Reklama

O Niedzieli

Ks. prof. Jan Janicki

Aby Pan wynagrodził Ci 33-letnie posługiwanie jako Redaktora Naczelnego „Niedzieli” dla dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie: „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem”.

Bp Antoni Dydycz
senior diecezji drohiczyńskiej

W imię Boże pozdrawiam!

... muszę szczerze przyznać, że to ja powinienem przede wszystkim dziękować Księdzu Infułatowi za wyjątkową życzliwość i delikatność. Jedno i drugie wyrasta z głębokiej wiary Dostojnego Księdza Redaktora Naczelnego „Niedzieli”. To wiara pozwoliła Księdzu Infułatowi podjąć się dzieła odbudowy „Niedzieli”. Po latach zapomnienia, po zniszczeniu całego parku maszynowego, po odejściu z tego świata większości dawnych redaktorów i współpracowników „Niedzieli”, w klimacie społecznie niezbyt życzliwym, gdyż komunizm jeszcze trwał i bywał nieraz wyjątkowo agresywny, trzeba było zabrać się do tego wyjątkowego dzieła.

Reklama

I dobrze poszło. Matka Najświętsza przyszła z pomocą. Błogosławił obecny św. Jan Paweł II. Nie zabrakło życzliwych Pasterzy u steru i dzieło wystartowało. I od dziesięcioleci już przynosi wybitnie dojrzałe owoce w życiu religijnym naszej Ojczyzny.

Nisko się kłaniam i serdecznie dziękuję za wkład Księdza Infułata w odbudowę dziennikarstwa katolickiego w Polsce. I życzę Bożego poparcia na kolejne lata.

Abp Józef Kupny
metropolita wrocławski

Mając na uwadze cały wkład, jaki wniósł Ksiądz Infułat w obecny kształt „Niedzieli” oraz jej stały wzrost i rozwój, pragnę wyrazić swoją wdzięczność za tak ofiarną pracę w redakcji „Niedzieli”, za kapłańską postawę, wszelkie dobro oraz niestrudzoną służbę dla dobra Kościoła w Polsce.

Reklama

Romuald Orzeł
Prezes Zarządu Apella SA

Od początku swojego istnienia, a w szczególności, pod przewodnictwem Waszej Ekscelencji, Tygodnik Katolicki „Niedziela” był głosem Kościoła. Bez względu na czasy zawsze stał na straży utrzymania katolickiej i patriotycznej tożsamości narodu.

Z dużą estymą odnoszę się do osobistego zaangażowania Księdza w realizację misji pisma, a także w jego godny podziwu rozwój. To właśnie „Niedziela” nieprzerwanie od ponad trzech dekad prezentuje wysoki poziom zawartych w niej treści, co nieustannie przysparza tygodnikowi coraz większego grona wiernych czytelników. Dziś „Niedziela”, dzięki bezprzykładnemu zaangażowaniu Księdza Infułata, jest pismem zakorzenionym w naszym dziedzictwie kulturowym, w historii polskich mediów, w rynku medialnym w Polsce i poza krajem.

Stanisław Szwed
poseł na Sejm RP

Opatrzność sprawiła, że 33 lata temu rozpocząłeś pracę redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Dzięki Twojej posłudze oraz staraniom zespołu redakcyjnego dzisiejsza „Niedziela” to merytoryczne i rzetelne pismo z ciekawymi publikacjami oraz bogatą szatą graficzną. W szczególny sposób dziękuję Ci, Księże, za lata współpracy oraz za wiele dowodów sympatii, których osobiście doświadczałem.

Bp Stefan Regmunt
biskup zielonogórsko-gorzowski

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Infułatowi za piękną postawę umiłowania Kościoła i Ojczyzny, za odwagę w prezentowaniu osób i tematów, które często były dyskredytowane przez inne media. Dziękuję za kompetentne komentarze do bieżących wydarzeń i ocenę rzeczywistości. Tylko ktoś, kto ma jasną wizję przyszłości, może stworzyć tak bogate struktury, jakie istnieją przy tygodniku „Niedziela”. Dziękuję też za życzliwość okazywaną diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i docieranie z religijnymi i patriotycznymi treściami do jakże trudnego geograficznie i nasyconego indoktrynacją komunistyczną terenu.

Korzystam z okazji, by podziękować za zamieszczenie na okładce nr. 24 tygodnika „Niedziela” wizerunku Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i za artykuł na temat sanktuarium w Rokitnie, dzięki którym czytelnicy z całej Polski mogli zapoznać się z kultem Matki Bożej Rokitniańskiej.

Dziękuję też za umieszczenie w tygodniku oświadczenia Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych wystosowanego w obronie pracowników służby zdrowia i studentów medycyny, którzy podpisali Deklarację Wiary.

Na dalsze lata angażowania się w życie społeczne i misję Kościoła życzę Bożego wsparcia i opieki Jasnogórskiej Pani.

Abp Andrzej Dzięga
metropolita szczecińsko-kamieński

Składam podziękowanie na ręce Przewielebnego Księdza Infułata i całej Redakcji „Niedzieli” za rzetelność i profesjonalne przekazywanie informacji, szczególnie za odwagę ukazywania dróg ich rozwiązywania w myśl zamierzeń i praw Bożych.

Abp Władysław Ziółek
senior archidiecezji łódzkiej

W liście z dnia 25 czerwca 2014 r. Ksiądz Infułat zechciał powiadomić mnie o zakończeniu swojej „misji jako redaktora naczelnego Niedzieli”.

Zobowiązuje mnie ta okoliczność do podziękowania Księdzu Infułatowi za okazywaną nam przez lata ujmującą życzliwość, na którą może nie zawsze potrafiliśmy należycie odpowiedzieć. Ale z pewnością pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci to, że z łaskawego przyzwolenia Księdza Infułata powstała „Niedziela Łódzka”.

Ksiądz Infułat może mieć poczucie dobrze spełnionej misji jako redaktor naczelny cenionego powszechnie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Bóg jeden najlepiej wie, jak wielki jest wkład tegoż Tygodnika w rozwój chrześcijańskiej kultury nie tylko na polskiej ziemi.

Serdecznie Księdza Infułata pozdrawiam i życzę dalszej publicystycznej działalności ad maiorem Dei gloriam.

Ks. Jan Cholewa

Czcigodnemu Księdzu Infułatowi Ireneuszowi Skubisiowi w podziękowaniu za 33 lata ofiarnej służby Słowu Bożemu i Ojczyźnie na łamach tygodnika „Niedziela”, za dzielenie się z nami wiedzą, mądrością, doświadczeniem, za wierność w prawdzie, dziennikarską rzetelność w ocenie rzeczywistości, za ukazywanie nam radości życia w wierze w jedności z Bogiem, Kościołem i człowiekiem.

Ks. Jan

oraz wdzięczni czytelnicy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego, parafia św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie

2015-01-20 12:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jak przeżywać Wielki Tydzień

Niedziela wrocławska 13/2010

[ TEMATY ]

Wielki Tydzień

Bożena Sztajner/Niedziela

Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Jak wspomina pani Krystyna Kolbuszowska z Trzebnicy, tradycje Niedziel Palmowej są bardzo bogate: - Pamiętam, jak uroczyście przeżywano Niedzielę Palmową na Kresach. Tato, po porannej Mszy św. i po poświęceniu przygotowanych przez nas palm, szedł na pola i wtykał gałązki w ziemię, by Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Mama zatykała je też za wszystkie święte obrazy w domu, by zapewniały błogosławieństwo Boże. Potem był uroczysty obiad i wspólne czytanie Pisma Świętego. Rodzice tłumaczyli mnie i mojemu rodzeństwu, że zaczął się najważniejszy tydzień w roku, że przed nami wielkie święta. Wielka szkoda, że dziś te tradycje zanikają, chociaż wiem, że na Dolnym Śląsku są jeszcze rodziny, szczególnie te z kresowymi korzeniami, które starają się je kultywować.

Wielki Poniedziałek

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania - nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. Warto więc, jeżeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. - Nie zostawiajmy spowiedzi na ostatnią chwilę - przekonuje ks. inf. Adam Drwięga, proboszcz wrocławskiej katedry. - Jak najwcześniej skorzystajmy z sakramentu pokuty w naszych parafiach. Kiedy wierni spowiadają się w czasie Triduum Paschalnego, nie mają szans na głębokie przeżycie tych wyjątkowych liturgii. Stoją w długich kolejkach, nie skupiają się na celebracji, nie wchodzą w ten szczególny czas. A naprawdę inaczej się przeżywa Święta, kiedy Chrystus Zmartwychwstały jest w nas.

Wielki Wtorek

Dla niektórych Wielki Wtorek niczym nie różni się od pozostałych dni w roku, ale są osoby, takie jak psycholog Elżbieta Łozińska, dla których to czas wyjątkowy: - Jak sama nazwa wskazuje Wielki Tydzień obejmuje siedem dni, nie tylko Triduum Paschalne. Dlatego u nas Święta rozpoczynają się od początku tygodnia. Skupiamy się na modlitwie, na rozmowach, dobrej lekturze. To dla czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, potraw, ale przede wszystkim czas przygotowania naszych serc na przyjście Chrystusa. Staramy się wyciszać, nie słuchać radia czy innych mediów, dzieciom opowiadamy o Triduum Paschalnym, o Wielkanocy. Przygotowujemy dla nich specjalną lekturę - w tym roku będzie nam w Wielkim Tygodniu towarzyszyć książka „Na koniec świata”, opowiadająca prawdziwą historię Antka, który miał zaledwie sześć lat, kiedy zmarł na chorobę nowotworową. Antek odszedł w trakcie Oktawy Wielkanocnej. Towarzyszył Jezusowi w Jego cierpieniu i śmieci, wziął udział również w Jego Zmartwychwstaniu.

Wielka Środa

Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by w Wielką Środę nie zajmować się już porządkami i nie biegać po sklepach, ale przygotowywać się do głębokiego wejścia w Triduum Paschalne. Dla Barbary Nonckiewicz, mamy siódemki dzieci, Wielka Środa to czas skupienia i wyciszenia: - Zawsze tak rozplanowywałam obowiązki, by na Wielką Środę zostały już tylko niezbędne rzeczy do zrobienia. W ten dzień całą rodziną staramy się pościć i wyciszać przed wielką tajemnicą Triduum Paschalnego. To dobry czas, by wytłumaczyć dzieciom znaczenie następnych dni, by przygotować je do udziału w obchodach świątecznych. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek wzywający do skupienia się na tym, co naprawdę ważne.

Wielki Czwartek

Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wielkanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego. To dla chrześcijanina najważniejsze dni w roku. W Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii. Warto te wszystkie ważne rzeczy wyjaśniać naszym dzieciom: - Przed pójściem na wieczorną Mszę św. rozmawiamy z naszym pięcioletnim synkiem Jasiem i opowiadamy, że ksiądz będzie ubrany na biało, ponieważ jest to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu kapłaństwa - mówi Katarzyna Stasiak z Oleśnicy. - Razem z mężem staramy się mu wyjaśnić, co stało się w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy i że to na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele Mszę św. Zostajemy również przez chwilę przy ołtarzu adoracji, by Jasiu mógł z bliska zobaczyć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To dla nas i dla naszego synka wieczór w kościele pełen wrażeń i głębokich przeżyć.

Wielki Piątek

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić - może to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w domu w centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to możliwe, weźmy tego dnia udział w parafialnej Drodze Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pamiętajmy, by udać się na adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne pielgrzymowanie ma swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.

Wielka Sobota

Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem Zmartwychwstania. To właśnie dzisiaj jest tak ukochane przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. Niestety dzieci, które są przyprowadzane do kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszyczkiem „do pokropienia”, pytają, dlaczego Jezus leży w grobie i niewiele rozumieją z odpowiedzi. - Poranek Wielkiej Soboty to dla naszych dzieci czas szczególny - opowiada pani Barbara. - Od rana zajmują kuchnię, malują pisanki, przygotowują koszyczek. Potem wielkie mycie, ubieranie i można z dumą iść na święconkę do kościoła. Wtedy też nawiedzamy Jezusa w grobie, z nadzieją w sercu czekając na jutrzejsze Zmartwychwstanie.
Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.

CZYTAJ DALEJ

Naukowcy z Politechniki Częstochowskiej drukują przyłbice ochronne dla szpitali

2020-04-06 17:13

[ TEMATY ]

koronawirus

fb.com/politechnikaczestochowska

W laboratoriach druku 3D Politechniki Częstochowskiej powstają przyłbice ochronne dla ratowników i medyków.

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej od kilku dni pracuję nad drukiem przyłbic ochronnych dla szpitali. Codziennie powstaje w laboratoriach kilka osłon twarzy. Mogą one służyć jako bariera w kontakcie z koronawirusem.

Przyłbice mogą używać lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy. Pierwsza partia zostanie przekazana w najbliższych dniach do Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję