Reklama

Z Jasnej Góry

2015-06-02 12:39

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 23/2015, str. 6

W siedzibie Episkopatu

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Siedzibę Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 28 maja br. nawiedziła Matka Boża Jasnogórska w kopii Cudownego Obrazu, który w uroczystej procesji przeniesiono z kaplicy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, znajdującej się nieopodal budynku Episkopatu. Procesję poprowadził bp Artur Miziński, sekretarz KEP, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy KEP. W kazaniu Ksiądz Biskup mówił o macierzyńskiej opiece Maryi nad narodem, który wybrał Ją sobie za królową, i o Jasnej Górze, która jest miejscem przemiany ludzkich serc. Przypomniał Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r., ułożone przez kard. Stefana Wyszyńskiego. – Nie pozostaliśmy im wierni, a ich niespełnienie łączy się z rezygnacją z przymierza z Bogiem. Wołajmy więc o to, abyśmy jako naród odrodzili się na nowo i wrócili do wierności przykazaniom Bożym, abyśmy zaczęli na nowo słuchać Bożej Mądrości – powiedział bp Miziński.

Po Mszy św. rozpoczęła się indywidualna modlitwa przed Obrazem, następnie miały miejsce nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zakończyło się po kilku godzinach odczytaniem tekstu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Obraz wrócił do kaplicy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.

Pielgrzymka Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej po archidiecezji warszawskiej rozpoczęła się 15 czerwca 2014 r., a zakończy się 7 czerwca 2015 r. Uroczyste zakończenie peregrynacji będzie miało miejsce podczas VIII Święta Dziękczynienia przy Świątyni Opatrzności Bożej. Do tego czasu Ikona odwiedzi wszystkie parafie archidiecezji. To już druga peregrynacja Obrazu w archidiecezji warszawskiej, a trzecia w samej Warszawie.

Reklama

(KAI)

Służba Zdrowia

Każde ludzkie życie jest święte

Prawie 4 tys. osób uczestniczyło 24 maja br. w 91. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. Przed Szczytem modlili się: lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy pogotowia ratunkowego, rehabilitanci, farmaceuci, dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych. Mszę św. celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W modlitwie uczestniczyli duszpasterze służby zdrowia oraz księża kapelani z ks. Stanisławem Warzeszakiem, krajowym duszpasterzem służby zdrowia. – Postępowi naukowemu i technicznemu we współczesnej medycynie, niestety, często nie towarzyszy należyta troska o człowieka jako osobę. Dlatego przed wierzącymi pracownikami służby zdrowia stoi zadanie wydobycia na nowo wartości ludzkiego życia, niezależnie o kogo by chodziło – mówił abp Gądecki i przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka ze spotkania z członkami włoskiego stowarzyszenia lekarzy katolickich, że zapomina się o głębszych wymiarach egzystencji, dotyczących relacji ducha i religii. W świetle wiary i zdrowego rozsądku życie ludzkie jest zawsze święte, zawsze ma wartość i jest nienaruszalne. Jako takie winno być otaczane miłością i troską. Pomocą w tym zadaniu jest nasza wiara, która pozwala wychodzić dalej, aniżeli nakazuje przysięga Hipokratesa.

Pielgrzymkę poprzedziły dwudniowe rekolekcje, które poprowadził ks. dr Marek Kruszewski. Do pielgrzymów specjalny list skierował abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.

Krótko

25 maja br. uczniowie i nauczyciele świętowali jubileusz 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej i 10-lecia Katolickiego Gimnazjum w Częstochowie. Uroczystość była połączona z nadaniem imienia Matki Bożej Jasnogórskiej Katolickiemu Gimnazjum w Częstochowie i poświęceniem jego sztandaru.

• W dniach 26-27 maja odbyło się 5. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. W jego ramach miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia nagrody „Conservator Ecclesiae” im. ks. prof. Janusza St. Pasierba dla o. Jana Golonki, paulina, kuratora Zbiorów Sztuki Wotywnej.

27 maja odbywał się 8. Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem: „Nie bójcie się być świętymi!”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół i parafii archidiecezji częstochowskiej, szczególnie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe.

Zapowiedzi

12 czerwca – 24. Pielgrzymka Diabetyków

13 czerwca – 16. Pielgrzymka Poczty Polskiej oraz 25. Pielgrzymka Sportowców

14 czerwca – 31. Pielgrzymka Ogrodników oraz 23. Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Portugalia: więźniowie pomogli w budowie gigantycznej szopki w Bradze

2019-12-13 19:19

mz (KAI/AE) / Braga

Więźniowie z zakładu karnego w Bradze w północno-zachodniej Portugalii pomogli przygotować jedną z największych w tym kraju żywych szopek w miejscowości Priscos. Na powierzchni ponad 30 tys. m kw. powstała tam scenografia z czasów narodzin Jezusa. Do 12 stycznia kilkuset statystów będzie przedstawiało sceny biblijne. Współodpowiedzialny za budowę szopki ks. João Torres powiedział, że w pracach przy budowie 90 scen uczestniczyło łącznie ponad 40 więźniów.

Ks. Jerzy Uchman

Priscos jest jednym z etapów szlaku bożonarodzeniowych żłóbków, do których odwiedzenia co roku zachęca archidiecezja Bragi. Na trasie zwiedzający mogą zobaczyć m.in. szopkę w tamtejszej katedrze, w muzeum Piusa XII, a także w kilkunastu parafiach miasta i okolicznych miejscowości.

Oryginalny projekt w Priscos ruszył po raz pierwszy jako owoc wystosowanego w 2006 r. przez portugalskich biskupów apelu, aby w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia bardziej eksponować postać Dzieciątka Jezus.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem