Reklama

Z Watykanu

Rozmowa z biografką Papieża

Wędruje, słucha, radzi

Sprawą najważniejszą była dla niego kultura spotkania, dialogu, rozmawiania, słuchania – mówi w rozmowie z KAI Elisabetta Piqué, autorka obszernej biografii papieża Franciszka pt. „Franciszek: Życie i Rewolucja” („Francisco: Vida y Revolución”), która kilka miesięcy temu ukazała się w Argentynie. – Oprócz całej „czystki”, którą przeprowadza w Kościele, prowadząc go swoją ręką w czasie kryzysu, jaki Kościół przeżywa, dzieje się teraz głęboka rewolucja, którą rozpoczął jeszcze Benedykt XVI – mówi Piqué, która zna obecnego Ojca Świętego od 2001 r.

Autorka książki opowiada m.in. o swojej fascynacji osobą papieża Bergoglio z Argentyny, o jego dzieciństwie, młodości i czasach biskupiej posługi, wpływie babki i innych osób na jego osobowość. Opowiada też o krytykach papieża Franciszka, opiniach, jakie panują o nim w Argentynie, oraz wyzwaniach, przed jakimi stoi jego pontyfikat. W Polsce książka w ukaże się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

Modlitwa „Anioł Pański”

Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze

W niedzielę 2 lutego br. w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” papież Franciszek nawiązał do Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, „przypominającego o znaczeniu dla Kościoła osób, które usłyszały wezwanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa na drodze rad ewangelicznych”. Wskazał, że ofiarowanie Bogu Jezusa w czterdziestym dniu po narodzeniu jest „ikoną ofiarowania swego życia przez tych, którzy ze względu na dar Boży podejmują typowe rysy Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, konsekrowanego przez Ojca”. – Ten dar z samego siebie dla Boga dotyczy każdego chrześcijanina, ponieważ wszyscy jesteśmy Jemu konsekrowani przez chrzest. Wszyscy jesteśmy wezwani, by poświęcić się Ojcu wraz z Jezusem i tak jak Jezus, czyniąc z naszego życia hojny dar w rodzinie, w pracy, w służbie Kościołowi, w dziełach miłosierdzia – zaznaczył. Ojciec Święty wskazał zarazem, że „tę konsekrację przeżywają w sposób szczególny zakonnicy, mnisi, świeckie osoby konsekrowane, którzy przez złożenie ślubów należą całkowicie i wyłącznie do Boga”.

Reklama

– Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze – powiedział Ojciec Święty. – Kościół i świat potrzebują tego świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego. Dlatego trzeba z wdzięcznością docenić praktykowanie życia konsekrowanego i pogłębić znajomość różnych charyzmatów i duchowości. Musimy się modlić, aby wielu młodych odpowiedziało „tak” Panu wzywającemu ich do całkowitego poświęcenia się Jemu dla bezinteresownej służby braciom – wezwał papież Franciszek i przypomniał, że rok 2015 będzie w Kościele poświęcony w sposób szczególny życiu konsekrowanemu.

Ludzie piszą do Ojca Świętego

Watykan zasypany listami

Od kilku miesięcy Watykan zalewa lawina listów. Papież Franciszek zapewnia o swej bliskości ze światem, a świat mu tę bliskość odwzajemnia. Każdego tygodnia do Domu św. Marty, czyli pod adresem Papieża, dociera ok. 30 worków pocztowych, a w nich kilka tysięcy listów i paczek. Sam Ojciec Święty nie jest w stanie przeczytać wszystkich. Pomaga mu w tym czteroosobowa ekipa, urzędująca w Pałacu Apostolskim pod kierunkiem ks. Guiliana Galloriniego.

Niektóre z tych tysięcy listów trafiają na biurko Ojca Świętego. – Są to przypadki najbardziej delikatne, m.in. dotyczące sumienia. Sporządza się wtedy streszczenie i za pośrednictwem sekretarzy doręcza Papieżowi, aby on sam się z tym zapoznał, przeczytał i wskazał, jak mamy odpowiedzieć – mówi ks. Gallorini.

Reklama

Audiencja generalna katecheza o bierzmowaniu

Ojciec Święty w ramach cyklu katechez o sakramentach mówił 29 stycznia br. o bierzmowaniu. Zaapelował, aby nie zaniedbywać tego sakramentu. – Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy Mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój – powiedział papież Franciszek. Przypomniał, że bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które w pierwszych wiekach przyjmowano razem najczęściej podczas Wigilii Paschalnej. Stanowi ono jakby przypieczętowanie procesu kształtowania i stopniowego wprowadzania do wspólnoty chrześcijańskiej.

Papież Franciszek do Polaków

Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, pamiętając o otrzymanej łasce sakramentu bierzmowania, pozwólmy, by Duch Święty kierował naszym życiem. Niech On udoskonala naszą modlitwę, umiejętność przebaczania, służenia braciom, wprowadzania w życie Bożego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię.

Audiencja generalna, 29 stycznia 2014 r.

W dniu św. Walentego Ojciec Święty zaprasza narzeczonych

W piątek 14 lutego, czyli w dniu św. Walentego, patrona zakochanych, papież Franciszek spotka się z narzeczonymi. Spotkanie to jest organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny dla par, które już przeszły lub są w trakcie kursu przygotowania do małżeństwa.

Jak podaje na swej stronie www.familiam.org Papieska Rada ds. Rodziny, spotkanie z Ojcem Świętym odbędzie się o godz. 11.00 w auli Pawła VI w Watykanie. Bliższe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać w diecezjalnych Wydziałach Duszpasterstwa Rodzin lub pod adresem: events@family.va.

Nie ulegać duchowi tego świata

Ojciec Święty 31 stycznia br. na spotkaniu z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że Kościół w tym, co głosi i czyni, zawsze musi się kierować kryteriami wiary. - Od samych początków Kościoła istnieje pokusa rozumienia doktryny w sensie ideologicznym czy sprowadzania jej do zbioru abstrakcyjnych i skrystalizowanych teorii. W rzeczywistości doktryna ma na celu jedynie służyć życiu ludu Bożego i zapewniać naszej wierze pewny fundament. Istotnie, wielka jest pokusa przywłaszczenia sobie darów zbawienia, które przychodzi od Boga, aby je przystosować, może nawet w dobrych zamiarach, do zapatrywań i ducha tego świata - mówił papież Franciszek.

Rok Życia Konsekrowanego

W październiku 2014 r., w 50. rocznicę soborowej konstytucji „Lumen gentium”, rozpocznie się Rok Życia Konsekrowanego, który będzie trwał prawie do końca listopada 2015 r., kiedy to przypadnie rocznica soborowego dekretu o zakonach „Perfectae caritatis”. O takie ramy czasowe Roku Życia Konsekrowanego będzie wnioskować u Papieża watykańska kongregacja, która zajmuje się zakonami i przygotowuje też program tej inicjatywy. Planuje się zorganizowanie trzech wielkich spotkań dla różnych kategorii osób konsekrowanych. Pierwsze zostanie przeznaczone dla młodzieży zakonnej, a drugie - dla formatorów. Trzecie będzie miało formę kongresu teologicznego o odnowie życia konsekrowanego w świetle Soboru Watykańskiego II. Zakony klauzurowe połączą się natomiast z tej okazji w wielką sieć modlitewną. Zarówno Papież, jak i watykańskie dykasterie przygotowują wiele dokumentów dla osób konsekrowanych.

Życie konsekrowane to spotkanie z Chrystusem

W święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, a zarazem w XVIII Dniu Życia Konsekrowanego, 2 lutego br., papież Franciszek przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Piotra. Liturgia rozpoczęła się procesją z udziałem 50 osób konsekrowanych, reprezentujących różne zakony i różne kontynenty. Ojciec Święty zachęcił do spojrzenia na życie konsekrowane jako na spotkanie z Chrystusem. - To On do nas przychodzi, niesiony przez Maryję i Józefa, i to my idziemy ku Niemu, prowadzeni przez Ducha Świętego. Ale w centrum jest On. On wszystko porusza, On nas przyciąga do świątyni, do Kościoła, gdzie możemy Go spotkać, rozpoznać, przyjąć, objąć. Papież Franciszek zauważył, że „Jezus wychodzi nam na spotkanie w Kościele przez pierwotny charyzmat instytutu” zakonnego.

* * *

Jeśli żyjemy wiarą w codzienności, również praca staje się okazją do przekazywania radości z bycia chrześcijaninem.
Wpis papieża Franciszka na Twitterze

2014-02-05 12:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”

2020-03-30 17:19

[ TEMATY ]

Franciszek

źródło: vaticannews.va

Przewodniczący Panamerykańskiego Komitetu Sędziów ds. Praw Społecznych, Roberto Andrés Gallardo przekazał do publicznej wiadomości papieski list, w którym Franciszek przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”. Ojciec Święty podaje w nim ważne wskazania dotyczące teraźniejszości i przyszłości w kontekście obecnej pandemii koronawirusa.

Franciszek ostrzega przed rządami, które nie podejmują działań w obronie ludności; zastanawia się nad społecznymi konsekwencjami, jakie z tego wynikną. Daje jednocześnie wyraz swojemu zbudowaniu postawą władz wielu krajów, dla których ochrona obywateli stała się pierwszoplanowym priorytetem, bez względu na koszty finansowe. Czasami środki bezpieczeństwa są uciążliwe dla ludzi i mogą irytować, ale są podejmowane dla wspólnego dobra. Większość to rozumie i akceptuje. Papież podkreśla, że obrona ludzi nie może być rozumiana w kategoriach “ekonomicznej katastrofy”.

Franciszek wyraził również swoje zaniepokojenie “geometrycznie postępującym wzrostem” pandemii oraz uznanie dla wielu ludzi za ich humanitarną postawę. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, wolontariuszy, siostry zakonne, księży i zakonników, którzy ryzykują życie, aby wyleczyć chorych i bronić zdrowych przed zarażeniem.

Ojciec Święty zwraca także uwagę na przygotowanie się do przyszłości, bo już teraz widać niektóre konsekwencje pandemii, z którym trzeba będzie się zmierzyć: głód, zwłaszcza w przypadku osób bez stałego zatrudnienia, przemoc oraz pojawienie się lichwiarzy, którzy będą wielkimi szkodnikami społecznej przyszłości.

CZYTAJ DALEJ

Wskazania Kurii Diecezjalnej dotyczące celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu

2020-04-04 23:41

[ TEMATY ]

Wielki Tydzień

Kuria Diecezjalna

koronawirus

Archiwum redakcji

31 marca Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze ogłosiła wskazania dotyczące celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu w czasie pandemii koronawirusa.

Wskazania te uwzględniają aktualnie obowiązujące ograniczenia nałożone przez władze publiczne oraz specjalne normy ogłoszone przez watykańską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dekrecie z 25 marca br. Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana bez ludu, a jedynie z udziałem kilku - maksymalnie pięciu - imiennie wyznaczonych usługujących i w uproszczonej formie.*

W Niedzielę Palmową (5 kwietnia) upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła poprzez zwykłe wejście celebransa wraz z usługującymi z zakrystii do prezbiterium. O godz. 10.30 TVP3 Gorzów Wlkp. i Radio Zachód przeprowadzą transmisję mszy św. Niedzieli Palmowej z seminarium duchownego w Paradyżu. Pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia należy poświęcić na sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem wcześniej opublikowanych zasad. Msza Krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje używane później przez cały rok do sprawowania sakramentów, zostanie odprawiona przez bp. Tadeusza Lityńskiego w Wielki Czwartek (9 kwietnia) o godz. 10.00 w kościele seminaryjnym w Paradyżu. Weźmie w niej udział jedynie niewielkie grono wyznaczonych imiennie duchownych i osób posługujących. Poświęcone oleje zostaną później dostarczone do większych ośrodków w całej diecezji, gdzie odbiorą je dziekani poszczególnych dekanatów. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, które zawsze ma miejsce w czasie Mszy Krzyżma, będzie przeniesione na inny dogodny termin po ustaniu epidemii. Również tradycyjne podziękowanie kapłanom przeżywającym w tym roku jubileuszowe rocznice święceń odbędzie się w innym terminie. Główne celebracje Triduum Paschalnego sprawowane pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego w kościele seminaryjnym w Paradyżu transmitowane będą o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód. Natomiast w parafiach Triduum Paschalne celebruje się tylko raz, wyłącznie w kościele parafialnym, chyba że okoliczności przemawiają za wybraniem innego kościoła. Proboszczów zachęca się do organizowania transmisji w mediach społecznościowych, aby wierni mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami. W seminarium duchownym w Paradyżu, zielonogórskim Domu Księży Emerytów oraz w znajdujących się na terenie diecezji domach zakonnych zezwala się na celebracje Triduum Paschalnego we własnych kaplicach, jednak wyłącznie dla mieszkańców, bez możliwości udziału osób z zewnątrz.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem (9 kwietnia) opuszcza się obrzęd umywania nóg. Nie urządza się również tzw. ciemnicy. Najświętszy Sakrament pozostawia się po liturgii jak zwykle w tabernakulum. Na zakończenie nie udziela się błogosławieństwa. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele, przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń co do liczby osób w kościele. Podobnie w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę kościoły powinny pozostawać dostępne dla wiernych, którzy pragną się w nich pomodlić. W Wielki Piątek (10 kwietnia) podczas Liturgii Męki Pańskiej do przewidzianej na ten dzień charakterystycznej modlitwy powszechnej zostanie dołączone specjalne wezwanie w związku z epidemią koronawirusa. Aktu adoracji krzyża przez pocałunek dokona wyłącznie celebrans. Pozostali uczestnicy liturgii będą adorować krzyż przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Nie urządza się tzw. Grobu Pańskiego. Na zakończenie liturgii naczynie z Najświętszym Sakramentem umieszcza się jak zwykle w tabernakulum. Na ołtarzu pozostawia się krzyż, aby umożliwić jego adorację wiernym, którzy przyjdą do świątyni na indywidualną modlitwę. Zakazuje się jednak oddawania czci krzyżowi przez ucałowanie i dotykanie. Tradycyjna wielkopiątkowa zbiórka ofiar na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Swiętej została przełożona na niedzielę 13 września 2020 r. W Wielką Sobotę (11 kwietnia) w parafiach nie wolno organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernych należy zachęcić, aby w poranek wielkanocny przed uroczystym śniadaniem błogosławieństwo stołu wypowiedział ojciec lub matka, ewentualnie inny dorosły członek rodziny. Odpowiednie pomoce do odprawienia tej domowej liturgii zostały opracowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Proboszczowie powinni udostępnić je wiernym poprzez parafialne strony internetowe i inne kanały komunikacji. Wigilię Paschalną w Wielką Noc (11/12 kwietnia) można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.30. Nie rozpala się ogniska. Liturgię rozpoczyna się przy wyjściu z zakrystii lub w prezbiterium przy zapalonej świecy. Odmawia się jak zwykle modlitwy przy paschale. Potem zapala się paschał i inne światła w kościele oraz wygłasza Orędzie Wielkanocne. Następuje Liturgia Słowa - chociaż obrzędy odprawia się bez udziału ludu, to jednak nie należy zmniejszać liczby czytań przewidzianych przez lekcjonarz. W czasie liturgii chrzcielnej pomija się poświęcenie wody i pokropienie wiernych. Odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne. Po Wigilii Paschalnej i w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie urządza się procesji rezurekcyjnej. Na zakończenie śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny (Regina coeli), po czym zaleca się dodać suplikacje. Podobnie należy czynić przez cały okres wielkanocny. Msze św. w dzień Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia) należy odprawiać według normalnego porządku niedzielnego, z zachowaniem aktualnie obowiązującego limitu osób w kościele.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję