Reklama

Dookoła Polski

2017-12-27 10:47


Niedziela Ogólnopolska 53/2017, str. 6

Wikimedia Commons

Mocna riposta prezydenta

Odpowiedź prezydenta Polski na bezczelny atak Komisji Europejskiej nie mogła być inna. Andrzej Duda podpisał ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wkrótce po tym, jak KE, zdominowana przez Niemcy i Francję, zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.

Samo uruchomienie niewiele może zmienia, oprócz tego, że „sprawa Polski” zostanie przekazana na poziom państw członkowskich w Radzie UE, a te będą mogły – większością czterech piątych – nas napiętnować, jeśli stwierdzą, że istnieje ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę wartości wspólnoty europejskiej. Ma to jednak znaczenie, bo oznacza ingerencję europejskich tuzów w polskie reformy. I teraz, i w przyszłości.

Dojście do sankcji wobec Polski, też opisanych w art. 7, wymaga już jednomyślności w Radzie UE, czyli wśród szefów państw i rządów, co jest problematyczne. Jeśli nie zdarzy się jakiś kataklizm, nie ma mowy o sankcjach. Przywódcom KE chodzi także o przyklejenie Polsce łatki kraju niepraworządnego, o osłabianie rządu, który chce przeprowadzić reformy niepasujące krajowej opozycji i popierającym ją europejskim tuzom.

Reklama

Andrzej Duda zagrał po mistrzowsku: wcześniej zawetował ustawy, które mogły naruszać praworządność, zaproponował własne, a po negocjacjach z prezesem PiS wypracował kompromis. Dał czas KE na opamiętanie się, a gdy to nie nastąpiło, podpisał ustawy będące owocem kompromisu. W ten sposób pokazał, że nie z nim te numery: nie ma zgody na zastraszanie i ingerencję w nasze sprawy.

– Wielu przedstawicieli instytucji europejskich mówi nieprawdę o Polsce – powiedział prezydent Duda w wywiadzie. Jak zaznaczył, Polacy uważają, że wymiar sprawiedliwości działa źle, a Polska nie jest państwem sprawiedliwym. – To poczucie sprawiedliwości trzeba przywrócić i Komisja Europejska tego nie zabroni.

Wojciech Dudkiewicz

Drużyna premiera

Zmiany, zmiany, zmiany. Nowy premier kompletuje nowy zespół. Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został Michał Dworczyk, dotychczasowy wiceminister obrony; szefem gabinetu politycznego premiera został poseł Marek Suski, bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ostatnio wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. Amber Gold; a nowym rzecznikiem rządu – poseł Joanna Kopcińska. Ich poprzednicy, jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, pozostaną w KPRM. Beata Kempa, dotychczasowa szefowa KPRM, będzie sekretarzem stanu ds. polskiej pomocy humanitarnej na świecie. Zajmie się sprawami uchodźców z krajów, gdzie toczą się konflikty zbrojne, a którym pomaga polski rząd. Kolejnych zmian w ekipie premiera należy się spodziewać jeszcze w styczniu br.

wd

Reparacje za gazociąg?

Czy Niemcy chcą się wycofać z budowy gazociągu Nord Stream 2 w zamian za ostateczne zrzeczenie się przez Polskę reparacji za straty w II wojnie światowej, jak podał znany portal internetowy Politico? Tego nie wiadomo, ale odniósł się do tego, nagabywany przez dziennikarzy, premier Mateusz Morawiecki. –  Absolutnie nie łączymy tych spraw – powiedział. Jego zdaniem, Nord Stream 2 jest projektem bardzo szkodliwym, który zagraża bezpieczeństwu Europy Środkowej, a dla Ukrainy może być wręcz zabójczy: w przypadku wyłączenia Ukrainy z tranzytu gazu nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w tym kraju. Polska byłaby natomiast narażona na dyktat cenowy ze strony Gazpromu i Rosji. Sprawa reparacji powinna się z kolei pojawić na agendzie rozmów polsko-niemieckich – oznajmił premier. – Polska nie otrzymała stosownych reparacji ani żadnego realnego, liczącego się zadośćuczynienia w porównaniu do państw, które ucierpiały dużo mniej od nas – podkreślił.

wd

Policjant z kamerą

Ruszył pilotażowy program umieszczania kamer na policyjnych mundurach. Jako pierwsi wyposażeni w urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz zostali policjanci z 3 garnizonów: stołecznego, dolnośląskiego i podlaskiego. Każdy z garnizonów będzie testować 60 urządzeń. Rejestracja audio-wideo będzie wykorzystywana przy czynnościach służbowych w miejscach publicznych. Policjant wyposażony w kamery jest zobowiązany do każdorazowego nagrania podejmowanej interwencji. Nie ma możliwości ingerencji funkcjonariusza w długość nagrania i jego datę. Kamery dyscyplinują i wpływają pozytywnie na obie strony – zarówno na interweniujących policjantów, jak i na tych, którzy są poddani interwencji. Dzięki nim będzie można łatwiej rozstrzygnąć spory i wyjaśnić wszystkie niejasności – uważa szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który wprowadzenie osobistych kamer dla policjantów zapowiedział przed rokiem.

wd

W nocy tańszy prąd

Zamiast podwyżek cen prądu – obniżki? Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami energii elektrycznej tak właśnie od 1 stycznia br. będzie. I to wbrew koncernom energetycznym, które wnioskowały o kilka procent podwyżki. Chodzi o taryfy dla gospodarstw domowych, przeznaczone przede wszystkim do ogrzewania. Jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki, obniżka wpisuje się w walkę ze smogiem. Między godziną 23 a 6 będzie możliwość korzystania z dodatkowych źródeł energii – z piecyków, kaloryferów – po dużo niższej cenie.

jk

To, co jednoczy

Monument upamiętniający Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu stanie w Bielsku-Białej – zadecydowali bielscy radni. Uhonoruje on także Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Pomnik z łupanego granitu będzie miał kształt bryły o wysokości 2 m. W zagłębieniu w formie krzyża umieszczono figurę Chrystusa, wyglądającą, jakby została zniszczona w pożarze. Inskrypcja będzie głosiła: „W hołdzie Polakom – ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, zamordowanym przez OUN, UPA i inne formacje zbrojne ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945, oraz Ukraińcom ratującym Polaków przed straszliwą śmiercią za cenę własnego życia”. Znajdą się tam też słowa św. Jana Pawła II z 2001 r.: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość”.

jk

Reklama

Tajemnice Światła

Ks. Adam Galek
Niedziela w Chicago 41/2003

„Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz,
mówię o świetle
bez niego nie spełni się człowiek
bez niego i ty się nie spełnisz - ziemia - w człowieku.”
(„Obrzęd” Karol Wojtyła)

Modlitwa różańcowa jest bardzo ważną i trudną rozmową z Bogiem, kontemplacją Boga. Modlitwa różańcowa - opowieść o życiu Syna Bożego, cudowna historia naszego zbawienia. Obrazy tajemnic naszej wiary. W 24. rocznicę swojego Pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym, w którym ustanowił okres od października 2002 do października 2003 - Rokiem Różańca. Nowością było to, że Różaniec został wzbogacony o nową tajemnicę - Tajemnicę Światła. Światłem jest sam Jezus Chrystus, który powiedział:
„Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
Warto sobie przypomnieć tę niedawno ogłoszoną tajemnicę raz jeszcze, w ostatnim miesiącu Roku Rożańcowego, po to aby zawsze nosić to światło w sercu.

Pierwsza tajemnica światła - Chrzest Jezusa w Jordanie

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4,16).
W momencie przyjęcia chrztu w Jordanie, Jezus przyjął także Ducha Świętego, tym samym Bóg Ojciec namaścił go słowami: „Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Tak zaczyna się droga Chrystusa, początek głoszenia odpuszczania grzechów, życia wiecznego, świadczenia o niezmiernej miłości Boga Ojca.
Światło towarzyszy nam od początku przyjścia na świat. Gdy jesteśmy przynoszeni przed ołtarz, rodzice zapalają świecę od Paschału, który jest symbolem Światłości i Nieskończoności Boga. Kapłan wypowiada wtedy słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób zaczyna się droga wiary każdego człowieka należącego do wspólnoty Kościoła.

Druga tajemnica światła - Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Jezus został zaproszony na wesele do wspólnego radowania się, biesiadowania, świętowania daru miłości dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny. Dom, do którego został zaproszony, był zwykły, pełen trosk i spraw codziennych. Jezus rozwiązał ich problemy, ponieważ byli mu posłuszni i zachowali to, co dobre do samego końca.

Trzecia tajemnica Światła - głoszenie królestwa bożego i wzywanie do nawrócenia

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Cała działalność Chrystusa, Ewangelia życia, Jego nauki, odpuszczanie grzechów, głoszenie miłosierdzia Bożego - to ciągła misja, która uświadamia ludziom tajemnicę Boga i jego Królestwa. Współczesny człowiek, zagubiony w stercie spraw codziennych, zagoniony wśród doczesności, nie ma czasu na myślenie o świętości, o zbawieniu, wieczności. Ciągle biega, ale tak naprawdę za czym? I czy warto tak biec?

Czwarta tajemnica światła - Przemienienie na górze Tabor

„To jest Syn mój. Jego słuchajcie” (Łk 9, 35).
Wysoka góra - świadek modlitwy Jezusa, przemienia Chrystusa - Światłości świata.
Uczniowie - trzech świadków chwały Najwyższego Boga, a zatem świadków tego, co ma nadejść: cierpienia i krzyża dla zbawienia ludzkości. Nie wiedzieli co mają powiedzieć, długo potem milczeli. Jednak nielicznym wybranym dane było oglądać chwałę Chrystusa, Jego przemienienie, Jego zjednoczenie z Bogiem Ojcem. Tylko nieliczni zostali szczególnie wybrani, by nosić ślady cierpieniai miłości Chrystusa do nas, ślady haniebnej śmierci na krzyżu. Poniżonego krzyża, który został wywyższony.

Piąta tajemnica wiary

„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J14,6).
Chrystus daje nam swoje Ciało jako pamiątkę życia, śmierci i zmartwychwstania do światłości Boga. Chrystus daje nam także Kielich Nowego Przymierza we Krwi Swojej, oraz Nowy Testament jako drogowskaz do Królestwa Bożego. Chrystus obnażając Siebie w Eucharystii, daje nam cała prawdę o Sobie, Bogu Ojcu i Duchu Świętym. Daje nam największą tajemnicę naszej wiary, Eucharystię - najdoskonalszą modlitwę, spektakl naszej wiary, siły i miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bracia 24h

2019-10-18 15:05

Marian Florek

Na pierwszy rzut oka trudno ich odróżnić od ojców zakonnych. Noszą takie same, przypisane dla danego zakonu, szaty. Na powitanie serwują szczery, serdeczny uśmiech; otwierają na oścież serca i ramiona. Chociaż nie są obiektem szczególnych zainteresowań mediów, to jednak na widok telewizyjnej kamery się nie peszą. Chętnie dzielą się myślami na temat swojego powołania.

Marian Florek

Przedstawiają proste, wiarygodne, czasami żarliwe świadectwo życia. Nic nie ujmując ojcom, zakonnym kapłanom, należy oddać braciom zakonnym to, co braterskie w ich powołaniu i posłudze i to, co ich odróżnia od innych profesji. Pytany o tę zauważalną przez postronnego obserwatora różnicę bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, sięga do historii zakonów i przypomina, że pierwsi krzewiciele życia monastycznego byli tylko braćmi. Dalej zgodził się z opinią, że powołanie brackie ma swą specyfikę, obecną również w jakiś sposób w ojcowsko-kapłańskiej posłudze. „Tam gdzie nie dociera miłość Boga Ojca przez posługę kapłanów, tam my wchodzimy z darem pociechy, służby i dobrego słowa” powiedział br. Hieronim, duchacz. I rzeczywiście bracia chociaż nie mają przywileju przeistaczania w imieniu Chrystusa chleba i wina w Ciało i Krew Pańską to jednak swoją posługą i miłością potrafią przemieniać ludzkie cierpienia i łzy w sens, który nas wszystkich umacnia w cierpliwym znoszeniu przeciwności dnia codziennego.

Sami bracia, pytani o swoje powołanie, wskazują na tajemnicę. Trudno im tak po ludzku wytłumaczyć, dlaczego podjęli taki trud służenia Bogu i ludziom. I zgodnie, jak br. Serafin (bonifrater) i br. Dawid (redemptorysta), potwierdzają opinię, że nie ma kryzysu brackich powołań. Bóg stale powołuje, ale brak odwagi u młodych mężczyzn aby porzucić „oswojone życie”, i poddać się woli Pana Boga i zostać Jego bratem.

I właśnie pod hasłem „Być bratem Boga” w dniach od 17 do 18 października br. odbyła się 37. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Rozpoczęła się od spotkania w Auli Jana Pawła II, w której grupa ok. 200 braci pod przewodnictwem braci redemptorystów odmówiła Jutrznię i wysłuchała słów umocnienia bp. Jacka Kicińskiego. Potem hierarcha w Kaplicy Matki Bożej odprawił dla brackich pielgrzymów Mszę św., na której wstępie wszystkich zebranych w imieniu Jasnej Góry powitał podprzeor o. Jan Poteralski.

Po obiedzie bracia zebrali się w bazylice jasnogórskiej i pod kierunkiem braci salwatorianów odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem udali się na wały aby odprawić Drogę Krzyżową. Bracia z poszczególnych zgromadzeń nieśli krzyż w rytm rozważań przygotowanych przez braci chrystusowców.

Po zakończonej Drodze Krzyżowej w Domu Pielgrzyma odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku.

W drugim i ostatnim dniu pielgrzymki harmonogram zajęć był podobny. Jutrzni przewodniczyli bracia michalici, a konferencyjny wykład zaprezentował ks. Dariusz Wilk, generał Zakonu Michalitów, który podczas odprawionej tradycyjnie w Kaplicy Matki Bożej Mszy św. - wygłosił również homilię

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem