Reklama

Międzybrodzie Bialskie

My jesteśmy żywym Kościołem

2015-09-17 13:17

Ks. Piotr Bączek
Edycja bielsko-żywiecka 38/2015, str. 3

PB
Bp Piotr Greger przewodniczył uroczystos´ciom jubileuszowym w Mie?- dzybrodziu Bialskim

Rocznica poświęcenia kościoła to okazja do uwielbienia Boga nie tylko za to, że mamy kościół, ale także za to, że my jesteśmy żywym Kościołem – powiedział bp Piotr Greger w parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim, która świętowała 130. rocznicę konsekracji świątyni. 5 września Biskup przewodniczył Eucharystii, podczas której zwrócił uwagę na wartość świątyni w życiu parafialnej społeczności.

Odwołując się do naturalnej potrzeby człowieka – posiadania domu, bp Piotr podkreślił, że świątynia jest szczególnym domem dla całej parafii – domem samego Boga. Tradycja budowania kościołów wpisuje się w starotestamentalną teologię – kościół to miejsce przebywania Boga pośród swojego ludu – mówił Ksiądz Biskup. – Czym jest nawet najwspanialsza świątynia świata, jeśli ona będzie pusta? – pytał. – Każdy kościół świeci pełnią swojego blasku dopiero wtedy, gdy w nim się gromadzi Kościół żywych ludzkich serc wielbiących Pana Boga. Dotykamy w tym momencie fundamentalnej prawdy naszej tożsamości, o której mówi św. Paweł w pytaniu: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was? To pytanie dziś ożywa na nowo – powiedział Hierarcha. Zaznaczył, że starotestamentalna obecność Boga pośród ludu, wraz z przyjściem Jezusa nie wystarcza Bogu. – W Nowym Testamencie On nie chce być pośród ludu. On chce być w środku, w człowieku. Bliżej już nie można – powiedział bp Greger.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie tablicy nagrobnej śp. ks. Jana Fitaka. Tablica wmurowana w ścianę kaplicy św. Jana Nepomucena przypomina o pierwszym proboszczu parafii, budowniczym kościoła i miejscowej szkoły.

Reklama

Jubileuszowa Eucharystia sprawowana przez bp. Gregera zainaugurowała parafialne misje św. prowadzone przez ks. dr. Marka Studenskiego, wikariusza generalnego i dyrektora Wydziału Katechetycznego bielskiej kurii. Program misji i rekolekcyjnych nauk zbudowano wokół poszczególnych miejsc w świątyni, z którymi wiąże się życie sakramentalne wspólnoty. W kolejne dni w centrum rozważań stały: chrzcielnica, konfesjonał, klęcznik ślubny, ołtarz, ambona i misyjny krzyż. Misje zwieńczył drugorzędny parafialny odpust – Podwyższenia Krzyża Świętego, który poprzedziła plenerowa Eucharystia celebrowana 12 września pod krzyżem na szczycie Chrobaczej Łąki.

Z okazji jubileuszu, w odrestaurowanym domu parafialnym nieopodal kościoła, od 30 sierpnia do 19 września czynna była okolicznościowa wystawa prezentująca stare zdjęcia i pamiątki dokumentujące historię świątyni i parafii. Wydano także specjalny numer parafialnej gazetki „Głos parafii”.

Na początku XIX wieku Międzybrodzie przynależało do parafii w Czańcu. W 1810 r. wybudowano kaplicę św. Marii Magdaleny, a w 1827 r. powstała ekspozytura. Dzieło budowania nowej parafii i kościoła powierzono ks. Janowi Fitakowi. Budowa świątyni w stylu neoromańskim prowadzona była w latach 1859-62. Ks. Fitak jako pierwszy w okolicy zorganizował też parafialną szkołę, najpierw na plebanii, a potem w domu Sebastiana Kublina. Po 36 latach duszpasterskiej pracy, pierwszy proboszcz parafii zmarł w 1863 r. i pochowany został na cmentarzu przykościelnym pod kaplicą obok kościoła. Konsekracja kościoła odbyła się w 1885 r., a dokonał jej bp Albin Dunajewski.

Tagi:
jubileusz

Reklama

Srebrny Jubileusz

2019-10-08 14:19

Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 41/2019, str. 1

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej obchodzi srebrny jubileusz. Został powołany 25 lat temu dekretem ówczesnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp. Adama Dyczkowskiego

Archiwum DIAK
Obecny Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Iskra odrodzenia Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie wyszła od św. Jana Pawła II w 1993 r. W zatroskaniu o Kościół wyraził wolę reaktywowania jej struktur podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”. W naszej diecezji bardzo konkretnie odpowiedział na nią ówczesny ordynariusz bp Adam Dyczkowski, który zachęcał do tego zarówno kapłanów, jak i świeckich, którzy utworzyli grupę inicjatywną, mającą swój trzon w Klubie Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: zaprezentowano elektroniczny różaniec dla młodych

2019-10-15 19:31

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Watykanie zaprezentowano dziś elektroniczny różaniec. Działający wraz z mobilną aplikacją nie tylko ułatwia odliczanie kolejnych „Zdrowasiek”, ale proponuje bogaty materiał dydaktyczny, który uczy modlitwy różańcowej oraz proponuje różne rozważania.

stock.adobe.com

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca – mówi ks. Frédéric Fornos SJ.

„W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, pamiętając, że modlitwa stanowi centrum misji Kościoła, proponujemy Click To Pray eRosary – elektroniczny różaniec, aby nauczyć młodych modlić się o pokój na świecie. Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Fornos. – Wiemy, jak bardzo świat potrzebuje dziś pokoju. Podjęliśmy więc różne inicjatywy, a teraz w październiku, miesiącu różańca, wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie. Stosując najbardziej zaawansowaną technologię, uczymy młodych różańca, bo niekiedy nie wiedzą, jak to robić. Jest to różaniec z obrazkami, z audioprzewodnikiem, z pedagogią, która stopniowo wprowadza nas w modlitwę w intencji wielkich wyzwań ludzkości i misji Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek do Polaków: modlę się za was za wstawiennictwem Jana Pawła II

2019-10-16 11:21

st (KAI) / Watykan

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła – zapewnił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

"Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez jego słowa, czyny i świętość. Pamiętajmy, że jego wezwanie do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła. Z serca wam błogosławię."

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W dzisiejszej katechezie na temat Dziejów Apostolskich Ojciec Święty przypomniał, że ci, którzy zostali odrodzeni z wody i Ducha Świętego są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością, tym stylem życia wspólnego, który przekształca każdą relację międzyosobową w doświadczenie braterstwa.

Świadkiem tego procesu „bratania się”, który Duch chce zainicjować w dziejach, jest Apostoł Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i ogłoszeniu Jego wylania na każdego, kto wzywać będzie imienia Pana (por. Dz 2,17.21; Jl 3,1.5), Piotr przeżywa wydarzenie, które stanowi decydujący przełom w jego życiu. Podczas modlitwy otrzymuje wizję i pouczenie: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,15). Następnie zostaje posłany do domu nieobrzezanego cudzoziemca, Korneliusza, „setnika z kohorty zwanej Italską [...] pobożnego i «bojącego się Boga»”, który dawał wiele jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga (por. Dz 10,1 -2). Przygotowany już przez Boże pouczenie, Piotr zgadza się uczynić to, co „zabronione jest Żydowi” (Dz 10, 28), to znaczy wejść do domu ludzi nieobrzezanych i jeść razem z nimi. Jego wizyta nie ma charakteru kurtuazyjnego, ale jest niesieniem słowa zbawienia tym, którzy go jeszcze nie usłyszeli. W tym domu pogan, Piotr głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz przebaczenie grzechów każdemu, kto w Niego wierzy. A kiedy Piotr mówił, Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezusa Chrystusa (por. Dz 10,48).

O tym facie dowiedziano się w Jerozolimie, gdzie bracia, zgorszeni zachowaniem Piotra, surowo go skarcili (por. Dz 11, 1-3). Tymczasem, po spotkaniu z Korneliuszem Piotr jest bardziej wolny od swoich ograniczeń i bardziej zjednoczony z Bogiem i z innymi. Zrozumiał, że wybór Izraela nie jest nagrodą za zasługi, lecz znakiem bezinteresownego powołania, aby był pośrednikiem Bożego błogosławieństwa pośród ludów pogańskich. To również nauka dla nas, że w dziele stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4), ewangelizator nie może być przeszkodą, ale człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: św. Michała Archanioła z Siedlec; św. Franciszka z Prażmowa (diec. warszawsko-praska); św. Krzyża z Kozienic, św. Józefa – Stary Gózd (diec. radomska); św. Józefa z Myjomic, (diec. kaliska); św. Stanisława BM z Buku (arch. poznańska); Chrystusa Króla w Sanoku; Członkowie Duszpasterstwa Uniwersyteckiego z Rybnika; młodzież ze szkoły Księży Salezjanów z Poznania; Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie; Dyrekcja Związku Zawodowego Solidarność Zdrowia oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Warszawy; Członkowie zespołu SĄDECZOKI i PROMYCZKI DOBRA z Nowego Sącza; z Biura Pielgrzymkowego Księży Marianów Marianum Travel z Warszawy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem