Reklama

Z Jasnej Góry

Niedziela Ogólnopolska 19/2017, str. 5

Rodziny Katyńskie

Żywa pamięć i hołd ofiarom

Pielgrzymka Rodzin Katyńskich przybyła po raz 27. na Jasną Górę 23 kwietnia br. W uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę zbrodni katyńskiej udział wzięły Rodziny Katyńskie oraz delegacje młodzieży. – Jest to piękna kontynuacja życzenia-prośby św. Jana Pawła II, który w 1996 r. zaproponował Rodzinom Katyńskim, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy stała się ich dniem pielgrzymkowym z przesłaniem miłości, przebaczenia, pojednania – przypomniał ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, delegat biskupa polowego ds. kombatantów, weteranów wojennych. – Rodziny Katyńskie głęboko tkwią w tej tragedii i ich członkowie starają się przeżywać ją nie tylko w gronie tych, którzy są najbliżsi tamtych czasów, ale także wprowadzać w to wszystko następne pokolenia – dodał.

W homilii ks. Bąk powiedział m.in.: – Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie, Miednoje, są rozdziałem martyrologium Polski, który nie może być zapominany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń (...). Katyń to nie tylko straszliwa zbrodnia wykonana w majestacie sowieckiego prawa. To również kłamstwo powtarzane tysiące razy.

Wędkarze

Wyruszyli na połów

Z udziałem kilkuset osób 22 kwietnia br. odbyła się 5. Ogólnopolska Pielgrzymka Wędkarzy. Jej organizatorem był Polski Związek Wędkarski Okręg Ciechanowski z prezesem Henrykiem Grzesiem. Najliczniej przybyły grupy wędkarzy z Bełchatowa, Krzepic i Bytowa – ci ostatni wraz z ks. Krzysztofem Szarym, filipinem, wędkarzem z zamiłowania. Obecny był Mariusz Tokarz, pracownik Jasnej Góry, też wędkarz z zamiłowania, który 5 lat temu zainicjował pielgrzymowanie wędkarzy. Mszy św. przewodniczył ks. Artur Bombiński, kapelan ciechanowskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Reklama

Wotum narodu polskiego

Monstrancja Fatimska na Jasnej Górze

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej trwała na Jasnej Górze od 28 kwietnia br. do 3 maja. Monstrancja została umieszczona w Kaplicy św. Pawła I Pustelnika. Uroczyste zakończenie adoracji nastąpiło w czasie procesji eucharystycznej. Monstrancja Fatimska to wotum narodu polskiego dla Matki Bożej Fatimskiej z racji 100. rocznicy Jej objawień. Dar został przygotowany przez sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia. Pomysł stworzenia Monstrancji Fatimskiej poddał ks. Marian Mucha, kustosz sanktuarium na Krzeptówkach. Została ona zaprojektowana i wykonana w pracowni Drapikowski Studio.

Ideą peregrynacji i adoracji Pana Jezusa w Monstrancji Fatimskiej są wspólna modlitwa o pokój na świecie oraz zawierzenie rodzin Sercu Maryi. Monstrancja wyruszyła w Pielgrzymkę Pokoju z sanktuarium fatimskiego na Krzeptówkach. Odwiedza największe ośrodki kultu maryjnego w Polsce oraz wybrane parafie i ośrodki dla niepełnosprawnych. Dar monstrancji zostanie przekazany do Fatimy we wrześniu br. podczas pielgrzymki osób niepełnosprawnych oraz Podhalan i wiernych z innych regionów Polski.

Jakubowe parafie

Drogi św. Jakuba w Polsce

Jubileuszowa – 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Jakubowych odbyła się 22 kwietnia br. Uczestniczyli w niej czciciele św. Jakuba Apostoła. Organizatorami pielgrzymki byli ks. kan. Stanisław Czerwiński – kustosz sanktuarium św. Jakuba Starszego w Jakubowie oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła przy tym sanktuarium.

Reklama

– Mamy 5 sanktuariów św. Jakuba w Polsce. Powstają one na szlakach św. Jakuba po to, by umożliwić pielgrzymom, którzy nimi kroczą, uzyskanie odpustów zupełnych oraz znalezienie miejsca odpoczynku, noclegu i strawy – powiedział ks. Czerwiński. Powiadomił także, że sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Uroczystości odbędą się 19 czerwca br. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski.

Mszy św. dla pielgrzymów sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył bp Krzysztof Zadarko – przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Po Mszy św. miało miejsce spotkanie zgromadzenia Parlamentu Jakubowego.

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

2017-05-04 09:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nikt nikogo nie zmusza do kapłaństwa

2020-09-02 10:38

Niedziela łódzka 36/2020, str. VII

[ TEMATY ]

kapłaństwo

celibat

Ks. Paweł Kłys

Modlitwa siłą posługi kapłańskiej

Modlitwa siłą posługi kapłańskiej

W kręgach osób duchownych można czasami usłyszeć stary żart, że celibat jest wynikiem błędu pewnego średniowiecznego kopisty, który w zaleceniach dla duchownych miał napisać: „Będziesz żył w celi, bracie”, ale przez nieuwagę zmienił nieco tekst i zapisał: „Będziesz żył w celibacie”.

Odżywają dyskusje nad wymogiem zachowania celibatu przez duchownych katolickich. Najczęściej jednak krytyka celibatu wynika z szukania w nim głównego źródła nadużyć seksualnych, o których bywa głośno w mediach, szczególnie nieprzychylnych Kościołowi. Jakkolwiek sam celibat nie należy do istoty kapłaństwa, to jednak w zachodniej dyscyplinie Kościoła stał się on wymogiem sine qua non.

Warto jednak pamiętać, że prawo dla katolickich Kościołów wschodnich uznaje kapłaństwo żonatych mężczyzn za normę. Warto także podkreślić, że celibat nie jest praktykowany jako styl życia wyłącznie przez duchownych katolickich. Spotykamy go także jako wysoko cenioną formę życia np. w buddyzmie (u mnichów buddyjskich) czy w hinduizmie (u tzw. świętych mężów). Zastanawiać może fakt, że cywilizacja zachodnia, która dowartościowała życie samotne (The Single Lifestyle), przystąpiła jednocześnie do otwartej dyskusji nad zasadnością celibatu w Kościele rzymskokatolickim, pomijając jednocześnie inne obszary religijne i kulturowe, w których on występuje. Trudno nie zauważyć tu pewnej gry ukierunkowanej nie tyle w stronę obrony prawa mężczyzny do założenia rodziny, ile raczej wymierzonej przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, a szczególnie przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu. Często w dyskusjach nt. celibatu pomija się całościowe spojrzenie na człowieka i podkreśla się znaczenie relacji seksualnych w wyrażaniu miłości do drugiej osoby, zapominając jednocześnie, że miłość można wyrazić nie tylko poprzez zaangażowanie ciała. Człowiek nie jest przecież układem samych tkanek. Bóg tchnął w nas ducha. Mamy nieśmiertelne dusze. Bez całościowego spojrzenia na człowieka, trudno jest zrozumieć celibat. Dlatego Jezus mówi w tym kontekście: „Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19,12).

Mówiąc o celibacie w kontekście osób duchownych, należy pamiętać, że jest on umotywowany teologicznie. Kandydat do kapłaństwa wybiera bezżenność w odpowiedzi na suwerenne zaproszenie Jezusa Chrystusa, który sam przyjął taki model życia dla siebie. Podobnie jak przy wstępowaniu na drogę służby kapłańskiej potrzebna jest motywacja nadprzyrodzona – ze względu na Jezusa Chrystusa i Jego Kościół – tak samo przy przyjmowaniu zobowiązania do zachowania celibatu konieczna jest motywacja nadprzyrodzona.

Św. Paweł wzywa: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5,25). Kościół jest Oblubienicą Baranka Bożego. Kapłan rezygnuje z oddania swojego życia rodzinie – żonie i dzieciom, ponieważ z miłości oddaje całe swoje życie Kościołowi, Oblubienicy Chrystusa, którego sam reprezentuje. Ksiądz ma zatem kochać Kościół tak, jak pokochał Go Chrystus, aż do oddania za niego swojego życia. Dlatego oddaje swoje życie do pełnej dyspozycji Kościołowi, a nie rodzinie, którą miałby założyć. Poza tym Jezus mówi w Ewangelii o bezżenności dla królestwa Bożego (zob. Mt 19,10-12), ukazuje także jej wartość i znaczenie profetyczne (zob. Mt 22,30).

Kapłan wybiera bezżenność.

W końcu nikt nikogo nie zmusza do zostania księdzem i życia w celibacie, tak jak nikt nikogo nie zmusza, żeby został lekarzem czy strażakiem. Kiedy jednak ktoś decyduje się pójść drogą konkretnego powołania, zgadza się także na wszystkie konsekwencje swojego wyboru. Społeczeństwo natomiast ma prawo oczekiwać wierności, sumienności i gorliwości w wykonywaniu przyjętych zobowiązań od każdego: i od strażaka, i od lekarza, i od kapłana. Niech zatem każdy będzie wierny swojemu powołaniu.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł rzeźbiarz Andrzej Pityński, twórca Pomnika Katyńskiego w Jersey City

2020-09-19 10:10

[ TEMATY ]

pomnik

Andrzej Pityński

prezydent.pl

W wieku 73 lat w USA zmarł artysta rzeźbiarz, profesor Andrzej Pityński, twórca m.in. Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego w 2017 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Rzeźby pochodzącego z Ulanowa w diecezji sandomierskiej, artysty znajdują się w wielu miastach w Polsce na całym świecie. W rodzinnym mieście na Rynku stanęło popiersie Jana Pawła II (1988-89). Warstwę symboliczną stanowią umieszczone na stule herby i wizerunki świętych związane z Polską i Ulanowem.

W 2003 r. powstało popiersie powstańca styczniowego Juliusza Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Od 2011 r. monumentalna rzeźba „Patriota” góruje w centrum Stalowej Woli. Nad nieruchomą postacią żołnierza wznosi się półkoliście poszarpane husarskie skrzydło. Jego optycznym przedłużeniem jest trzymana w ręku szabla. Na skrzydle umieszczone zostały daty historycznych bitew.

Do najsłynniejszych rzeźb Pityńskiego należy Pomnik Katyński w Jersey City o wysokości ok. 12 metrów i wadze 120 ton. Do znanych dzieł artysty należą też m.in.: Bostoński Pomnik Partyzantów, Pomnik Mściciela w Doylestown na cmentarzu polskim w tzw. Amerykańskiej Częstochowie, Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, nazywany także pomnikiem Hallerczyków, na warszawskim Żoliborzu.

Jest również autorem wykonanego z brązu popiersia dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, odsłoniętego na Largo Generale Anders w Cassino, przed Muzeum Historiale w przeddzień 70. rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino a także pomników Ignacego Paderewskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Marii Curie-Skłodowskiej i Tadeusza Kościuszki.

Andrzej Pityński urodził się 15 marca 1947 r. w Ulanowie. Jego rodzice, Aleksander i Stefania, należeli do podziemia antykomunistycznego. Przyszły rzeźbiarz ukończył liceum ogólnokształcące w Ulanowie, następnie Technikum Wodno-Melioracyjne w Trzcianie k. Rzeszowa.

Po kolejnych prowokacjach i pokazowym procesie w 1967 r., w którym oskarżono ojca i syna, rodzina opuściła Ulanów i osiadła w Krakowie, gdzie Andrzej rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim. Wkrótce jednak podjął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni rzeźby najpierw Mariana Koniecznego, a później Jerzego Bandury.

W październiku 1974 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pracował tam jako robotnik budowlany, wkrótce też podjął studia artystyczne na wydziale rzeźby w Arts Students League w Nowym Jorku. Pityński został członkiem National Sculpture Society (NSS), profesorem rzeźby w Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture w Mercerville. W 1987 r. otrzymał obywatelstwo USA.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję