Reklama

Rok w duszpasterstwie

2014-11-27 10:33

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 48/2014, str. 4-5

Ks. Adam Stachowicz

Właśnie rozpoczyna się nowy rok duszpaterski. Jak będzie on wyglądał w naszej diecezji? Czego możemy spodziewać się w nadchodzącym czasie?

Jubileusze parafialne

800 lat to długi okres czasu. A takie właśnie jubileusze będą świętować dwie wspólnoty parafialne: w Gawłuszowicach i w Tarnobrzegu Wielowsi. Ks. Witold Szczur, proboszcz Gawłuszowickiej parafii, informuje nas: – Rok jubileuszowy potrwa do 22 listopada przyszłego roku. Głównym punktem obchodów będzie uroczystość odpustowa ku czci św. Wojciecha. Wśród licznych wydarzeń należy zauważyć przeprowadzenie sympozjum o parafii, misje parafialne, transmisję Radia Maryja i TV Trwam oraz audycję „Rozmowy niedokończone” prowadzoną z parafii. Ale także: Roraty o św. Wojciechu, koncert kolęd – rodzinne śpiewanie, Orszak Trzech Króli, piknik rodzinny, rajd rowerowy im. św. Wojciecha, rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci i inne – wylicza ks. Szczur.

Natomiast taki sam jubileusz 15 marca rozpocznie wspólnota parafialna z Tarnobrzega Wielowsi. Ks. proboszcz Dariusz Woźniczka wyjaśnia: – Uroczystości potrwają do 29 września. Będzie to rok szczególnej łaski Bożej dla parafian, którzy będą mogli także doświadczyć miłości i miłosierdzia Boga zyskując odpusty, przeżywając parafialne misje, uczestnicząc w liturgii w kościele, na cmentarzu i miejscu lądowania św. Jana Pawła II. Ponadto będzie to okazja do przypomnienia sobie historii i dziejów parafii naznaczonych wstawiennictwem świętych patronów: św. Gertrudy i św. Michała Archanioła. To też czas uświadomienia sobie wspólnej odpowiedzialności za parafię, która istnieje już 8 wieków – podkreśla Duszpasterz.

Reklama

Rok Caritas

Rok obecny, w ramach przygotowania do Jubileuszu 200-lecia diecezji, da nam okazję do lepszego przyjrzenia się działalności diecezjalnej Caritas. Dyrektor Caritas, ks. Bogusław Pitucha, informuje: – Roczne obchody zostały podzielone na 4 etapy: pomoc dzieciom i młodzieży, pomoc ubogim rodzinom, pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym – wylicza ks. Pitucha. – W wydarzenia tego roku wpisze się poświęcenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie w Niedziele Miłosierdzia Bożego. Zakończenie Roku Caritas odbędzie się w Sandomierzu 12 czerwca, w 16. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w naszym mieście.

Rok Życia Konsekrowanego

Przez najbliższe miesiące, pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”, będziemy przeżywać w łączności z całym Kościołem, Rok Życia Konsekrowanego, w duchu wdzięczności Bogu za dar osób konsekrowanych. Chcemy jednocześnie prosić o nowe, święte powołania, szczególnie przez wstawiennictwo św. Teresy od Jezusa, w Jej 500. rocznicę urodzin oraz św. Jana Bosko, przeżywając 200 lat od Jego narodzenia. Będzie wiele wydarzeń, organizowanych po to, abyśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele oraz mogli poznać bogactwo ich charyzmatów i różnorodność dzieł, które prowadzą.

– W diecezji ten rok zawierzyliśmy Miłosierdziu Bożemu. Chcemy wsłuchując się w wykłady oraz konferencje przypominać sobie i wprowadzać w życie prawdę, że siostry modlitwą i pracą czynią Miłosierdzie – podkreśla s. Klara Radczak CFS, referentka diecezjalna ds. zakonów. Na początku roku w Sandomierzu spotkają się osoby życia konsekrowanego na diecezjalnym zlocie połączonym ze spotkaniem opłatkowym. Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego będziemy obchodzić 1 lutego, czyli w przeddzień XIX Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, natomiast w samą uroczystość wspólnie razem będziemy mogli świętować w katedrze. Siostry zakonne mają również regularne spotkania formacyjne. Dodatkowym wydarzeniem będzie 15 maja pielgrzymka życia konsekrowanego do Janowa Lubelskiego, 5 września na Święty Krzyż i 17 października do Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla wskazania na wołanie o nowe powołania kapłańskie i zakonne będzie zorganizowany diecezjalny Tydzień Życia Konsekrowanego w dniach 21-27 września. Zamknięcie Roku Życia Konsekrowanego w diecezji dokona się 2 lutego 2016 r.

Wołanie o powołania

Warto tematowi powołania poświecić trochę czasu. Powołany to służący Bogu i ludziom. Osoba taka ma sama siebie uświęcać i do świętości prowadzić. Ks. Krystian Musiał wyjaśnia: – W dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi ma problem z rozeznaniem swojej drogi życiowej. Wychodząc im naprzeciw został w diecezji powołany zespół referentów ds. powołań w rejonach duszpasterskich. Ich zadaniem jest pomagać młodym ludziom odkryć to do czego wzywa ich Bóg, aby towarzyszyć im w drodze ku rozeznaniu powołania. W ramach duszpasterstwa organizowane są dni skupienia i dni rozeznania powołania – podkreśla Ksiądz Referent. Z tym też związane są organizowane przez WSD w Sandomierzu „dni rozeznania powołania”. Najbliższe spotkania będą miały miejsce: 5-7 i 12-14 grudnia, oraz 16-18 stycznia i 13-15 marca 2015 r. Stałym elementem otwierania się Wyższego Seminarium Duchownego jest organizowany co roku Dzień Otwartej Furty. W tym roku wyjątkowo przesunięty na 2 maja i połączony z zakończeniem peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży. Oczywiście mówiąc o powołaniu należy przywołać uroczystości, w których alumni otrzymują posługi i święcenia, a szczególnie diakonat (9 maj) i prezbiterat (19 czerwiec).

Co u dzieci i młodzieży

Wszystkie ruchy i stowarzyszenia dziecięce oraz młodzieżowe planują dla swoich podopiecznych szkolenia, warsztaty czy wypoczynek. Duszpasterstwo zaprasza uczniów III klas gimnazjum na Święty Krzyż (22 maj), dzieci komunijne do Janowa Lubelskiego (30 maj), a maturzystów na Jasną Górę (26 i 27 marzec). Liturgiczna Służba Ołtarza jest zaproszona do Katedry (2 kwiecień), a kolejne XVIII już spotkanie młodych Diecezji Sandomierskiej odbędzie się w Staszowie (18 – 20 wrzesień). Duszpasterstwo organizuje również konkursy: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Olimpiadę Teologii Katolickiej, Konkurs Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”.

Światowy Dzień Młodzieży

Niecodziennym wydarzeniem w skali naszego kraju jest peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodych. Od 19 kwietnia do 2 maja będziemy je gościć w diecezji. Uroczystości rozpoczną się na Świętym Krzyżu, a zakończą w Sandomierzu. Krzyż i Ikona Matki Bożej będą przemierzać kolejne dekanaty.

Inne działania duszpasterskie

W krajobraz duszpasterstwa diecezjalnego niewątpliwie mocno wpisuje się piesze pielgrzymowanie do Częstochowy. Z diecezji ruszamy w czterech kolumnach, by 12 sierpnia spotkać się na Jasnej Górze.

W tym roku wydział duszpasterski zaprasza diecezjan zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach duszpasterskich do Sanktuarium na Świętym Krzyżu w dniu rozpoczynającym peregrynację Symboli Światowych Dni Młodych (19 kwietnia). Członków Róż Różańcowych do Ożarowa (3 października), a miłośników jazdy na rowerach na Rajd Papieski do Sandomierza (6 czerwca). Niewątpliwie popularność zdobywają również Marsze Trzech Króli, które odbędą się tradycyjnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Sandomierzu, Janowie Lubelskim, Staszowie, Rudniku n. Sanem i jako nowe miejsce w Gawłuszowicach.

W większych miastach odbywać się będą już po raz kolejny Stacyjne Drogi Krzyżowe.

Rok Rodziny

W katedrze sandomierskiej 4 października nastąpi otwarcie Roku Rodziny w ramach przygotowania do jubileuszu 200-lecia diecezji. Ks. Wiesław Surma, dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin, informuje: – 27 września Ogólnopolską Pielgrzymką Rodzin – którą poprowadzi nasza diecezja – rozpocznie się u nas Rok Rodziny. Jego hasłem będą słowa: „Rodzina w dialogu miłości”. Chcemy, aby to hasło było wyjątkową okazją i zachętą do budowania przez dialog miłości głębszych więzi rodzinnych. Będziemy przez każdy miesiąc obejmowali wiekowo wszystkich członków rodziny, ukazując ich niezastąpioną obecność i rolę w tworzeniu wspólnoty miłości – podkreśla ks. Surma.

Tagi:
rok duszpasterski

Reklama

Caritas – apostolat w mocy Bożego Ducha

2018-11-28 11:04


Edycja przemyska 48/2018, str. VIII

comp/fotolia.com

Każdego roku w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy w Kościele nowy rok duszpasterski. Przeżywane w jego ramach okresy liturgiczne, uroczystości, rocznice oraz szeroko rozumiana aktywność podejmowana w Kościele powszechnym i lokalnym wytyczane i dynamizowane są określonym hasłem i programem. Duszpasterskiej aktywności Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok programu (2017-2018) zakończony ostatnią niedzielą Chrystusa Króla przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Natomiast drugi rok, który rozpoczynamy (2018-2019) poświęcony został tematowi: „W mocy Bożego Ducha”.

Hasło bieżącego roku, jego teologiczno-pastoralny wymiar oraz wynikające z niego implikacje staną się na pewno motywem wielu konferencji akademickich, artykułów naukowych, spotkań, prezentacji, nabożeństw, rekolekcji, których celem będzie przypomnienie wszystkim wierzącym o potędze działania Bożego Ducha w całej historii Zbawienia. Zasadniczym jednak zadaniem przeżywanego roku duszpasterskiego wydaje się być uświadomienie ludziom wierzącym ustawicznego działania Bożego Ducha we współczesnych czasach, przejawianego w posłudze Kościoła i działalności różnych jego agend. To w „mocy Bożego Ducha” od ponad dwóch tysięcy lat Chrystus działa we wspólnocie Kościoła i poprzez Kościół. „W mocy Bożego Ducha” sprawuje po dzień dzisiejszy liturgię, celebruje sakramenty, ewangelizuje, wyrzuca złe duchy, jak również podejmuje swoją posługę charytatywną wobec osób potrzebujących szczególnego rodzaju wsparcia.

Kościół od samych początków swojej działalności, oprócz sprawowanej liturgii, troski o przekaz zdrowej doktryny, bardzo mocno podkreślał potrzebę niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym (sierotom, wdowom, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, bezdomnym itp.). Idea ta wynikająca z Objawienia obecna jest także w posłudze Kościoła w dzisiejszych czasach i aplikowana jest do aktualnie rodzących się potrzeb społecznych. Realizacja tego zadania przez Kościół w jego wymiarze powszechnym, jak również lokalnym, na gruncie diecezji czy parafii wyrasta nie tylko z ewangelicznego nakazu miłości każdego człowieka, a zwłaszcza tego w potrzebie, ale także ze społecznego charakteru Kościoła jako Wspólnoty. Codzienna obserwacja życia jednoznacznie dowodzi, że posługa Kościoła wobec osób potrzebujących pomocy wydaje się dziś nieodzowna i wręcz konieczna. Rodzące się nowe potrzeby i problemy społeczne związane z rozwojem współczesnej cywilizacji stają się dla Kościoła poważnym wyzwaniem, wymagającym aktywnego i twórczego zaangażowania nie tylko ze strony duszpasterzy, ale nade wszystko ze strony wszystkich ochrzczonych.

Szczególnie ważną przestrzenią w realizacji tego rodzaju posługi Kościoła jest działalność agendy, jaką jest Caritas. Organizowana w ramach tej instytucji szeroko rozumiana pomoc jest z jednej strony owocem mocy Bożego Ducha, Jego darem, z drugiej zaś staje się dla wierzącego człowieka okazją do uzewnętrznienia otrzymanych na chrzcie świętym i w sakramencie bierzmowania Darów Ducha Świętego.

W rozpoczętym roku duszpasterskim uzasadniony wydaje się zatem podjęty na łamach edycji przemyskiej „Niedzieli” cykl artykułów zatytułowanych „Caritas – apostolat w mocy Bożego Ducha”, ilustrujących działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej i realizowanych przez nią w lokalnym środowisku różnorodnych form pomocy i wsparcia. Sukcesywnie prezentowane treści opisujące bogate przestrzenie aktywności tej kościelnej agendy będą – jak ufam, nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, uzupełnienia wiadomości z życia naszych lokalnych wspólnot, ale staną się żywym dowodem bogactwa mocy Bożego Ducha, Jego siedmiorakich Darów, jakie nieustannie posyła Kościołowi. Przede wszystkim chciałbym, by stały się skuteczną zachętą dla Czytelników naszej archidiecezji do aktywnego włączenia się w realizację słów św. Pawła: „niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,4) i czynnego włączenia się w chrześcijański wolontariat w różnych jego wymiarach.

Przeżywając rok duszpasterski pod hasłem: „w mocy Bożego Ducha” za św. Pawłem trzeba dodać, że „owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Wszystkie te dary, w rozpoczynającym się roku powinny stać się dla nas przestrzenią do aktywnego włączenia się w codzienną realizację chrześcijańskiej Caritas zarówno wobec osób, z którymi żyjemy pod jednym dachem, w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy zawodowej, w parafii, jak również wobec tych będących w wyjątkowej sytuacji życia: przebywających w zakładach karnych, szpitalach, hospicjach, domach spokojnej starości, itp.

Mam nadzieję, że prezentowane w kolejne niedziele nowego roku duszpasterskiego artykuły wystarczająco zobrazują przestrzenie działalności naszej diecezjalnej Caritas i skutecznie zmobilizują Czytelników do włączenia się w to piękne i tak bardzo potrzebne dziś dzieło.

Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników „Niedzieli Przemyskiej” do lektury kolejnych artykułów, jednocześnie proszę o ich życzliwe przyjęcie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kolejne dwa wyroki uniewinniające działaczy pro-life

2019-08-23 11:39

Instytut Ordo Iuris / Warszawa (KAI)

Zapadły kolejne dwa wyroki uniewinniające wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Tym razem o braku winy działaczy pro-life orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Obrońcy życia, w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi, byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Przed sądami reprezentowali ich prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Fotolia.com

Postępowania zostały wszczęte przez policję z uwagi na doniesienia złożone w związku z prezentowaniem w miejscu publicznym banerów przedstawiających dzieci uśmiercone w wyniku aborcji. Następnie sprawy były przekazane do sądów.

Pierwsze postępowanie dotyczyło pikiety zorganizowanej w odpowiedzi na odbywającą się w tym samym czasie na rzeszowskim rynku manifestację zwolenników aborcji przeprowadzoną w związku z tzw. „czarnym piątkiem”. Wolontariusze Fundacji Pro Prawo do Życia przygotowali wystawę ukazującą skutki aborcji i nawołującą do ochrony życia człowieka od momentu jego poczęcia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydał wyrok uniewinniający działaczy pro-life.

W drugiej sprawie lubelski Sąd Rejonowy skazał obwinionego na karę grzywny. Sprawa, wskutek złożonej przez obrońcę apelacji, trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie zapadło orzeczenie zmieniające wyrok pierwszej instancji. Działacz pro-life został uniewinniony od zarzutu dokonania czynu mającego znamiona wykroczenia.

„Jest to kolejny wyrok uniewinniający działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia od zarzucanych im czynów. Podkreślić należy, że obrońcy życia korzystają z konstytucyjnie gwarantowanego im prawa do wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Potwierdza to konsekwentna i bogata linia orzecznicza, zarówno sadów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która wskazuje, że pokazywanie zdjęć ukazujących skutki aborcji podlega ochronie prawnej. Zgłaszanie takich wystaw i pikiet oraz żądanie reakcji karnej wobec osób je prezentujących jest próbą ograniczenia wolności głoszenia poglądów wbrew przepisom art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” – skomentowała Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Obwinionych reprezentowali: mec Jerzy Kwaśniewski, mec. Wojciech Kaszałowicz, mec. Andrzej Chadaj oraz mec. Anna Przestrzelska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie ws. rzekomych objawień w Ostrożnem

2019-08-24 08:23

KAI

Wizje Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, o których mówi pani Czesława Polak, są jej prywatnym doświadczeniem, niepotwierdzonym przez Kościół – informuje biskup łomżyński Janusz Stepnowski w oświadczeniu wydanym w związku z wydarzeniami w Ostrożnem, w diecezji łomżyńskiej.

youtube

W dokumencie opublikowanym na stronie diecezji podkreśla m.in., że Czesława Polak jest osobą świecką, informacje nt. jej rzekomej śmierci i wskrzeszenia są nieprawdziwe a książka nt. objawień w Ostrożnem “Serce w Serce” autorstwa Grzegorza Kasjaniuka nie uzyskała imprimatur Kościoła.

Publikujemy treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYDARZEŃ W OSTROŻNEM

Czcigodni Kapłani, Drodzy Wierni!

Ze względu na coraz częstsze pytania i wątpliwości dotyczące wydarzeń w Ostrożnem, parafia Szumowo, Diecezja Łomżyńska, przekazuję do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Pani Czesława Polak jest osobą świecką, która dnia 30 czerwca 2000 roku na ręce ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka i za jego zgodą złożyła prywatny ślub czystości oraz uzyskała zgodę na noszenie habitu, jako znaku szczególnego osobistego oddania się Panu Bogu.

2. Wizje Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, o których mówi pani Czesława, są jej prywatnym doświadczeniem, niepotwierdzonym przez Kościół. Według relacji pani Czesławy wizje te nadal trwają, co stanowi zasadniczą trudność w ich analizie i ocenie.

3. Informacja przekazywana przez internetowy serwis video, oparta na słowach pani Czesławy, o jej śmierci i wskrzeszeniu do życia, jest nieprawdziwa. Nie ma żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej śmierć pani Czesławy.

4. Stolica Apostolska nigdy nie odnosiła się do wydarzeń w Ostrożnem, ani do osoby pani Czesławy. Nie wydała też żadnego dokumentu wyrażającego zgodę na jej życie pustelnicze.

5. Książka „Serce w Serce” autorstwa Grzegorza Kasjaniuka nie uzyskała imprimatur Kościoła, a jej treść nie była konsultowana ani ze mną, ani z Łomżyńską Kurią Diecezjalną. Tym samym publikacja ta nie jest i nie może być „dokumentem” potwierdzającym prawdziwość wydarzeń.

6. Ostrożne, ze względu na licznych wiernych tam udających się, jest i pozostanie szczególnym miejscem modlitwy, a obecność duchowieństwa w Ostrożnem motywowana jest opieką duszpasterską nad wiernymi, a nie wizjami pani Czesławy.

Łomża, 22 sierpnia 2019 r.

N. 944/B/2019

+Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem