Reklama

Z Jasnej Góry

Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

Na Jasnej Górze Różańca

Pod hasłem: „Błogosławiona, która uwierzyła” 7 czerwca br. przybyła na Jasną Górę 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. W modlitwie uczestniczyło ok. 20 tys. wiernych ze wszystkich polskich diecezji. Koła i róże różańcowe działają we wszystkich diecezjach w Polsce. Pielgrzymka była okazją do integracji wszystkich grup modlitewnych. W 2013 r. dzieło Żywego Różańca w Polsce otrzymało nową ogólnopolską strukturę, która została ujęta w Statucie Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” i zatwierdzona przez biskupów w czerwcu ub.r. na konferencji plenarnej Episkopatu Polski we Wrocławiu.

Pielgrzymce Żywego Różańca przewodniczył biskup senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski, który odprawił Mszę św. na Szczycie Jasnogórskim. Koncelebrowało 300 kapłanów. Słowa powitania w imieniu Jasnej Góry wypowiedział o. Marian Waligóra, podprzeor sanktuarium. – Zobacz, Matko, jak nas tu dużo, na Jasnej Górze Różańca – mówił w kazaniu bp Zawitkowski. – Wolność trzeba Różańcem zdobywać i ciągle jej Różańcem bronić – apelował. Odniósł się też do bolesnych bieżących spraw. Wołał m.in.: – Warszawiacy, sprzątnijcie ten symbol sodomskich grzechów sprzed kościoła Zbawiciela! Już jedni zasłaniali ten kościół placem bolszewickiej konstytucji – diabli to wszystko wzięli! Nie zasłaniajcie grzeszną tęczą kościoła, który jest domem naszego Zbawiciela.

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Pierwsza piesza pielgrzymka 2014

Łowicka jaskółka

Z Łowicza na Jasną Górę dotarła 7 czerwca br. 359. Łowicka Pielgrzymka Piesza. To jedna z najstarszych grup pątniczych w Polsce. Hasło tegorocznej wędrówki brzmiało: „Z Maryją wierzę w Syna Bożego”. Pielgrzymka była też dziękczynieniem za dar kanonizacji Jana Pawła II. Łowicką pielgrzymkę nazywa się „jaskółką pielgrzymek”, gdyż rozpoczyna ona sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Od 2002 r. przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Wiesław Frelek.

Reklama

Przed Szczytem Jasnogórskim pielgrzymkę witał w imieniu Jasnej Góry o. Kamil Szustak. Pielgrzymów pozdrowił również o. Zachariasz Jabłoński, ich wielki przyjaciel. Z racji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia jego kapłaństwa (28 czerwca) pątnicy odśpiewali jubilatowi „Sto lat”. Tradycyjnie wykonali też ludowe tańce pod pomnikiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W Kaplicy Matki Bożej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił biskup senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski. Powiedział m.in.: – Pierwszy raz miałem tę łaskę, że witałem łowicką pielgrzymkę ze szczytów, od Matki Bożej z wysoka, od ołtarza. Ja jeszcze tak cudownej pielgrzymki nie widziałem. A była ona jak jeden wieniec kwiatów. I ci pierwsi, co szli z krzyżem jak z początkiem różańca, i ci, co dźwigali różaniec, i ci, co nieśli chorągwie, i wszyscy, co nieśli kwiaty, aby Matkę Bożą i księży przywitać. A gdy padliście krzyżem przed Szczytem Matki Boskiej... Trzeba być bardzo mocnym i trzeba mieć mocne serce, żeby nie pękło (...).Łowiczanie kochani, o jacy wy jesteście wielcy! Tak bym chciał, żeby ci wielcy decydenci z Brukseli i z Warszawy, i nawet prezydent, co przyleciał zza Wielkiej Wody, żeby tak zobaczyli łowicką pielgrzymkę i żeby zobaczyli ludzi, którzy wierzą w Boga, ale to tak aż do zmęczenia, aż do krwi, aż do męczeństwa.

Boży Cyganie

Piesi pielgrzymi, tzw. Boży Cyganie, 28 maja br. dotarli do jasnogórskiego sanktuarium. Wyruszyli z Gdyni i pokonali ponad 600 km. 17 osób pielgrzymowało ok. 3 tygodni.

Bożym Cyganom przyświeca przewodnia myśl: „Przez Maryję do trzeźwości”, a w tym roku szli z hasłami: „Bóg jest moją siłą” i „Nie lękajcie się”.

Reklama

Grupę Bożych Cyganów tworzą osoby doświadczone problemem alkoholowym, które dziękują Matce Bożej za dary wyjścia z nałogu i trwania w trzeźwości. Pielgrzymka została zainicjowana 27 lat temu przez świeckich związanych z ruchem trzeźwościowym AA. Od początku jej podstawową intencją była modlitwa o trzeźwość nie tylko osób idących w grupie i ich rodzin, ale także całego narodu.

Honorowi dawcy krwi

Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi 31 maja br. po raz 17. przybyła na Jasną Górę. W liczbie ok. 2 tys. zgromadzili się członkowie klubów HDK z całej Polski wraz z rodzinami, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, a także duszpasterze klubów na czele z ks. płk. Zenonem Surmą, krajowym duszpasterzem HDK. Do sanktuarium pielgrzymowały również osoby, które dzięki krwi ofiarowanej przez honorowych dawców mogły wrócić do zdrowia.

Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. – To właśnie wy, ta wielka rzesza honorowych dawców krwi, regularnie oddajecie ten cenny dar, ratując życie innym. Dziękujemy za wasze otwarte serca, z których przelewacie krew w serca potrzebujących – podkreślał bp Guzdek.

Zapowiedzi

16-18 czerwca – 14. Konferencja Pracowników Socjalnych

21 czerwca – 29. Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

21 czerwca – 19. Pielgrzymka Akcji Katolickiej

22 czerwca – 16. Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

2014-06-10 14:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Braciszku, byłeś mi wzorem, pogrzeb śp. Jana Deca

2020-08-07 14:39

[ TEMATY ]

pogrzeb

bp Ignacy Dec

Leżajsk

Ks. Grzegorz Umiński

Ostatnie pożegnanie Jana Deca

Biskup Ignacy Dec w piątkowe południe 7 sierpnia, pożegnał swojego starszego brata Jana.

Podczas Mszy św. pogrzebowej w kaplicy cmentarza komunalnego w Leżajsku bp Ignacy wygłosił homilię, w której mówił o doświadczeniu śmierci, o życiu zmarłego brata i o nadziei jaka towarzyszy ludziom wierzącym.

- Doświadczenie śmierci jest doświadczeniem, które zabieramy ze sobą do wieczności. Nikt, kto naprawdę zmarł nie może nam opowiedzieć, jak umierał, o czym myślał przed śmiercią, co go spotkało po zgaśnięciu jego ziemskiego życia. To my mamy doświadczenie śmierci, ale nie swojej, tylko naszych bliskich, o których potem opowiadamy - wyjaśniał bp Dec.

ks. Grzegorz Umiński

Msza św. pogrzebowa zgromadziła wielu kapłanów.

Za przykład przemijania homileta podał słowa, które widnieją na zegarze kościelnym w Wadowicach: “Czas ucieka, wieczność czeka”. Nawiązując do słów z listu św. Pawła do Rzymian: “Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”, biskup powiedział: - Wierzymy w te słowa i wyznajemy, że nasze życie pochodzi od Boga. Bóg je nam dał przez naszych rodziców. On nam wybrał czas i miejsce życia na ziemi. On nam wybrał rodziców, którzy nas urodzili i wychowali. Żyjemy zatem z daru Pana Boga i dla niego także umieramy. Przechodzimy z domu ziemskiego do domu wiecznego. On także wybierze dzień i godzinę odejścia z tego świata. Niektórzy przyjmują, że jest to godzina dla nas najlepsza – dodał.

ks. Grzegorz Umiński

Procesja do grobu.

 

Pierwszy Biskup Świdnicki podkreślił, że nie trzeba się bać przyjścia Jezusa, bo On nie przychodzi po nas żeby nas unicestwić, ale by nas przeprowadzić do nowego życia.

Następnie bp Ignacy przedstawił zarys drogi życiowej śp. Jana Deca, który urodził w 1942 roku się Hucisku koło Leżajska. Mówiąc m.in., że  wraz z żoną Marią przyjęli do swojej rodziny trójkę dzieci i uznali je za własne: Małgorzatę, Marzenę i Mateusza.

ks. Grzegorz Umiński

Najbliższa rodzina zmarłego Jana Deca.

ks. Grzegorz Umiński

W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina.

W słowie końcowym bp Ignacy wypowiedział następujące słowa: - Drogi bracie Jasiu przychodzi chwila, aby pożegnać cię w tej kaplicy. Odchodzisz z grona naszego rodzeństwa jako drugi po odejściu naszej siostry Marysi we wrześniu 2017 roku. Dołączyłeś w wieczności do naszych rodziców do twojej żony i do twoich teściów, a także do wielu innych twoich przyjaciół, którzy wcześniej odeszli.

Ks. Grzegorz Umiński

Wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej

Jako twój brat w imieniu rodzeństwa pragnę ci wyrazić naszą wdzięczność za to kim byłeś dla nas jako starszy brat. A byłeś mi wzorem w wielu pracach i w zachowaniu. Razem w rodzinnym domu spędzaliśmy z rodzicami i rodzeństwem największe święta. (…) Żegnamy cię w postawie dziękczynienia. Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które przez twoją posługę tu na ziemi przekazał ludziom. Spoczywaj w pokoju i światłości wiekuistej. Do zobaczenia w wieczności w domu Ojca – zakończył bp Dec.

ks. Grzegorz Umiński

bp Ignacy Dec w kondukcie żałobnym.

CZYTAJ DALEJ

Do Kluczborka na jubileusz [40.PPW - dzień piąty]

2020-08-07 20:33

ks. Tomasz Płukarski

księża jubilaci

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska ma swój jubileusz. Po raz 40-ty pątnicy z Wrocławia idą na Jasną Górę. Jednak nie ten jubileusz świętowano dziś w Kluczborku. Pielgrzymi dziś w sposób szczególny modlili się za ks. bpa Jacka Kicińskiego, ks. Jacka Tomaszewskiego i ks. Tomasza Czabatora, którzy obchodzili swoje 25-lecie kapłaństwa.

Bp Jacek przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże. Jako pielgrzyma nie trzeba go przedstawiać. Obecność księdza biskupa Jacka na pielgrzymce to wielka łaska dla pątników, którzy mogą ramię w ramię iść ze swoim pasterzem.

Ks. Jacek Tomaszewski na Jasną Górę zmierza od wielu lat. Służy pielgrzymom jako medyk. Swoim uśmiechem i zdolnościami muzycznymi dzieli się zawsze z pielgrzymami.

Ks. Tomasz Czabator w tym roku prowadził grupę 4, ale przed laty wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę.

Zanim jednak pielgrzymi dotarli do Kluczborka przeszli etap z Wierzbicy Górnej do Wołczyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap prowadził do bardzo gościnnych Smard Górnych:

Ostatni etap zakończył się w Kluczborku:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

Homilia ks. bpa Jacka Kicińskiego:

Apel Jasnogórski:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję