Reklama

Niedziela Kielecka

Pomoc dla uczniów

Niedziela kielecka 37/2016, str. 1, 6

[ TEMATY ]

szkoła

pomoc

inicjatywa

Bożena Sztajner/Niedziela

Wiele rodzin nie stać na szkolne wyprawki, ceny i zmiany podręczników szkolnych nie są obojętne nawet w zamożnych środowiskach. Inicjatywy Kościoła i miasta tradycyjnie pomagają w wejściu w nowy rok szkolny.

Fundusz Biskupi

Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z diecezji kieleckiej zyskali nową szansę, by otrzymać stypendium w ramach powołanego w grudniu 2015 r. Funduszu im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

Fundusz powstał na mocy dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z 30 grudnia 2015 r. Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Reklama

Funduszem zarządza biskup kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka. Przewodniczącym Rady Funduszu jest bp Marian Florczyk.

Fundusz jest zasilany ze środków ofiarowanych na ten cel przez darczyńców instytucjonalnych i prywatnych. I tak np. księża z diecezji kieleckiej zebrali w maju 2016 r. tzw. dar kapłański w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kwocie 90 300 zł. Został on przekazany na potrzeby młodzieży objętej pomocą funduszu.

Akcja kwalifikacyjna rozpoczęła się po zakończeniu roku szkolnego, natomiast uroczyste przekazanie stypendium miało miejsce 3 września 2016 r. Otrzymało je ok. 20 stypendystów.

Reklama

Ks. Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, tłumaczy warunki , jakie powinni spełniać kandydaci. – Muszą mieć średnią powyżej 4,5. Ważne jest, aby były to osoby, które mają udokumentowane różne formy aktywności w parafii, które mają osiągnięcia w różnych dziedzinach. Dochód na osobę w rodzinie tego ucznia musi być niższy niż 1200 zł – mówi.

Tornistry od Caritas

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego do kilkuset uczniów szkół w diecezji kieleckiej trafiły wyprawki szkolne przygotowane w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Do akcji włączyli się m.in. bp Jan Piotrowski, wojewoda Agata Wojtyszek i piłkarze Korony Kielce.

W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia przeprowadzona została zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin. W akcję mógł włączyć się każdy – wystarczyło kupić artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, itp., a następnie przynieść je do siedziby Caritas Diecezji Kieleckiej.

– Na wyprawkę tradycyjnie składają się podstawowe artykuły szkolne, są to np.: plecak, zeszyty, długopisy, kredki, piórniki, flamastry. Chodzi o to, aby wszystkie dzieci, nawet te biedniejsze, mogły pójść do szkoły z uśmiechem i bez poczucia wstydu, że muszą mieć stare i zużyte przybory szkolne – mówi ks. Krzysztof Banasik, zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

Do akcji coraz częściej włączają się parafie diecezji kieleckiej, a księża zachęcali do skompletowania całej wyprawki lub zakupu choćby części przyborów szkolnych.

Kielecka Caritas dysponuje też sporą pulą podręczników, których wykaz jest na stronie internetowej organizacji. – Książki przekazały nam różne wydawnictwa. Rodzice, których nie stać na podręczniki dla dziecka, mogą się do nas zgłosić. Jeżeli okaże się, że posiadamy właśnie te, których potrzebują, wtedy je od nas otrzymają – wyjaśnia ks. Banasik.

W ubiegłych latach kampanię wspierali także nowożeńcy, którzy zachęcali swych gości, by zamiast kwiatów z okazji ślubu ofiarowali przybory szkolne. Zebrane w ten sposób prezenty przekazane zostały w formie wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Caritas Diecezji Kieleckiej zadbała także o pomoc żywnościową. Od sierpnia br. rozpoczęto realizację Programu Pomocy Żywnościowej. Realizowany on jest ze środków Unii Europejskiej i zakłada współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Te instytucje wydają skierowania beneficjentom. Zadanie obejmuje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im pomocy żywnościowej oraz działań dodatkowych z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania się oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Program będzie realizowany w oparciu o dwie lokalizacje magazynowe: Kielce (parafie z województw świętokrzyskiego i śląskiego) oraz Proszowice (parafie z województwa małopolskiego).

Stypendia od miasta

Kielce rozpoczęły kolejną akcję pomocy dla potrzebujących uczniów. W formie stypendiów mogą oni miesięcznie otrzymać do 236 zł. Miasto na podstawie faktur i rachunków refunduje zakupy edukacyjne. Zwracane są koszty m.in. podręczników, lektur, odzieży, zestawów komputerowych, ale również pobytu ucznia na wycieczce edukacyjnej. Jak informuje Liliana Mróz, kierownik referatu pomocy stypendialnej w ratuszu, pomoc jest przyznawana uczniom zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Ubiegać się o nią mogą osoby, które nie ukończyły 24. roku życia. Wciąż jeszcze można składać wnioski w Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej. Po sprawdzeniu sytuacji materialnej i przeanalizowaniu wszystkich zaświadczeń wydawana jest decyzja o przyznaniu świadczenia.

W tym roku decyzja o tym, kto dostanie stypendium, zapadnie pod koniec października, kiedy będzie znana wysokość przyszłorocznej dotacji z budżetu państwa dla Kielc. Aby otrzymać wsparcie, dochód w rodzinie ucznia nie może przekraczać 514 zł netto na osobę. Poza tym muszą być spełnione dodatkowe warunki, jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba czy problemy w rodzinie.

Do dochodu nie jest wliczane świadczenie wychowawcze z programu 500 plus. W Kielcach stypendia szkolne co roku otrzymuje około tysiąca uczniów.

2016-09-08 09:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlitewny szturm o ustanie pandemii

[ TEMATY ]

modlitwa

inicjatywa

bieda

pandemia

Vatican News

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało modlitewny szturm do nieba w intencji ustania pandemii. W inicjatywę włączyło się ponad 50 żeńskich zgromadzeń zakonnych z ponad 30 krajów świata, a także pięć wspólnot mnichów.

Większość z nich znajduje się w krajach, gdzie chrześcijanie wciąż są prześladowani i gdzie niezależnie od pandemii panuje ogromna bieda.

„Otrzymujemy wiele listów wyrażających strach i troskę o przyszłość - zarówno od darczyńców, którzy doświadczają chorób i śmierci w swoich rodzinach lub cierpią z powodu problemów ekonomicznych, jak i z wielu spośród 140 krajów objętych naszymi projektami” – pisze w przesłaniu zachęcającym do „przypuszczenia modlitewnego szturmu” prezydent wykonawczy stowarzyszenia, Thomas Heine Geldern. Wskazuje on, że w tym trudnym czasie trzeba szukać pocieszenia i wsparcia w „modlitewnym sercu Kościoła”, stąd właśnie prośba do zakonów, szczególnie klauzurowych, o włączenie się do wspólnego modlitewnego szturmu.

Na to zaproszenie odpowiedziały m.in. klaryski, karmelitanki i benedyktynki. Nie tylko modlą się o ustanie pandemii, ale monitorują też sytuację epidemiczną w krajach, gdzie pracują. Są to m.in. tak niebezpieczne dla chrześcijan Burkina Faso, Nigeria czy Sri Lanka, czy kraje, w których pandemia pogłębiła panujące trudności ekonomiczne, takie jak Ekwador, Wenezuela, czy Ukraina.

Aby kapłani i siostry zakonne nawet w czasie pandemii koronawirusa mogli nadal nieść pomoc potrzebującym Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie utworzyło specjalny fundusz i prosi o darowizny.

Konto: ING Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 z dopiskiem - „koronawirus”.

CZYTAJ DALEJ

Papież rozszerza jurysdykcję patriarchów na Półwyspie Arabskim

2020-08-07 20:26

[ TEMATY ]

papież Franciszek

patriarcha

Półwysep Arabski

Vatican News

Papież Franciszek rozszerzył jurysdykcję Katolickich Patriarchów Wschodnich na Półwyspie Arabskim, który obejmuje wikariaty apostolskie Arabii Północnej i Południowej. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na prośbę samych patriarchów uwzględniającą większe duchowe dobro wiernych oraz historyczne prerogatywy ich jurysdykcji na tym terytorium. Ich troska duszpasterska o wiernych obrządków wschodnich ma być realizowana w ścisłej współpracy z wikariuszami apostolskimi.

To nowe postanowienie dotyczy sześciu Kościołów patriarchalnych tradycji wschodniej: koptyjskiego, maronickiego, syryjskiego, melchickiego, chaldejskiego oraz ormiańskiego. Bez uszczerbku dla prerogatyw reprezentantów papieskich, to wikariusze apostolscy są przedstawicielami Kościoła katolickiego wobec władz politycznych swoich krajów. I to do nich patriarchowie wschodni mogą odwoływać się w sprawach tej natury. W kontekście zdecydowanej większości muzułmańskiej w regionie oraz wobec różnorodności tradycji, Kościół poprzez obecny reskrypt pragnie wspierać komunię oraz ochronę i promocję wspólnej wizji działania duszpasterskiego, zrozumienia i współpracy.

Chodzi także o skuteczne zapobieganie mnożeniu się rozmówców wobec przestawicieli władz politycznych. Tutaj głównymi partnerami ze strony Kościoła katolickiego pozostają reprezentanci papiestwa oraz wikariusze apostolscy. W myśl reskryptu Kościoły patriarchalne będą mogły sprawować bezpośrednią opiekę nad wiernymi, którzy od 2003 r. znajdowali się pod opieką łacińskich wikariuszy apostolskich. Jednoczesnie Kościoły łacińskie i wschodnie mogą teraz, w bardziej skoordynowany sposób podejmować posługę na rzecz emigrantów w regionie, aby mogli usłyszeć Ewangelię oraz być otoczeni opieką przez swoich prawowitych pasterzy.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Duda: pamięć o Polakach ratujących Żydów nieusuwalną częścią polskiej tożsamości

2020-08-08 19:41

[ TEMATY ]

Żydzi

II wojna światowa

Andrzej Duda

PAP/Piotr Nowak

Pamięć o niezwykłych-zwykłych Polakach ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej jest nieusuwalną częścią polskiej tożsamości — ocenił w liście do uczestników otwarcia Parku Pamięci Narodowej w Toruniu prezydent RP Andrzej Duda. Dodał, że ci ludzie uratowali kilkadziesiąt tysięcy współobywateli.

"W roku 1939 znaczna część ziem Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją nazistowskim Niemiec. Najeźdźcy zaczęli realizować szeroko zakrojony plan zniewolenia, zastraszania oraz częściowej eksterminacji mieszkańców Polski. Dla naszych współobywateli pochodzenia żydowskiego plan ten przewidywał całkowitą zagładę. W Polsce, która od wieków słynęła, jako bezpieczny, wspólny dom ludzi różnych narodowości, kultur i religii, kraju, w którym wolność i wyrastająca z Dekalogu międzyludzka solidarność były wartościami najwyższymi - niemiecki okupant wprowadził swoje totalitarne, zbrodnicze rządy i stworzył przerażający +przemysł śmierci+" - napisał Andrzej Duda w liście, który odczytała dyrektor generalna prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent dodał, że w obozach koncentracyjnych, w aresztach i więzieniach, w gettach, podczas egzekucji, pacyfikacji i ulicznych łapanek, a także na polu walki oraz w wyniku chorób czy niedożywienia - śmierć poniosło 6 mln obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów.

"W tamtym czasie znaleźli się jednak ludzie, których postawa moralna kontrastowała z hitlerowskim barbarzyństwem w sposób szczególnie jasny. To Polacy, którzy nieśli pomoc i dawali schronienie Żydom - mimo kary śmierci, która groziła za to samym ukrywającym oraz ich bliskim. Dzięki tym cichym i często już zapomnianym bohaterom kilkadziesiąt tysięcy naszych żydowskich współobywateli, sąsiadów, bliskich przetrwało wojnę" - wskazał Prezydent.

Ocenił, że pamięć o tych niezwykłych-zwykłych osobach jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości.

Otwarty w sobotę Park Pamięci wraz z kaplicą pamięci w toruńskim Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II prezydent uznał za jeden z ważniejszych punktów na kulturalnej mapie kraju.

Prezydent podziękował Fundacji Lux Veritatis, władzom miasta Torunia, a w szczególny sposób ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi - "inicjatorowi wyjątkowych przedsięwzięć społeczno-religijnych".

We Mszy świętej pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia i otwarciu Parku Pamięci Narodowej w Toruniu uczestniczą m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin oraz szef MON Mariusz Błaszczak i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Na postumencie przed wejściem do Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się, jak trzeba" umieszczony został cytat ze św. Jana Pawła II "Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości".

Park powstał w kompleksie, w którym znajdują się świątynia oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Naprzeciwko parku trwa budowa Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, które ma być gotowe wiosną 2021 roku.

W parku, położonym z rozległej niecce, w alei tworzącej kontur Polski, umieszczono tablice z 18 457 nazwiskami Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. Tablice wieczorem będą podświetlane na biało-czerwono.

Docelowo w parku będzie umieszczonych 40 tysięcy nazwisk. Mają też zostać upamiętnieni też Ukraińcy, którzy zginęli za to, że ratowali Polaków. (PAP)

autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz

twi/ rau/ lena/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję