Reklama

Głos z Torunia

Miejsce, gdzie Bóg mówi

W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia biskup toruński Andrzej Suski oddał na wyłączną służbę Bogu kościół filialny pw. św. Jana Pawła II w Kończewicach w parafii Nawra

Niedziela toruńska 25/2016, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

świątynia

Wojciech Wichnowski

Bp Andrzej Suski dokonuje namaszczenia ołtarza olejem krzyżma

Poświęcenie kościoła filialnego w Kończewicach odbyło się 4 czerwca. 3-dniowe rekolekcje poprzedzające konsekrację świątyni prowadził ks. Łukasz Otremski, wikariusz chełmżyński.

Papieski dzwon

Przed wejściem do kościoła uczestników witała śpiewem i muzyką kapela góralska „Ochodzita”, prezentująca folklor górali żywieckich i śląskich. Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem ważącego 350 kg dzwonu imienia św. Jana Pawła II, który umieszczony zostanie na kościelnej dzwonnicy. Fundatorami dzwonu są Jan Pysz i Mirosław Pysz z Kończewic oraz Andrzej Wiśniewski ze Sławkowa. Poświęcenie odbyło się w asyście strażaków miejscowej jednostki OSP. Mirosław Bytniewski, przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Kaplicy, przedstawił historię budowy kościoła, a ks. kan. Tadeusz Kozłowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze, zwrócił się z prośbą do biskupa o poświęcenie świątyni.

Świątynia darem Bożym

Liturgię Ksiądz Biskup rozpoczął od pobłogosławienia wody i pokropienia ołtarza oraz ścian nowego kościoła. W tym czasie wierni przyjęli pokropienie wodą święconą jako znak przyjętego przez nich chrztu i duchowego oczyszczenia. Liturgia Słowa rozpoczęła się uroczystym wniesieniem Ewangeliarza.

Reklama

W homilii bp Andrzej Suski nawiązał do obchodzonego w tym dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, które tak bardzo umiłował św. Jan Paweł II, patron tej świątyni. W dalszej części zwrócił uwagę na rolę, jaką pełnią sakralne obiekty. – Każda świątynia to miejsce gromadzenia się Kościoła. Lud Boży i budynek są darem. Tego daru szczególnie dzisiaj nam potrzeba, bo relacje między ludźmi bardzo osłabły. Świątynia otwiera na więzi między ludźmi. Mając wspólnego ducha, tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych. Tu nie liczy się pochodzenie, wykształcenie, kolor skóry, wiek. Wszyscy stanowimy jedność w Chrystusie. To w świątyni Bóg mówi o swojej miłości do człowieka i ten dar nigdy się nie przedawni – mówił Biskup Andrzej. Podkreślił również, że jest dumny z kościoła w Kończewicach, bo powstał on w wyniku oddolnej inicjatywy i czynu społecznego mieszkańców. – Oprócz chleba i czegoś do chleba potrzeba nam wartości wyższych. Budowa tego kościoła zakończyła się, ale nie zakończyła się troska o Kościół żywy. O Kościół w naszych sercach i parafialnej wspólnocie. Modlimy się dzisiaj, by nasze serca otworzyły się dla Pana jako żywe świątynie Boga – prosił bp Suski.

Na służbę Bogu

Po homilii nastąpił obrzęd namaszczenia olejem krzyżma mensy ołtarzowej i ścian kościoła na znak przeznaczenia świątyni na wyłączną służbę Chrystusowi. Ksiądz Biskup rozlał olej na środek ołtarza i w czterech rogach oraz roztarł go na całym ołtarzu. Następnie bp Suski wraz z proboszczem ks. kan. Tadeuszem Kozłowskim namaścili ściany kościoła. Kolejnym elementem było okadzenie ołtarza i ścian oraz oświetlenie i przyozdobienie ołtarza. Tak przygotowana świątynia stała się w pełni godna złożenia Najświętszej Ofiary.

Taneczne dary i pamięć

Przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli dary na rzecz Kościoła, z których wiele po raz pierwszy używano podczas tej uroczystości. Wierni z Nawry i Bogusławek przekazali cztery ornaty. Na ręce Księdza Biskupa złożono także paramenty liturgiczne i bieliznę kielichową. Dary ołtarza tanecznym krokiem przyniosły dzieci z zespołu „Aniołki JP II”.

Reklama

Podczas Eucharystii modlono się za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierali budowę świątyni, za chorych ofiarowujących swoje cierpienie i budowniczych, którzy odeszli już do Pana. Przed błogosławieństwem bp Suski poświęcił tablicę upamiętniającą ks. inf. Alfonsa Groszkowskiego, długoletniego proboszcza Chełmży, inicjatora budowy kaplicy w Kończewicach. Tablicę odsłonił jej pomysłodawca i fundator Ryszard Urbański.

W ceremonii uczestniczyli księża dekanatów chełmżyńskiego i unisławskiego, ks. kan. Andrzej Zblewski z Golubia, poprzedni proboszcz Nawry i ks. inf. Tadeusz Nowicki z Grudziądza. Byli obecni wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, wójt gminy Chełmża Jacek Czarnecki oraz jeden z pierwszych budowniczych kaplicy Tadeusz Jan Grotkowski, długoletni pracownik parafii w Chełmży. Uroczystość wspomogła Liturgiczna Służba Ołtarza z chełmżyńskiej konkatedry z ks. Marcinem Nowickim, a śpiewem uświetnili członkowie Parafialnego Chóru Ludzi Młodych i Scholi Gregoriańskiej z Chełmży pod dyrekcją Tomasza Niżygorockiego.

Na zakończenie wszyscy zaproszeni zostali do wspólnego stołu przygotowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Leona Poeplaua w Kończewicach. Niezapomnianą duchową ucztę, wzbogaconą góralskim humorem, zapewniła kapela „Ochodzita”. Goście dokonali również wpisów do księgi pamiątkowej.

2016-06-15 11:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Projektując kościół architekt musi uszanować potrzeby wiernych

[ TEMATY ]

świątynia

Archiwum parafii

Kościół w Czeladzi

Architekci projektując obiekty sakralne muszą uszanować wspólnotę wierzących, jej potrzeby – podkreśla kard. Gianfranco Ravasi. Z inicjatywy Papieskiej Rady Kultury na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbywa się kolokwium poświęcone projektowaniu kościołów. Obok kard. Ravasiego uczestniczy w nim jeden z czołowych architektów naszych czasów Mario Botta.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury przypomina, że wspólnota ludzka od pierwszych chwil, kiedy tylko zajęła się organizacją przestrzeni, zawsze ustalała jej centrum i tam sytuowała świątynie. Tę rolę obiekty sakralne zachowały do dziś. Nie tylko pomagają w spotkaniu z Bogiem, ale również jednoczą społeczeństwo.

Watykański hierarcha podkreśla, że projektowanie przestrzeni sakralnych nie jest łatwe. Wymaga bowiem od architekta wczucia się w położenie wspólnoty wiernych.

"Architekt nie koniecznie musi być człowiekiem wierzącym, ale na pewno musi prowadzić dialog z wierzącymi, ze wspólnotą wiernych, którzy z tej świątyni będą korzystali. Dlatego potrzeba, aby była wspólnota, która stawia wymagania, podejmuje dialog, z uwzględnieniem oczywiście nowych tendencji w architekturze i urbanistyce. Musi to być ruch dwustronny – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Ravasi. – Chodzi o to, by nie powstawały kościoły przypominające sale obrad czy świątynie całkowicie głuche na duchowość. Ważną rzeczą jest na przykład uwzględnienie światła, bo ono odgrywa ważną rolę w liturgii. Trzeba też zapewnić odpowiednią rolę wszystkim tym znakom i miejscom, które są ważne dla chrześcijańskiego kultu. Chodzi tu więc o ołtarz, tabernakulum, krzyż, ambonę czy chrzcielnicę. Tego nie można pozostawić fantazji samego architekta. Chodzi bowiem o to, aby wspólnota, dla której jest przeznaczony dany kościół, mogła się później odnaleźć w tej przestrzeni sakralnej”.

CZYTAJ DALEJ

Abp Hoser o Medjugorje: po 40 latach kontrowersji sytuacja się poprawiła

2020-08-03 15:48

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

Medjugorie

Po 40 latach kontrowersji wokół Medziugoria sytuacja się poprawiła. Opinię taką wyraził wizytator apostolski tamtejszej parafii abp Henryk Hoser.

Zaznaczył on, że od 40 lat trwają kontrowersje na temat Medziugoria, związane zarówno z kwestią objawień, jak i działalności duszpasterskiej. Jedni są żarliwymi zwolennikami Medziugoria, inni zaś przeciwnikami. - Mówię im: przyjedźcie i zobaczcie, a będziecie mogli dać świadectwo – wskazał polski hierarcha.

Przypomniał, że od czasu, gdy w maju 2019 roku Stolica Apostolska zniosła zakaz organizowania pielgrzymek do Medziugoria przez księży i biskupów, przyjechało tu wielu kardynałów i biskupów, ale „pandemia przerwała wszystko”. – Nie wiemy, ile osób będzie mogło teraz przyjeżdżać, ile będzie mogło przekroczyć granicę [Bośni i Hercegowiny – KAI] z testem na koronawirusa, który potwierdza dobry stan zdrowia – zaznaczył abp Hoser.

Według niego „podejście Stolicy Apostolskiej wobec Medziugoria jest bardzo dobre i pozytywne, ale Kościół działa spokojnie i powoli”.

Wizytator apostolski zwrócił uwagę, że „Medziugorie faktycznie jest międzynarodowym sanktuarium, choć prawnie jesteśmy tylko parafią i nie mamy tytułu sanktuarium, ani narodowego, ani międzynarodowego”. Jego zdaniem „sytuacja się wciąż poprawia”, co ma także związek z nominacją nowego biskupa diecezji Mostar-Duvno, na której terenie leży Medziugorie.

Medziugorie, położone 20 km od Mostaru w Bośni i Hercegowinie, to – według grupy wizjonerów – miejsce trwających od 1981 r. objawień Matki Bożej. Ich autentyczność nie została, jak na razie, uznana przez Kościół. Negatywie o nich wypowiadali się kolejni biskupi diecezji Mostar-Duvno: Pavao Žanić (1980-1993) i Ratko Perić (1993-2020).

Papież Benedykt XVI utworzył w 2010 roku specjalną komisję ds. zbadania objawień, złożoną z kardynałów, biskupów i teologów, której przewodniczył kard. Camillo Ruini. Prace komisji obejmowały m.in. spotkania z poszczególnymi wizjonerami, którzy, jak twierdzą, od 1981 roku odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także badaniom lekarskim. W 2014 roku komisja zakończyła swoje prace. Jej raport papież Franciszek przekazał Kongregacji Nauki Wiary, która ma wydać ostateczne orzeczenie.

W 2017 roku abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka w Medziugoriu. Jego misja miała na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej. Po zakończeniu misji abp Hoser został w 2018 roku wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym parafii w Medziugoriu. Jego zadaniem jest wdrożenie rozwiązań duszpasterskich służących temu, by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów z całego świata. Nie ma on natomiast rozstrzygać o autentyczności domniemanych objawień.

CZYTAJ DALEJ

Śląskie: Od środy do piątku utrudnienia w związku z Tour de Pologne

2020-08-04 19:40

Ks. Mariusz Frukacz

Od środy do piątku kierowcy korzystający z dróg w woj. śląskim powinni spodziewać się utrudnień związanych z trzema etapami 77. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Organizator komunikacji miejskiej wprowadził zmiany obejmujące prawie 200 linii autobusowych i tramwajowych.

Tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się w środę po godz. 13.40 na Stadionie Śląskim. Kolarze przejadą trasą pierwszego etapu m.in. przez Piekary Śląskie, okolice Siewierza, Zawiercie, Ogrodzieniec, by przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Siemianowice Śląskie dotrzeć do Katowic, gdzie zwyczajowo trzy razy pokonają śródmiejską pętlę.

Na trasie należy spodziewać się czasowych zamknięć w związku z przejazdem peletonu. W stolicy regionu od godz. 16. (do ok. godz. 19.) zamykane będą ulice lub ich odcinki: Al. Korfantego, Al. Roździeńskiego, Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy-Gracza, Graniczna, Pułaskiego, Dolina Trzech Stawów, Francuska, Damrota, Powstańców, Jagiellońska, pl. Miarki, Kościuszki, Poniatowskiego, Mikołowska, Sądowa, Sokolska oraz Skargi.

Dla kierowców chcących wyjechać z wnętrza pętli dostępne będą śluzy na skrzyżowaniach głównych ulic. Ruchem będzie kierowała tam policja, w miarę możliwości, gdy kolarze będą w innej części miasta, umożliwiając wyjazd bądź wjazd. W środę już od godz. 13. zamknięta będzie Al. Korfantego - od Pętli Słoneczna do Rynku - w związku z przejazdem Tour de Pologne Junior.

Na czwartek zaplanowano etap z Opola do Zabrza: na terenie woj. śląskiego kolarze pojadą m.in. drogą krajową nr 88 oraz Drogową Trasą Średnicową przez Gliwice, by dotrzeć na pętlę w Zabrzu, która obejmie fragment DTŚ, ul. de Gaulle’a i ul. Roosevelta (do ronda łącznika węzła z DTŚ). DTŚ w kierunku Gliwic na odcinku od węzła Rymera do węzła Roosevelta będzie zamknięta od godziny 13.30. do 20. W tym czasie objazd w kierunku Gliwic będzie odbywał się przez centrum Zabrza.

W piątek przewidziany jest etap z Wadowic do Bielska-Białej, przez Andrychów, z pętlami poprowadzonymi przez Porąbkę, Międzybrodzie Żywieckie i Kocierz, a także Przegibek, Łodygowice i Międzybrodzie Żywieckie - oraz finiszem zaplanowanym po godz. 15.30 w bielskiej Alei Armii Krajowej.

Śląska drogówka uruchomi od 5 do 7 sierpnia, w godzinach od 8. do zakończenia poszczególnych etapów, infolinię. Pod numerem telefonu: 47 851 11 34 będzie można uzyskać informacje o utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją wyścigu. Swoją infolinię uruchomił już urząd miasta Katowice, pod nr telefonu 32 77 88 960.

O utrudnieniach poinformował też organizujący komunikację miejską w centralnej części woj. śląskiego Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jak podał, zmiany spowodowane dwoma pierwszymi etapami Tour de Pologne obejmują prawie 200 linii autobusowych i tramwajowych, które przebiegają przez niemal wszystkie 56 gmin, do których sięga sieć transportowa ZTM.

„To jedna z tych imprez, która w naszym regionie najbardziej wpływa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W ostatnich tygodniach poświęciliśmy masę pracy, aby zminimalizować utrudnienia i zapewnić możliwość transportu pasażerom. Trasa przejazdu kolarzy jest jednak długa, setki ulic będą zamknięte i niestety wszyscy musimy się z tym zmierzyć“ - zaznaczył rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

Zgodnie z radami organizatora komunikacji, aby uniknąć zaskoczeń należy zaplanować podróż z wyprzedzeniem, korzystając przede wszystkim ze strony metropoliaztm.pl. W zakładce Rozkłady Jazdy i Komunikaty można sprawdzić godzinę odjazdu każdego autobusu lub tramwaju i zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami poświęconymi Tour de Pologne - w formie tabeli.

Szczegółowe informacje można zdobyć dzwoniąc na bezpłatną i czynną całą dobę infolinię ZTM pod nr 800 163 030. Dodatkowo 5 i 6 sierpnia ZTM będzie na profilu ZTM Alert na Facebooku na bieżąco publikował najważniejsze informacje o utrudnieniach.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ je/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję