Reklama

Niedziela Lubelska

Ku wyżynom nieba

W parafii pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej zakończyła się peregrynacja kopii Krzyża Trybunalskiego z relikwiami Drzewa Krzyża

Niedziela lubelska 14/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

krzyż

peregrynacja

Paweł Wysoki

Młodzi przyjęli sakrament bierzmowania

18 marca, po 10 dniach rekolekcji ewangelizacyjnych, w parafialnej świątyni wybrzmiały słowa dziękczynnej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, ukrzyżowany i zmartwychwstały, dziękujemy Ci za doświadczenie tych dni: za słuchanie Twojego Słowa, za momenty modlitwy, za łaskę, jaka spływała na nas przez sakramenty, za doświadczenie wspólnoty, za każde poruszenie, jakie dokonywało się dzięki Twojemu Duchowi w naszych sercach. Nade wszystko dziękujemy Ci za tych naszych braci i nasze siostry, których tu przyprowadziłeś po długim czasie rozłąki od Ciebie i Twojego Kościoła. W Twoje ręce oddajemy pierwociny wiary żywej, które zaczęły kiełkować w czasie rekolekcji i dni peregrynacji w naszym życiu. Ty, Panie, działaj dalej w mocy Ducha Świętego i budź w nas owoce tego czasu według woli Ojca. Niech Twoje błogosławieństwo dopełni dzieła, które rozpocząłeś w te dni w naszej parafii”.

Dar rekolekcji

Niecałe 2 tygodnie wcześniej w niewielkiej parafii na obrzeżach diecezji można było doświadczyć wielkiego poruszenia. Wierni, oczekując na misje, zastanawiali się, jak będą one wyglądały, skoro prowadzić je będzie nie tylko kapłan, ale i świeccy ewangelizatorzy. Po pierwszych spotkaniach z ekipą ks. Andrzeja Oleszko zaciekawienie ustąpiło miejsca pragnieniu prawdziwego spotkania z Chrystusem, który jest źródłem życia. Podstawowe prawdy wiary, przypomniane przez głoszących rekolekcje, wsparte świadectwem ich życia, poruszyły serca wiernych. – Nigdy nie doświadczyliśmy nauczania ludzi świeckich. To dla nas naprawdę wielkie przeżycie – mówili. Wielu wskazywało na błogosławiony czas nawiedzenia. – Spotkanie z krzyżem Chrystusa, i to w czasie Wielkiego Postu, ma dla nas szczególne znaczenie. Tym bardziej, że tylko nieliczni pielgrzymują do Ziemi Świętej, gdzie dotykają miejsc związanych z życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa – podkreślała dziewczyna. Również proboszcz ks. Krzysztof Marszałek zwracał uwagę, że dar rekolekcji ewangelizacyjnych i możliwość uczczenia Chrystusa w relikwiach krzyża to wielka łaska, która poprowadzi wspólnotę ku wyżynom nieba.

Wielkie zadania

Na zakończenie tych dni w parafii odbyła się uroczystość bierzmowania ponad 40-osobowej grupy młodzieży. O dary Ducha Świętego dla swoich dzieci prosili rodzice, którzy przed abp. Stanisławem Budzikiem zaświadczyli, że z należą troską wychowywali swoje potomstwo, czyniąc je gotowym do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie. – Dbaliśmy o sakramenty i formowaliśmy w naszych dzieciach ducha wiary. Staraliśmy się tak kształtować ich charakter, by wszczepić w serca miłość do Boga i więź z Kościołem – zapewniali i prosili o sakrament bierzmowania. Sami młodzi, zwracając uwagę na doniosły jubileusz 100-lecia objawień w Fatimie, podkreślali, że są gotowi nieustannie się nawracać. – Dar rekolekcji i możliwość adoracji tajemnicy naszego zbawienia w krzyżu Chrystusa, a nade wszystko dary Ducha Świętego sprawią, że będziemy śmiało i odwagą walczyć ze złem, że staniemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi – mówili. – Stają przed nami wielkie zadania; przyjmiemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością, jak Apostołowie, którzy w Wieczerniku nabrali odwagi. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem i pragnie naszego szczęścia – podkreślali.

Reklama

Znak miłości

Abp Stanisław Budzik, który po raz pierwszy spotkał się z wiernymi w Brzeźnicy Książęcej, zwrócił uwagę na piękno ich parafialnej świątyni. – Wasi przodkowie wznieśli kościół ku Bożej chwale, a wy dbacie, by w nim wciąż wznosiły się serca ku Bogu. Niech ta świątynia wciąż będzie żywym i miłującym się Kościołem, zgromadzonym przez Ducha Świętego – mówił we wstępie do Liturgii. Zwracając uwagę na wyjątkowy czas spotkania, dodał: – Po 10 dniach misji i adoracji krzyża w pięknym relikwiarzu nadszedł dzień zesłania Ducha Świętego, dzień Jego darów, miłości, tchnienia, cudów. Niech ta Eucharystia przemieni nasze serca i uświęci je. Niech Duch Święty dokona cudów, jakich dokonywał na początku Kościoła. W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał harmonię Trójcy Świętej. Podkreślił, że jeden i jedyny Bóg objawił się w pełni życia pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym; że w Jezusie Chrystusie odsłonił nam rąbek tajemnicy swojego wewnętrznego życia. Wpatrując się w peregrynujący po archidiecezji krzyż Chrystusa, mówił: – Odkrywamy w nim znak i dowód radykalnej miłości Boga do człowieka. Ktoś powiedział, że ostatnie tchnienie Jezusa na krzyżu było pierwszym oddechem Kościoła, który narodził się z przebitego boku Chrystusa. Wpatrujemy się w drzewo, na którym zawisło zbawienie świata, dziękujemy za łaskę nawiedzenia i wołamy słowami pieśni: „z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo”. Na zakończenie abp Budzik pozostawił wiernym zadanie: – Uczcie się miłości, która potrzebuje ofiary, zapomnienia o sobie, służenia innym swoim czasem, życzliwością, pomocą. Niech krzyż, który zagościł u was w czasie Wielkiego Postu, zawsze prowadzi ku tajemnicy paschalnej, ku tajemnicy zmartwychwstania naszego Pana.

* * *

Projekt „Źródło”

Ostrówek: peregrynacja krzyża 1-8 kwietnia
Leszkowice: rekolekcje 6-9 kwietnia, peregrynacja krzyża 8-22 kwietnia

2017-03-30 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rozpoczęła się

Peregrynacja ikony krzyża ma obudzić ducha wyzwolenia – nie tylko we wspólnotach oazowych, ale także w parafiach.

Podczas modlitewnej wędrówki, którą koordynuje Diakonia Wyzwolenia Człowieka działająca przy Ruchu Światło-Życie, jest możliwość przyjrzenia się dziełu Krucjaty, zjednoczenia w modlitwie, a także złożenia deklaracji abstynencji. Bo krzyż ma wyzwalać i inspirować do przemiany swojego życia zgodnie z Bożą wolą.

Ikona krzyża, która przybyła do nas z archidiecezji krakowskiej, po miesięcznej wędrówce po parafach naszej diecezji zostanie przekazana przedstawicielom archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pierwszą parafią w naszej diecezji, która przyjęła krzyż, była wspólnota pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej. Krzyż został wprowadzony 1 lutego podczas wieczornej Mszy św. sprawowanej przez ks. Pawła Krawczyka. – Z wyzwolenia z grzechu, o które prosimy Pana Boga, mamy nie tylko wyciągać wnioski, ale powinno ono stworzyć miejsce w naszej duszy, woli, umyśle na dobre działania. Jeśli uwalniam się z nałogu grzechu, to po to, aby w to miejsce weszła łaska Pana Boga. Łaska, która zainspiruje nas do nowego, lepszego życia. Krucjata Wyzwolenia Człowieka stwarza szansę na przerwanie struktury grzechu, struktury powiązań, która wikła nas ze złem – powiedział w homilii ks. Paweł Krawczyk. Kapłan ostrzegł także, za Janem Pawłem II, przed grzechem społecznym. – Grzech osobisty ma zawsze wymiar społeczny. Obrażając Boga i szkodząc samemu sobie, człowiek jest również odpowiedzialny za złe świadectwo i negatywny wpływ wywierany przez swoje postępowanie na innych ludzi. Grzech męża wpływa na żonę, dzieci; grzech dziecka wpływa na rodziców. Oddziałujemy na siebie i nie uciekniemy od tego. Ale właśnie przez wypełnienie luki po grzechu dobrem mamy go zwyciężać – podkreślił kaznodzieja.

13 parafii nawiedzi ikona Krzyża KWC.

Czym jest peregrynująca po diecezji ikona krzyża? Otóż Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest wizerunkiem inspirowanym ikoną krzyża z kościoła św. Damiana pod Asyżem, zwanego również Krzyżem św. Franciszka. Dlatego poza niewielkimi różnicami symbolika Krzyża KWC bezpośrednio czerpie z krzyża św. Damiana. Zastosowana symbolika, w wykonanej w 2001 r. w Carlsbergu ikonie, odnosi się do wielu podobnych ikon czy wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego pochodzących z XII i XIII wieku. Tę swoją odmienność i wielkie znaczenie ikona Krzyża KWC w głównej mierze zawdzięcza słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Nowa ikona krzyża, oprócz inspiracji płynącej z krzyża franciszkańskiego, nawiązuje także do witraża z kaplicy Chrystusa Sługi, gdzie rodziła się Krucjata. Chrystus całkowicie poddany woli Ojca dopełnił dzieła zbawienia na krzyżu.

Trzeba również podkreślić, że peregrynacja krzyża związana jest z 40-leciem powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To okazja do pochylenia się nad tajemnicą wolności płynącej z krzyża Chrystusowego, wdzięczności Bogu za dzieło KWC oraz do włączenia się w Krucjatę przez złożenie przygotowanych deklaracji. Krucjata jest bowiem konkretnym wezwaniem do krzewienia abstynencji, połączonej z chrześcijańską odnową.

CZYTAJ DALEJ

Włochy: koronka do Ducha Świętego w intencji ochrony przed koronawirusem

2020-02-25 18:57

[ TEMATY ]

modlitwa

Włochy

koronawirus

stock.adobe.com

Ruch Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech rozpoczyna w czwartek narodową kampanię modlitewną w intencji ochrony przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem Covid-2019.

Liderzy Odnowy Charyzmatycznej zachęcają wszystkich wiernych do tego, by, począwszy od pierwszego czwartku w Wielkim Poście, każdego wieczoru między godz. 19.00 a 23.00 gromadzili się w swoich domach na modlitwie koronką do Ducha Świętego. To odpowiedź wspólnoty na prośbę włoskiego episkopatu o modlitwę w obliczu rosnącej liczby przypadków zarażenia koronawirusem Covid-19.

"Jako symbol łączności w modlitwie, zapraszamy do tego, by na czas modlitwy zapalić światło i ustawić je w pobliżu okna, na balkonie lub przed domem" - zachęca lider włoskiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym, Salvatore Martinez.

Według danych z popołudnia 25 lutego, we Włoszech zanotowano 283 przypadki zarażenia koronawirusem Covid-19, w tym 7 przypadków śmiertelnych. Na całym świecie zarażonych wirusem jest już ponad 80 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Dzień, który zamknął kartę w historii Kościoła.

2020-02-28 16:45

[ TEMATY ]

papież

Benedykt XVI

Castel Gandolfo

Grzegorz Gałązka

28 lutego był ostatnim dniem pontyfikatu Benedykta XVI.

Dokładnie siedem lat temu, 28 lutego 2013 r., Benedykt XVI przestał być biskupem Rzymu.
Tamtego historycznego dnia przebywał już z dala od Watykanu, w Pałacu w Castel Gandolfo.

Przed godziną 20,00 pojawił się po raz ostatni na balkonie Pałacu Apostolskiego, by pozdrowić wiernych, którzy licznie zgromadzili się na placu miasteczka.

Oto ostatnie słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI jako urzędującego Papieża: "Wiecie, że mój dzisiejszy dzień jest inny niż poprzednie. Nie jestem już, to znaczy nie będę już od godziny dwudziestej Papieżem, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Jestem tylko pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, moją refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości".

CZYTAJ DALEJ
Projekt Niedzieli na Wielki Post
#ODKUPIENI

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję