Reklama

XIV Dzień Papieski w Legnicy

2014-10-13 10:11

Monika Łukaszów, Niedziela Legnicka

Ks. Waldemar Wesołowski

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

W różnych miejscach diecezji legnickiej na różne sposoby obchodzono Dzień Papieski. Były chwile modlitwy, refleksji, przedstawień teatralnych, wieczornice i koncerty. W Legnicy obchody Dnia Papieskiego rozpoczęła Msza św. sprawowana w południe w parafii Matki Bożej Królowej Polski pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka.

Modlitwa

Reklama

W Eucharystii uczestniczyli profesorowie i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego, klerycy, nauczyciele, katecheci, studenci oraz przedstawiciele 22 szkół noszących imię Jana Pawła II, a także przedszkolaki i stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Dzieła Tysiąclecia”.

Przed rozpoczęciem Mszy św. bp Mendyk powiedział: - „Dzisiejszy dzień to przede wszystkim dzień braterskiej solidarności. Zbieramy środki na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej z niezamożnych rodzin. Przez 15 lat trwania tej akcji widzimy jakie dzięki temu dokonuje się dobro. Jak się rozwija i pomnaża. To budzi podziw i uznanie. Dzieje się to tylko i wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, którzy chcą podzielić się z innymi tym, co mają”. - „Miałem okazję być na tegorocznej gali „Totus” - mówi dalej Ksiądz Biskup. Przyglądałem się naszym stypendystom i jestem wzruszony, ale i pięknie zbudowany tym jak oni pięknie dzielą się swymi talentami, jak potrafią służyć drugiemu człowiekowi. Byłem po prostu z nich dumny”. W homilii podczas Mszy św. bp Marek, w nawiązaniu do hasła papieskiej niedzieli, mówił o świętości Jana Pawła II oraz o tym, jak zdobywać świętość dnia codziennego.

Jak zawsze w tym dniu Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierała pieniądze dla młodych zdolnych ludzi, by wspierać ich talenty. W diecezji legnickiej blisko 50 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studentów, korzysta z pomocy Fundacji. Stypendyści otrzymują miesięcznie 310 zł, w przypadku studentów jest to wyższa kwota, licząca ponad 500 zł. Otrzymane pieniądze przeznaczają nie tylko na zakup nowych książek czy pomocy dydaktycznych, ale również na różne kursy i na dojazdy.

Jednak Dzień Papieski to nie tylko zbieranie środków finansowych, to przede wszystkim okazja do modlitwy i przypominania nauczania papieskiego.

Wystawa

Legnickim obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyła otwarta w tym dniu wystawa pt. „Jan Paweł II - przyjaciel młodzieży i dobrej książki”. Miała ona miejsce w Centrum Spotkań im. Św. Jana Pawła II. Na wystawie zaprezentowano blisko 500 książek pochodzących ze zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy. Prezentowane pozycje książkowe podzielono na trzy części. Pierwsza grupa woluminów przedstawiała dzieła naukowe i literackie Karola Wojtyły, jako księdza, biskupa, kardynała i papieża. Druga grupa dotyczyła nauczania papieskiego, były to min. dokumenty Kościoła wydane za pontyfikatu Jana Pawła II, szczególnie encykliki, adhortacje, listy i orędzia. Natomiast ostatnia grupa prezentowanych książek stanowiła wszelkiego rodzaju komentarze do papieskich dzieł. Wystawę zorganizowaną przez seminaryjna bibliotekę i Diecezjalne Centrum Edukacyjne można było oglądać w dniu otwarcia wystawy, tj. 12 października. Dostępna była również w dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli 16 października. W tym dniu wystawę odwiedziło wielu uczniów z legnickich szkół. Wystawę mógł obejrzeć każdy, kto interesuje się życiem i twórczością, świętego dziś, Jana Pawła II.

Koncert

Akcentem muzycznym Dnia Papieskiego w Legnicy był koncert Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej Sursum Corda pod batutą Marka Garcarza. Koncert rozpoczął utwór pt. „Te Deum”, jako dziękczynienie Panu Bogu za świętego Jana Pawła II. W trwającym blisko godzinę występie młodzi muzycy zagrali kilka popularnych polskich i zagranicznych szlagierów oraz utwory góralskie. Między granymi utworami Julka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 z Lubina, odczytywała wybrane teksty z nauczania Jana Pawła II. W ten sposób młodzi ludzie przybliżyli licznie zebranej publiczności słowa naszego wielkiego Rodaka. Koncert odbył się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, w podziemiach kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy.

Przedszkolaki

W obchodach Dnia Papieskiego w Legnicy wystąpiły również dzieci z Przedszkola w Raszówce noszącego imię Jana Pawła II oraz z oddziału tego przedszkola mieszczącego się w Lubinie. Kilkanaściorga dzieci w trzech grupach, zaprezentowało zebranym swoje umiejętności wokalne i taneczne. W odświętnych i kolorowych strojach dzieci zatańczyły: poloneza, krakowiaka i trojaka. A wśród śpiewnych utworów nie zabrakło pieśni bliskich sercu Jana Pawła II. Mimo tremy, która towarzyszyła małym artystom przed występem, z chwilą pojawienia się na scenie, ukazał się „profesjonalizm” występujących. Koncert dla nich stał się nie tylko publicznym występem, ale też dobrą zabawą. Miła i radosna atmosfera, która towarzyszyła całemu pokazowi udzieliła się wszystkim. Publiczność włączyła się w śpiew, a całość zakończyły gromkie brawa.

Tagi:
Dzień Papieski Legnica

Reklama

W duchu Wielkiej Nowenny

2019-08-07 16:31

Marian Florek

W dniu 7 sierpnia br. w godzinach południowych w asyście ciepłego deszczu wmaszerowała na Jasną Górę 27. Piesza Pielgrzymka Legnicka.

W ciągu dziewięciu dni dziesięciodniowej wędrówki pielgrzymi rozważali słowa Wielkiej Nowenny zainicjowanej przed wieloma laty przez kard. Stefana Wyszyńskiego, przygotowującej Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. (Wielka Nowenna był to całościowy i spójny program, zmierzający do odnowienia życia religijnego i społecznego Polaków).

I właśnie o tym odczytywaniu na nowo sensu tamtych zobowiązań w kontekście pielgrzymiego trudu i współczesnych wyzwań mówił w rozmowie z „Niedzielą” ks. Mariusz Majewski, główny przewodnik legnickich pątników. Podkreślił, że wędrowaniu na Jasną Górę towarzyszy jeszcze jedna wędrówka – z głowy do serca każdego pielgrzyma. Bo właśnie w sercu powinno się zagnieździć to wszystko co zostało powiedziane i przemyślane na pielgrzmim szlaku. Każdy pielgrzym powinien wejść w doświadczenie wiary i się przemienić. Dlatego tak ważnym dniem dla pątników diecezji legnickiej było Święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu pielgrzymi ubrali się w białe szaty na znak gotowości otwarcia się na działanie Bożej łaski, by budować pełne chrześcijańskiej miłości międzyludzkie relacje.

Na czele pielgrzymki szła kopia Matki Bożej Częstochowskiej jako znak ekspijacyjny za wszystkie profanacje symboli religijnych jakie miały ostatnio miejsce w naszej ojczyźnie - mówił w dalszej części rozmowy ks. Majewski. Dlatego też naturalnie ważnym dniem dla całości przesłania pielgrzymiej drogi w duchu Wielkiej Nowenny była Msza św. w Lisowie w ósmym dniu wędrówki, połączona z odnowienim Ślubów Jasnogórskich.

Jak podają organizatorzy w pielgrzymce uczestniczyło 678 osób w ośmiu grupach pątniczych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Miłość zobowiązująca

2018-08-21 12:26

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 34/2018, str. 33

Graziako
Wesele w Kanie Galilejskiej”, Sandrouni

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej kieruje nasze serca i oczy nie tylko do Obrazu Maryi, który „znamy na pamięć” – jak pisał ks. Jan Twardowski – ale do Jej Osoby, która jest żywa za tym Obrazem i wychodzi na nasze drogi. Królowa i Matka bez biżuterii, pielgrzymująca po naszej Ojczyźnie od przeszło 60 lat w kopii Jasnogórskiej Ikony.

Tego dnia w porannej modlitwie brewiarzowej zwracamy się do Bogarodzicy słowami:

„Dom Twój, Maryjo, wznosi się na górze,
Aby napełniać cały kraj światłością
I być dla niego przez losu koleje
Wciąż jaśniejącym znakiem Bożej łaski.
Błogosław, Pani, Ojczyźnie najmilszej,
Niech Jasna Góra promienna i mocna
Drogę wskazuje szukającym Boga”.

Pierwsze światło wyznaczone na dzisiejszą uroczystość idzie do nas z tekstów Starego Testamentu, zarówno z Księgi Przysłów, jak i z proroctwa Izajaszowego. Wołają one o mądrość właściwych wyborów, o ścieżki przygotowane dla Pana. Zadaniem proroków było zawsze przybliżanie i wskazywanie na tajemnicę Mesjasza, który narodzi się z Dziewicy i jako Emmanuel –

Bóg z nami, spełni misję zbawienia wobec człowieka i świata. Prorok Izajasz wypowiada do nas słowa: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz 2, 4).

Te słowa proroka zostały wybrane i umieszczone na gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Z pewnością wszyscy zgadzamy się z tym pięknym, choć trudnym programem, zwłaszcza w obliczu toczących się nadal wojen. Tymczasem, zarówno konkretny, historyczny człowiek, jak i jego światowe czy narodowe organizacje zdają się zapominać o słowach, które prorok Izajasz mówił w innych wierszach:

„Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. (...) Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!” (Iz 2, 3. 5).

Bez wchodzenia na drogę i na górę Pana nie będzie prawdziwego pokoju i sprawiedliwości ani w pojedynczym sercu, ani w życiu społecznym czy narodowym. Nie będziemy umieli rozróżnić głosów, które przechodzą przez nasz świat. Nie będziemy ludźmi czujnych i rozsądnych serc, jak przystało dzieciom Maryi.

W Liście do Galatów św. Paweł mocno podkreśla, że zbawienie w Chrystusie jest przede wszystkim darem łaski, a nie tylko nagrodą za wypełnienie Prawa. Wraz z Apostołem odkrywamy we wspólnocie Kościoła taką przestrzeń wolności, która jest nie tylko obroną przed złym użyciem tego daru, ale dobrowolnym wyborem Chrystusa i przylgnięciem do Niego, na wzór Maryi.

W ewangelicznym spotkaniu na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja – podobnie jak Jezus – stawia trudne wymagania. Domaga się wypełnienia wszystkiego, co Jej Syn do nas powiedział – przyjęcia samego Chrystusa w darze i pójścia za Nim z własnym krzyżem. Bo w Ewangelii nie można przebierać, czyniąc z niej „wybiórcze chrześcijaństwo”. Nie można przyjąć jednego, a drugie odrzucić, bo już za stare i nie pasuje do lansowanego kompromisu. „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie!” (por. J 2, 5).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik Episkopatu: Maryja z Jasnej Góry łączy Polaków

2019-08-26 07:59

BP KEP / Warszawa (KAI)

Nie ma drugiego takiego miejsca, które łączy Polaków tak bardzo, jak Jasna Góra. Nie ma drugiego takiego obrazu, który tak bardzo kojarzy się z Polską, jak obraz Matki Bożej Jasnogórskiej – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski z okazji przypadającej 26 sierpnia uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Graziako/Niedziela
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Episkopatu zauważył, że obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest znakiem rozpoznawczym Polaków na całym świecie. „Kiedy widzimy ten obraz, od razu kojarzymy go z Polską i Polakami. To właśnie przed jasnogórskim obrazem śpiewamy apel: Maryjo, Królowo Polski!” – powiedział ks. Rytel-Andrianik. Zwrócił też uwagę na większą liczbę pielgrzymów przybywających do jasnogórskiego sanktuarium. „Według najnowszych danych w tym roku było o ponad 4 tys. więcej pieszych pielgrzymów niż w roku minionym. W sumie w 182 pielgrzymkach pieszych wzięło udział 86 tysięcy osób. A rocznie Jasną Górę odwiedza ponad 4 miliony pielgrzymów” – powiedział ks. Rytel-Andrianik. Dodał, że przed jasnogórską ikoną ludzie podejmują ważne życiowe decyzje.

Rzecznik Episkopatu zachęcił, by jak najczęściej odwiedzać Jasną Górę. „Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej to kolejna okazja do tego, by być razem u naszej Matki. Księża biskupi zachęcają byśmy spotykali się u Niej jak najczęściej. Jeśli zaś nie możemy być na Jasnej Górze, pójdźmy tego dnia do kościoła pod Jej wezwaniem. Warto podkreślić, że w Polsce co czwarta parafia jest pod wezwaniem Matki Bożej” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Głównym punktem uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej będzie Msza święta 26 sierpnia o godz. 11.00 z udziałem Episkopatu Polski. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Podczas uroczystości zostanie dokonany Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Dzień później na Jasnej Górze będzie miało miejsce zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem