Reklama

(Nie)pełnosprawni na scenie

„Maskarada” to wyjątkowy przegląd teatralno-muzyczny, bo na scenie wystąpiły osoby niepełnosprawne wraz z wolontariuszami. Było dużo tańca, teatru i muzyki

Niedziela Ogólnopolska 47/2014, str. 28-29

Agata Bieniek

Teatr „Drabina” DPS Częstochowa

Teatr „Drabina” DPS Częstochowa

Barwna „Maskarada”, która odbyła się 24 października br. w Hali Sportowej Częstochowa, zakończyła trzecią edycję akcji „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie”, organizowaną przez częstochowską Fundację Oczami Brata. „Maskarada” ma pokazać światu, że obok nas są uzdolnione osoby niepełnosprawne.

Pokazać artystyczną duszę

Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” został zainspirowany wydarzeniem pod nazwą „Albertiana”, które jest organizowane w Krakowie przez Fundację im. Brata Alberta i Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Promuje ono twórczość osób niepełnosprawnych, pokazuje ich artystyczne dusze i bogate wnętrza. Na scenie występują osoby niepełnosprawne wraz z wolontariuszami. Przegląd nie ma charakteru konkursowego - ma na celu promocję dorobku artystycznego oraz prezentację twórczej ekspresji osób niepełnosprawnych. Jak mówi organizatorka przeglądu Marta Serwiak z Fundacji Oczami Brata, w tym roku projekt objął zasięgiem całe województwo śląskie. Przyjechały grupy m.in. z Sosnowca, Zabrza, Łaz. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć grupy „Za ścianą” z Tarnowskich Gór, która od samego początku bierze udział w „Maskaradzie”, i reprezentantów Częstochowy. Łącznie wystąpiło dwanaście grup i czterech artystów indywidualnych.

Reklama

Organizatorzy profesjonalnie i z wielkim pietyzmem przygotowują miejsce występów i odpowiednie zaplecze techniczne. Zawsze starają się zintegrować uczestników spotkania, dlatego przygotowują dla nich jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje, m.in. mobilne studio fotograficzne, poczęstunek, watę cukrową, różne animacje artystyczne. „Maskarada” ma też na celu zainteresowanie różnych środowisk społecznych działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomocna dłoń

A wszystko z myślą o tych, których świat często nie rozumie i zwykle nawet o nich nie dba. Czas „Maskarady” to czas właśnie dla nich. Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata, podkreśla, że działacze fundacji zdają sobie sprawę, iż niepełnosprawni na co dzień spotykają się z wieloma trudnymi sytuacjami i doświadczają ogromnych przykrości; niektórzy z nich nawet nie mają kontaktu z rodzicami. Dlatego fundacja chce w ich życie wnieść trochę radości. Organizatorzy „Maskarady” tworzą naprawdę wspaniałe dzieło.

Aby je zobaczyć, potrzeba wrażliwych oczu, a nade wszystko wrażliwej duszy. Wie o tym dobrze Paweł Bilski, sam bowiem stracił brata, który miał zespół Downa. Po jego śmierci wraz z przyjaciółmi założył Fundację Oczami Brata. Działa ona od stycznia 2014 r. W niej wraz z innymi próbuje patrzeć na świat oczami osób niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty integracyjne dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych, w czasie których młodzi ludzie tworzą wspólnie spektakl teatralny. Rozwijają swoje talenty, uczą się pracy zespołowej. - Przy wszystkich naszych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych - mówi Paweł Bilski - najbardziej zależy nam na budowaniu relacji między osobą niepełnosprawną i pełnosprawną. Fundacja organizuje też warsztaty artystyczne: teatralne, muzyczne i plastyczne. Stwarza młodym warunki do rozwoju, z miłością wyciąga do nich pomocną dłoń.

(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie

Reklama

Przegląd jest organizowany w ramach projektu „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie”, którego finał ma miejsce podczas „Maskarady”. Właśnie w ramach tego projektu wcześniej odbyły się takie imprezy, jak: gra miejska „Od okupacji do wolności”, „Malowanie za Puchatkiem” i „Salon poezji”, promujący twórczość pisarzy z województwa śląskiego.

Projekt przygotowywało ok. 50 wolontariuszy i ok. 30 partnerów, a wzięło w nim udział ok. 300 niepełnosprawnych.

Gra miejska „Od okupacji do wolności”, zorganizowana przez fundację 12 września br. w Częstochowie, łączyła w sobie elementy zwiedzania, integracji i wyśmienitej zabawy. Uczestnicy poznawali Stare Miasto. Kojarzyli miejsca, fakty, rozwiązywali zagadki, a przede wszystkim walczyli z upływającym czasem. W czasie gry wykazali się znajomością miasta, wiedzą na temat historii, zręcznością i szybkością. Zmęczeni, ale uśmiechnięci, dotarli do mety.

Ważni i docenieni

„Maskarada” daje szansę uzdolnionym osobom niepełnosprawnym zaprezentowania wyników swej codziennej pracy. Mogą pokazać się innym. Repertuar tegorocznego przeglądu był bardzo zróżnicowany, wystąpiła m.in. grupa teatralna „Michalinki” z Częstochowy ze spektaklem „Rejs w nieznane”. Przedstawienie miało formę rewii. Opowiadało o grupie marynarzy, którzy wybrali się w podróż w nieznane. Grupa teatralno-taneczna z Łaz przedstawiła spektakl pt. „Bal nad bale”, w którym uczestnicy przedstawiali tańce charakterystyczne dla wybranych europejskich krajów. Grupa muzyczno-teatralna z Sosnowca pokazała widowisko słowno-muzyczno-teatralne pt. „Żywioły”, przedstawiające walkę czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. W świat bajek przeniosła widzów grupa teatralna „Kameleon” z Częstochowy, prezentując bajkę „Trzy świnki”. Dobrej zabawy nie zabrakło. Robert Mateuszuk, który wystąpił na „Maskaradzie” z piosenkami „Skrzydlate ręce” grupy Enej i „Sięgnąć gwiazd” Budki Suflera, mówi, że występ daje mu satysfakcję i że spotyka tu wielu wspaniałych ludzi, przyjaciół.

Aleksandra Wiśniewska z Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przekonuje, że występ na „Maskaradzie” to duża radość dla osób niepełnosprawnych: - Oni to ogromnie przeżywają i czekają na ten czas, na swoje występy, wyjście na scenę, na oklaski, bo mogą się pokazać. Wtedy czują się ważni i docenieni, mają poczucie, że robią coś ważnego. A widząc pracę innych osób zaangażowanych w projekt, wiedzą, że musi być wszystko robione dokładnie i po kolei. Odbywają próby, czują się po prostu aktorami - jest to bardzo istotne dla ich samopoczucia.

Podczas przeglądu nastąpiło podsumowanie projektu „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie” oraz wręczone zostały nagrody uczestnikom gry miejskiej „Od okupacji do wolności”. Wydarzenie dostarczyło wszystkim wielu niesamowitych wrażeń i wspaniałych przeżyć. Na twarzach zagościły radość, szczęście i uśmiech.

Do obejrzenia także materiał tv na stronie: tv.niedziela.pl.

2014-11-18 14:33

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święty Mateusz - Apostoł i Ewangelista

Niedziela szczecińsko-kamieńska 37/2002

[ TEMATY ]

święty

Arkadiusz Bednarczyk

21 września obchodzimy święto św. Mateusza, jednego z dwunastu Apostołów, autora pierwszej Ewangelii. Imię Mateusz jest odtworzeniem imienia Matthaios z hebrajskiej formy matthai, pochodzącej od Mattanjahu albo martanja (por. Ezdr 10, 33; 1 Krn 9, 15) i znaczy "dar Boga" . W Ewangelii św. Marka Mateusz - celnik nosi też drugie semickie imię Lewi, syn Alfeusza (Mk 2, 14-17), podobnie w Ewangelii św. Łukasza ( Łk 5, 27 32). Imię Lewi było znane w Starym Testamencie, ponieważ tak nazywał się syn Jakuba i Lei (Rdz 29, 34; 49, 5).

Mateusz był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Jako celnik, był znienawidzony przez współziomków, ponieważ ściągał pieniądze od swych rodaków na rzecz okupantów - w ówczesnym czasie - Rzymian. Celnicy znani byli z tego, że nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska, Traktowano ich na równi z grzesznikami i poganami, a ten, kto z nimi przebywał, stawał się nieczysty i musiał poddać się obmyciom rytualnym.

Tymczasem został powołany przez Chrystusa z grona najmniej szanowanej warstwy ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, wprost od jego "warsztatu pracy" w Kafarnaum. Pewnego razu Pan Jezus, przechodząc nad jeziorem Genezaret, "zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: ´Pójdź za Mną!´. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim" (Łk 5, 27-28). Mateusz nawrócony i uszczęśliwiony przygotował w swoim domu ucztę dla Mistrza i Jego uczniów. Zaprosił na nią również celników i współpracowników. "Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: ´Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?´ Lecz Jezus im odpowiedział: ´Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych lecz grzeszników´" ( Łk 5, 29-32, por. Mt 9, 9-13).

Według tradycji, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz pozostał przez jakiś czas w Palestynie. Napisał Ewangelię, która jako jedyna księga Nowego Testamentu została napisana po aramejsku, a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę Chrystusa. Starał się wykazać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem - Zbawicielem, na co wskazują proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Czas jej powstania nie jest pewny. Mogło to mieć miejsce między 50 a 60 r. Nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył Ewangelię wg św. Mateusza na język grecki. Nie zachowały się ślady oryginału.

Istnieje wiele często przeciwstawnych sobie wersji dalszych losów Ewangelisty - po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła nie są zgodni co do tego, gdzie znajdowało się nowe miejsce pracy. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię, Macedonię. Jednak najwięcej argumentów przemawia za Etiopią.

Nie wiadomo dokładnie, czy św. Mateusz zmarł śmiercią naturalną, czy też otrzymał koronę męczeństwa. Według historycznej tradycji chrześcijańskiej, poniósł śmierć męczeńską w Etiopii. Okoliczności śmierci nie są znane. Jego relikwie od X w. znajdują się w Salerno w pobliżu Neapolu, we Włoszech.

Św. Mateusz jest patronem celników, poborców, komorników, księgowych, urzędników finansowych, bankowców.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Mateusza z księgą Ewangelii w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej postaci ludzkiej - jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela i Apokalipsy (Ez 1, 1-14; Ap 4, 6-8). Przedstawia się go także z halabardą, z torbą podróżną, czasami z mieczem w ręku, ponieważ według podania miał ponieść śmierć od miecza.

Niech słowa modlitwy z dnia naszego Patrona dodadzą nam wiary i siły do przemiany życia: "Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali" (kolekta) .

CZYTAJ DALEJ

Wyróżnienia dla katechetów

2020-09-21 22:33

Marzena Cyfert

Ks.. Mariusz Szypa wręcza wyróżnienie

Ks.. Mariusz Szypa wręcza wyróżnienie

W tym roku przypada jubileusz 30-lecia katechezy w szkole. Z tej okazji zostały wręczone specjalne wyróżnienia, pamiątki i podziękowania katechetom obchodzących jubileusz 30-lecia.

Spotkanie odbyło się w auli Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wyróżnienia wręczył ks. Mariusz Szypa, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Otrzymali je:

Janina Antał

Urszula Bujwid

Elżbieta Gajda

Waldemar Gajda

Małgorzata Jedynak

Elżbieta Juszczyk

Anna Kotwica

Barbara Kostkiewicz

Jolanta Kurowska

Barbara Lach

Jadwiga Ługiewicz

Maria Majcher

Bernadetta Niewiadomska

Anna Okurowska

Władysław Pabian

Ewa Piękoś

Danuta Pytel

Elżbieta Rogozińska-Zalewska

Marianna Rudowicz

Małgorzata Ryba

Wyróżnionym katechetom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pedagogicznych i ewangelizacyjnych w katechezie szkolnej.

O całej uroczystości można przeczytać tutaj

GALERIA ZDJĘĆ

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję