Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Czekając na kanonizację

Już wkrótce pragnienia Kościoła katolickiego w Polsce zostaną spełnione. Bł. Jan Paweł II będzie wyniesiony na ołtarze. Szkoły noszące imię Wielkiego Polaka w sposób szczególny przygotowują się do kanonizacji Patrona. 26 lutego br. odbył się Konkurs Wiedzowo-Plastyczny „Błogosławiony Jan Paweł II – Syn polskiej ziemi”, zorganizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, we współpracy z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju pod patronatem Wójta Gminy Biłgoraj i parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Konkurs skierowany był do uczniów szkół z terenu gminy Biłgoraj i szkół noszących imię Jana Pawła II z powiatu biłgorajskiego.

Konkurs wpisał się w cykl działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów tej placówki, bowiem 21 października 2006 r. ówczesny ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Wacław Depo nadał szkole imię Papieża Jana Pawła II. – Od tamtego czasu nasza praca dydaktyczno-wychowawcza ukierunkowana jest na nauczanie Jana Pawła II i nasz program wychowawczy oparty jest właśnie na jego nauczaniu oraz na wartościach chrześcijańskich, czyli uniwersalnych, nieprzemijających, tych, które się sprawdzają – mówiła dyrektor szkoły Zofia Bielak. Szkoła realizuje wiele zadań związanych z Patronem, a edukacja religijno-patriotyczna zajmuje znaczące miejsce. – Jesteście wyjątkowymi gośćmi, jesteście perełkami waszych szkół, bo oprócz tego, co robicie, co należy do waszych podstawowych obowiązków, podjęliście trud zdobywania wiedzy o tym wyjątkowym Człowieku, Największym z rodu Polaków i za to jesteśmy wdzięczni wam i waszym opiekunom – tymi słowami Zofia Bielak witała zebranych.

Konkurs miał na celu m.in. przygotowanie społeczności szkolnych do głębokiego przeżywania kanonizacji bł. Jana Pawła II, zainteresowanie osobą i nauczaniem Papieża, a zwłaszcza przesłaniem, jakie skierował do młodych, popularyzowanie wiedzy o życiu wybitnego Polaka, kształtowanie postaw opartych na Dekalogu i postaw patriotycznych, rozwijanie zdolności plastycznych i popularyzowanie twórczości artystycznej jako formy ekspresji, kształtowanie postaw sprzyjających uczciwej i zdrowej rywalizacji oraz integrację młodzieży z terenu gminy Biłgoraj i szkół im. Jana Pawła II z powiatu biłgorajskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów. Obejmował test wiedzy o Janie Pawle II składający się z 30 pytań. Dotyczyły one znajomości życia Papieża, jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny oraz pobytu Ojca Świętego w Zamościu. Autorami pytań byli nauczyciele KLO w Biłgoraju Kinga Birut-Solak i ks. Rafał Plichta. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów. Byli to przedstawiciele szkół podstawowych: w Woli Dereźniańskiej, Dereźni, Smólsku, Starym Bidaczowie, Hedwiżynie; gimnazjów: w Tereszpolu, Księżpolu, Korytkowie Dużym, Hedwiżynie i Dereźni. Pracę uczestników nadzorowała komisja w składzie: Kinga Birut-Solak, ks. Rafał Plichta i Maria Kawalec, pracownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dereźni.

Reklama

Gdy uczniowie rozwiązywali zadania testowe, komisja w składzie: Celina Skromak, dyrektor GOK w Biłgoraju, Ingrida Sokołowska, instruktor MDK w Biłgoraju, i Maria Oleszek, pedagog KLO w Biłgoraju, oceniała przywiezione przez drużyny prace plastyczne. Zadaniem autorów było oddanie treści motta konkursu: „W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować”. Po sprawdzeniu testów i ocenie prac plastycznych komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła drużyna z SP w Dereźni w składzie: Zuzanna Niemiec, Szymon Łubiarz, Patrycja Różańska, op. Dorota Łukaszczyk; II miejsce – drużyna z SP w Hedwiżynie w składzie: Paweł Kapuśniak, Daniel Wasąg, Mateusz Żerebiec, op. ks. Piotr Sobczuk; III miejsce – drużyna z SP w Woli Dereźniańskiej w składzie: Wioletta Grabias, Aleksandra Kanty, Aleksandra Tworek, op. Dorota Kiełbasa. W kategorii gimnazja I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dereźni w składzie: Dominika Palikot, Weronika Okoń, Patrycja Magdziak, op. Ewa Buczek; II – drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu w składzie: Tomasz Kuceł, Anna Korpal, Agnieszka Preisner, op. ks. Karol Jędruszczak; III – drużyna z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie w składzie: Alicja Bogdanowicz, Diana Sobań, Katarzyna Szeptuch, op. ks. Mariusz Łoza. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez: ZSPiG im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, parafię pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Urząd Gminy Biłgoraj oraz osoby prywatne.

Goście mieli też okazję zwiedzić Galerię Jana Pawła II, w której zgromadzone są pamiątki związane z osobą Patrona. Jest to bogata korespondencja prowadzona z Watykanem przez szkołę, medale, puchary, dyplomy, książki, osobiste pamiątki mieszkańców Dereźni ze spotkań z Janem Pawłem II, a także nauczycieli i kapłanów zaprzyjaźnionych z tą placówką. Szczególnie cenny jest różaniec, na którym modlił się bł. Jan Paweł II.

2014-03-20 13:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Częstochowa: alba i Biblia św. Jana Pawła II w zbiorach Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

2020-07-29 13:30

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jan Paweł II

Muzeum Monet i Medali

jp2muzeum.pl

Albę i egzemplarz Biblii Tysiąclecia należące do św. Jana Pawła II do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie przekazał ks. Janusz Ryszard Bednarczyk, kapłan archidiecezji krakowskiej.

– Bardzo się cieszę,że w naszym muzeum znajdują się te niezwykłe pamiątki po św. Janie Pawle II. Ufam, że jeszcze bardziej pomogą w przybliżeniu postaci i dzieła św. Jana Pawła II, szczególnie młodemu pokoleniu – powiedział KAI Krzysztof Witkowski, założyciel i dyrektor muzeum.

Albę od św. Jana Pawła II otrzymał ks. Janusz Ryszard Bednarczyk, kiedy był wikariuszem parafii św. Krzyża w Zakopanem (Parafia tatrzańska). Papież przekazał albę po Mszy św. w Castel Gandolfo – Msza św. była na dziedzińcu pałacu papieskiego w godzinach porannych między 7 a 8. Była to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia 1984 r., w czasie pielgrzymki góralek i górali. Na Mszy św. byli obecni parafianie św. Krzyża w Zakopanem.

Kiedy Jan Paweł II przygotowywał się do Mszy św. zawołał mnie do siebie ks. Stanisław Dziwisz i powiedział mi: Ubieraj się do Mszy św. Będziesz po prawej ręce Ojca Świętego. Wzbraniałem się i mówiłem, że nie jestem godzien. Wtedy usłyszałem odpowiedź: Nie moja sprawa. Nie twoja sprawa, ale Ojca Świętego – opowiada ks. Bednarczyk.

– Po Mszy św. papież zdjął z szaty liturgicznych. Asystowała mu siostra sercanka. Kiedy szaty liturgiczne zostały złożone na ołtarzu, wówczas papież powiedział do swojego sekretarza: „Daj to księdzu”. Ja powiedziałem ks. Dziwiszowi, że nie mogę takiego daru przyjąć. I usłyszałem odpowiedź: „Nie twoja wola, nie moja wola, ale Ojca Świętego” – wspomina duchowny.

Również niezwykła jest historia egzemplarza Pisma Świętego, które od kard. Karola Wojtyły otrzymał ks. Bednarczyk. – Warto dodać, że jest to pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia z 1965 r., a takich egzemplarzy pewnie jest już niewiele – podkreśla Krzysztof Witkowski.

– To był dzień moich święceń diakonatu, 14 kwietnia 1973 r. Msza św. była w kaplicy arcybiskupów krakowskich. Po Mszy św. w czasie śniadania kard. Karol Wojtyła poprosił ks. Stanisława Dziwisza, aby przyniósł Pismo Święte z klęcznika z kaplicy arcybiskupów. Ks. Stanisław zapytał, które Pismo Święte? Kardynał odpowiedział: To jedno jedyne, z którego modlę się codziennie. Przyniósł tę Biblię Tysiąclecia. Kardynał napisał w niej dedykację i dał mi na pamiątkę święceń diakonatu. Kard. Wojtyła napisał w niej dedykację: „Ten egzemplarz Pisma Świętego wręczony w czasie święceń diakonatu niech Ci będzie zawsze źródłem światła i mocy. + Karol Kard. Wojtyła”.

Autentyczność podpisu kard. Karola Wojtyły autoryzował w 2015 r. kard. Stanisław Dziwisz.

W zbiorach muzeum znajduje się już m.in. reprint pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. Oryginał jest jednym z 19 zachowanych do dzisiaj kompletnych egzemplarzy dwutomowej Biblii wydrukowanych w latach 1452-1455. Kopia zawiera wszystkie zabrudzenia i ślady, jakie pozostawia na kartach upływający czas.

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie zostało otwarte 11 sierpnia 2011 r. Uroczystego otwarcia tej jednej z największych na świecie tego typu placówek dokonał kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

CZYTAJ DALEJ

Sprzeciw wobec ofensywy organizacji LGBT. Pikietują w Bielsku-Białej

2020-08-02 22:36

[ TEMATY ]

aborcja

pikieta

prolife

ideologia

lobby LGBT

Fundacja Życie i Rodzina

Proliferzy pikietowali po dłuższej przerwie w Bielsku-Białej.

Po przerwie związanej z epidemią proliferzy zorganizowali w Bielsku-Białej pikiety – 10 i 31 lipca. Wolontariusze Fundacji Życie i Rodzina tym razem postanowili pokazać fakty o homoseksualizmie oraz jakie są skutki realizacji postulatów lobby LGBT. Towarzyszył im baner pokazujący przykład znęcania się nad dziećmi przez żeńską parę homoseksualną. Zorganizowali również zbiórkę podpisów pod nową inicjatywą ustawodawczą fundacji: „StopLGBT”.

„StopLGBT” to projekt ustawy, który jest sprzeciwem wobec ofensywy organizacji LGBT na ulicach polskich miast. Ustawa ma zakazać tzw. marszów równości, czyli w praktyce obraźliwych i prowokacyjnych zgromadzeń, których celem jest rozmontowywanie porządku konstytucyjnego w zakresie ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Na paradach równości mają miejsce wulgarne prowokacje. Profanuje się ważne dla nas symbole i Msze Święte, a homolobby wmawia ludziom, że zachowania te są całkowicie normalne – tłumaczy proliferka Agnieszka Mańka, która wraz z grupą wolontariuszy pikietowała na moście na Białce.

Dodaje, że tym razem obyło się bez incydentów ze strony działaczy LGBT czy postronnych osób, mimo iż na pierwszej pikiecie w ciągu 2,5 godziny przewinęło się sporo pieszych. – W zdecydowanej większości były to osoby przychylne inicjatywie. Okazywały nam gesty i słowa wsparcia. Odbyliśmy wiele ciekawych rozmów. Przechodnie dzielili się z nami spostrzeżeniami na temat samej inicjatywy, aktywności środowisk LGBT, swoją niezgodą na ataki na bliskie im symbole, miejsca czy osoby. Przechodnie niezadowoleni naszym widokiem byli w zdecydowanej mniejszości. Przeważnie nie chcieli rozmawiać. Swoją niechęć okazywali gestami, oddalając się w pośpiechu – wspomina Agnieszka Mańka.

Proliferzy zapewniają, że na tym nie poprzestaną i nadal będą organizować podobne akcje. Więcej o akcjach w całej Polsce na stronie Fundacji Życie i Rodzina.

O pikietach piszemy również w Niedzieli na Podbeskidziu – nr 32 na 9 sierpnia 2020 r.

W Fundacji Życie i Rodzina regionu bielsko-żywieckiego aktywnie udzielał się również śp. Łukasz Ząbek. Młody wolontariusz prolife zmarł niedawno wskutek nieuleczalnej choroby. – Łukasz działał energicznie na rzecz dzieci nienarodzonych. Był zawsze obecny tam, gdzie trzeba było bronić życia i godności człowieka. W 2017 r. zachorował na złośliwy nowotwór, ale nawet to nie złamało jego ducha poświęcenia i miłości dla drugiego człowieka – pomagał w szpitalu, w którym się leczył, dzielił czas i uśmiech z tymi, którzy potrzebowali pocieszenia. Zmarł w wieku zaledwie 20 lat, ale pozostawiając po sobie pamięć wzorowej postawy człowieka pełnego życzliwości i z mocnym kręgosłupem moralnym – wspominają kolegę wolontariusze z regionu bielsko-żywieckiego. Pogrzeb odbył się 2 lipca w parafii Niepokalanego Serca NMP w Krzyżowej.

CZYTAJ DALEJ

Misjonarka z Tanzanii odwiedziła Olszynę

2020-08-04 06:46

Artur Grabowski

W niedzielę 2 sierpnia br. w Olszynie, w parafii św. Józefa gościła siostra Monika Nowicka, elżbietanka, z misji Maganzo w Tanzanii.

Podczas spotkań z wiernymi na każdej Mszy św., Siostra dziękowała za współpracę olszyńskiej parafii z afrykańską misją. Parafianie z Olszyny zawiązali chrześcijańską przyjaźń z siostrami już kilka lat temu i na potrzeby tej właśnie konkretnej afrykańskiej Misji przekazali już kilkanaście tysięcy złotych. Swój udział mają w tym także dzieci olszyńskiej parafii. Również i tym razem parafianie okazali hojność, przekazując dar serca na przybory szkolne dla szkoły prowadzonej przez siostry.

Więcej na ten temat w kolejnym numerze Niedzieli legnickiej.

Zobacz zdjęcia: Misjonarka
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję