto.

Aby ekumeniczną modlitwą włączyć się w Rok Wiary, przedstawiciele poszczególnych Kościołów w formie pytań skierowanych do zebranych wiernych angażowali uczestników nabożeństwa do wspólnego wyznania wiary.

Reklama

Z kolei słowo do zgromadzonych, nawiązujące m.in. do wspólnych korzeni chrześcijan i Żydów, powiedział pastor Janusz Daszuta, z Kościoła Metodystów. Przypomniał biblijną wieżę Babel, gdzie ludzie przestali się rozumieć, wspominał Indie, gdzie jest ponad 1300 języków, mówił także o Polsce, gdzie trudno się porozumieć, pomimo jednego wspólnego języka. Zauważył, że chrześcijanie dali światu Jezusa, a Żydzi - Dekalog oraz że każdy, kto wierzy w Ducha Świętego, może wejść w osobistą relację z Bogiem, zmieniającą świat i znoszącą podziały.

Z duchownymi modliło się ok. 150 wiernych oraz alumni WSD i - po raz pierwszy - grupa uczestników projektu powołaniowego „Kleryk to... zostań nim na weekend i zobacz sam”. Spotkanie zakończyła agapa w Seminarium, z wyśmienitym żurkiem i piątkową rybą. Wiadomo, wspólny stół i posiłek łączą, pomagają lepiej się poznać, zmniejszać uprzedzenia.

W polskokatolickiej parafii w Hucisku

19 stycznia. Hucisko przed Stąporkowem. Ludziom zgromadzonym w ten wieczór w polskokatolickiej parafii przesyła pozdrowienia aż z Syberii o. Karol Lipiński, oblat ze Świętego Krzyża - tam jednak musi być zimniej w polskokatolickiem kościele Wniebowzięcia NMP (ładnie ostatnio odnowionym). Pomimo zimna - dobrze się słucha Słowa Bożego i kolęd w wykonaniu Chóru Politechniki Świętokrzyskiej. Chórzyści pod kierunkiem założycielki chóru - Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz zaśpiewali kilkanaście kolęd polskich, ukraińskich, rosyjskich, angielskich.

Słowo do zebranych wygłosił ks. kan. Władysław Tyszuk, proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Kielcach. Mówił m.in. o wspólnym spożywaniu Paschy - „jako przedsionku do nieba”, o znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijan, zaapelował „o większe zaangażowanie w wysławianie miłości Bożej, o pokorę - bo pokornym Bóg objawia się wyżej”.

Na zakończenie zebranych pobłogosławili: ks. Paweł Borto, ks. Władysław Tyszuk, pastor Janusz Daszuta i gospodarz parafii polskokatolickiej - ks. Paweł Walczyński.

Następnie przy wyśmienitym bigosie i smalcu z ogórkami wspominano 7 lat spotkań w Hucisku, 10 lat kierowania parafią przez ks. Walczyńskiego, działalność świetlicy środowiskowej „Zapiecek” (obecnie prowadzi ją gmina), uruchomionej we współpracy z księdzem katolickim, dawnym proboszczem Odrowąża - Markiem Migockim. Wspólnie śpiewane kolędy - one także stawały się łącznikiem.

Spotkania

Ekumeniczne modlitwy i spotkania w ramach Tygodnia odbyły się także w cerkwi prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy, u ojców kapucynów w parafii św. Franciszka z Asyżu - z modlitwą kanonami Taizé, w kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, w kościele ewangelicko-augsburskim (Ekumeniczna Świątynia Pokoju) i na zakończenie - w kościele ewangelicko-metodystycznym.

Jaka konkluzja wynika ze spotkań, z dyskusji po modlitwach? Uprzedzania i niechęci osłabiają ewangelizację współczesnego świata. Nie można biernie godzić się z trudnym dziedzictwem podzielonego chrześcijaństwa, przejętym od poprzednich pokoleń uczniów Chrystusa. Dążenie do jedności jest wymagające, a jego podglebie musi stanowić pokora wewnętrzna, stała modlitwa, gotowość przebaczenia i poszukiwania prawdy. Jeden Kościół - to dla wielu ogromny i wymarzony dar.

2013-02-06 11:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Lekcja ekumenizmu

2020-09-16 11:29

Niedziela bielsko-żywiecka 38/2020, str. V

[ TEMATY ]

ekumenizm

koncert

Monika Jaworska

Koncertowano w kościele św. Klemensa

Koncertowano w kościele św. Klemensa

W Ustroniu odbywa się XVI Festiwal Ekumeniczny. Składają się na niego koncerty różnych wykonawców i inne wydarzenia o charakterze ekumenicznym.

Festiwal otwarto 4 września w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Pojawili się m.in. przedstawiciele Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego (ChSE) w Ustroniu, które organizuje festiwal we współpracy z miejscowymi parafiami katolickimi i ewangelickimi oraz instytucjami kultury. – Nasze stowarzyszenie działa od lat, by pogłębiać międzywyznaniową wspólnotę mieszkańców naszego miasta oraz szczególnie bogatego historycznie Śląska Cieszyńskiego. Pozwala dostrzec różnorodność tradycji, a zarazem uczy tolerancji, wzajemnego poznania oraz poszanowana. Dzięki odbiorcom festiwalu jest żywą formą przekazu idei ekumenicznych. Stanowi również rozszerzenie oferty kulturalnej naszego miasta oraz powiatu cieszyńskiego. Upowszechnia chrześcijańską twórczość religijną oraz sakralną – podkreśla przewodniczący ChSE Łukasz Sitek, który powitał zebranych na inauguracji.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra powraca do spotkań przed beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego

2020-09-24 18:06

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Jasna Góra

Mazur/episkopat.pl

Jasna Góra

Jasna Góra

Po wakacyjnej przerwie Jasna Góra powraca do spotkań w cyklu „Maryjna droga do świętości Prymasa Jasnogórskiego kard. Stefana Wyszyńskiego”. Stanowią one przygotowanie do beatyfikacji tego, który „wszystko postawił na Maryję”. Tytuł najbliższego spotkania, 27 września to „Królewska pieśń narodu. Historia zapisana słowami i muzyką”.

Tym razem rozmowa dotyczyć będzie także królewskiego miasta Krakowa, a ściślej miejsca męczeństwa św. Stanisława biskupa, patrona Polski a więc Skałki, gdzie posługują paulini - powiedział o. Mariusz Tabulski, organizator dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Dodał, że kard. Stefan Wyszyński był tam częstym gościem, zwłaszcza na majowych uroczystościach połączonych z procesją.

Jednak i element królewskości Maryi bardzo mocno wpisany jest w dzieje Krakowa. - Królewski Kraków, bo miasto królów a jednocześnie Maryja, która jest naszą królową i taki szczegół, że po 1430r. kiedy obraz został zbeszczeszczony, w czasie napadu husytów na Jasną Górę to pierwsza peregrynacja obrazu odbyła się właśnie z Krakowa, gdzie ikona poddana była renowacji - wyjaśnia o. Tabulski i dodaje, że w Krakowie, w bazylice mariackiej znajduje się wierna kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wieża tej bazyliki ma koronę na cześć Maryi, a więc ten element królewskości Maryi dotyka najważniejszych miejsc tego miasta.

Gośćmi spotkania przed beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego będą o. Grzegorz Prus, paulin, który przez ostatnie 6 lat był przeorem na krakowskiej Skałce i twórcy oratorium o kardynale „Soli Deo per Mariam” - Hubert Kowalski i Piotr Pałka.

Jak podkreślają pochodzący z Krakowa twórcy „kluczem do oratorium są słowa Prymasa Wyszyńskiego wypowiedziane 14 lutego 1953r.: „Wszystko postawiłem na Maryję. I to Jasnogórską”.

O. Tabulski podkreśla, że będzie to spotkanie z młodym pokoleniem, które nie znając bezpośrednio Prymasa, medytując nad jego słowami i życiem odkryło piękno człowieka niezłomnego, podobnego do św. Stanisława, miłującego Ojczyznę, który „mówił też bardzo mocno a jego non possumus padło właśnie w Krakowie”.

Spotkanie „Maryjna droga do świętości Prymasa Jasnogórskiego kard. Stefana Wyszyńskiego” odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 września o godz. 19.30 w Sali Papieskiej.

Apelem Jasnogórskim tego dnia rozpocznie się czuwanie modlitewne w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, w intencji dobrego przygotowania do beatyfikacji a przez wstawiennictwo Prymasa Tysiąclecia zanoszone będzie też błaganie za Ojczyznę i o ustanie epidemii w Polsce i na świecie.

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie w czasach niepewności

2020-09-24 23:14

archiwum organizatorów

Już po raz drugi Konferencja Episkopatu Polski w osobie Przewodniczącego Rady d/s Społecznych abp. Józefa Kupnego zaprasza przedsiębiorców z całej Polski na II Ogólnopolską Pielgrzymkę, na Jasną Górę.

„Pielgrzymki Przedsiębiorców” od hasłem „Pod Twoją obronę! Zawierzam Tobie moja firmę”, odbędzie się w niedzielę 4 października. Organizatorzy: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” napisali: „Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy prowadzą swoje firmy, bez względu na ich wielkość czy branżę. Zapraszamy także freelancerów i przedstawicieli wolnych zawodów…” Odnosząc się do aktualnej sytuacji, stwierdzają: „Każdemu z nas towarzyszy niepewność jutra i borykamy się z podobnymi problemami. Dodatkowo nasze społeczeństwo mierzy się z nową sytuacją i skutkami zamrożenia gospodarki. Osoby przedsiębiorcze, pracodawcy, ludzie z inicjatywą, odpowiadają nie tylko za własne rodziny, ale często też za pracowników i ich rodziny. Mimo trudnych czasów, w których przyszło im prowadzić swoją działalność, chcą mieć nadzieję i być silni. Wychodząc naprzeciw tym pragnieniom 4 października 2020 r. mogą zawierzyć swoje firmy Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

W spotkaniu, jako goście specjalni, wystąpią : Ks. Wojciech Węgrzyniak i dziennikarz ekonomiczny Jacek Krzemiński. Organizatorzy apelują: „Przedsiębiorcy, bądźmy razem! Jasna Góra to miejsce, gdzie od wieków dzieją się cuda! Zanieśmy tam Bogu wszystkie nasze radości, sukcesy i problemy.”

Więcej szczegółów, w tym rejestracja i szczegółowy program pielgrzymki, na: www.pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję