Reklama

Polska

ŚDM

Bóg nie wyszedł z mody

Jakie ma być moje życie? Czego Jezus chce ode mnie? Do czego mnie wzywa? Z tymi pytaniami młodzi stają na progu swojego życia w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną. Wyszedł im naprzeciw św. Jan Paweł II, który jak nikt rozumiał i kochał młodzież. Dał narzędzie do odkrywania siebie i swojego powołania – Światowe Dni Młodzieży

Dziś kolejny przystanek międzynarodowego pielgrzymowania młodzieży po kontynentach. I po 25 latach znów w Polsce! Warto więc przypomnieć sobie poprzednie spotkania, odbywające się co 2 lub 3 lata w międzynarodowej wspólnocie w wybranym przez papieża miejscu (pozostałe odbywają się w Niedzielę Palmową w diecezjach).

ŚDM. 29-31 marca 1985
Rzym, Włochy
Jan Paweł II
350 tys. uczestników

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. (1 P 3, 15)

Nie były to jeszcze formalnie Światowe Dni Młodzieży, jednak niektórzy za ich początek przyjmują rok 1984, kiedy Papież powierzył młodzieży obecnej w Rzymie krzyż Roku Świętego, a później umówił się z nią na spotkanie na Placu św. Piotra w roku następnym. Odbyły się wtedy główne kościelne obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży zorganizowanego przez ONZ. Z tej okazji Papież wystosował pierwszy List Apostolski skierowany wyłącznie do młodych. A po tym spotkaniu postanowił ogłosić cykliczne potkania młodych całego świata. i ŚDM to rok 1986, a miejsce jego obchodów to poszczególne diecezje.

II . 11-12 kwietnia 1987
Buenos Aires, Argentyna
Jan Paweł II
900 tys. uczestników

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. (1 J 4, 16)

„Pamiętając o tym, że człowiek nie może żyć i nie może być zrozumiany bez miłości, wzywam was wszystkich, (…) byście przeobrażali się w «nowych ludzi», coraz pełniej uznając i przyjmując w waszym życiu obecność Boga, który jest Miłością; Ojca, który odwiecznie miłuje każdego z nas, który stworzył nas dla miłości” – to wezwanie, które Ojciec Święty skierował do młodych zgromadzonych w Ameryce Południowej, na kontynencie nadziei. Przyjechali do miejsca kontrastu między nędzą a bogactwem, by szukać nadziei i otworzyć się na miłość Boga, która nas kształtuje i zbawia, która potrafi nadać sens naszemu życiu.

Reklama

IV. 15-20 sierpnia 1989
Santiago de Compostela, Hiszpania
Jan Paweł II
400 tys. uczestników

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (J 14, 6)

Czy już odkryłeś Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem? Co to znaczy? Z tymi pytaniami zmagali się młodzi podczas spotkania w roku przemian społecznych, kiedy padły wielkie ideologie, a ludzie musieli odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości, w której doznali tak wielu zawodów ludzką cywilizacją. Papież zapewniał młodych, że patrzy na nich z wielką miłością i nadzieją, że uważnie ich słucha i pragnie odpowiedzieć na ich najgłębsze oczekiwania. Zapraszał, by odkrywali Chrystusa, który prowadzi do Ojca, odsłania prawdę o Bogu, człowieku i świecie, który jako jedyny daje prawdziwą siłę i radość życia.

VI. 10-15 sierpnia 1991
Częstochowa, Polska
Jan Paweł II
1,6 mln uczestników

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów. (Rz 8, 15)

O miłości Ojca Jan Paweł II przekonywał z kolei podczas VI ŚDM. Były to dni wyjątkowe, bo po pierwsze – odbywały się w Polsce, a po drugie – w tak licznej grupie młodych – do Częstochowy przybyła 1,6-milionowa rzesza młodzieży z udziałem młodych z byłego bloku socjalistycznego. Swojej radości z tego faktu nie ukrywał Ojciec Święty: „Jakże nie widzieć w tym wydarzeniu wielkiego daru Ducha Świętego – razem z wami składam Mu za to dzięki. Po długim okresie, w którym granice pozostawały właściwie zamknięte, Kościół w Europie może w końcu oddychać swobodnie obydwoma swoimi płucami”.

Papież – jako dobry ojciec i przewodnik przez życie – zapraszał młodych do budowania cywilizacji miłości. A oni mogli doświadczyć, że Bóg jest naszym Ojcem przez Ducha Świętego, a my wszyscy jesteśmy w Nim braćmi, o czym świadczą słowa hymnu „Abba, Ojcze” autorstwa o. Jana Góry OP.

Reklama

VIII. 10-15 sierpnia 1993
Denver, Stany Zjednoczone
Jan Paweł II
700 tys. uczestników

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (J 10, 10)

W pielgrzymce po drogach ŚDM przyszedł czas na kontynent amerykański. Młodzi u podnóża Gór Skalistych w Kolorado manifestowali swoją wiarę, smakowali „życia w obfitości”. Papież przekonywał, że „w istocie życie każdego człowieka było pomyślane i chciane, zanim jeszcze zaistniał świat”.

To amerykańskie spotkanie stało się świętem Życia i zadaniem wciąż aktualnym: „Nie bójcie się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach”.

W Denver po raz pierwszy w historii ŚDM odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta.

X. 10-15 stycznia 1995
Manila, Filipiny
Jan Paweł II
4 mln uczestników

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20, 21)

Chrystus czyni młodych ludzi swoimi ambasadorami i pierwszymi ewangelizatorami ich rówieśników. Rekordowa liczba uczestników pielgrzymki ponad granicami państw otwierała się na prawdę, że każdy jest posłany, aby „świadectwem życia i czynów głosić ewangeliczne orędzie pojednania i pokoju: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). To pojednanie jest przede wszystkim osobistym przeznaczeniem każdego chrześcijanina, którego tożsamość, jako uczniów Syna Bożego, ma swoje źródło w modlitwie i w sakramentach”.

XII. 19-24 sierpnia 1997
Paryż, Francja
Jan Paweł II
1,1 mln uczestników

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. (J 1, 38-39)

Reklama

Wszelkie ludzkie przewidywania i kalkulacje na nic się zdały w odniesieniu do spotkania młodych z Papieżem w stolicy zlaicyzowanej Francji. Paryż na kilka sierpniowych dni stał się miejscem pełnym entuzjazmu i radości pielgrzymów nadziei ze 160 krajów. Ojciec Święty zaprosił ich do przyjęcia nowego życia z Chrystusem w Jego domu, który znajduje się w każdym miejscu, gdzie człowiek cierpi, bo jego prawa nie są respektowane, nadzieje są zdradzane, a udręki lekceważone. Tam, pośród ludzi, znajduje się dom Chrystusa, „który prosi, byście w Jego imieniu otarli płaczącym łzy i przypomnieli każdemu czującemu się samotnie człowiekowi, że nikt nie jest sam, jeśli złoży w Nim swoją nadzieję”.

XV. 15-20 sierpnia 2000
Rzym, Włochy
Jan Paweł II
2,2 mln uczestników

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. (J 1, 14)

Na XV ŚDM, będący w centrum obchodów jubileuszu chrześcijaństwa, Ojciec Święty zaprosił młodzież do Rzymu, gdzie młodzi pochylali się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, nabierali siły, by odpowiedzieć na papieskie wołanie: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju. (…) Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości”. W 300 konfesjonałach codziennie udzielało sakramentu pojednania ok. 2 tys. kapłanów.

XVII. 23-28 lipca 2002
Toronto, Kanada
Jan Paweł II
800 tys. uczestników

Wy jesteście solą dla ziemi (...) wy jesteście światłem świata. (Mt 5, 13-14)

Na początku trzeciego tysiąclecia Papież zwołał młodzież świata do Kanady. W sercu wielokulturowego i wielowyznaniowego Toronto młodzi pielgrzymi przez ziemię spotkali się z nim po raz ostatni.

Reklama

Słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II wtedy wypowiedział, można więc odczytać jako swoisty testament: „Wy jesteście młodzi, a Papież już stary i nieco zmęczony. Ale nadal w pełni utożsamia się z waszymi nadziejami i aspiracjami. Chociaż przeżyłem wiele ciemności i srogich reżimów totalitarnych, to jednak ujrzałem wystarczająco wiele dowodów, aby być niezachwianie przekonanym, że żadna trudność i żaden lęk, jakkolwiek wielkie by one nie były, nie są w stanie całkowicie stłumić nadziei, która rodzi się wiecznie w sercach młodych ludzi. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei”.

XX . 16-21 sierpnia 2005
Kolonia, Niemcy
Benedykt XVI
900 tys. uczestników

Przybyliśmy oddać Mu pokłon. (Mt 2, 2)

To było spotkanie wyjątkowe – przygotowane przez Jana Pawła II, ale poprowadzone już przez jego następcę – Benedykta XVI. Papież przekonywał młodzież, że „Pan Bóg nie wyszedł z mody”. Wskazując na adorację, Eucharystię i Słowo Boże, mówił: „Dla nas [Bóg] stał się ziarnem gorczycy, które pada na ziemię i obumiera, by wydawać owoc aż do skończenia świata (por. J 12, 24). Jest On obecny tak jak wtedy w Betlejem. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją”.

XXIII. 10-20 lipca 2008
Sydney, Australia
Benedykt XVI
400 tys. uczestników

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. (Dz 1, 8)

Tsunami wiary i radości – tak można podsumować australijskie spotkanie młodych. Choć należy do najmniejszych w historii ŚDM, to przyniosło wielkie ożywienie australijskiego Kościoła, do którego należy 1 mieszkańców Australii.

Podczas tej swoistej katechezy o życiu chrześcijańskim, któremu przewodzi Duch Święty, Benedykt XVI powiedział m.in.: „Bóg pragnął waszego życia, On je pobłogosławił i wyznaczył mu cel (por. Rdz 1, 28)!

Reklama

Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna”.

XXVI. 16-21 sierpnia 2011
Madryt, Hiszpania
Benedykt XVI
2 mln uczestników

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. (por. Kol 2, 7)

„Drodzy młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od Prawdy i Miłości, nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa. Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, z pewnością potrzebuje Boga” – wołał Benedykt XVI podczas madryckiego spotkania, które było cudowną manifestacją wiary dla Hiszpanii i świata. Oblegana była Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe. Nie zaszkodziły mu więc protesty, obrazujące nie tylko trudności społeczne i ekonomiczne, ale też postępujący kryzys wiary na Starym Kontynencie.

XXVIII. 23-28 lipca 2013
Rio de Janeiro, Brazylia
Franciszek
3,7 mln uczestników

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. (Mt 28, 19)

Ogłoszeniem Krakowa stolicą kolejnych ŚDM zakończyło się spotkanie młodych na kontynencie Papieża – w kraju pełnym kontrastów, w którym obywatele walczą z prawem sprzecznym z ochroną życia.

To tam był niezapomniany taniec młodych z całego świata, papieska wizyta w dzielnicy nędzy i zobowiązujące słowa: „Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę «płynąć pod prąd». A więc odważcie się być szczęśliwymi. Nie lękajcie się tego, czego Bóg od was żąda! Warto powiedzieć Bogu «tak». W Nim jest radość!”.

XXXI. 26-31 lipca 2016
Kraków, Polska
Franciszek

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7)

31. przystanek w pielgrzymowaniu z krzyżem Światowych Dni Młodzieży – Kraków. Młodzi znów świadczą o swojej miłości do Chrystusa, o tym, że życie według przykazań jest możliwe również dzisiaj. I wiarą pełną radości zarażają innych.

2016-07-20 08:36

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Boromeuszki z Trzebnicy duchowo adoptują wolontariuszy ŚDM

[ TEMATY ]

ŚDM w Krakowie

www.facebook.com/SMCB.Boromeuszki

Dzieło duchowej adopcji wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży zainicjowało Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Siostry boromeuszki modlą się o potrzebne łaski na czas ŚDM, o dar jedności, odwagi i siły dla wolontariuszy.

Pomysł na duchową adopcję zrodził się podczas spotkań z młodzieżą w różnych miastach Polski. „Młodzi ludzie dzielili się z nami swoimi projektami (tym, co zamierzają zrobić podczas spotkań w diecezjach) oraz swoimi obawami co do bezpiecznego przebiegu spotkania w obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń we Francji i Belgii. Pomyślałyśmy wtedy, że najlepszą naszą odpowiedzią będzie modlitwa” – mówi s. Wiera Isachenko SMCB i dodaje, że Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy od samego początku wspiera duchowo organizatorów ŚDM Kraków 2016. „Stwierdziłyśmy jednak, że to za mało. Jesteśmy siostrami miłosierdzia, składamy Bogu czwarty ślub – ślub miłosierdzia, który zawsze wymaga kreatywnego patrzenia na rzeczywistość oraz docierania do każdej konkretnej osoby (nie patrzenia na „tłum”)” – mówi s. Wiera.

CZYTAJ DALEJ

Kolumna Kościoła

Św. Ambroży z Mediolanu został zaliczony – obok św. Augustyna, św. Hieronima i św. Grzegorza I Wielkiego – do grona czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. Był mistrzem duchowym św. Augustyna.

Ten wielki Ojciec Kościoła jako biskup Mediolanu cieszył się wielkim autorytetem, o czym świadczy nadanie mu określenia: „kolumna Kościoła”. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej. Po śmierci ojca, gdy był jeszcze małym chłopcem, matka zawiozła go do Rzymu i skierowała na drogę kariery urzędniczej, zapewniając mu gruntowne wykształcenie w zakresie retoryki i prawa. Około 370 r. został wysłany do Mediolanu, skąd zarządzał prowincjami Emilii i Ligurii. Trwała tam walka między prawowiernymi katolikami a arianami. Ambroży starał się pogodzić wiernych obu walczących stron. Jego autorytet sprawił, że chociaż był jeszcze katechumenem, lud Mediolanu wybrał go na biskupa. Został ochrzczony 7 grudnia 374 r. i przyjął święcenia najpierw prezbiteratu, a potem biskupie.

CZYTAJ DALEJ

Warsztaty dla mam

2022-12-07 07:12

[ TEMATY ]

kobiecość

Słubice

Katolickie Centrum Studenckie

Fundacja Edueko

ks. Rafał Mocny

Warsztaty odbyły się w Katolickim Centrum Studenckim

Warsztaty odbyły się w Katolickim Centrum Studenckim

Fundacja Edueko zorganizowała kolejne spotkanie w ramach projektu „Łączymy to, co najważniejsze”.

Spotkanie odbyło się w Katolickim Centrum Studenckim w Słubicach. Były to kolejne warsztaty dla mam „Mama córce, kobieta kobietce”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję