Reklama

Z kraju

2013-03-25 12:11


Niedziela Ogólnopolska 13/2013, str. 9

Kongres o roli małżeństwa i rodziny

„Najsilniejsza ochrona przed zagrożeniami”

O zagrożeniach spowodowanych niewłaściwymi relacjami w rodzinie, wynikającymi nie tylko z braku zaufania, ale także m.in. z niezaradności życiowej czy różnych źródeł nietrzeźwości - rozmawiano podczas sesji „Rodzina najsilniejszą ochroną przed zagrożeniami”, która odbyła się 16 marca na UKSW w Warszawie w ramach Międzynarodowego Kongresu o Znaczeniu Małżeństwa i Rodziny w Życiu Osoby, Społeczeństwa, Narodu i Świata. Trzydniowemu kongresowi towarzyszyła idea integracji działań wspierających i chroniących małżeństwa i rodziny w Polsce, Europie i na świecie.

- Rodzina jest szkołą trzeźwości - mówił prof. Zbigniew Gaś z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podobnie o tym problemie wypowiadał się ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog z UKSW, który wyjaśnił, że „trzeźwość to umiejętność radzenia sobie z twardą rzeczywistością”. Natomiast o różnych działaniach rodziców, podejmowanych dla naprawy relacji z dziećmi, mówił z kolei dr Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. O wartości rodziny dla solidarności międzypokoleniowej i stabilności gospodarki państwa mówił podczas kongresu dr Stanisław Kluza z Instytutu Statystyki i Demografii. Przypomniał, że obecnie najbardziej aktywne na rynku pracy pokolenie osób urodzonych na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku często odkłada decyzję założenia rodziny lub w ogóle tego nie czyni ze względu na niekorzystne warunki ekonomiczne. Z kolei to samo pokolenie Polaków, żyjąc na emigracji (np. w Wielkiej Brytanii), należy do najbardziej dzietnych grup etnicznych, gdyż korzysta z przyjaznej polityki rodzinnej przyjmujących je państw. Ks. prof. Tadeusz Guz z KUL-u mówił natomiast o zagrożeniach związanych z ideologią gender.

Kraków

Światowe spotkanie małżeństw Ruchu END

W dniach 10-16 marca br. w Krakowie przebywała Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna (ERI) Ruchu Equipes Notre-Dame (END). Jak wyjaśniają Maria i Leszek Kukułkowie - para odpowiedzialna Regionu Polska, Międzynarodowa Ekipa pragnęła nie tylko poznać polskie małżeństwa, ale również wspólnie z nimi się modlić.

Reklama

ERI spotkała się 16 marca z polskimi małżeństwami END. Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył bp Jan Szkodoń. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z historią Ruchu END. O godz. 15. uczestniczyli w Koronce do Miłosierdzia Bożego. - Spotkanie ERI miało na celu m.in. pokazanie małżeństwom z Polski charakteru odpowiedzialności za Ruch i misji - mówią państwo Kukułkowie.

Istniejący w 79 krajach świata Ruch END, szczególnie ceniący duchowość małżeńską płynącą z sakramentu małżeństwa, został zapoczątkowany w 1939 r. we Francji. W Polsce Ruch istnieje od 2001 r., a Region powstał w 2005 r. i jest podzielony na 4 Sektory. W skład ERI wchodzi 15 osób: 7 małżeństw i kapłan. Obecnie są to pary z: Libanu, Brazylii, Australii, Kolumbii, Portugalii. Ich doradcą duchowym jest ks. Jacinto Farias z Portugalii.

Maria Fortuna-Sudor

Więcej na stronie: www.end.org.pl.

Bł. Jan Paweł II

Kanonizacja wkrótce?

Zdaniem emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, wiele wskazuje na to, że Ojciec Święty Jan Paweł II będzie kanonizowany w październiku 2013 r.

Kard. Saraiva Martins przypomniał, że w październiku 2013 r. przypada 35. rocznica inauguracji pontyfikatu bł. Jana Pawła II. Badanie cudownego uzdrowienia, które miało nastąpić w maju 2011 r. za wstawiennictwem polskiego papieża, kilka dni po jego beatyfikacji, jest już w fazie końcowej. Kilku lekarzy potwierdziło, że trwałego uzdrowienia osoby chorej nie można wyjaśnić naukowo. Kard. Martins powiedział, że do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęły setki doniesień dotyczących cudownych uzdrowień za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Uznanie cudu, który wydarzył się juz po beatyfikacji, jest koniecznym warunkiem kanonizacji.

Cudzysłów

Najdoskonalsze posłuszeństwo wobec Boga jest nie przez przykazanie, tylko przez miłość, nie przez prawa i rozkazy, tylko przez serce.

Smutek jest przepaścią, w której może wszystko utonąć, a pociecha jest podaną dłonią, która wyciąga z przepaści. My mamy wyciągać z przepaści, a nie popychać w nią.

Na progu nieba nie będą nas pytać: co robiłeś? - tylko: jak miłowałeś? Jak miłowałeś Boga i ludzi?

Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.

Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

Przełomowa - tak decyzję sądu komentują prawnicy niektórych członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Sąd nakazał prokuraturze na nowo wszcząć śledztwo ws. lotów do Smoleńska.

Budżet naszego kraju jest w coraz trudniejszej sytuacji. Już w lutym 2013 r. deficyt wyniósł 21,7 mld zł. Stanowi to 61 proc. planu rocznego.

72 proc. Polaków ocenia źle pracę rządu. Niewiele mniej - 67 proc. - ma złe zdanie o pracy premiera.

Prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec zarządu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śledztwo ma wyjaśnić kulisy decyzji KRRiT o rozłożeniu nadawcom na raty opłat za koncesje na pierwszy multipleks cyfrowy.

„Rzeczpospolita” ustaliła, że prezydent Bronisław Komorowski nie chce odrębnej ustawy o związkach partnerskich. Chce natomiast dwóch zmian w obowiązującym prawie. Miałyby dotyczyć informacji o stanie zdrowia partnera oraz zwolnienia z podatku spadkowego.

Ponad 180 tys. osób podpisało się już pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania przez rząd reformy obniżenia wieku szkolnego. Podpisy zbiera Fundacja Rzecznik Praw Rodziców: www.rzecznikrodzicow.pl.

Sąd Najwyższy oczyścił Tomasza Turowskiego, wieloletniego oficera wywiadu PRL, który szpiegował m.in. w Watykanie, z zarzutu kłamstwa lustracyjnego.

W Gdańsku doszło do brutalnego mordu. Z broni palnej zastrzelono tam 3-osobową rodzinę, w tym 14-miesięczne dziecko. Policja szybko schwytała podejrzanego. Jest nim 32-letni Rosjanin.

700 noworodków rocznie pozostawianych jest w polskich szpitalach; w samym województwie mazowieckim jest ich 200 - wynika z przeprowadzonego we współpracy z resortem zdrowia raportu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Warszawie.

Od 1 lipca 2013 r. ma ruszyć rządowy program refundacji in vitro - zapowiedział minister Bartosz Arłukowicz.

Kolumbia: biskup w stroju bezdomnego na kongresie diecezjalnym

2019-10-15 19:11

pb (KAI/avvenire.it) / Armenia

Ordynariusz kolumbijskiej diecezji Armenia przyszedł na diecezjalny kongres duszpasterstwa społecznego przebrany za bezdomnego. Nierozpoznany przez nikogo, obserwował zachowania uczestników obrad. Swój psychologiczny eksperyment podsumował słowem: „obojętność”.

youtube.com
Biksup podczas przygotowań do roli bezdomnego

Psycholog i komunikator społeczny, 52-letni bp Carlos Arturo Quintero Gómez założył zużyte ubrania, poddał się maskującemu wygląd makijażowi i poszedł na kongres, odbywający się na uniwersytecie Quindío. Żebrał, prosił o pomoc, a nawet upadł, aby przekonać się, jak zareagują zebrani na obecność „intruza”.

- Zrobiłem to, aby zobaczyć reakcje ludzi w spotkaniu z osobą ubogą, bezdomną, w brudnym i śmierdzącym ubraniu, która wchodzi do kościoła czy na diecezjalny kongres. Był to sposób na poznanie postaw chrześcijan - wyjaśnił hierarcha cel swego eksperymentu.

Opowiedział też, co odczuwał w czasie, gdy udawał bezdomnego. - Zacząłem wchodzić w skórę takiej osoby. Odczułem ból i rozdarcie serca na myśl o niedostatku i o ubóstwie. Gdy tylko wszedłem do auli, zacząłem doświadczać obojętności. Wszedłem tam tak, jakbym był u siebie w domu. Nikt mnie nie przyjął, gdy przechodziłem przez recepcję, nikt mnie nie przywitał i nikt nie zapytał, kim jestem. Potem usiadłem w strategicznym miejscu, aby móc analizować zachowania ludzi - stwierdził bp Quintero Gómez.

Przyznał, że nikt go źle nie potraktował, ale to, czego doświadczył, najlepiej oddaje słowo „obojętność”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem