Reklama

Niedziela Legnicka

Szpital miejscem nowej ewangelizacji

Niedziela legnicka 6/2013, str. 1

[ TEMATY ]

Dzień Chorego

Ks. Waldemar Wesołowski

Bp Stefan Cichy udziela sakramentu namaszczenia w ośrodku Samarytanin

Bp Stefan Cichy udziela sakramentu namaszczenia w ośrodku Samarytanin

Potrzeba duchowego wsparcia w trakcie leczenia znajduje swoje uzasadnienie w słowach skierowanych przez Chrystusa do Apostołów, „aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych …” (Łk 9, 2). Jezus, głosząc Ewangelię, czynił cuda. Wiele z nich było uzdrowieniem z różnych chorób i dolegliwości. Przy tym jednak zawsze domagał się wiary i pytał o wiarę uzdrawianych.

Kościół Chrystusowy, nie ustając w swojej misji ewangelizacyjnej, uwzględnia więc potrzeby ludzi chorych przez wspieranie i prowadzenie formacji różnych grup i organizacji katolickich działających w służbie zdrowia. Troska o rozwój duchowy w służbie zdrowia była przedmiotem zainteresowania bł. Jana Pawła II i kontynuuje ją także Ojciec Święty Benedykt XVI. Różne zagadnienia związane z opieką i pobytem w szpitalu zostały poruszone w jego encyklice Deus Caritas est. Posługa w duchu miłości w domu cierpienia, jakim jest szpital, to konieczność. Efektem postawy odrzucającej miłość w stosunku do chorego są dążenia do eutanazji. Cierpienie człowieka w różnych swoich odmianach będzie istniało zawsze, aż do skończenia świata i dlatego zarówno w aspekcie humanitarnym jak i duchowym człowiek chory wymaga wsparcia i pocieszenia. Tam, gdzie kończą się możliwości ludzkie, wkracza Caritas Boża niesiona dziś przez Kościół, który od początku był blisko ludzi chorych i cierpiących.

Reklama

Niezwykle ważną rolę w ewangelizacji szpitalnej odgrywają kapłani-kapelani. Kapelan szpitalny powinien być człowiekiem o bogatej duchowości, ponieważ szpital jest miejscem spotkania się nieba z ziemią oraz ziemi z niebem. Jest to nie tylko miejsce leczenia ciał, ale i miejsce odchodzenia z tego świata. Dlatego też ludziom umierającym niezbędna jest pomoc duchowa. Posługa duchowa kapłana wobec odchodzących ma wymiar sakramentalny. Kapelan szpitalny niesie ludziom Chrystusa Eucharystycznego i wtedy w każde ludzkie cierpienie wchodzi „Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi dla nas gwiazda nadziei …” (Benedykt XVI, Orędzie na XIX Światowy Dzień Chorego, 2).

W Orędziu skierowanym do chorych w roku 2012 Ojciec Święty podkreślił znaczenie sakramentów uzdrowienia, a więc pokuty, namaszczenia i Komunii św., będących fundamentami duchowej pomocy w przechodzeniu z tego świata do domu Ojca. Do szpitala niejednokrotnie na ostatnie chwile swego życia na ziemi przychodzą ludzie, którzy od lat nie mieli nic wspólnego z Panem Bogiem, byli oporni na to, co nadprzyrodzone. Dla naprawy tych ludzkich serc, dla ich otwarcia się na łaskę Bożego Miłosierdzia potrzebny jest niejednokrotnie heroiczny wysiłek ze strony kapłanów, jak i osób świeckich spośród personelu medycznego.

Obecność bliskich przy chorym, zwłaszcza odchodzącym z tego świata, to również okazja do ewangelizowania rodziny chorego. Na kapelanie szpitalnym ciąży powinność nie tylko ewangelizowania chorych, ale i personelu medycznego. Szczególnym miejscem w szpitalu jest kaplica, miejsce wyciszenia się i osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Trwa tam adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to miejsce nadziei wobec trudów cierpienia i zmagania się z chorobą. Kaplica szpitalna to miejsce kontemplacji także dla personelu medycznego, gdzie zanoszone są prośby o wsparcie w trudnościach życiowych i zawodowych.

Reklama

Wśród osób opiekujących się chorymi jest wielu ludzi głębokiej wiary, którzy podchodzą do pacjenta nie jak do jednostki chorobowej, ale widzą w nim w człowieka cierpiącego, który ma duszę, który swoje cierpienie ofiaruje Chrystusowi. Ta wzajemna relacja pomiędzy kapłanem, chorym a zespołem leczącym tworzy jakby łańcuch dobroci ewangelicznej.

Coraz ważniejszą rolę w ewangelizacji środowiska medycznego, szpitalnego mają do odegrania media katolickie, począwszy od wydawnictw prasowych, a skończywszy na mediach elektronicznych. Katolicka gazeta przy łóżku chorego nie jest już rzadkością. Powszechna dostępność do odbiorników radiowych czy telewizji umożliwia nawet obłożnie chorym korzystanie z dobrodziejstwa programów katolickich czy transmisji uroczystości religijnych. Cechą charakterystyczną szpitali - czego świadkiem jest autor tekstu - jest dobiegający z sal chorych głos z Radia Maryja. Codzienna emisja programów, modlitwa, umacnia chorych w dźwiganiu krzyża cierpienia, pomaga w terapii, jakiej zostają poddani w warunkach szpitalnych, a bywa i niekiedy tak, że przyczynia się do powrotu na drogę chrześcijańskiego życia tych, których duchowość była ogarnięta wieloletnią martwotą.

Ewangelizowanie w warunkach szpitalnych to praktyczna realizacja prawdy o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i grzechem, niesienie radości i nadziei ofiarowanej każdemu człowiekowi przez Stwórcę.

2013-02-06 11:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bóg nie opuszcza człowieka w cierpieniu

[ TEMATY ]

Dzień Chorego

Karolina Krasowska

Dzień Chorego w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Dzień Chorego w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

W diecezji trwają obchody 28. Światowego Dnia Chorego pod hasłem: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II w 1992 r.

Program tegorocznych diecezjalnych obchodów Dnia Chorego został przygotowany przez ks. Tomasza Duszczaka, diecezjalnego duszpasterza chorych i służby zdrowia. Ordynariusz diecezji bp Tadeusz Lityński przewodniczył będzie Mszy św. z udzieleniem sakramentu chorych w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu, gdzie odwiedzi chorych i spotka się z personelem. Bp Paweł Socha przewodniczył będzie obchodom Dnia Chorego w  w Nowej Soli, a bp Stefan Regmunt w Żarach. W Gorzowie obchody zaplanowano w Hospicjum św. Kamila, kościele Pierwszych Męczenników Polski oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim, natomiast w Zielonej Górze - w kościele Najświętszego Zbawiciela, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw oraz kościele i hospicjum w parafii św. Józefa Oblubieńca.

Zobacz zdjęcia: Światowy Dzień Chorego w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.

W parafii św. Józefa Mszy św. dla chorych i podopiecznych tamtejszego hospicjum przewodniczył proboszcz ks. kan. Leszek Kazimierczak. W homilii kapłan nawiązał do odczytywanej dzisiaj w Kościele we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej. - Kochani, także wy macie szczególny udział w głoszeniu współczesnemu światu swoistej Ewangelii, Ewangelii cierpienia. Ewangelizacja przez krzyż należy na pewno nie tylko do najtrudniejszych, ale i do najbardziej owocnych - mówił do chorych uczestniczących we Mszy św. ks. Kazimierczak. - Niejako pośrodku waszej misji, waszej biedy, w samym centrum waszego cierpienia, lęku i dramatycznych pytań jest zawsze Maryja, jest zawsze Matka - cudowna lekarka, zatroskana, współczująca i wspierająca jak ongiś w Kanie Galilejskiej. Pierwsze co wypada zrobić to dostrzec Jej obecność i przyjąć ofiarowaną pomoc, tak jak przyjęli ją obficie i z wdzięcznością uczestnicy wesela w Kanie Galilejskiej.

- Matka działa przez ludzi, posługuje się człowiekiem, ot choćby lekarzem, pielęgniarką, personelem, kapelanami, wolontariuszami, posługującymi w hospicjach i w szpitalach. Dziś w waszym imieniu oraz w imieniu Kościoła wyrażam wielką wdzięczność za ich ofiarną, cichą, codzienną i conocną posługę tak często przez innych niezauważoną - kontynuował proboszcz, a zarazem prezes Ośrodka Integracji Społecznej-Hospicjum przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.

- Kochani, Bóg nie zostawia was nigdy samych, choć często nam się tak wydaje. Nie opuszcza człowieka w cierpieniu. Nigdy. To szczególnie was zapewnia w dzisiejszym mszalnym czytaniu "jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę, w Jerozolimie doznacie pocieszenia - mówił ks. Kazimierczak. - Matką jest też Kościół, który staje dziś w tym dniu przy każdym chorym z darem modlitwy, pamięci i wielkiej wdzięczności za to, że ewangelizujecie cierpieniem. Kościół-Matka każdego chorego pociesza. Niech więc moc Eucharystii, w której uczestniczymy ofiaruje chorym niezachwianą nadzieję, poprzez przyjęcie sakramentu chorych, na zdrowie i życie, na wieczność i nieśmiertelność zaplanowaną przez Chrystusa i Tego, który na nas oczekuje.

CZYTAJ DALEJ

Bp Kaszak: trzeba powrócić do świątyń

2020-09-28 10:43

[ TEMATY ]

bp Grzegorz Kaszak

BP KEP

Bp Grzegorz Kaszak

Bp Grzegorz Kaszak

O potrzebie pokornej modlitwy i konieczności powrotu do świątyń mówił bp Grzegorz Kaszak, sosnowiecki ordynariusz w diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini. Z okazji miejscowych uroczystości odpustowych w niedzielę 27 września, hierarcha nawoływał do szczególnej wiary i ufności w czasie trwającej pandemii.

W swoim kazaniu bp Kaszak porównał zagrożenie epidemiczne do niebezpieczeństwa, które dotknęło Polskę w 1920 r. w wyniku bolszewickiego najazdu. W tym kontekście biskup zaznaczył, że, podobnie jak wówczas, możemy ocaleć dzięki modlitewnej jedności całego narodu: - Trzeba nam paść na kolana. Trzeba powrócić do świątyń. Trzeba wspomnieć mądrość naszych przodków, ojców. I to jest zadanie dla Was kochani i dla tego sanktuarium. Ono musi tętnić życiem. Trzeba nam tu upaść na kolana i dobrego Boga prosić o pomoc, obronę i ratunek. I zobaczycie, że jeżeli to czynić będziemy – Pan Bóg nas nie opuści! Zachowa nas w zdrowiu i oddali pandemię - zapewniał bp Kaszak.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, na czele z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Uczestnicy uroczystości odpustowych mieli także okazję oddać cześć XVI-wiecznemu wizerunkowi Cierpiącego Chrystusa Miłosiernego, który według legendy został uratowany z płonącego kościoła na Kresach przez rycerza z dworu królewskiego w Sienicznie.

CZYTAJ DALEJ

Świdnica: Ogólnopolski Kongres Małżeństw - zapowiedź

2020-09-28 22:09

[ TEMATY ]

Świdnica

kongres małżeństw

archiwum prywatne

Kongres Małżeństw w Świdnicy

Kongres Małżeństw w Świdnicy

W dniach 2-4 października 2020 r. w Świdnicy odbędzie się kolejny Ogólnopolski Kongres Małżeństw. 

To już dziesiąty raz do Świdnicy przyjadą małżeństwa z całej Polski na trzydniową randkę, której celem jest pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania małżeństwa, a także wzmocnienie więzi między małżonkami przez słuchanie wykładów, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wspólne spędzenie czasu we dwoje lub w towarzystwie innych małżeństw.

W tegorocznej, jubileuszowej, edycji prelegentami będą: o. Cyprian Tomaszczuk OSB, Monika i Marcin Gajdowie ze Szczecina, ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz ks. dr Krzysztof Porosło z Krakowa, Monika i Marcin Gomółkowie, prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu w Zielonej Górze, Rafał Porzeziński (TVP Warszawa), Aneta Liberacka (Stacja 7.pl) - również z Warszawy i o. Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi.

Materiały organizatorów

Baner promujący wydarzenie

Baner promujący wydarzenie

Tematem wiodącym Kongresu jest: "Świętowanie i codzienność". Randkę umilą nam dwa koncerty: Beaty Bednarz i zespołu "Chudoba".

Ze względu na ograniczenia sanitarne, organizatorzy zmuszeni są do zmniejszenia ilości uczestników kongresu. - Miejsc już, niestety, nie ma, ale wszyscy zainteresowani tematem będą mogli odsłuchać i zobaczyć wszystkie wykłady po kongresie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kongresmalzenstw.pl - mówi Anetta Radecka z Fundacji Małżeństwo Rodzina.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję