Reklama

Cenna monografia o kard. Marianie Jaworskim

Wyjechał klerykiem, powrócił kardynałem

2013-10-09 14:44

Adam Łazar
Edycja zamojsko-lubaczowska 41/2013, str. 5

Adam Łazar

Długo czekaliśmy na monografię o kard. Marianie Jaworskim, który ze Lwowa wyjechał jako kleryk, by powrócić do niego jako kardynał, metropolita lwowski. Publikacja ukazała się w tym roku, a napisana została przez prof. arch. Zenona Błądka, który w latach 1993-2008 ściśle współpracował z Metropolią Lwowską. Jest on autorem kilku opracowań architektoniczno-urbanistycznych, m.in. Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach, Domu Arcybiskupów we Lwowie, Ośrodka Oazowo-Pobytowego w Jaremczy i in. „Przez dwadzieścia lat dane mi było być pomocnym (w części technicznej) w realizowaniu przez Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego misji polegającej na odbudowie historycznych struktur Metropolii Lwowskiej - pisze prof. Zenon Błądek we wstępie „Od Autora” do tego solidnego 440-stronicowego opracowania. Dzięki Niemu mogłem poznać heroizm ludzi tam działających, jak również bardziej zrozumieć poczucie braku Boga w życiu społecznym i «głodu duchowego» powodowanego brakiem kapłanów. Mając przez kilkanaście lat możliwość bliskiego poznania Jego Eminencji Ks. Kardynała Jaworskiego nie tylko jako kapłana oddanego sprawom Boga i Kościoła, niedoścignionego czciciela Matki Boskiej Kalwaryjskiej i nad wyraz skutecznego w działaniu organizatora, ale również jako człowieka o wyjątkowych cechach osobowych. Ta nasza współpraca pomogła mi głębiej zrozumieć sens Jego słów: Kto sieje, ten i zbiera”. „Trafnie został nadany temu albumowi tytuł «Na drogach Opatrzności», odnoszący się do fragmentarycznego ujęcia dziejów Kościoła po drugiej wojnie światowej, ujmując w niej moją drogę do kapłaństwa w Polsce, a po 1991 roku dalszą działalność duszpasterską na Ukrainie” - napisał w pierwszym zdaniu „Przedmowy” do tego dzieła kard. Marian Jaworski. Zauważa w niej, że w latach 50. minionego stulecia zderzyły się dwie wartości: duchowo-chrześcijańska i materialistyczno - ateistyczna, które zdecydowały o losach naszego narodu. Ogromną rolę w walce o chrześcijańską tożsamość odegrała postawa hierarchów Kościoła: kard. Adama Sapiehy, kard. Stefana Wyszyńskiego, abp. Eugeniusza Baziaka, abp. Antoniego Baraniaka, kard. Karola Wojtyły, abp. Ignacego Tokarczuka i wielu innych, a także ośrodki kultu maryjnego: Jasna Góra w Częstochowie, Sanktuaria - w Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki Bożej Piekarskiej, Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie i in. Wielkim wydarzeniem w skali światowej był też pontyfikat papieża Jana Pawła II.

W pierwszym rozdziale „Lwowskie początki” poznajemy rodziców i rodzeństwo Mariana Jaworskiego, jego lata nauki szkolnej we Lwowie, prymat ministrantury nad organizacją pionierską, jego przeżycia związane z okupacją, zdanie matury i wstąpienie do Lwowskiego Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego. W rozdziale drugim „Kalwaria Zebrzydowska - okres studiów i formacji” ukazane zostały lata życia, duchowej formacji Mariana Jaworskiego od momentu przeniesienia - w wyniku prześladowań komunistycznych władz - Seminarium Duchownego we Lwowie w 1945 r. do klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej do otrzymania święceń kapłańskich z rąk abp. Eugeniusza Baziaka w 1950 r. i likwidacji tego seminarium. Kolejne rozdziały poświęcone są pracy duszpasterskiej ks. Mariana Jaworskiego w Baszni Dolnej, Poroninie i Krakowie oraz pracy naukowej na różnych uczelniach katolickich, aż do czasu objęcia stanowiska rektora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1984 r. Jan Paweł II wyniósł ks. prof. Mariana Jaworskiego do godności biskupiej, ustanawiając go administratorem apostolskim Archidiecezji w Lubaczowie. Było to siedem „tłustych lat” dla tej najmniejszej archidiecezji w Polsce, zakończone wizytą papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991 r. w tym mieście. O dokonaniach materialnych i duchowych Biskupa na tym skrawku Polski pisze autor opracowania w rozdziale „Archidiecezja Lwowska w Lubaczowie”. Kolejnym wielkim dokonaniem bp. Mariana Jaworskiego były wizyty duszpasterskie na Ukrainie, przygotowujące fundament pod wskrzeszenie struktur kościelnych w tym kraju. Papież Polak mianował bp Jaworskiego w styczniu 1991 r. arcybiskupem metropolitą lwowskim. Jak odradzał się Kościół na tym terenie, jakie owoc wydała wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kijowie i we Lwowie w 2001 r. dowiadujemy się z rozdziału „Odnowa Metropolii Lwowskiej”. Jeden z rozdziałów nosi tytuł „Ksiądz Kardynał Marian Jaworski - człowiek, kapłan i naukowiec” a inny „Powroty ks. Mariana Jaworskiego i ks. Karola Wojtyły do Matki Bożej Kalwaryjskiej”. Pracę tę kończy rozdział pt. „Pamięć o Janie Pawle II” i „Posłowie”. Tekst ilustrowany jest archiwalnymi zdjęciami, a jest ich ponad 800. Tak, to nie pomyłka, a fakt. W pracy jest dużo dokumentów Ojca Świętego Jana Pawła II adresowanych do kard. Mariana Jaworskiego, które podnoszą wartość historyczną tego opracowania. Tych zalet jest znacznie więcej. Ks. prof. kard. Marian Jaworski jest osobą niezwykle skromną, oszczędną w wypowiadanych opiniach, wspomnieniach. Wiem o tym, gdyż napisałem kilka artykułów o kard. Marianie Jaworskim. Jak udało się autorowi tego albumu Zenonowi Błądkowi wydobyć od kard. Mariana Jaworskiego tyle wspomnień, dokumentów, zdjęć jest jego tajemnicą i jego rozmówcy. Dobrze, że tak się stało, bo to ubogaca ten niezwykły życiorys przyjaciela Ojca Świętego Jana Pawła II, który był z nim nawet w godzinie jego odchodzenia do domu Ojca. „By uchronić przed rozproszeniem i zapomnieniem oraz utrwalić w ludzkiej pamięci to, co tak jest bardzo ulotne. ten zbiór świadectw i dokumentów poświęca Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu - Autor” - czytamy w dedykacji. Dzięki tej niezwykle cennej publikacji mamy i my dostęp to tej wiedzy, za którą dziękujemy wszystkim, dzięki którym to wydawnictwo się ukazało.

Reklama

Zenon Błądek, „Na drogach Opatrzności. Wspomnienia o życiu i działalności Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego na tle wydarzeń Kościoła po 1945 roku, Lwów-Kalwaria Zebrzydowska - Kraków - Lubaczów - Lwów”, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna ADAM, Puszczykowo - Kraków - Warszawa 2013, ss. 440.

Tagi:
książka

Reklama

Jacek Pulikowski o najważniejszej firmie na świecie

2019-10-12 16:52

DK / rtck.pl

Mamy być kimś najważniejszym dla ukochanej osoby, bo to przyniesie nam szczęście. Nie sukcesy i nie materia. Tak jak św. Józef był ważniejszy dla Maryi od niej samej i tak jak Maryja była z pewnością ważniejsza dla św. Józefa niż on sam dla siebie. I na pewno oboje życie by oddali za siebie nawzajem - jak pisze Jacek Pulikowski w swojej najnowszej książce pt. "Rodzina - najważniejsza firma na świecie".

youtube.com

Porusza w niej tematy ważne dla każdego z nas. Każdy bowiem poszukuje szczęścia i pragnie miłości. Każdy powinien także pragnąć świętości na drodze do jakiej został powołany. Jacek Pulikowski to mąż i ojciec trójki dzieci, od niedawna dziadek. Nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Od ponad trzydziestu lat wraz z żoną Jadwigą czynnie zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwa Rodzinnego.

Autor w książce dzieli się swoim doświadczeniem:

Pełne posiadanie siebie jest potrzebne po to, by móc siebie ofiarować jako bezinteresowny dar z siebie samego. Czyli potrzebne do miłości, która jest jedynym źródłem prawdziwego szczęścia. Tak, chcę mówić o miłości jako darze z siebie, która jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek chociaż w elementarnym wymiarze siebie posiada. Żyje wokół nas bardzo wielu ludzi nieposiadających siebie, niewładających sobą, uwikłanych w najróżniejsze nałogi, a próbujących budować wspaniałe relacje miłości, na przykład małżeńskie. Potem tacy ludzie są obrażeni na cały świat, na Boga i wszystkich dookoła, że im się nie udaje…

Nie da się zbudować dobrej budowli ze złych klocków. Nie da się i już! Miłość wymaga elementarnej dojrzałości – w przeciwnym razie człowiek nie nadaje się do miłości i nie może stworzyć relacji miłości, która jest najważniejszą dla szczęścia człowieka relacją. Święty Paweł powiedział to dosadnie: Choćbym mówił językami świata, choćbym wiele posiadł, choćbym nie wiadomo co osiągnął, „a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał”. (I lubię w tym miejscu skończyć cytat z 1 Listu do Koryntian). Rzesze ludzi żyją jak cymbały, a w dodatku się tym chełpią. Tymczasem jeżeli mamy poważnie mówić o miłości prawdziwej, czyli trwającej wiecznie (bo miłość prawdziwa nigdy się nie kończy), to okaże się, że to, co ludzie potocznie nazywają miłością, wcale miłością nie jest.

(...)

Nie znajdziecie w dziesięciu przykazaniach ani całej nauce Kościoła jednego zdania, które by blokowało człowiekowi dostęp do szczęścia na ziemi. Owszem, moja wiara nie pozwala mi na przyjemności, które są niegodziwe, nieuczciwe albo zwyczajnie łajdackie, a które – w przeciwieństwie do tego, co wmawia nam ten świat – głęboko człowieka unieszczęśliwiają. Wiara, przykazania, nauka Kościoła próbują mnie przed tym chronić.

(...)

Tak więc każdy powinien dziś zadać sobie pytanie: „Kim dla tej drugiej osoby jestem?”. To pytanie kryje w sobie wyzwanie, ale też wskazuje drogę do szczęścia tak mężczyzny, jak i kobiety. Mamy być kimś najważniejszym dla ukochanej osoby, bo to przyniesie nam szczęście. Nie sukcesy i nie materia. Mało tego, mamy budować taką relację miłości, że ta druga osoba będzie ważniejsza ode mnie samego. Tak jak św. Józef był ważniejszy dla Maryi od niej samej i tak jak Maryja była z pewnością ważniejsza dla św. Józefa niż on sam dla siebie. I na pewno oboje życie by oddali za siebie nawzajem. A zatem każdy z nas, ludzi, jest wezwany do ofiarowania siebie w miłości (najpowszechniej drugiemu człowiekowi w małżeństwie bądź bezpośrednio Bogu w kapłaństwie lub życiu zakonnym).

Książka do nabycia na stronie: rtck.pl
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek do Polaków: modlę się za was za wstawiennictwem Jana Pawła II

2019-10-16 11:21

st (KAI) / Watykan

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła – zapewnił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

"Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez jego słowa, czyny i świętość. Pamiętajmy, że jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła. Z serca wam błogosławię."

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W dzisiejszej katechezie na temat Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał, że ci, którzy zostali odrodzeni z wody i Ducha Świętego są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa.

Świadkiem tego procesu „bratania się”, który Duch chce zainicjować w dziejach, jest Apostoł Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i ogłoszeniu Jego wylania na każdego, kto wzywać będzie imienia Pana (por. Dz 2,17.21; Jl 3,1.5), Piotr przeżywa wydarzenie, które stanowi decydujący przełom w jego życiu. Podczas modlitwy otrzymuje wizję i pouczenie: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,15). Następnie zostaje posłany do domu nieobrzezanego cudzoziemca, Korneliusza, „setnika z kohorty zwanej Italską [...] pobożnego i «bojącego się Boga»”, który dawał wiele jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga (por. Dz 10,1 -2). Przygotowany już przez Boże pouczenie, Piotr zgadza się uczynić to, co „zabronione jest Żydowi” (Dz 10, 28), to znaczy wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest niesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli. W tym domu pogan, Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. A kiedy Piotr mówił, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa (por. Dz 10,48).

O tym facie dowiedziano się w Jerozolimie, gdzie bracia, zgorszeni zachowaniem Piotra, surowo go skarcili (por. Dz 11, 1-3). Tymczasem, po spotkaniu z Korneliuszem Piotr jest bardziej wolny od swoich ograniczeń i bardziej zjednoczony z Bogiem i z innymi. Zrozumiał, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich. To również nauka dla nas, że w dziele stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4), ewangelizator nie może być przeszkodą, ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: św. Michała Archanioła z Siedlec; św. Franciszka z Prażmowa (diec. warszawsko-praska); św. Krzyża z Kozienic, św. Józefa – Stary Gózd (diec. radomska); św. Józefa z Myjomic, (diec. kaliska); św. Stanisława BM z Buku (arch. poznańska); Chrystusa Króla w Sanoku; Członkowie Duszpasterstwa Uniwersyteckiego z Rybnika; młodzież ze szkoły Księży Salezjanów z Poznania; Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie; Dyrekcja Związku Zawodowego Solidarność Zdrowia oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Warszawy; Członkowie zespołu SĄDECZOKI i PROMYCZKI DOBRA z Nowego Sącza; z Biura Pielgrzymkowego Księży Marianów Marianum Travel z Warszawy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

III Kongres św. Ojca Pio

2019-10-17 08:27

Materiał prasowy

III Kongres św. Ojca Pio odbędzie się 19 października 2019 r. zarówno w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła

w Gdańsku jak i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"OJCOSTWO" to temat przewodni kolejnej już edycji Kongresu. Geneza tegorocznego Kongresu związana jest z wystąpieniem w XX wieku wielu bardzo negatywnych wydarzeń historycznych, które skutkowały przerwaniem powszechnie znanych wcześniej wzorów ojcostwa.

W trakcie Kongresu organizowanego przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincję Krakowską, do Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku przybędą relikwie I. stopnia św. Ojca Pio, w postaci bandaża okrywającego niegdyś ranę jego boku oraz rękawiczki zakrywającej stygmaty prawej dłoni.

„Zachęcam zarówno do uczestnictwa w III Kongresie św. Ojca Pio jak i do skorzystania z zaproszenia do całodziennego udziału w uroczystościach modlitewnych związanych z peregrynacją relikwii I. stopnia Św. Ojca Pio. Święty Stygmatyk charakteryzował się wielką pokorą i duchem modlitwy, za jego wstawiennictwem niezliczona ilość osób odzyskiwała i nadal odzyskuje zdrowie duchowe i fizyczne” – stwierdza Brat Zdzisław Duma, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio (GMOP) oraz Gwardian Domu Zakonnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku.

III Kongres św. Ojca Pio rozpocznie się o godzinie 9.45 przywitaniem uczestników przez

br. Romana Ruska OFMCap pełniącego funkcję Krajowego Koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio. Następnie o godzinie 10.00 rozpocznie się Eucharystia, której będzie przewodniczył JE Bp Zbigniew Zieliński – Biskup Pomocnicy Archidiecezji Gdańskiej.

Po Mszy świętej uczestnicy Kongresu udadzą się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odbędą się debaty i panele tematyczne dotyczące różnych aspektów ojcostwa.

Geneza tegorocznego Kongresu związana jest z wystąpieniem w XX wieku wielu bardzo negatywnych wydarzeń historycznych, które skutkowały przerwaniem powszechnie znanych wcześniej wzorów ojcostwa. Doprowadziło to do (trwającego aż dnia dzisiejszego) kryzysu ojcostwa, który wynika głównie z braku odpowiedniej formacji duchowej, jak i praktycznej wiedzy dotyczącej budowania i dbania o relacje ojcowskie w wielu wymiarach.

O godzinie 12.00 rozpocznie się debata inaugurująca III Kongres św. Ojca Pio pt. "Żyjmy tak, aby Ojciec Niebieski mógł być w nas uwielbiony - czyli o relacjach św. Ojca Pio z Ojcem Niebieskim i naszych relacjach z Panem Bogiem". W debacie tej uczestniczyć będą: JE Bp Zbigniew Zieliński – Biskup Pomocnicy Archidiecezji Gdańskiej , Ks. kan. dr Grzegorz Lewandowski - Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio w Diecezji Pelplińskiej, Pan Adam Chmielecki - Prezes Zarządu Radio Gdańsk oraz Pan Karol Nawrocki - Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

O godzinie 13.45 rozpocznie się debata pt. "Jesteśmy dziećmi jednego Ojca, który jest dla nas nieskończenie miłosierny i pobłażliwy - czyli o miłosierdziu, przebaczeniu i pojednaniu". Uczestnikami debaty będą: br. Roman Rusek OFMCap - Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, Ks. prał. Wiesław Potakowski - Proboszcz parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi oraz Pani Halina Owczarz - Grupa Modlitwa Ojca Pio w Bydgoszczy.

O godzinie 16.00 rozpocznie się debata pt. "Ufaj Panu Bogu i miej nadzieję jego ojcowskiej dobroci, bo światło musi nadejść - czyli o praktycznym aspekcie ojcostwa". W debacie tej uczestniczyć będą: br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap - Dyrektor Dzieła Pomocy Ojca Pio, Ks. kan Krzysztof Ławrukajtis - kapelan aresztu śledczego w Gdańsku oraz Pan Andrzej Urbański - inicjator "Benefisu Dojrzałości".

W ramach III Kongresu św. Ojca Pio zakłada się udział w debatach i panelach dyskusyjnych osób posiadających różne doświadczenie życiowe i zawodowe. W praktyce oznacza to naturalne budowanie solidarności międzypokoleniowej pomiędzy zarówno prelegentami jak i uczestnikami Kongresu.

Patronat honorowy nad III Kongresem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Kongres jest wspierany przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Polskie Radio.

Szczegółowy program Kongresu, dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa przyjmowana jest za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem