Reklama

Niedziela Świdnicka

Tomkowice

Poświęcenie pomnika – w hołdzie polskim osadnikom

Mszą św. w kaplicy bł. Karoliny Kózkówny w Tomkowicach rozpoczęły się 11 czerwca uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku „W hołdzie osadnikom z Kresów Wschodnich, okolic Krakowa, Rzeszowa oraz innych regionów Polski”, który staraniem mieszkańców stanął w centrum wsi

Eucharystię odprawił ks. prał. Marek Babuśka, proboszcz strzegomskiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kaplicy zgromadzili się mieszkańcy, w tym strażacy miejscowej drużyny OSP w świątecznych mundurach – u bram witający z honorami wszystkich uczestników uroczystości, rada sołecka, sołtys Andrzej Szczepanik i zaproszeni goście: burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marczak, radni Strzegomia, sołtysi z sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele firm i osoby prywatne, które wsparły organizacyjnie i finansowo ideę budowy obelisku upamiętniającego pierwszych powojennych polskich osadników przybyłych do Tomkowic.

– Mamy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej – mówił w kazaniu Ksiądz Proboszcz. – Jest ona okazją dla nas, by odnowić w sobie wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i pogłębienia naszej wiary, która powinna być wiarą dojrzałą. Wskazówki, jak to czynić, dawał nam sam Jezus w Ewangeliach spisanych przez Apostołów, a także święci, których czcimy. Wśród nich nasz papież św. Jan Paweł II, który pozostawił wiele cennych nauk, dlatego w Niedzielę Świętej Trójcy pytajmy siebie o to, jaka jest nasza wiara i czyńmy ją wiarą świadomą i dojrzałą – zachęcał kapłan. W wezwaniach do Mszy św. modlono się za zmarłych mieszkańców Tomkowic, którzy na przestrzeni minionych 72 lat żyli w Tomkowicach, a także za obecnych mieszkańców wsi, a ich potomków. Świadomych tego, jak trudne było życie tuż po wojnie polskich osadniczych rodzin zamieszkałych na przywróconej Polsce ziemi, z których tak wiele musiało pozostawić swoje rodzinne strony i domostwa na Kresach Wschodnich dawnej Polski, które zostały odebrane decyzją polityczną aliantów naszej ojczyźnie, do których dołączyli nasi rodacy przybyli też z innych ograbionych i zniszczonych wojną polskich miast i wsi.

Po Eucharystii ks. proboszcz Marek Babuśka, mieszkańcy Tomkowic oraz goście przeszli razem na znajdujący się w połowie wsi niewielki plac, nieopodal remizy strażackiej, gdzie stanął pamiątkowy obelisk przybrany na uroczystość odsłonięcia w biało-czerwoną szarfę, przy którym strażacy ochotnicy zaciągnęli wartę honorową. Pierwszym aktem tej części uroczystości było wciągnięcie przez poczet strażaków flagi państwowej na nowo postawiony maszt flagowy, czemu towarzyszyły dźwięki „Mazurka Darowskiego”. Następnie uczestników uroczystości powitał sołtys wsi Andrzej Szczepanik, cytując treść tablicy obelisku, motto trudu dawnych mieszkańców – osadników: – „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła, jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”– (Księga Izajasza, 40,31) oraz dedykację – „W hołdzie osadnikom przybyłym ze Wschodu Polski, okolic Krakowa i Rzeszowa oraz innych regionów Polski. Tym, których już od maja 1945 r. burzliwy wiatr historii rzucił do Tomkowic, by tu z honorem budowali swoją nową ojczyznę, pozostając w służbie Bogu i ludziom. Ku pamięci następnych pokoleń! – Mieszkańcy Tomkowic, strażnicy Pamięci!”.

Reklama

– Jestem dumny, że mieszkańcy mojej wsi podjęli się tak ważnego historycznego dla nas dzieła, jakim jest ustawienie obelisku pamięci o polskich osadnikach z pierwszych powojennych lat przybyłych do Tomkowic – mówił sołtys. – Będziemy się odtąd przy nim spotykać w dniu naszych najważniejszych świąt kościelnych i państwowych. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i zrealizowania tej idei. To uroczystość zorganizowana z porywu serca – podkreślał pomysłodawca budowy pomnika.

Pierwsi polscy powojenni przesiedleńcy na naszej ziemi martwili się nieraz, że mogą utracić i te ziemie, i trzeba było prawie dwóch pokoleń zanim my wszyscy w naszych rodzinach – spadkobiercy rodzin osadników – utwierdziliśmy się w przekonaniu, że są to znowu polskie ziemie i tutaj mamy swoje miejsce – mówił zaproszony do zabrania głosu burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. W dalszych słowach podziękował mieszkańcom Tomkowic za przygotowanie obelisku i życzył, by ten cokół przypominał przechodzącym obok niego i czytającym wyryty w kamieniu napis o czasach trudnych dla naszych ojców, gdy budowali oni swoje życie od nowa, a lat – tak ważnych, także dla nas, ich spadkobierców i kontynuatorów ich pracy w Tomkowicach i na całej ziemi strzegomskiej – podkreślał burmistrz.

Do odsłonięcia tablicy na obelisku zaproszeni zostali: burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marczak, sołtys Tomkowic Andrzej Szczepanik oraz ks. proboszcz Marek Babuśka, który następnie uroczyście poświęcił obelisk, a potem pogratulował mieszkańcom Tomkowic postawienia symbolu pamięci swoich przodków oraz masztu flagowego. Podziękował im też za trwanie przy naszej chrześcijańskiej wierze oraz patriotyczną postawę wyniesione z domów ojców. Na zakończenie strażacy z OSP, delegacje oficjalne oraz mieszkańcy złożyli przed tablicą wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystość była okazją do wspomnień o losach rodzin, które pierwsze przyjechały do Tomkowic, o czym opowiadano sobie przy stole uroczystego niedzielnego śniadania, na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy uroczystości.

2017-07-06 10:26

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wiedeńska kolumna Trójcy Świętej miejscem nadziei

[ TEMATY ]

pomnik

Austria

Trójca Święta

Wiedeń

koronawirus

Joanna Łukaszuk-Ritter

Pomnik Trócy Świętej w Wiedniu

W trudnym czasie epidemii koronawirusa Wiedeńczycy przypomnieli sobie o jednym z najważniejszych pomników stolicy – Pestsäule, czyli morowej kolumnie Trójcy Świętej, upamiętniającej dramatyczne wydarzenia w historii miasta.

Stojący w centralnym punkcie eleganckiej ulicy Graben ten imponujący monument sztuki barokowej, otoczony stylowymi kamienicami i ekskluzywnymi sklepami, tak wrósł w krajobraz tętniącego życiem miasta, że prawie przestał być dostrzegany przez jego mieszkańców. Jednak rozprzestrzeniająca się od kilku tygodni w niebywałym tempie choroba wirusowa zmianiła świat i myślenie ludzi. W obliczu zagrożenia szukamy nadziei i wsparcia, dlatego zatroskani Wiedeńczycy zaczęli przychodzić pod kolumnę Trójcy Świętej, aby otwarcie wyrazić swoje zaniepokojenie obecną sytuacją i znaleźć pocieszenie. Tak rozpoczęło się pielgrzymowanie pod Pestsäule, wokół której zaczęto zapalać świece. Pojedyncze osoby zatrzymują się tu w milczeniu, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności, modląc się kierują swe prośby do Boga w intencji jak najszybszego zakończenia pandemii. Na balustradzie przed pomnikiem pojawiają się wizerunki świętych i namalowane przez dzieci rysunki. „Uchroń nas przed koronawirusem”, „Proszę, kochany Boże, pomóż” … – czytamy na kolorowych obrazkach.

Joanna Łukaszuk-Ritter

Pomnik Trójcy Świętej w Wiedniu.

Natomiast za balustradą, u podnóża cokołu, zwraca uwagę wymowna scena –

„Wiara zwycięża zarazę”.
Przedstawia ona alegorię wiary w postaci anioła z krzyżem w ręku, pokonującą zarazę, tu ukazaną jako starą pomarszczoną kobietę. Powyżej w scenie modlitewnej widać klęczącego cesarza Leopolda I, który dziękuje Bogu za ocalenie od „czarnej śmierci”.

Pestsäule upamiętnia epidemię dżumy z XVII w. – największą jakiej doświadczył Wiedeń. W ciągu kilku miesięcy zaraza pochłonęła wówczas ok. 80 tys. ofiar. Pomnik ku czci Trójcy Świętej ufundowany został przez cesarza Leopolda I jako wotum w podzięce Bogu za ustanie zarazy, która zakończyła się jesienią 1679 r. Jeszcze w tym samym roku powstała drewniana kolumna z dziewięcioma aniołami u podstawy i Trójcą Świętą na szczycie, która przetrwała osiem lat. 30 czerwca 1687 r. poło-żono kamień węgielny pod istniejący do dziś pomnik wotywny. Nowy 18 metrowy marmurowy monument o wymownej symbolice poświęcony został podczas uroczystości Trójcy Przenajświętszej w1693 r. Pracowało nad nim wielu wybitnych artystów okresu baroku (m.in. Johann Bernhard Fischer von Erlach, Paul Strudel, Lodovico Ottavio Burnacini i Matthias Rauchmiller), a koncepcję ikonograficzną opracował jezuita, ksiądz Franciscus Menegatti, późniejszy spowiednik cesarze Leo-polda I.

Joanna Łukaszuk-Ritter

Barokowa kolumna morowa ku czci Trójcy Świętej na wiedeńskim Graben stała się wzorem dla wielu pomników wotywnych zarówno w samym Wiedniu jak i w krajach całej Monarchii habsburskiej. Można je spotkać w Czechach, Rumunii, Słowacji, Słowenii czy na Węgrzech, ale także w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, np. w Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku-Zdroju czy Świdnicy. Wznoszenie kolumn morowych, stanowiących wotum dziękczynne za ocalenie życia ludności po przezwyciężonej zarazie, rozpowszechniło się w XVI w. po Soborze Trydenckim.

CZYTAJ DALEJ

Grota z Lourdes – miejsce modlitwy w Ogrodach Watykańskich

2020-05-29 20:38

[ TEMATY ]

Watykan

papież Franciszek

Grota z Lourdes

źródło: vaticannews.va

Grota z Lourdes w Ogrodach Watykańskich

Franciszek postanowił zakończyć maryjny miesiąc maj modlitwą różańcową w Ogrodach Watykańskiech, w Grocie z Lourdes - będzie ona transmitowana na cały świat począwszy od godz. 17.30. Modlitwie towarzyszy hasło zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich:„Gorliwi i jednomyślni na modlitwie, razem z Maryją” (Dz 1, 14).

W sercu Ogrodów Watykańskich znajduje się replika Groty Massabielle, miejsca, w którym Matka Boża ukazała się św. Bernadetcie Soubirus w 1858 r.

Historia tego miejsca związana jest z papieżem Leonem XIII, który bardzo lubił Ogrody Watykańskie i spędzał w nich wiele czasu. Kazał nawet urządzić sobie apartament na szczycie Wzgórza Watykańskiego, w starej wieży obronnej, która dziś nosi jego imię. Bp Schoepfer, biskup diecezji Tarbes, do której należała miejscowość Lourdes, postanowił podarować papieżowi replikę Groty – Leon XIII pobłogosławił reprodukcję na początku prac, 1 czerwca 1902 r. Grotę wzniesiono opartą o średniowieczny mur obronny z czasów Leona IV (IX w.). 28 marca 1905 r. watykańska Grota Masabielle została uroczyście zainaugurowana przez następnego papieża, Piusa X (papież ten kazał zmienić nazwę diecezji Tarbes na Tarbes-Lourdes).

W następnych latach na Grocie wzniesiono kopię bazyliki a po jej bokach półkoliste schody prowadzące z tarasu na plac przed Grotą. Neogotycka wieża nie pasowała do barokowego otoczenia i kontrastowała z kopułą Michała Anioła, dlatego w 1933 r., gdy wieża zaczęła pękać, Pius XI kazał ją rozebrać.

Dziś zachowała się najważniejsza część monumentalnego komplesu, czyli Grota objawiewień z figurą Madonny.

Wnętrze Groty i sąsiadujący z nią mur pokrywa dywan zielonego bluszczu, a nad nią znajdują się dwa mozaikowe medaliony przedstawiające Leona XIII i biskupa Schoepfera. Gdy w setna rocznicę objawień (1958 r.), sankturarium w Lourdes zostało przebudowane, ówczesny biskup, Théas, postanowił podarować papieżowi stary ołtarz – został on umieszczony w centrum Groty w 1960 r.

Wszyscy papieże modlili się i odprawiali ceremonie religijne w Grocie z Lourdes. Szczególnie lubił to miejsce Jan Paweł II, który zaczął tu odprawiać nabożeństwa majowe oraz Msze św. dla pielgrzymów z Polski, którzy w ten sposób mieli również okazję zwiedzać Ogrody Watykańskie.

CZYTAJ DALEJ

75 lat ojców jezuitów w Toruniu

2020-05-31 15:20

[ TEMATY ]

jezuici w Toruniu

jubileusz jezuitów

Renata Czerwińska

Bp Wiesław Śmigiel przewodniczył 31 maja Mszy św. w toruńskim Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego. Jego gospodarze, ojcowie jezuici, świętują w tym roku 75. rocznicę powrotu do Torunia.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na burzliwe dzieje kościoła oraz jego duszpasterzy, ofiarnie pomagających wiernym w trudnych czasach komunizmu, przypomniał również historię pożaru świątyni. Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przedstawił postać św. Ignacego z Loyoli, słuchającego natchnień Trzeciej Osoby Boskiej i zachęcił uczestników Eucharystii do korzystania z rekolekcji ignacjańskich.

Eucharystię uświetnił śpiew chóru akademickiego pod przewodnictwem Anny i Marcina Łęckich.

Od jutra w Kościele Akademickim będzie można oglądać wystawę prezentującą historię obecności ojców jezuitów w Toruniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję