Reklama

Modlitwa „Anioł Pański”

Z Watykanu

2014-07-08 13:29


Niedziela Ogólnopolska 28/2014, str. 4

W rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” w niedzielę 6 lipca br. Ojciec Święty zwrócił uwagę na zło, jakie wyrządza potrzebującym ludzka obojętność. Papież przytoczył słowa Pana Jezusa z Ewangelii: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, które są skierowane szczególnie do ludzi ubogich czy wykorzystywanych, a także do tych, w których sercu nie ma Pana Boga. Franciszek wyjaśnił, że zaproszenie Jezusa jest aktualne także dziś - chce On dotrzeć do wielu braci i sióstr przygniecionych niepewnymi warunkami życia, trudnymi sytuacjami życiowymi, a czasem pozbawionych mocnych punktów odniesienia.

Papież Franciszek mianował ks. dr. Piotra Pasterczyka, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Ks. dr Piotr Pasterczyk ma 46 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r., uzyskał magisterium z teologii dogmatycznej na podstawie pracy „Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W latach 1995-97 odbył studia w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie. W 1997 r. napisał pracę magisterską z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta. W latach 1997 - 2003 odbył studia filozoficzne i teologiczne na Albert-Ludwigs-Universität we Fryburgu Bryzgowijskim, a w 2001 r. obronił pracę doktorską w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshaka: „Theologie des kirchlichen Amtes”. W 2004 r. uzyskał doktorat z filozofii.

Reklama

Kościelną osobowość prawną uzyskało Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów (AIE). Jego statuty zatwierdziła 13 czerwca br. Kongregacja ds. Duchowieństwa. Odtąd ma ono status międzynarodowego prywatnego stowarzyszenia wiernych, zgodnie z kan. 116, par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego ze wszystkimi prawami i obowiązkami ustanowionymi przez Kodeks.

Nowy król Hiszpanii Filip VI wraz z małżonką Letizią złożył po objęciu tronu swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną papieżowi Franciszkowi w Watykanie. Ojciec Święty przyjął hiszpańską parę królewską na audiencji w Pałacu Apostolskim.

Król Filip VI spotkał się też z sekretarzem Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem i watykańskim podsekretarzem ds. relacji z państwami ks. prał. Antoine’em Camillerim.

Jak głosi komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, była to pierwsza wizyta nowej hiszpańskiej pary królewskiej po ustąpieniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. króla Juana Carlosa I oraz królowej Sofii. Wizyta - poinformowano - była wyrazem nadziei wzmocnienia dobrych stosunków istniejących między Stolicą Apostolską i Hiszpanią.

W rozmowie zostały poruszone kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania - dotyczące znaczenia wspierania dialogu i współpracy między Kościołem a państwem dla dobra całego społeczeństwa hiszpańskiego. Poruszono też problemy międzynarodowe i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych konfliktem.

W sobotę 5 lipca br. papież Franciszek odbył piątą wizytę duszpasterską na terenie Włoch. Przybył do archidiecezji Campobasso-Boiano w regionie Molise. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana w Campobasso. W homilii Ojciec Święty zaapelował o upowszechnianie kultury solidarności, będącej konsekwencją świadectwa miłosierdzia i służenia. Zwrócił uwagę na plagę bezrobocia i zaznaczył, że wyzwanie zapewnienia pracy dotyczy w szczególności instytucji, świata przedsiębiorczości i finansów.

Papież Franciszek spotkał się w katedrze z chorymi. Zjadł obiad z ubogimi, którymi opiekuje się miejscowa Caritas, z biskupem miejsca i wolontariuszami oraz poświęcił tamtejszą nową stołówkę. Obiad był skromny, a na menu składały się typowe potrawy regionu Molise. W obiedzie uczestniczyło w sumie ok. 70 osób.

- Nie dajcie sobie ukraść pragnienia budowania w waszym życiu rzeczy wielkich i trwałych! Nie poprzestawajcie na małych celach! Dążcie do szczęścia! Miejcie odwagę, by wyjść ze swoich ograniczeń i postawić całe swe życie na Jezusa - zaapelował papież Franciszek do młodzieży z Abruzji i Molise, z którą spotkał się na placu przed sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Castelpetroso. Ojciec Święty zauważył, że ludzkie serce pragnie rzeczy wielkich, głębokich przyjaźni, więzi wytrzymujących próby czasu. Człowiek pragnie kochać i być kochanym w sposób definitywny.

Na uniwersytecie w Campobasso papież Franciszek przemówił do przedstawicieli świata pracy i przedsiębiorców. Mówił m.in. o problemie pracy w niedzielę. Zaznaczył, że jako kwestia etyczna dotyczy to nie tylko ludzi wierzących.

Do ufności w moc Bożego przebaczenia i podejmowania wysiłków na rzecz resocjalizacji zachęcił Ojciec Święty więźniów zakładu karnego w liczącym 20 tys. ludności mieście Isernia. Papież przekonywał osadzonych do wytrwałego podejmowania wysiłku na rzecz włączenia się w życie społeczne. Podkreślił, że Bóg jest miłosiernym Ojcem i zawsze nas kocha.

Zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conv, który uratował 150 sierot

2019-10-12 19:32

Dr Małgorzata Brykczyńska

W piątek rano 11 pażdziernika 2019, w Enfield, CT (USA) zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conf, autor książki Skradzione Dziecinstwo i Pamiętnik Sybiraka i Tułacza. Odznaczony najwyższymi orderami Polski, (ostatnio z okazji 100 rocznicy urodzin Prezydent RP przyznał mu order Orła Białego), Harcmistrz, i wielki franciszkanin, który przed miesiącem obchodził 100 urodziny w Chicopee, MA. Na uroczystość zjechali się ludzie z całego świata, włącznie z sierotami z Tengeru których uratował, ich rodzinami i inni “Afrykańczycy”.

Marie Romanagno

Ks Łucjan był seniorem franciszkanów (najstarszy żyjący franciszkanin) i ostatni który jeszcze odbył nowicjat u Św Maksymiliana Kolbe. Ojciec Łucjan zmarł w powszechnej opinii świętości. Wielki człowiek, polak, kapłan.

Łucjan Królikowski urodził się 7 września 1919 r. Do zakonu franciszkanów wstąpił w Niepokalanowie. W 1939 r. udał się na studia do Lwowa, ale już rok później został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. Wolność przyniósł mu układ Sikorski-Majski z 1941 r., który gwarantował „amnestię” dla Polaków. Ojciec Łucjan z trudem przedostał się do Buzułuku, gdzie stacjonował sztab Armii Andersa. Wraz z nią przemierzył Kazachstan, Uzbekistan i Kirgizję. Później ukończył szkołę podchorążych i dotarł do Persji i Iraku.

Nadal jednak chciał być zakonnikiem, nie żołnierzem. Wiosną 1943 r. dotarł do Bejrutu, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Ukończył je i otrzymał święcenia kapłańskie. W czerwcu 1947 r. wypłynął do Afryki Równikowej, gdzie podjął pracę wśród polskich dzieci w Tengerze (przebywały tam dzieci z matkami oraz sieroty, które NKWD wywiozło na Sybir – te, które ocalały, zostały uratowane przez Armię Andersa). Po okropieństwach Syberii małym tułaczom osiedle położone niedaleko równika wydawało się rajem.

Szczęście nie trwało jednak długo. Kiedy w 1949 r. Międzynarodowa Organizacja Uchodźców postanowiła zlikwidować polskie obozy w Afryce, a dzieci odesłać do komunistycznej Polski, o. Łucjan zdecydował, by wraz z nimi wyemigrować do Kanady. Na początku czerwca 1949 r. prawie 150 polskich sierot wyruszyło z Afryki.

W Kanadzie o. Łucjan był prawnym opiekunem dzieci, zajmował się także ich edukacją i wychowaniem. Tymczasem w Polsce komuniści wpadli w szał. Do próby odzyskania sierot chciano wykorzystać nawet ONZ. Na próżno – dzieci o. Łucjana były już wolne.

Można zadać sobie pytanie: Skąd ta chęć bezinteresownej pomocy? Sam o. Łucjan udzielał najlepszej odpowiedzi: „Życie człowieka jest grą, sztuką, realizacją Boskiego utworu, który nosi tytuł: miłość. Ona jest tak wpleciona w życie, że stanowi pobudkę ludzkich myśli, słów, czynów i działań. Miłość, która nie skrzywdzi biednego, bezbronnego jak dziecko, nie zerwie kwiatka, by go za chwilę podeptać, ani nie zgładzi psa czy kota”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

2019-10-17 18:20

BP KEP / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. „W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: 'Nie cudzołóż', dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików” – dodaje.

Nawiązuje do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia”, w której Papież przypomina: „Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot” (Amoris laetitia, nr 280, 282).

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. „Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym 'złym dotykiem' jest konieczna i tu nie ma dyskusji” – mówi.

Ks. Rytel-Andrianik zaznacza także, że „Wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice, w sytuacji, którą uznają za stosowną”.

Rzecznik episkopatu zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 roku pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski roku po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: „Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2)”.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. „Pisał o tym m.in. w 'Teologii ciała'. Warto też przypomnieć jego encyklikę 'Evangelium Vitae' oraz encyklikę św. Pawła VI – 'Humane Vitae'. W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i Tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa, jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie” – mówi rzecznik episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem