Reklama

Wiadomości

Mundurowi zapaleńcy

Biegają, strzelają, pokonują tory przeszkód, pływają, skaczą ze spadochronem, a na co dzień... uczą się w szkołach średnich. Nauki nie traktują jednak jako nużącej konieczności, lecz jako przygotowanie do pełnienia odpowiedzialnej pracy w służbach mundurowych

Niedziela Ogólnopolska 13/2016, str. 40-41

[ TEMATY ]

szkoła

Mateusz Wyrwich

Nie zamierzamy kształcić w liceum podoficerów czy oficerów (...). Chcemy tylko pokazać i ułatwić młodzieży wejście do tych służb – mówi dyr. Izabela Nowak-Piłka

Kiedy przed kilkunastu laty byłem współtwórcą koncepcji klas mundurowych, uważałem, że powinny być budowane na wzór przedwojennego przysposobienia wojskowego – mówi profesor Akademii Obrony Narodowej dr hab. Romuald Szeremietiew, wiceminister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. – Uważałem i nadal uważam, że owo przysposobienie winno funkcjonować zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych. Kiedy AWS przegrał, nasze propozycje zostały odrzucone. Tymczasem trzeba pamiętać, że do klas mundurowych idą pasjonaci wojskowości czy innych służb, co jest szczególnie cenne dla służby zawodowej. Bardzo dobrze więc, że one są, tylko powinny zyskać wyższą rangę.

– Uważamy, że klasy mundurowe są jak najbardziej potrzebne – mówi rzecznik ministra obrony narodowej Bartłomiej Misiewicz. – Jest to dobry sposób na kształtowanie świadomości narodowej, na zapewnianie bezpieczeństwa kraju. MON rozpoczęło już rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, by ujednolicić program kształcenia w klasach mundurowych tak, aby móc później włączyć ich absolwentów do obrony terytorialnej. Ci zaś, którzy będą szli do wojska, policji czy innych służb, będą mieli już sporą wiedzę. Uważamy więc za bardzo korzystne istnienie takich klas. Opracowywany w tej chwili roboczo nowy system, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, będzie sprzyjał rozwojowi takich szkół i poszerzeniu ich możliwości współpracy ze służbami zawodowymi.

Odrodzenie patriotyczne

Obecnie młodzież w liceach z klasami mundurowymi przygotowuje się do pracy bądź studiów w różnych formacjach wojskowych; także w policji, pożarnictwie czy w służbie cywilnej LOT. Wpływ na wzrastające zainteresowanie klasami tego typu ma bez wątpienia sytuacja społeczno-polityczna w Europie i na świecie. Przed 3 laty do tego, wciąż elitarnego, grona dołączyło LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na warszawskiej Pradze. Młodzież uczy się tam w klasach wojskowych, policyjnych, pożarnictwa i służby cywilnej LOT, specjalność: stewardesy i stewardzi. Szkoła ma swojego nieformalnego kapelana, którego funkcję pełni proboszcz pobliskiej parafii pw. Matki Bożej z Lourdes – ks. Stanisław Kosiorowski. Rokrocznie na początek i koniec roku szkolnego odprawiana jest Msza św. z udziałem nauczycieli i młodzieży.

Reklama

Dyrektorem liceum i zarazem współtwórczynią klas mundurowych jest Izabela Nowak-Piłka – z zawodu pedagog szkolna, również absolwentka podyplomowych studiów na Akademii Obrony Narodowej ze specjalnością: zarządzanie kryzysowe i edukacja obronna. Kiedy objęła podupadającą wówczas placówkę, uznała, że ożywić ją mogą klasy mundurowe. Tym bardziej, jak mówi, że zobowiązywał ją do tego patron szkoły Józef Piłsudski. – Myślałam o odrodzeniu wychowania patriotycznego, w takim nowszym wydaniu. Ze starą tradycją patriotyczną: Bóg – Honor – Ojczyzna, ale i z nowym powiewem. Bo czego jak czego, ale dziś, takie mam wrażenie, najbardziej brakuje nam patriotyzmu, a jest on szczególnie ważny wychowawczo. Jeśli bowiem młodych ludzi nie zwiążemy z krajem emocjonalnie, to będzie źle, będą wyjeżdżać z Polski równie chętnie jak obecnie. Napisałam więc program dla szkoły, dla poszczególnych klas, korzystając z pomocy wybitnych fachowców, przedstawicieli wojska, policji, pożarnictwa, a od tego roku także pracowników LOT. I tak powstały, przed laty, 2 pierwsze klasy. Dziś mamy już 11 takich klas, a w nich 315 uczniów.

Okazało się, że program pani dyrektor wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży, która mimo młodego wieku dostrzega niebezpieczeństwa wiszące nad krajem. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Jak podkreślają młodzi, trzeba dbać o bezpieczeństwo Polski, bo jak nie my, to kto? Zajęcia w „Piłsudskim” prowadzą m.in. oficerowie z Wojskowej Akademii Technicznej – w klasie logistyki wojskowej, w klasie policyjnej zaś – oficerowie z Komendy Głównej Policji. – W tym roku napisaliśmy projekt, wspólnie z aeroklubem w Radawcu, który zakłada wysłanie większej liczby uczniów na skoki ze spadochronem. I teraz będzie mogło w nich uczestniczyć ponad 30 osób – mówi dyrektor Izabela Nowak-Piłka. – Udało nam się też wysłać uczniów z klas LOT na kurs szybowcowy. W Leźnicy Wielkiej pod Lublinem jest Jednostka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego. Mają tam tunel aerodynamiczny, gdzie będzie można prowadzić ćwiczenia z lotnictwa. Już wiem, że dostaliśmy dofinansowanie z MEN na ćwiczenia młodzieży. Najpierw będzie tunel, a później skoki spadochronowe. To są działania, które przyciągają młodych. Tego nie ma w innych szkołach. Niektóre licea proponują ostre ćwiczenia na poligonach, takie jak w służbie zawodowej. Ale uważam, że to przesada. My nie zamierzamy kształcić w liceum podoficerów czy oficerów, bo do tego trzeba skończyć studia. Chcemy tylko pokazać i ułatwić młodzieży wejście do tych służb. Bo wojsko dziś to nie siermiężna służba przysłowiowego sierżanta, ale najnowocześniejsza technika. Taktyka, elektronika, informatyka. Generalnie – nowoczesne pole walki. I wojsko chce mieć ludzi przygotowanych do takich działań, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie.

Zakochani w mundurze

Emilia Bednarz chodzi do pierwszej klasy wojskowej. Zapewnia, że jej wybór był w pełni świadomy, nie tylko dlatego, że w rodzinie ma wielu mundurowych – zarówno w policji, jak i w wojsku – lecz również dlatego, że została wychowana w poszanowaniu prawa i praworządności. Po szkole średniej zamierza studiować właśnie prawo na Akademii Obrony Narodowej, a potem pracować w prokuraturze wojskowej.

Reklama

Krzysztof Putrzyński jest w drugiej klasie policyjnej. W przyszłości również zamierza studiować prawo, na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście, z uwzględnieniem późniejszej pracy w policji. Tymczasem ma średnią ocen prawie 5,5 i stypendium burmistrza dzielnicy. Jako uczeń klasy policyjnej zaliczył już 8 skoków spadochronowych organizowanych przez MON.

Nela Puchacz i Marysia Kopczyńska chodzą do klasy stewardes. Obie zakochane są w lotnictwie. W przyszłości chciałyby latać jako stewardesy, choć Nela pierwsze doświadczenia z lotnictwem miała złe – kiedy po raz pierwszy miała lecieć samolotem, jako 10-latka, tak bardzo bała się przestworzy, że zamknęła się w toalecie na lotnisku i... z jej powodu samolot był opóźniony 1,5 godz. Dziś natomiast nie wychodziłaby z samolotu.

Patriotyzm – profil najważniejszy

– Robiliśmy badania ankietowe w szkole, pytaliśmy o motywację młodzieży, która podjęła u nas naukę – mówi dyrektor Izabela Nowak-Piłka. – Okazało się, że ważną zachętą jest atmosfera w szkole, istotne jest też umundurowanie. Ale najważniejszy okazał się profil szkoły. Młodzież jest bardzo patriotyczna. Kładziemy zresztą bardzo duży nacisk na takie wychowanie. Jesteśmy obecni na wszystkich rocznicach związanych z naszym patronem. Staramy się, aby młodzież uczestniczyła we wszystkich obchodach patriotycznych, państwowych. Sztandar naszej szkoły jest zawsze obecny podczas ważnych dla Polski obchodów, np. 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego czy 11 listopada. Uczestniczymy również we wszystkich uroczystościach związanych ze świętami policji czy innych formacji mundurowych.

* * *

Jeszcze w zeszłym roku szkolnym w Polsce było niewiele ponad 200 klas mundurowych. Dziś jest ich ponad 500. Istnieje też strona internetowa prowadzona przez uczniów klas mundurowych, informująca o tym, co dzieje się w tego typu szkołach, m.in. o rokrocznych rankingach liceów z klasami mundurowymi, jak również o Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych.

2016-03-22 08:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Szkoły katolickie w USA będą mogły zwolnić homoseksualnych nauczycieli

2020-07-09 20:50

[ TEMATY ]

szkoła

USA

religijność

nauczyciele

Vatican News

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że szkoły wyznaniowe mają prawo do zatrudniania i zwalniania swoich nauczycieli bez ingerencji państwa. Oznacza to, że szkoła katolicka będzie mogła pozbyć się nauczyciela o orientacji homoseksualnej, rozwiedzionego czy żyjącego na kocią łapę lub po prostu nie uczęszczającego co niedzielę na Mszę. Do tej pory takie działania mogły zostać uznane za dyskryminację w miejscu pracy.

Zdaniem sądu szkoły wyznaniowe muszą mieć prawo do wyboru swoich pracowników i zwolnienie jednego z nich, np. w związku z życiem niezgodnym z zasadami religijnymi danej placówki, nie może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Decyzja ta gwarantuje instytucjom wyznaniowym znacznie większą swobodę w działaniu i doborze pracowników niż dotychczas.

Sąd uznał, że nauczyciel w szkole wyznaniowej pełni ważną rolę nie tylko w zdobywaniu wiedzy przez uczniów, ale także w przekazywaniu im wiary, dlatego np. szkoła katolicka ma prawo dobrać sobie taki zespół, który będzie spełniał te cele. Nauczyciel musi być więc osobą nie tylko odpowiednio wykształconą, ale także spełniającą wymogi danej religii, również te moralne.

„Edukacja religijna i formacja uczniów jest główną przyczyną istnienia większości tych prywatnych szkół religijnych, dlatego też wybór nauczycieli, którym to zadanie szkoły powierzają, leży u podstaw ich misji”
– napisał w orzeczeniu sędzia Samuel Alito.

Nowe rozporządzenie obejmie także takie przypadki jak sprawa Małych Sióstr Jezusa, którym groziła wielomilionowa grzywna i utrata dofinansowania publicznego w związku ze sprzeciwem wobec konieczności rozpowszechniania antykoncepcji w prowadzonych przez siebie ośrodkach. Przepisy ustawy o służbie zdrowia w USA gwarantują, że każdy ośrodek zdrowia, korzystający z dofinansowania z ubezpieczeń społecznych, jest zobowiązany do udostępniania pacjentom środków antykoncepcyjnych, sterylizacji i tabletek wczesnoporonnych. Po decyzji Sądu Najwyższego siostry mają szansę utrzymać dofinansowanie bez konieczności działania wbrew swoim zasadom moralnym.

CZYTAJ DALEJ

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Niedziela warszawska 28/2004

Adobe.Stock

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Biskupi kierują poszczególnych księży na nowe parafie. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

•Zmiana księży w archidiecezji BIAŁOSTOCKIEJ
• Zmiana księży w diecezji BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
• BYDGOSKA – diecezja
• CZĘSTOCHOWSKA – archidiecezja
• DROHICZYŃSKA diecezja
• ELBLĄSKA diecezja
• EŁCKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji GDAŃSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji GLIWICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji GNIEŹNIEŃSKIEJ
• KALISKA diecezja
• KATOWICKA archidiecezja
• KIELECKA diecezja
• KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA diecezja
• Zmiany księży w archidiecezji KRAKOWSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji LEGNICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji LUBELSKIEJ
• ŁOMŻYŃSKA diecezja
• ŁOWICKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji ŁÓDZKIEJ
• Zmiana księży w diecezji OPOLSKIEJ
• PELPLIŃSKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji PŁOCKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji POZNAŃSKIEJ
• PRZEMYSKA archidiecezja
• RADOMSKA diecezja
• RZESZOWSKA diecezja
• SANDOMIERSKA diecezja
• SIEDLECKA diecezja
Zmiana księży w diecezji SOSNOWIECKIEJ
• SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA archidiecezja
• ŚWIDNICKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji TARNOWSKIEJ

• TORUŃSKA diecezja
Zmiana księży w archidiecezji WARMIŃSKIEJ
Zmiana księży w archidiecezji WARSZAWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji WARSZAWSKO-PRASKIEJ
Zmiana księży w diecezji WŁOCŁAWSKIEJ
• WROCŁAWSKA archidiecezja
Zmiana księży w diecezji ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

CZYTAJ DALEJ

Pakistan: rośnie nietolerancja wobec mniejszości religijnych

2020-07-12 15:07

[ TEMATY ]

Pakistan

Pomoc Kościołowi w Potrzebie/www.pkwp.org

Społeczeństwo pakistańskie staje się coraz bardziej nietolerancyjne i życie w nim mniejszości religijnych jest coraz trudniejsze – zauważa w specjalnym apelu Komisja Sprawiedliwości i Pokoju konferencji episkopatu tego kraju.

W opublikowanym dokumencie przytoczono przykład zamordowanego chrześcijanina, Nadeema Josepha, którego agonia trwała 20 dni, po postrzeleniu przez muzułmańskiego sąsiada. Jego winą było to, że zakupił mieszkanie w muzułmańskiej dzielnicy miasta. Autorzy apelu wezwali siły porządkowe do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które zamordowały chrześcijanina. Ten przypadek „to jasne pogwałcenie praw człowieka, drastyczne złamanie prawa, które nie może pozostać bezkarne”.

„To nie jest odosobniona historia – piszą sygnatariusze apelu. – Jest wiele innych podobnych przykładów nietolerancji i przemocy wobec wyznawców innych religii”. „Członkowie mniejszości religijnych w Pakistanie codziennie doświadczają dyskryminacji, chociażby w odmawianiu im dostępu do udzielanej pomocy z powodu pandemii koronawirusa”.

Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Konferencji Episkopatu Pakistanu wskazała także na zablokowanie prac budowlanych, po gwałtownych protestach ekstremistów muzułmańskich, przy wznoszeniu nowej świątyni hinduistycznej w stolicy kraju, pomimo zgody na jej budowę wydanej przez premiera. „To kolejny przykład dyskryminowania mniejszości religijnej, która od wieków jest częścią integralną tego kraju” – czytamy w dokumencie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję