Reklama

Niedziela Legnicka

Mamy już 20 lat

Pierwsza niedziela września br. jest dla naszej diecezjalnej edycji „Niedzieli” 20. rocznicą jej istnienia. Zaczęła bowiem ukazywać się w diecezji legnickiej od 1993 r. Warto przypomnieć, że tym samym, znalazła się w gronie jednej z pierwszych edycji diecezjalnych Redakcji. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Redakcją „Niedzieli” a pierwszym biskupem diecezji legnickiej Tadeuszem Rybakiem

Niedziela legnicka 37/2013, str. 4

[ TEMATY ]

Niedziela

Niedziela

Ks. Piotr Nowosielski

Pierwszy numer „Niedzieli Legnickiej” zawierał wywiad, który z ówczesnym Biskupem legnickim przeprowadził redaktor naczelny ks. prał. Ireneusz Skubiś. W treści rozmowy odnajdujemy motywy, które stały u podstaw decyzji Księdza Biskupa o związaniu się diecezji legnickiej z tym tygodnikiem katolickim. Bp Tadeusz Rybak mówił wtedy: „Moim osobistym pragnieniem jest współpraca diecezji z «Niedzielą» i przez to pismo poszerzanie oddziaływania Kościoła. Diecezja bowiem nie posiada własnego czasopisma, a byłoby ono tu bardzo potrzebne. W rozmowach z kapłanami oraz świeckimi przekonałem się, że «Niedziela» jest pismem, które odpowiadałoby oczekiwaniom i potrzebom tutejszego środowiska. W sposób aktualny traktuje bowiem naukę Kościoła, odważnie podejmuje współczesne problemy życia społecznego i religijnego, przynosi aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie, informacje, które ukazują kierunki działania Kościoła, jego wielką służbę człowiekowi, społeczeństwu i oczywiście, naszemu narodowi. Dlatego też ta tematyka będzie na pewno ubogacała życie religijne Kościoła legnickiego i będzie pomagała we właściwej ocenie zjawisk i procesów, jakie dokonują się w naszym społeczeństwie. Będzie także wpływała na dynamizm Kościoła w całej diecezji i w poszczególnych parafiach”. Te zdania wypowiedziane przez Biskupa legnickiego, stały i wciąż stoją u podstaw pracy redakcyjnej edycji diecezjalnej „Niedzieli”.

Pierwszym redaktorem edycji legnickiej został obecny ks. prał. Robert Kristman, a w Redakcji centralnej w Częstochowie prace edycyjne prowadziła red. Katarzyna Woynarowska. Od 1994 r. prace redakcji w Legnicy prowadzi ks. red. Piotr Nowosielski, a w Częstochowie najpierw red. Lilianna Szmorąg-Sicińska, następnie red. Jolanta Marszałek, a obecnie red. Anna Buda.

Reklama

Pojawienie się tygodnika wiązało się z potrzebą zorganizowania kolportażu pisma, który do dziś stał się sprawnym narzędziem swoistej diecezjalnej poczty kurierskiej. Taki sposób dystrybucji „Niedzieli” stał się możliwy dzięki ks. prał. Marianowi Kopce, który zainicjował prace kolportażu. Dziś kolporterzy docierają do każdej parafii w diecezji nie tylko z edycjami diecezjalnymi naszych tygodników katolickich, ale także z pocztą kurialną. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę pracę na rzecz diecezji.

„Niedziela” dociera do zróżnicowanych zawodowo, kulturalnie i społecznościowo mieszkańców diecezji, przynosząc reportaże, relacje z wydarzeń diecezjalnych i parafialnych, informując o planowanych działaniach duszpasterskich, a także artykuły formacyjne z zakresu historii Kościoła, etyki, liturgii, i inne. Początki edycji były skromne - dwie, dwukolorowe strony, bo tak wtedy pozwalała na to stosowana technika drukarska. Dziś edycja dociera już do nas na ośmiu, pełnokolorowych stronach. Od kwietnia 1998 r. jest także obecna w kioskach Ruchu, docierając do mieszkańców Dolnego Śląska.

Okres 20 lat istnienia edycji zaowocował różnymi przedsięwzięciami. Jednym z początkowych było zorganizowanie cyklu spotkań z osobami pragnącymi podjąć współpracę z „Niedzielą”, a następnie z pomocą Redakcji w Częstochowie warsztatów dziennikarskich (1997/98), dzięki którym pozyskaliśmy grupę stałych współpracowników. Duża część z nich pozostała naszymi stałymi autorami do dziś.

Reklama

Na początku istnienia „Niedziela Legnicka” docierała do parafii w ilości statystycznej - 1 egzemplarz na 100 parafian, co dawało średnią nakładu - 10,5 tys. egzemplarzy. Nie brakowało też parafii, w których „Niedziela” docierała do większego grona odbiorców. Za ten trud propagowania czytelnictwa prasy katolickiej, Redakcja w Częstochowie co roku w sposób symboliczny składa podziękowanie księżom proboszczom, a za ich pośrednictwem wiernym w parafiach, przyznając pamiątkowy medal „Mater Verbi”. Na przestrzeni ostatnich lat, pamiątkowe medale trafiły do ponad 20 parafii naszej diecezji, a także osób indywidualnych, będących stałymi współpracownikami edycji.

Po 2004 r., kiedy została utworzona diecezja świdnicka i zmniejszyła się liczba mieszkańców na terenie diecezji, średni nakład zmniejszył się do poziomu 7,5 tys. egzemplarzy. W 2005 r. po objęciu diecezji przez obecnego biskupa legnickiego Stefana Cichego, od grudnia, w diecezji pojawił się „Gość Niedzielny”. Od tej pory te dwa katolickie tygodniki, uzupełniające się nawzajem (takie było uzasadnienie nagrody „Totus medialny”, przyznanej obu redakcjom w 2004 r. w przeddzień Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka - przyp. wł.) docierają do mieszkańców diecezji legnickiej. W związku z obecnością drugiego tygodnika katolickiego w diecezji, obecnie, tj. w roku 2013 „Niedziela” dociera do nas w średnim nakładzie 4,5 tys. egzemplarzy.

Trzeba tutaj dodać, że w ocenie Komisji ds. Mediów obradującej w ramach I Synodu Diecezjalnego w latach 2007-12 w diecezji, stan czytelnictwa prasy katolickiej uległ zmianie. Okazało się bowiem, że połączone nakłady obu edycji diecezjalnych tygodników katolickich, docierają do zaledwie 1% mieszkańców diecezji. Co prawda, jest to też wynikiem ogólnego kryzysu czytelnictwa w Polsce, bo jak podano, np. w 2012 r. ponad 60% Polaków nie przeczytało ani jednej książki (por. Biblioteka Narodowa - www.bn.org.pl), a aktywnymi czytelnikami jest jedynie ok. 11% społeczeństwa. Ale wydaje się, że jest to także pewien rodzaj zniechęcenia, a z drugiej strony chęci korzystania z wymagających mniejszego wysiłku intelektualnego mediów w postaci telewizji czy internetu. Zmniejszająca się obecność prasy katolickiej w domach mieszkańców diecezji oznacza zwiększający się wpływ oddziaływania mediów świeckich, laickich, co powinno budzić niepokój, wyrażony w stanowisku wspomnianej Komisji ds. Mediów.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat „Niedziela Legnicka” jest obecna podczas wydarzeń diecezjalnych - stała się sponsorem nagród w konkursach, olimpiadach, festiwalach piosenki, wspomaga okresowe akcje charytatywne, pielgrzymki, była i pozostaje nadal organizatorem sympozjów i innych wydarzeń służących propagowaniu mediów katolickich. Oczywiście, nie brakuje też różnych kłopotów, lecz o nich zazwyczaj głośno się nie mówi. Zawierzamy to dzieło Bożej Opatrzności i świętym patronom diecezji.

Rok jubileuszu jest okazją do złożenia słowa podziękowań. Kieruję je przede wszystkim pod adresem naszych Pasterzy diecezji. Najpierw na ręce pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, który był inicjatorem zaproszenia „Niedzieli” do diecezji. Jego kolejnym współpracownikom, wraz z którymi wytrwale propagowali motto: „Niedziela w każdej katolickiej rodzinie”, co było niejednokrotnie zachętą dla wiernych w diecezji do sięgnięcia po to pismo. Podziękowania kieruję także pod adresem obecnego biskupa diecezjalnego Stefana Cichego, który obejmując zarząd diecezją w 2005 r., przejął ją z całym jej dotychczasowym dorobkiem i aktywnie wspiera prace mediów diecezjalnych. Również obecny biskup pomocniczy Marek Mendyk jest aktywnie obecny na łamach „Niedzieli”, za co również serdecznie dziękuję. Pragnę podziękować też wszystkim dawnym i obecnym autorom zdjęć, artykułów i informacji oraz wszystkim księżom i Czytelnikom, dzięki którym „Niedziela Legnicka” jest kupowana, czytana i obecna w życiu chrześcijańskim wiernych naszej diecezji. Dziękuję poprzednim i obecnym współpracownikom redakcji za ich aktywną współpracę - ks. red. Waldemarowi Wesołowskiemu i red. Monice Łukaszów, z którymi przygotowujemy każdy kolejny numer edycji, a także bierzemy udział w wydarzeniach diecezjalnych.

Dziękując za życzliwość i wspieranie dzieła, któremu na imię „Niedziela Legnicka”, życzę wszystkim czytelnikom owocnej lektury kolejnych jej numerów, zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy.

Redakcja edycji legnickiej „Niedzieli”
ul. Jana Pawła II nr 1
59-220 Legnica
tel. 76/72-44-152
e-mail: media@diecezja.legnica.pl

2013-09-11 15:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Niedziela” laureatem nagrody „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

[ TEMATY ]

Niedziela

Niedziela

misja

Artur Stelmasiak

Nagrodę odbiera redaktor naczelna "Niedzieli" Lidia Dudkiewicz

Nagrodę odbiera redaktor naczelna

Na Zamku Królewskim w Warszawie w czasie uroczystej gali z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa. Salvatore Pennacchio, kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego i licznego grona biskupów wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, honorujące osoby i instytucje zasłużone dla misji.

CZYTAJ DALEJ

Tau: znasz ten stan, gdy nie czujesz już nic?

2021-09-28 09:32

[ TEMATY ]

duchowość

świadectwo

fb.com/tau.bozon

Znasz ten stan? Kiedy patrzysz na świat i nie czujesz już nic. Widzisz niesamowity film, słyszysz genialny kawałek, jesteś w pięknym miejscu, a wokół Ciebie dzieją się różne rzeczy. Nie czujesz nic. Absolutnie nic. - zaczyna swój najnowszy wpis Tau.

Jak czytamy w dalszej cześci postu znanego rapera:

CZYTAJ DALEJ

Kraków: jubileuszowa edycja konkursu „Indeks marzeń” dla niepełnosprawnych

2021-09-28 17:01

[ TEMATY ]

niepełnosprawni

mimowszystko.org

To już ostatnie dni, by wziąć udział w jubileuszowej, 10. edycji konkursu stypendialnego „Indeks marzeń” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Jest on skierowany do maturzystów i studentów z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu zostanie wyłonionych 9 laureatów z niepełnosprawnością - maturzystów lub studentów - którzy otrzymają 9-miesięczne stypendia w wysokości 1000 zł na naukę w wybranej przez siebie uczelni w roku akademickim 2021/2022. Przyznawanie stypendium odbywa się w ramach Akademii Odnalezionych Nadziei.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję