Reklama

Projekty Caritas

2017-03-08 12:55

Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 11/2017, str. 5

Piotr Lorenc

Pracownicy Caritas Diecezji Sosnowieckiej piszą projekty – konkretnie 7 projektów dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, walki z ubóstwem, wsparcia dzieci, rodzin, promocji wolontariatu, pomocy samotnym matkom i seniorom

U progu nowego roku Caritas Polska zaproponowała diecezjalnym ośrodkom aplikowanie programów dotyczących szeroko pojętych działań prospołecznych. – Jako że prowadzimy instytucjonalną pomoc w tym zakresie postanowiliśmy przyłączyć się do projektu. Nasi pracownicy opracowali projekty w 7 obszarach i teraz czekamy do 3 kwietnia na rozstrzygnięcie konkursu i na ewentualne granty na realizację programów – powiedział ks. Tomasz Folga, dyrektor sosnowieckiej Caritas. Program, jeśli zostanie przyznany, będzie realizowany od kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r.

Program współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2017-18 kontynuuje świadczenie i organizowanie pomocy dla osób, rodzin, grup społecznych i środowisk. Pomoc ta oparta jest na poszanowaniu godności i wolności każdego człowieka. Charakter programu jest tak ułożony, że ma zachowywać aspekt motywacyjny i aktywizujący osoby, rodziny, grupy społeczne. Zakłada też, że korzystający z pomocy będą współdziałać w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Program będzie budować przyjazną przestrzeń dla wzajemnego rozwoju i współdziałania na rzecz rodzin, grup społecznych oraz środowisk.

I tak projekt dotyczący wykluczenia społecznego opracowali pracownicy Schroniska dla bezdomnych w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach. Pomocą samotnym matkom zajęła się kierowniczka Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu. Projekt dotyczący wsparcia dzieci opracowały siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzące świetlicę terapeutyczną „U Matki Teresy”. Aplikacje przeciw ubóstwu opracowali pracownicy Schroniska dla bezdomnych w Będzinie-Łagiszy. Zaś pracownicy Caritas odpowiedzialni za projekt „Młodzi Jałmużnicy” zajęli się wolontariatem i seniorami.

Reklama

– Głównym celem programu jest organizowanie i świadczenie szeroko rozumianej pomocy na rzecz osób, rodzin, grup społecznych i środowisk oraz kształtowanie partnerstwa Caritas. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki wzajemnej współpracy, wymianie dobrych praktyk, doświadczeń i rozwiązań w rozpoznawaniu, organizowaniu i świadczeniu pomocy na rzecz beneficjentów. Celem współpracy jest wypracowanie nowatorskich pomysłów działania na rzecz beneficjentów. My od lat pracujemy z takimi osobami, rodzinami. I wiemy jak to zrobić. Brakuje tylko środków. Jak nas zapewnił dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, współdziałanie pomiędzy Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w ramach programu będzie się odbywać na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa i efektywności – wyjaśnia ks. Folga.

I tak w ramach programu Caritas diecezjalne aplikują dwie formy wsparcia ze strony Caritas Polska. Po pierwsze: o charakterze finansowym – przekazywanie środków pieniężnych Caritas diecezjalnym na realizację projektów i zadań na rzecz beneficjentów. Po drugie o charakterze pozafinansowo-informacyjnym. Celem planowanych i wdrażanych działań informacyjnych jest dotarcie z informacją o rozpoczęciu, realizacji, celach oraz osiągniętych rezultatach projektu do jak najszerszej grupy odbiorców oraz upowszechnienie projektu na terenie Caritas diecezjalnych. Oczywiście Caritas Polska przewiduje zaangażowanie Caritas diecezjalnych w realizację programu poprzez wniesienie dobrowolnego wkładu własnego. Wkład własny może być wniesiony w postaci pracy koncepcyjnej nad projektem, środków finansowych lub materialnych.

Opracowane przez specjalistów z sosnowieckiej Caritas aplikacje zawierają analizę i diagnozę potrzeb beneficjentów. W ramach projektu zawarli świadczenie wsparcia beneficjentów, dostosowanego do ich potrzeb, połączone z tworzeniem warunków do pobudzenia ich aktywności. Planowane działania są zorientowane na usamodzielnienie i współuczestnictwo ze strony wspomaganych. W ramach projektu przewidziana jest także kampania społeczna oraz akcja charytatywna. A po zakończeniu realizacji projektów zostaną zorganizowane spotkania o charakterze informacyjnym i doradczym. Uczestnikami spotkań będą pracownicy Caritas Polska i pracownicy Caritas diecezjalnych. W ramach spotkania możliwa będzie wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i rozwiązań w rozpoznawaniu, organizowaniu i świadczeniu pomocy na rzecz beneficjentów. 3 kwietnia dowiemy się czy w naszej diecezji ruszą projekty.

Tagi:
Caritas

„Tak, Pomagam” – zbiórka żywności Caritas

2019-12-05 08:07

ks. Wojciech Kania

Po raz XVII Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności pod hasłem „Tak, Pomagam”. Wolontariusze Caritas w odpowiednich strojach i z identyfikatorami będą przeprowadzać zbiórkę w dniach: 6 grudnia 2019 roku (piątek) w godz.16.00 – 20.00; 7 grudnia 2019 roku (sobota) w godz. 9.00 – 14.00. Wszyscy, którzy chcą podzielić się z potrzebującymi, mogą składać artykuły z długim terminem przydatności do spożycia i łatwych w przechowywaniu. Wolontariuszom można przekazywać takie produkty jak: mąka, cukier, makaron, ryż, kasze, płatki kukurydziane, olej, konserwy, dżemy, przetwory warzywne i owocowe, herbata, kakao, słodycze, itp.

Archiwum Caritas

Na terenie Diecezji Sandomierskiej zbiórka żywności zostanie przeprowadzona w takich miejscach jak: Sandomierz, Tarnobrzeg, Milczany, Gorzyce, Stalowa Wola, Nisko, Rudnik nad Sanem, Jeżowe, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Chmielów koło Nowej Dęby, Skopanie, Bogoria Staszowska, Staszów, Samborzec, Janów Lubelski i Modliborzyce. Wolontariuszy będzie można spotkać w takich sklepach jak: Biedronka, Tesco, Lewiatan, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Carrefour Market, Kaufland, Spar, Groszek, Mila.

Żywność zebrana w czasie tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczona na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin z terenu Diecezji Sandomierskiej, które zwracają się z prośbą o pomoc do Caritas Diecezji Sandomierskiej. W ubiegłorocznej XVI bożonarodzeniowej zbiórce żywności w całej Diecezji Sandomierskiej zebrano w sumie 8 241,259 kg żywności i przygotowano z niej 550 paczek. Adwent to czas szczególny, otwórzmy nasze serca i podzielmy się dobrem z osobami ubogimi! Najmniejszy dar to dar serca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Duka: to Jan Paweł II położył kres fałszywej tolerancji

2019-12-05 18:22

Krzysztof Bronk /vaticannews / Praga (KAI)

Jedną z przyczyn skandali seksualnych w Kościele jest osłabienie prawa kanonicznego, które w przeszłości funkcjonowało bardziej precyzyjnie i bezwzględnie – uważa kard. Dominik Duka, prymas Czech. Podkreśla on, że w przeszłości biskup nie miał trudności z rozwiązywaniem takich problemów. Kiedy na przykład okazywało się, że ktoś jest homoseksualistą – mówi kard. Duka - to natychmiast trzeba go było wydalić. Potem jednak w czasach rewolucji seksualnej i soboru wszystko to stało się bardziej dyskusyjne. Twierdzono, że nie można karać człowieka za to, na co nie ma wpływu. Było większe otwarcie, pozostawała tylko spowiedź i nikt sobie z tym nie radził – wspomina 77-letni kard. Duka. Podkreśla on, że przełom wprowadził dopiero Jan Paweł II, który w pewnym momencie jasno powiedział „dość”, położył kres tej fałszywej tolerancji i wskazał na potrzebę współpracy z policją i sądownictwem.

Vatican News / ANSA
kard. Dominik Duka, prymas Czech

Skandale seksualne to jeden z tematów obszernej rozmowy pomiędzy kard. Duką i czołowym czeskim reżyserem filmowym Jiřím Strachem, opublikowanej w miesięczniu Xantypa. Arcybiskup Pragi przypomina, że jeśli chodzi o wykorzystywanie nieletnich, to w czeskim Kościele wciąż są to przypadki marginalne. Od 1990 r. tylko w dziesięciu sprawach zapadły wyroki. Jiří Strach pyta się również o uwidaczniające się coraz bardziej rozbicie czeskiego Kościoła. Kluczową rolę odgrywa tu postać praskiego kapłana Tomáša Halíka, który publicznie krytykuje kard. Dukę i skupia wokół własnej osoby jego przeciwników. „Gdyby ktoś na planie filmowym przez cały czas mówił mi, że wszystko, co robię jest złe i nieustannie rzucał mi kłody pod nogi, to moim świętym prawem reżysera byłoby go wyrzucić. Czy arcybiskup Pragi nie może tego zrobić?” – pyta czeski reżyser. „Nie mogę sobie na to pozwolić i nawet nie chcę – odpowiada kard. Duka. Jeśli łączy cię z kimś kawał wspólnego życia, dużo z nim przeżyjesz, współpracujesz, to potem nie jest tak łatwo powiedzieć: zejdź mi z oczu!”.

Zdaniem arcybiskupa Pragi dzielenie Kościoła na dwa obozy świadczy o nieumiejętności prowadzenia dialogu, o brakach w postawie demokratycznej. Problemem dzisiejszego społeczeństwa jest straszna nienawiść. Jeśli ktoś mi nie pasuje, to wszystko będę robił przeciwko niemu. Jeśli nie wybraliście mojego kandydata, to nie będę z wami współpracował. Pod tym względem, zauważa kard. Duka, doszło do strasznego upolitycznienia życia społecznego, kulturalnego i religijnego.

Arcybiskup Pragi odniósł się również do stawianego mu często zarzutu, że za bardzo przyjaźni się czeskimi prezydentami. Przyznał, że z Milošem Zemanem zna się od dawna, wie dużo o jego życiu osobistym i problemach. „Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie utrzymujemy przyjacielskich relacji, choć niekiedy się nie zgadzamy” – powiedział Prymas Czech. Z Václavem Klausem odbył wiele dyskusji, również na tematy religijne. „Wzajemnie się szanujemy i w wielu sprawach się rozumiemy” – potwierdza kard. Duka. Sięgając natomiast do przyjaźni z Václavem Havlem, przypomina, że zawiązała się ona w komunistycznym więzieniu. Przywołuje też swe ostatnie spotkanie z byłym prezydentem, kiedy to w słowach na pożegnanie, Havel, który przez całe życie deklarował się jako agnostyk, przyznał się jednak do wiary w Boga. „Jaroslavie – mówił Vaclav Havel, zwracając się do kard. Duki, jego cywilnym, więziennym, a nie zakonnym imieniem – przecież to wiemy, On istnieje!”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem