Reklama

Chcemy, żeby to funkcjonowało

2015-02-26 13:20

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 9/2015, str. 6

Karolina Dziaduszek
Ks. Robert Patro, diecezjalny duszpasterz młodzieży

Z ks. Robertem Patro, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, rozmawia Kamil Krasowski

KAMIL KRASOWSKI: – Proszę Księdza, jak będą wyglądały tegoroczne Diecezjalne Dni Młodzieży?

KS. ROBERT PATRO: – Przede wszystkim jesteśmy w drugim roku, w drugim etapie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. I w tym roku tematem przewodnim, który wyznaczył nam Ojciec Święty Franciszek, jest błogosławieństwo „Błogosławieni czystego serca”. Jest to jakby główny kierunek i to błogosławieństwo będziemy próbowali tak naprawdę przeanalizować. Więc główne wydarzenia to Niedziela Palmowa 29 marca w trzech miastach: Gorzowie, Zielonej Górze i Głogowie. Oprócz tego cały 2015 r. ma tzw. Rejonowe Dni Wspólnoty.

– Co to za inicjatywa? Co ma na celu?

– Celem Rejonowych Dni Wspólnoty jest po pierwsze: przygotowanie naszej młodzieży do przyjęcia młodych ludzi z całego świata. Po drugie: angażowanie naszej młodzieży do tego, by podjęła jakiś wolontariat. Po trzecie: aby gromadząc się w naszych parafiach, które zostały wyznaczone, młodzi ludzie wraz ze swoimi gośćmi sami pojechali później na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

– W ilu rejonach odbędą się Rejonowe Dni Wspólnoty?

– Rejonowe Dni Wspólnoty będą odbywać się w sześciu rejonach.

– Kiedy i gdzie w najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spotkanie?

– Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach od 7-8 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to pierwszy rejon, który obejmuje osiem dekanatów: trzy gorzowskie i następnie Drezdenko, Strzelce, Rokitno, Kostrzyn i Sulęcin. Spotkanie w rejonie drugim, który obejmuje dwa świebodzińskie dekanaty Pszczew i Babimost, odbędzie się od 18 do 19 kwietnia. Spotkanie w rejonie trzecim, krośnieńskim, który obejmuje dekanaty Gubin, Krosno Odrzańskie i Rzepin, odbędzie się tydzień później, 25 i 26 kwietnia. Czwarty rejon obejmuje trzy dekanaty zielonogórskie oraz Nową Sól, Kożuchów i Sulechów. Spotkanie w tym rejonie odbędzie się w dniach od 26-27 września. Piąty rejon, żarski (spotkanie 10-11 października), obejmuje pięć dekanatów: Żagań, Żary, Lubsko, Szprotawa i Łęknica Ostatni, szósty rejon (spotkanie 17-18 października) to Głogów i dwa dekanaty Wschowa i Sława. W tych rejonach odbywać się będą Rejonowe Dni Wspólnoty, które są podzielone na dwa dni.

– Co w tych dniach będzie się odbywało?

– Pierwszy dzień, tj. sobota, jest otwartym dniem modlitewno-formacyjnym, który gromadzi młodzież na spotkaniu z Księdzem Biskupem. Natomiast drugi dzień, czyli niedziela, jest czasem warsztatów dla wolontariuszy, tzw. dziesiętników, ponieważ w naszej diecezji każdy dekanat, a docelowo każda parafia powinna mieć tzw. dziesiętników, czyli dziesięciu młodych ludzi, którzy przygotowują spotkanie Światowych Dni Młodzieży. W czasie tego drugiego dnia będziemy pracować w następujących sekcjach: medycznej, muzycznej, teatralnej, językowej, rekreacyjnej, aniołów stróżów, organizacyjnej i noclegowej. Chcemy, żeby byli tam członkowie tzw. parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży, ponieważ struktura przygotowująca ŚDM jest następująca: jest diecezjalne Centrum ŚDM, następnie rejonowe w tych właśnie sześciu rejonach i docelowo to parafialne. W konsekwencji to parafie będą konkretnie przygotowywały się na przyjęcie konkretnych grup. Na dzień dzisiejszy mamy tak parterowo ok. tysiąca osób, które chcą przyjechać do naszej diecezji w ramach tzw. dni w diecezji, które odbędą się od 20-25 lipca.

– Na jakim etapie są przygotowania do ŚDM w naszej diecezji?

– Prace są dość mocno zakrojone i rozbudowane. Chodzi o to, żeby się maksymalnie przygotować na przyjęcie młodzieży z całego świata. W grudniu ub.r. zostało powołane przez Księdza Biskupa diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży, którego dwa spotkania już się odbyły. Drugie spotkanie miało charakter bardziej sprawozdawczy. Chcieliśmy usłyszeć, w jaki sposób sekcje pracują, co robią i wypracowują, ponieważ to są rzeczy ważne.

– W diecezji zostały wyznaczone parafie, które mają tworzyć tzw. centra ŚDM. Jaka jest ich rola?

– Zadanie jest bardzo proste. Chcemy zawiązywać spotkania. Np. u nas przy parafii pw. św. Stanisława Kostki, gdzie działa diecezjalne Centrum ŚDM, odbyło się takie spotkanie dla młodzieży, które miało charakter modlitewno-formacyjny. Gromadzimy naszą młodzież, pokazujemy idee ŚDM – co to jest, po co to jest i dlaczego oni mogą się w to włączyć. Chcemy, aby oni nam pomagali, więc zbieramy wolontariuszy do konkretnej pracy, do konkretnej pomocy, żeby oni już w swoich parafiach tworzyli takie à la centra parafialne. Bo np. musi istnieć jakiś zespół wolontariuszy – językowców, którzy jak przyjadą młodzi ludzie z jakiegoś kraju, będą umieli się z nimi komunikować. Kolejnym zadaniem takich wolontariuszy może być zastanowienie się nad tym, co pokażemy młodym ludziom, którzy przyjadą do nas z zagranicy. Jest taki zwyczaj, że podczas tzw. parafialnego dnia dla młodzieży parafia musi zaprezentować np. polską kulturę, język czy sztukę. To spada na te parafialne centra, bo tego nikt odgórnie zrobić nie może. Dlatego jest tak duża praca, idąca w kierunku tych najniższych struktur. My je chcemy uruchomić. Nie chcemy, żeby to była fikcja. Chcemy, żeby to funkcjonowało i nabierało jakiegoś tempa.

Tagi:
młodzi

Reklama

Święto młodych w Sandomierzu

2019-04-24 09:01

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 17/2019, str. 1-5

Już po raz dwudziesty czwarty Niedziela Palmowa jest świętem młodych na całym świecie. Dzieci i młodzież z diecezji sandomierskiej łączyli się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem i ze swoimi rówieśnikami na Placu św. Piotra w Rzymie. Spotkanie rozpoczęło się przy figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu

Ks. Adam Stachowicz
Podczas spotkania członkowie KSM przeprowadzili konkurs na najpiękniejszą i najbardziej oryginalną palmę

Przed poświęceniem palm bp Krzysztof Nitkiewicz zauważył, że są one obok krzyża symbolem niedzieli rozpoczynającej Wielki Tydzień. – Palma to znak radości i triumfu. Krzyż przywołuje z kolei mękę i śmierć. Instynktownie wybieramy palmę, gdyż boimy się krzyża, chcielibyśmy go uniknąć, ominąć. Ale bez krzyża nie ma prawdziwej miłości, nie ma przejścia z wegetacji do życia, z przeciętności do heroizmu, ze śmierci do zmartwychwstania. Potrzebujemy miłości i mamy ją dawać innym. Bądźmy razem z Panem Jezusem w Wielkim Tygodniu, żeby nauczył nas kochać – powiedział Biskup.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie

2019-04-25 10:19

red/wpolityce.pl

Gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący – stanowi rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe. Projekt trafił w środę do Sejmu.

Ks. Jerzy Babiak

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

„Państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, polskiej średniej szkole, każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie” - podkreślił szef rządu.

Informacje o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szef KPRM Michał Dworczyk. Jak poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska, będzie on prezentował projekt podczas prac w Sejmie.

Gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Projekt przewiduje również, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

W ocenie autorów rządu nowelizacja zagwarantuje „uczniom ukończenie szkoły i wydanie im świadectw ukończenia szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły”.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowelizacja o systemie oświaty na stanowić „uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów (…) zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły”.

W nowelizacji proponuje się, aby dyrektor mógł również „upoważnić do realizowania tych zadań nauczyciela. Gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę”.

Zmiana w ustawie Prawo oświatowe polega na tym, że „dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie (…). Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę”.

„Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel – czytamy w uzasadnieniu do projektu rządowego – wyznaczony przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z powyższą zasadą, będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.”

Zgodnie z projektem nowelizacji rozwiązania te będą miały również zastosowanie w okresie przejściowym do: dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w styczniu 2020 r. dla słuchaczy gimnazjów dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym; dotychczasowego egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty (egzamin ten po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2028/2029); dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2027/2028.

W uzasadnieniu wyjaśnia się, że w sytuacji, „gdy zaistnieje konieczność rozstrzygania o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w obecnie trwającym roku szkolnym 2018/2019 jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów”.

W odniesieniu do uczniów klas „najwyższych liceów ogólnokształcących i techników przewiduje się (w noweli – PAP) również, że ww. rozstrzygnięcie może nastąpić po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które (…) kończą się w dniu 26 kwietnia 2019 r.”

Przygotowaliśmy prawo, które zagwarantuje ok. 300 tysiącom uczniów możliwość przystąpienia do matur. W razie konieczności klasyfikację przeprowadzi dyrektor szkoły lub samorząd terytorialny, zaś czas na zdanie egzaminu ustnego będzie wydłużony. To rola odpowiedzialnego państwa — napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sejm przyjął ustawę maturalną!

2019-04-25 18:34

wpolityce.pl

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe. Projekt poparło 235 posłów, przeciw było 168. Zmiany mają pozwolić na spokojne przeprowadzenie matur.

Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem