Reklama

Limanowska Pani prowadzi do Boga

2016-09-28 08:34

Maria Fortuna-Sudor
Niedziela Ogólnopolska 40/2016, str. 30

Sympozjum, książka „Koronacja cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej”, płyta, oratorium, koncerty, konkursy i wiele innych, równie cennych inicjatyw i projektów wpisało się w obchody jubileuszu 50. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Matki Boskiej Bolesnej w sanktuarium limanowskim, jednym z 25 sanktuariów maryjnych diecezji tarnowskiej

Centralna uroczystość jubileuszu odbyła się w niedzielę 18 września br. i wpisała się w tygodniowy odpust, który przebiegał pod hasłem: „Limanowska Pani, Matko nasza droga! Idziemy do Ciebie, prowadź nas do Boga!”.

Historyczna ciągłość

– Podobnie jak przed 50 laty gromadzimy się jako wspólnota Kościoła tarnowskiego w jubileuszowym roku Chrztu Polski, by podziękować Trójjedynemu Bogu za dar Bogurodzicy, czczonej w limanowskim sanktuarium w cudownej statui Matki Boskiej Bolesnej – powiedział biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż, gdy witał zebranych. Podkreślił, że losy tej ziemi i jej mieszkańców na trwałe związały się z Maryją. Nawiązał również do obecności metropolity krakowskiego i powiedział: – W osobie kardynała Stanisława, następcy na stolicy arcybiskupów krakowskich Karola Wojtyły, dostrzegamy wymowną, historyczną ciągłość. Przypomniał, że przed 50 laty abp Karol Wojtyła dokonał uroczystego aktu koronacji Piety limanowskiej, a 17 lat później, po kradzieży korony, papież Jan Paweł II ponownie włożył koronę na skronie Matki Boskiej Bolesnej i ukoronował także głowę Zbawiciela.

Biskup Jeż powitał zebranych na uroczystości kapłanów, w tym także hierarchów: z diecezji rzeszowskiej – bp. Kazimierza Górnego i bp. Edwarda Białogłowskiego, z diecezji tarnowskiej – bp. Władysława Bobowskiego, bp. Stanisława Salaterskiego oraz opata ze Szczyrzyca – o. Dominika Chuchera. Zwracając się do zebranych, wyznał: – Cieszymy się obecnością władz różnego szczebla, a także reprezentantów służb mundurowych i służby zdrowia. Serdecznie pozdrawiam i pasterską miłością ogarniam mieszkańców Limanowej oraz lud Boży Kościoła tarnowskiego, w którym szczególne miejsce zajmują wszyscy naznaczeni krzyżem choroby i cierpienia. Gorąco pozdrawiam rodziny, młodzież i dzieci...

Reklama

Podziękowania

Uznanie dla Kościoła tarnowskiego, w tym dla limanowskiej wspólnoty, wyraził kard. Dziwisz, który już na wstępie powiedział: – Wiedziałem, że rokrocznie jest tu wielki zjazd pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Bolesnej, ale dziś widzę to osobiście... Nawiązując do obecności najpierw abp. Karola Wojtyły, a potem papieża Jana Pawła II w Limanowej, świadek jego pontyfikatu nie krył wzruszenia i podkreślił, że polskiemu Papieżowi ziemia limanowska była zawsze bliska.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz mówił m.in. o roli Maryi w życiu i w historii Kościoła. Nawiązał do Światowych Dni Młodzieży i podkreślił ich rolę w Kościele. Podziękował również diecezji tarnowskiej, wszystkim wolontariuszom, rodzinom i duszpasterzom za szczególne zaangażowanie w organizację wydarzeń związanych z ŚDM. Podkreślił też rolę, jaką rodziny i parafie diecezji tarnowskiej mają w budzeniu i realizacji powołań: – Dziękujemy, cała Polska dziękuje, za liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, którymi Pan obdarzył i obdarza Kościół tarnowski i którymi ten Kościół tak hojnie dzieli się z innymi Kościołami lokalnymi w różnych częściach świata.

Akt

Na zakończenie Eucharystii bp Jeż w jubileuszowym Akcie oddania diecezji tarnowskiej przekazał swój lud pod opiekę Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Z kolei proboszcz parafii – ks. dr Wiesław Piotrowski wymienił organizacje i wspólnoty zaangażowane w przygotowanie jubileuszu i wydarzeń z nim związanych, w tym centralnej uroczystości. Wszystkim podziękował i zapewnił o modlitwie przed tronem Matki Boskiej Bolesnej. I wzruszonym głosem powtórzył słowa zawarte w znanej pieśni maryjnej: „Limanowska Pani, Matko nasza droga! Idziemy do Ciebie, prowadź nas do Boga!”.

Warszawa jednak realizuje postulaty Deklaracji LGBT

2019-11-15 14:37

ordoiuris.pl

Władze Warszawy deklarowały, że wycofują się z wprowadzenia w szkołach wulgarnej edukacji seksualnej, a w budżecie miasta nie ma środków na wdrażanie Deklaracji LGBT. Okazuje się jednak, że już w czerwcu zaplanowano wprowadzenie projektu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”, który zakłada przekazywanie uczniom treści odpowiadających założeniom Deklaracji.

candy1812/fotolia.com

Program sprzyja politycznym postulatom ruchu LGBT i przejawia otwartą wrogość wobec religii. W materiałach wzywa się m.in. do kwestionowania podziału na kobiety i mężczyzn, tworzenia łączonych damsko-męskich toalet, kontaktowania się uczniów z organizacjami LGBT oraz ustanowienia w szkołach instytucji „Oficera Równości”. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę programu.

Materiały rekomendowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zawierają m.in. postulat, aby każdy uczeń odrzucił założenie, że „ludzie dzielą się wyłącznie na kobiety i mężczyzn” (ma się to odbyć również w drodze wprowadzenia łączonych toalet). Krytykowany jest „przekaz o instytucji małżeństwa jako podstawie życia rodzinnego”, a nawet wpływ rodziców na skłonności seksualne ich własnych dzieci. Uczniowie mają być zachęcani do świętowania „Międzynarodowego Dnia Edukacji i Praw Osób Transgender/Transpłciowych", do „odpowiadania na pytania z perspektywy gender” oraz do „nawiązania kontaktu z organizacją gejowską lub lesbijską i zaproszenia jednego z przedstawicieli tej organizacji na spotkanie”.

W materiałach pojawia się teza, że lekcje wychowania do życia w rodzinie i lekcje religii katolickiej są często „obszarem, w którym pojawiają się homofobiczne, obraźliwe teksty”, w związku z czym pada postulat „wyprowadzenia edukacji religijnej ze szkół” (także mszy, rekolekcji, a nawet jasełek). Sugeruje się też, że sama obecność osób duchownych wśród uczestników dyskusji jest szkodliwa dla realizacji celów organizowanych warsztatów. Zdaniem autorów projektu, nawet prośba ośmioletniego syna skierowana do ojca o pójście z nim niedzielę do kościoła, jest według autorów „niekomfortowym zachowaniem”. W materiałach wzywa się także do zastąpienia obecnego programu wychowania do życia w rodzinie odejściem od „wzmacniania identyfikacji z własną płcią”. W zamian za to rekomendowane jest wprowadzenie w polskich szkołach instytucji „Oficera Równości”, który organizowałby spotkania, m.in. poświęcone tematyce orientacji seksualnych, podczas których byłaby konieczna obecność wszystkich osób z kadry pedagogicznej, nawet wbrew nieprzychylnej reakcji rodziców i opiekunów.

Jednym z nieujawnionych przez WCIES fragmentów rekomendowanych publikacji jest ćwiczenie „Porozmawiajmy o seksie! Czy słyszałeś, że Piotr jest gejem?”, w ramach którego ma zostać udzielona odpowiedź na pytanie „na czym polega miłość osób homoseksualnych?”. Celem ćwiczenia jest eliminacja wstydliwości ucznia: „zachęcenie uczestników do tego, aby byli bardziej otwarci w czasie dyskusji na temat ludzkiej seksualności”. Krytykowane jest „moralne wartościowanie”. Według autorów materiałów określanie praktyk homoseksualnych jako grzech, a także „stosowanie norm heteroseksualnych do środowisk homoseksualnych” jest dyskryminacją.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już w czerwcu zapowiedział, że do 2024 r. projekt obejmie szkoły podstawowe we wszystkich dzielnicach Warszawy: docelowo ma trafić do 211 szkół podstawowych, 118 tysięcy uczniów, 40 tysięcy rodziców, 17 tysięcy nauczycieli i 800 pracowników obsługi. Łączny koszt wdrażania programu ma wynieść około 5 milionów złotych. Mimo to, dopiero po 4 miesiącach od tej zapowiedzi, 1 października, odpowiedzialne za realizację projektu Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) udostępniło na swojej stronie internetowej „pomoce metodyczne”, na których miałaby się opierać jego realizacja.

Jednocześnie, Instytut na początku października skierował do WCIES wniosek o udostępnienie informacji publicznej, domagając się ujawnienia zaniepokojonym rodzicom szczegółów dotyczących realizacji projektu, jak również listy organizacji, których przedstawiciele mają realizować go w szkołach. Centrum przedłużyło jednak termin odpowiedzi aż do grudnia. Na początku listopada, już po złożeniu wniosku Ordo Iuris i po przygotowaniu analizy, do działań na rzecz ujawnienia szczegółów kontrowersyjnego projektu przyłączył się Mazowiecki Kurator Oświaty, wzywając dyrektora WCIES do udzielenia szczegółowych wyjaśnień jeszcze w listopadzie. W związku z tym analiza została przekazana z dniem publikacji również Kuratorowi.

Z dotychczasowych informacji wynika, że już w sierpniu i wrześniu szkolenia w ramach projektu prowadzili działacze podmiotów wchodzących w skład ruchu LGBT – Stowarzyszenia Lambda Warszawa (jednej z „organizacji powierniczych” warszawskiej Deklaracji LGBT), lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber (organizatora jednego z „Marszów Równości”), gdańskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado i Fundacji Diversity Polska. Według Aldony Machnowskiej-Góry, dyrektorki koordynatorki ds. kultury i komunikacji społecznej w Urzędzie m. st. Warszawy, realizacja tego projektu jest „tym wszystkim, czego oczekują społeczności LGBT i co zostało zapisane w Deklaracji”. W podobnym tonie wypowiedziała się pełnomocniczka prezydenta Rafała Trzaskowskiego ds. kobiet Katarzyna Wilkołaska-Żuromska.

„Program «Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka» wśród licznych materiałów rekomendowanych przez przedstawicieli ratusza zawiera również treści zbieżne z oczekiwaniami podmiotów, które stoją za ogłoszeniem przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT. Nie wiadomo, które z tych treści zostaną ostatecznie wykorzystane przez nauczycieli, jednak sam fakt rekomendowania ich nauczycielom przez władze Warszawy budzi głęboki niepokój jako próba wprowadzenia do szkół propagandy ideologicznej wbrew woli rodziców uczniów” – podkreśla Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Indie: Kościół ratuje wdowy, już nie od stosu, ale od odrzucenia

2019-11-19 18:03

Łukasz Sośniak SJ/vaticannews.va / Koczin (KAI)

Kościół katolicki w Koczinie w południowych Indiach zamierza pomóc wdowom w ponownym małżeństwie. Są one poddawane w tym kraju ostracyzmowi i dlatego nawet młode wdowy bardzo rzadko ponownie wychodzą za mąż. Właśnie w tym celu biskupi ze stanu Kerala stworzyli specjalną stronę internetową, gdzie kobiety mogą się rejestrować, aby uzyskać wsparcie.

youtube.com

Bez pomocy ponowne wyjście za mąż w Indiach jest praktycznie niemożliwe. Kobieta bez męża nie przedstawia w tym kraju żadnej wartości. Często zaraz po śmierci mężczyzny jest ona wyrzucana na ulice bez środków do życia. Choć dziś nie musi już spłonąć razem z ciałem męża na jego pogrzebowym stosie, to tę tradycję zastąpił powszechny ostracyzm i pogarda. „Uważamy, że wdowy w żaden sposób nie powinny być dyskryminowane. Chcemy zmienić ich postrzeganie w naszej wspólnocie” – powiedział ks. Paul Madassery, sekretarz Komisji ds. Rodziny przy radzie biskupów stanu Kerala.

Pierwszym krokiem było stworzenie „Forum dla wdów”. Na spotkaniu, które odbyło się w Koczinie, ustalono ich najpilniejsze potrzeby. „Zaczynamy tworzyć listę wdów. Ponieważ pierwszy raz zbieramy dane w takiej skali, z każdej diecezji, zajmie nam to przypuszczalnie ponad rok” – powiedział ks. Madassery. Stworzono też specjalną stronę internetową, na której wdowy mogą się zarejestrować same. Wybrane kobiety zostaną podzielone na grupy i otrzymają odpowiednie przeszkolenie. „Niektóre z nich nie mają pojęcia, że przysługuje im rządowa pomoc, będziemy je szkolić, aby wiedziały, jak ją uzyskać” – wyjaśnił ks. Madassery.

Los indyjskich wdów jest bardzo ciężki. Rytuał Sati, czyli samospalenie wdowy na stosie pogrzebowym męża, jest silnie zakorzeniony głównie wśród starszych lub bardzo religijnych mieszkańców Indii. Choć zwyczaj ten został prawnie zakazany w Indiach ponad 30 lat temu, jest jeszcze czasami praktykowany. Sama jego obecność pokazuje, jakie miejsce w społeczeństwie indyjskim zajmuje wdowa – powinna zniknąć. Dziś Indie zmieniły się. Nakłanianie wdowy do samobójstwa nie jest już tak częste. Rytuał samospalenia zastąpiło jednak powszechne odtrącenie – wykluczenie społeczne i rodzinne. W Indiach kobieta staje się istotą społeczną dopiero po wyjściu za mąż. Dlatego pozbawiona mężczyzny nie przedstawia żadnej wartości. Nikt jej nie chce, nawet jej synowie. Powszechne jest wyrzucanie wdów na ulice bez środków do utrzymania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem